Praktické informace

Článků v rubrice: 83

Nedotýkej se drátů na zem spadlých

Nešťourej se šroubovákem v zásuvce, nefénuj se ve vaně, nepouštěj draka u elektrického vedení, nehraj si v bouřce v louži u hromosvodu…. Znáte to? Rodiče nám to už někdy říkali. Dřív se takovéhle zásady dokonce učily ve škole. Protože už do školy nějaký čas nechodím, nevím, jestli se to ještě učí. Mělo by.

Fotogalerie (7)
Chlapci bylo 17 let

Během posledního roku byla na zařízeních provozovaných společností ČEZ Distribuce, a. s., zaznamenána desítka případů, kdy došlo ke zcela zbytečnému úmrtí v důsledku úrazu po zásahu elektrickým proudem. Stačilo přitom pouhé přiblížení se k drátům elektrického vedení pod napětím, neřkuli k přímému dotyku. Velkou skupinu postižených tvoří zloději, kteří ve snaze rychlého a snadného zisku hazardují se svými životy. Při zásahu elektrickým proudem jim většinou hrozí smrtelná poranění, v lepším případě, mají-li velké „štěstí“, těžké popáleniny s doživotními následky. Poněkud méně početnou, o to však závažnější skupinu tvoří mladiství. Jejich motivy jsou adrenalinový hazard, předvádění se, sázky…

Krádež se trestá smrtí

První případ: V pátek 15. 8. 2008 ve 3.44 h zaznamenal dispečerský systém krátkodobé zemní spojení a přerušení dodávky elektřiny v obcích Sokoleč a Vrbová Lhota. Na místo ihned vyjela pohotovostní četa. Následovalo hlášení na dispečink, Policii ČR a zásah hasičů a záchranné služby. Postiženého z drátů vyprostili příslušníci Hasičského záchranného sboru za asistence pracovníků ČEZ Distribuční služby. Přivolaný lékař však bohužel mohl pouze konstatovat smrt. Pákové nůžky pohozené pod stožárem svědčí o záměru zloděje odcizit část vedení vysokého napětí. Násilné poškození a rozepnutí vedení mělo zajistit, aby daný úsek nebyl pod proudem. Byl. Zloděj chtěl pravděpodobně odstřihnout vedení v domnění, že je už bez napětí, nebo se omylem dotkl vrchního vedení 22 kV.
Zloději kovů, vinutí či olejových náplní transformátorů riskují svůj život, aby se obohatili řádově o tisíce korun. Škoda na zařízení dosahuje obvykle výše půl milionu korun.

Hloupost také…

Případ druhý: V oblasti Milovice došlo 2. 12. 2007 ve 13.36 h k zemnímu spojení na venkovním vedení. Zkrat způsobil neznámý člověk, jehož visící tělo na trafostanici Kostomlaty Betonárka objevil při manipulacích montér provozní správy. Při vyprošťování osoby příslušníky Hasičského záchranného sboru bylo na první pohled jasné, že elektrický proud prošel jeho tělem v oblasti nohou. Postižený svůj úraz nepřežil. U oplocení trafostanice stálo opřené opuštěné kolo. Ze strany energetiků bylo vše jak má být – úsekový vypínač před trafostanicí byl označen bezpečnostními tabulkami, mechanický pohon byl uzamčen předepsaným zámkem. Zavinění a velká smůla byla jednoznačně na straně postiženého.

Občas to dopadne lépe

Případ tentokrát se šťastnějším koncem: Došlo k němu ve východních Čechách, kde parta mladých nezletilců testovala svou odvahu výstupy na stožár vysokého napětí. Pouze díky shodě náhod čtrnáctiletá dívka po zásahu elektrickým proudem a následném pádu z desetimetrové výšky neutrpěla smrtelné zranění. Dívka se při výstupu na vrchol mřížového stožáru elektrického vedení 35 kV přiblížila na přeskokovou vzdálenost, došlo k elektrickému výboji a ten ji zasáhl do hlavy. Dívka omdlela a zůstala zaklíněna ve spojnici ramen stožáru. Při snášení ze stožáru vysokého napětí přišla k vědomí a díky nekoordinovanému pohybu zachránci vyklouzla z náručí a začala padat k zemi, kde ji druhý přivolaný zachránce chytil do náručí. Takové štěstí má jen málokdo. Díky pohotovému zásahu přivolaných zachránců si dívka „pouze“ zlomila ruku.

K obdobnému případu došlo i 7. 1. 2007: Ve 13.55 h spadla ze sloupu vedení vysokého napětí nezletilá dívka v katastru obce Třemošnice. Dívka lezla na příhradový sloup vedení 35 kV, ze kterého skočila z výšky cca 5 m. Při dopadu byla při vědomí. Sama si přivolala mobilním telefonem lékařskou pomoc. Utrpěla četné zlomeniny a skončila v nemocnici. Po vyšetřování Policie ČR sdělila, že šlo o sázku dívky s přítelem, z jaké výšky je schopna skočit!

Před pikolou, za pikolou

Jak může skončit zdánlivě nevinná hra naznačuje poslední případ: V uzavřeném areálu střední školy zemědělství a služeb v Albrechticích, kde stojí stožárová čtyřsloupová trafostanice, si navečer hrála skupinka pěti žáků na schovávanou. Jeden z nich bez vědomí ostatních vyšplhal po železné a betonové konstrukci trafostanice k transformátoru do výšky asi 6 metrů, přiblížil se k vedení vysokého napětí pod proudem a byl zasažen elektrickým výbojem. Přeskok elektrického proudu ho odmrštil. Spolužák viděl záblesk a po té pád „něčeho“ (domníval se, že šlo o kočku). Po poskytnutí odborné lékařské pomoci na místě byl hospitalizován na popáleninovém centru v Ostravě – Porubě. Přežil.

Kolik je těch, kteří to štěstí neměli?


Zásady bezpečnosti při styku s elektrickým zařízením

 • Nehraj si v blízkosti elektrických vedení, nemanipuluj zde s rozměrnými, dlouhými předměty, nepouštěj zde draka a neházej předměty do vedení.
 • Nedotýkej se přetržených drátů elektrických vedení, mohou být pod napětím a tím pro tebe hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
 • Nedotýkej se ani se nepřibližuj k drátům spadlých na zemi. Mezi rozkročenýma nohama může vzniknout napětí (tzv. krokové napětí) a zasáhnout tě proud smrtelné intenzity.
 • Nelez na sloupy, příhradové stožáry ani jiné podpěry elektrických vedení, ani na stromy rostoucí v jejich blízkosti.
 • Jakékoliv dráty připevněné ke sloupům elektrických vedení nejsou na hraní.
 • Nelez na distribuční stanice, nelez dovnitř zděných transformačních stanic ani na ně nic neházej.
 • Uvnitř objektů a distribučních skříní opatřených výstražnou tabulkou nebo bleskem červené barvy je elektrické zařízení, proto do nich nevstupuj a nic nestrkej.
 • Nepoškozuj a násilně neotvírej skříně distribučního rozvodu nízkého napětí na domech, plotech a sloupech a nesahej ani nenahlížej do takovýchto poškozených a otevřených zařízení.
 • Najdeš-li zraněného v blízkosti elektrického zařízení, nedotýkej se ho a zavolej na pomoc dospělé osoby.
 • Každé poškození elektrických vedení oznam dospělým osobám, Policii ČR nebo pracovníkům energetiky. Nesnaž se je sám opravovat.
 • Nezapomínej, že elektrický proud není vidět, není slyšet, není cítit, ale může zabíjet. Výboj umí přeskočit i na značnou vzdálenost.
 • Nesahej na elektrická zařízení kromě bezpečných domácích spotřebičů, které jsou ti známé a s nimiž umíš zacházet.

Zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem


Poranění elektrickým proudem je častým typem poranění, se kterým se můžeme setkat i na ulici, doma, kdekoliv ve městě, v práci, ale i v přírodě. Kombinuje několik typů poranění:
 1. poranění elektrické
 2. poranění tepelné - popáleniny
 3. a poranění mechanické, které bývá druhotné (pád, exploze, křečovitý stah svalů)

Pokud dojde k zástavě dýchání a oběhu, je nutné zahájit oživování s co nejmenší časovou prodlevou.

Jak postupovat při poskytování první pomoci?

 • Zavolat odbornou pomoc.
 • Zásadním úkolem je přerušit kontakt mezi postiženým a zdrojem elektrického proudu. V případě úrazu vysokým napětím je nutno vyčkat v bezpečné vzdálenosti tak dlouho, dokud není vypnut celý obvod. Za bezpečnou vzdálenost považujeme alespoň 10 m.
 • Po vyproštění zahájíme neodkladně oživování. Prvotní je umělé dýchání, které by mělo být prováděno již během vyprošťování (transportu postiženého ze stožáru vysokého napětí).

Kontrola vědomí

 • Kontrola dýchání – nedýchá: uvolníme dýchací cesty event. zahájíme umělé dýchání.
 • Kontrola tepu – nehmatný: zahájíme nepřímou srdeční masáž v kombinaci s umělým dýcháním.
 • Snažíme se, aby se postiženému dostalo co nejdříve odborné pomoci.
 • Pokud jsou zabezpečeny životní funkce, poskytneme první pomoc v případě popálenin, nebo jiných poranění.

Úraz elektrickým proudem způsobí v organizmu řadu změn, které nelze při prvním kontaktu s postiženým poznat. I postižený, který je po úrazu elektrickým proudem při vědomí a relativně v pořádku, je tedy ohrožen selháním základních životních funkcí, a to i po relativně delším časovém období. Proto postižené, zejména při hromadných úrazech, v pravidelných časových intervalech kontrolujeme (nejlépe po 1 minutě). Pokud počet postižených přesahuje počet zachránců, věnujeme se nejdříve postiženým nedýchajícím, ale s hmatným tepem.

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Přehled současného stavu SMR ve světě

O  SMR, malých modulárních reaktorech, jsme již psali několikrát. Ze souhrnného materiálu NEA (Jaderné energetické agentury OECD) jsme pro čtenáře Třípólu vybrali přehledy jednotlivých projektů (stav v r.

Co s vysloužilými fotovoltaickými panely, turbínami a bateriemi?

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a růst počtu elektrických vozidel (EV) je klíčem ke globálnímu snížení závislosti na fosilních palivech, snížení ...

Co nám vodní houby mohou říci o vývoji mozku

Když čtete tyto řádky, pracuje vysoce sofistikovaný biologický stroj – váš mozek. Lidský mozek se skládá z přibližně 86 miliard neuronů a řídí nejen tělesné funkce od vidění ...

Co uvádí vodní houby do pohybu

Vodní houby nemají neurony ani svaly, přesto se pohybují.  Jak to dělají a co nám to říká o vývoji krevních cév u vyšších živočichů, odhalili vědci z Evropské ...

Erupce sopky Santorini před 520 000 lety

Hluboko pod středomořským dnem, které obklopuje řecký ostrov Santorini, objevili vědci pozůstatky jedné z největších sopečných erupcí, které kdy Evropa viděla.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail