Reportáže, cestování

Článků v rubrice: 82

Provádět na jaderce je baví

Jaderná energetika je obor nejen moderní ale i technicky složitý a v očích veřejnosti často považovaný za těžko pochopitelný. Tím složitější je práce průvodce či průvodkyně v jaderné elektrárně. Nestačí jen vysvětlit, jak elektrárna funguje, ale i proč ji dnes a především v budoucnu tolik potřebujeme. Rovněž zdůraznění bezpečnostních aspektů výroby elektřiny v jaderných elektrárnách není nikdy dost. Tři průvodkyně v Informačním centru Jaderné elektrárny Temelín by o tom mohly vyprávět…

Fotogalerie (3)
Průvodkyně v Informačním centru Jaderné elektrárně elektrárny Temelín (1. řada zleva: Amalie Pavlovská a Jana Sikorová, 2. řada zleva: Šárka Molnárová, Jana Provodová a Hana Marečková)

Jana Provodová: Tahle práce překvapuje téměř denně

Jak jste se dostala k „průvodcování“ v Temelíně?

Pocházím z jižní Moravy a do jižních Čech jsem přišla studovat Jihočeskou univerzitu. V roce 2000 zahajovala elektrárna Temelín provoz a současně hledala průvodce pro své informační centrum. A tak jsem po několikaměsíční přípravě začala pracovat jako průvodkyně již během studia. Ta práce mě natolik zaujala, že po ukončení studií jsem na elektrárně už zůstala.

Klademe průvodcům stejnou otázku: Bavila vás ve škole fyzika?

Vzpomínám si na skvělého učitele fyziky a také na nesčetné pokusy, které nám tento předmět vhodně přiblížily. Chválím každého učitele, který pro své žáky zvolí tento postup.

Jaký sport provozujete?

Můj manžel je Jihočech a k jižním Čechám patří vodáctví. A tak díky němu ani u mě vztah k tomuto sportu nechybí. Taky si ráda zaplavu nebo zalyžuji.

Ale především jsem máma dvou synů. Šestiletý Péťa a pětiletý Vojta zbožňují jak vodu, tak lyže. A výsledek? Už se s tátou nebojí třeba i na „černou“.

Jste s prací v informačním centru spokojena?

Velice. Infocentrum je umístěno v historickém objektu zámečku Vysoký Hrádek. Zajímavé je tedy už samo skloubení budovy ze 14.století a jaderné energetiky. Každý návštěvník může během prohlídky nejen získat mnoho informací ohledně jaderné elektrárny, ale i obdivovat krásu zámku.

Co vás na práci v „ícéčku“ nejvíc překvapilo?

Tahle práce překvapuje téměř denně. Za zmínku ale určitě stojí změna názoru veřejnosti na jadernou energetiku v posledních letech. Vzpomínám si na své začátky v roce 2000, kdy byla elektrárna uváděna do provozu. Velmi často jsem se tehdy setkávala s lidmi, kteří zastávali k jádru negativní postoj. Postupem času se názor veřejnosti změnil. Lidé nás navštěvují, aby se o jaderné energetice něco dozvěděli, pochopili ji. Už vědí, že to bez ní v současné době a zřejmě ani v budoucnosti nepůjde.

Na co se lidé nejčastěji ptají?

Nejčastější jsou otázky týkající se provozu, dále jak probíhá štěpná reakce, v jaké míře se podílely české firmy na výrobě zařízení nebo co bude s elektrárnou po ukončení jejího provozu. Návštěvníci se také zajímají o nové typy reaktorů, o přepracování paliva a tedy využití použitého paliva jako suroviny pro další výrobu elektřiny. Ale tou úplně v současné době nejfrekventovanější otázkou je dostavba 3. a 4. bloku elektrárny.

Na co lákáte návštěvníky? Chystá se u vás něco nového?

Informační centrum je otevřené celoročně. Kromě jeho prostor je možná také prohlídka strojovny výrobního bloku. Vždyť kterého technicky zaměřeného člověka by nezajímalo turbosoustrojí dlouhé 57 metrů a vážící téměř 2200 tun? Kdo by rád nestál vedle věže vysoké 155 metrů, do které by se vešlo celé námětí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích? Těch lákadel je spousta a zájem ještě větší. A to nás všechny z informačního centra opravdu velmi těší.

Jana Sikorová: Jeden malý návštěvník mne oslovil „paní průvodčí”

Co jste dělala dříve, než jste se stala průvodkyní v temelínské elektrárně?

V době zveřejnění inzerátu, ve kterém hledalo Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín průvodkyně, jsem končila pracovní činnost u firmy, která se zabývala počítačovou grafikou. Neváhala jsem, odepsala jim a letos už v Temelíně pracuji 15. rok. Přesto práce s počítačem pro mě zůstala největším koníčkem.

Měla jste už dříve nějaký vztah k energetice?

Energetice jsem se předtím nikdy nevěnovala. Všechno pro mě bylo zcela nové. Absolvovala jsem školení v Brně, složila zkoušky a prošla několika komunikačními semináři.

A jak jste na tom byla ve škole s fyzikou vy?

Tento předmět rozhodně nepatřil k mým oblíbeným předmětům. Až při školení jsem zjistila, jak může být zajímavá. Zřejmě mi nevyhovoval způsob výuky. Potřebuji totiž všechno vidět a porozumět. Nejsem schopná se učit nazpaměť. Často lituji, že jsem takovou možnost neměla dřív a stále víc zjišťuji, jak by bylo důležité věnovat víc školního času předmětům fyzika a chemie místo například pracovního vyučování. Celý život se v podstatě skládá z fyziky a chemie.

Sportujete?

Sportovně založená nejsem, ale mám ráda plavání. Pokud se do sportování pustím, je to jen rekreačně. Snad bych mohla mezi sport zařadit i chůzi. Vzhledem k tomu, že provádím v jaderné elektrárně a vodíme exkurze do výrobního bloku, nachodím poměrně dost kilometrů.

Líbí se vám vaše práce v informačním centru i po 15 letech?

V „ícéčku“ bych už mohla mít inventární číslo. Zámeček Vysoký Hrádek je příjemné pracoviště. Mám ráda změny, a proto se moc těším, až nám budou v příštím roce rekonstruovat expozice. Určitě to uvítají i návštěvníci. Řada škol k nám jezdí pravidelně. Studenti se mění, učitelé zůstávají.

Máte z exkurzí nějakou „veselou příhodu z natáčení“?.

Veselých příhod zažíváme hodně. Například není nouze o nejrůznější přeřeknutí průvodkyň. Navštěvují nás i žáci nižšího stupně základní školy a s těmi pracuji nejradši. Jsou upřímní a mají radost i z maličkostí. Většinou nás oslovují „paní učitelko”, ale jeden chlapeček mi udělil oslovení doslova originální: „paní průvodčí”.

Co návštěvníky nejvíc zajímá?

Nejčastější dotazy se v současné době týkají dostavby 3. a 4. bloku. Za dobu mé činnosti v informačním centru se úroveň dotazů podstatně změnila. Od obavy, zda Temelín může „bouchnout” se myšlení návštěvníků posunulo k přesvědčení, že elektřinu potřebujeme a jak je pro nás z tohoto hlediska důležitá jaderná energetika. Většina je pro dostavbu dalších bloků.

Je na práci v informačním centru něco, co vás stále mile překvapuje?

Rozhodně pestrost. Nepatřím mezi ty, kteří jsou schopni sedět 8 hodin na židli v kanceláři. A to u nás nehrozí.

Už vaše pracoviště navštívili vaši známí či příbuzní? Co říkali?

Informační centrum Jaderné elektrárny Temelín se stalo jednou z největších atrakcí zdejšího regionu. Kamarádi i příbuzní vítají možnost přijet. Dokonce někteří z nich navštívili i reaktorový sál. Největší zajímavost „ícéčko“ představuje pro přátele mého manžela. Pocházejí ze Slezska a pokud se dostanou do jižních Čech, nenechají si prohlídku nikdy ujít.

Kdy doporučujete čtenářům nejlépe elektrárnu navštívit?

Nejkrásnější období k prohlídce elektrárny je určitě jaro. Zámeček je obklopen zrekonstruovaným parkem, a když na jaře všechno kvete, připadáte si jak v pohádce.

Amálka Pavlovská: V noci působí stavba jako obrovská svítící loď v přístavu

Jak jste se dozvěděla o možnosti uplatnění jako průvodkyně v jaderné elektrárně?

Práci průvodkyně jsem získala díky výběrovému řízení vypsanému v našich místních novinách „Temelínky“. Protože jsem tou dobou vážně uvažovala o změně, jsem zde. A dobře jsem udělala, má práce mě velmi baví. Každý den jiní lidé, nové zážitky, nové zkušenosti i nové podněty.

Co jste dělala dříve?

Moje dřívější činnost úzce souvisela s ekologií. Pracovala jsem dlouho v oblasti rekultivace. Ta zahrnuje zpracování všech odpadů, i nebezpečných, ze starých ekologických zátěží, na takové produkty, které již neškodí..

Co vy a energetika?

To souvisí s tím, co jsem právě uvedla. Mezi materiály, které jsme zpracovávali, byly i např. popeloviny, produkty z odsíření apod., které jsou vedlejším produktem spalování. Nejde o malé množství a přepracování také není jednoduché. Tím citlivěji vnímám výhody i nevýhody různých způsobů získávání energie a nutnost šetrného přístupu k našemu životnímu prostředí.

A školní fyzika?

Studovala jsem na experimentálním přírodovědném gymnáziu se zaměřením na strojírenskou výrobu. Je tedy jasné, že předměty, jako je fyzika, mi nebyly zcela cizí.

Co děláte, když právě neprovádíte v elektrárně?

Zajímám se o zdravý životní styl, zdravou výživu, o člověka jako takového a o vše, co může posunout lidské pokolení kupředu. Čerpám nejen z literatury, ale i z dalších oblastí poznání.

Nejsem zrovna sportovní typ v pravém slova smyslu. Ze všeho nejraději ale miluji rychlou ostrou chůzi, chodím denně a za každého počasí svých 5 až 6 km. Mám-li volný den, pár kilometrů přidám. Člověk se narovná, pročistí si hlavu, nabere dech, srovná myšlenky, vidí věci, které z auta nespatří…Skvělé! Doporučuji!

Jak se k vám, průvodkyním, návštěvníci chovají?

Mám na lidi štěstí, skutečně k nám jezdí příjemní lidé a je jedno odkud. Často provázím mimo jiné i německy hovořící skupiny a v rámci toho si vždy přeji, abych jim dobře rozuměla a mohla správně odpovědět. Myslela jsem donedávna, že nejobtížnější je porozumět návštěvníkům hovořícím nějakým německým či rakouským dialektem. Omyl. Ještě napínavější je, když se k tomu přidá vada řeči a velká chuť si popovídat. To se pak člověk vskutku „lehce“ zapotí.

Co patří k nejčastějším otázkám?

V současné době je to dostavba jaderné elektrárny a uložení či přepracování použitého paliva.

Provázela jste už své rodinné příslušníky?

Nejenom příbuzné a přátele, ale i bývalé kolegy a jejich obchodní partnery. A dělají mi radost. Líbilo se jim u nás.

Kdy je u vás nejlepší doba na exkurzi?

Naše elektrárna má své kouzlo kdykoli. Přijeďte podle vlastní nálady a obliby té které roční doby. I v noci. Když člověk projíždí kolem, působí stavba jako obrovská svítící loď v přístavu. Od jara do podzimu je přístupný krásný park, který obklopuje zámeček Vysoký Hrádek. Chce to se přesvědčit na vlastní oči.

Chcete návštěvníky překvapit něčím novým?

Pravidelně připravujeme něco navíc. V blízké době koncert Evy a Vaška pro občany okolních obcí s projížďkou elektrárnou, cyklistické závody, přehlídku historických vozidel, již tradiční program „S bicyklem za jádrem“. Do budoucna vylepšení našich expozic. Je na co se těšit i lákat návštěvníky.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

U výkonu krbu či kamen hraje hlavní roli tepelná ztráta domu

Vzrůstající ceny energií a obavy o dostupnost paliv pro zimní období nutí lidi přemýšlet o vytápění  již v létě.

Jak matematika pomůže šetřit energií

Až 4 000 megawatthodin bezemisní elektřiny bude možné příští rok ušetřit v Jaderné elektrárně Temelín. Dosáhne se toho optimalizací provozu čerpadel, která dopravují vodu do chladicích věží.

Jak se recyklují buňky našeho těla

Už jste to určitě slyšeli. Všechny buňky v lidském těle se vymění každých sedm let. Ale je to pravda? Ne tak docela. Některé buňky v některých orgánech a systémech v našem těle se zcela ...

Solné bazény na dně Rudého moře

Vzácné hlubinné solné bazény objevené v Rudém moři mohou obsahovat stopy vedoucí k rozuzlení historie regionu, či vrhnout světlo na původ života na Zemi, zjistila nová studie.

Jaké jsou největší impaktní krátery na Zemi?

Během své existence (asi 4,5 miliardy let) byla Země zasahována stovkami velkých asteroidů, které rozbíjely její povrch. Nejméně 190 z těchto kolizí (o kterých doposud víme) zanechalo ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail