Studenti

Článků v rubrice: 314

Matematici a fyzici v Plasnicích

Stejně tradiční jako letní konference v Nesměři je i Letní soustředění mladých fyziků a matematiků pořádané MFF UK. Letos proběhlo v Plasnicích v Orlických horách. Je určeno studentům od 15 do 19 let a umožňuje účastníkům sáhnout si na fyziku i matematiku „vlastníma rukama i hlavou“.

Fotogalerie (6)
Vědátorská chvilka

V letošním roce účastníci měli možnost:

  • dozvědět se něco o geofyzice, kosmologii a velkém třesku
  • zažít zajímavé pokusy s kapalným dusíkem
  • zeptat se na to, co je zajímalo ohledně studia na MFF UK, těch nejpovolanějších – proděkana pro rozvoj studia prof. L. Skály a garanta studia fyziky doc. J. Podolského
  • postavit si horkovzdušný balón
  • nafotografovat přírodu či cokoliv jiného v infračervené oblasti
  • změřit rychlost světla
  • objet svět za 80 dní v rámci celotáborové hry

A samozřejmě zbyl čas i na táborák, celodenní výlet i spoustu dalšího.
Celý odborný program byl letos zastřešen tématem „Doba ledová je doba ledová, ale teplo je teplo“, většina pokusů a projektů byla tedy inspirována teplem.

Jak to na soustředění chodí
V rámci odborného programu probíhá souvislý kurz matematiky a kurz fyziky (každý ve třech či čtyřech úrovních podle náročnosti). Poměrně malé skupinky umožňují, aby se vedoucí kurzu mohl věnovat účastníkům individuálně.

Hlavní těžiště odborného programu spočívá v projektech. Dvoučlenné až tříčlenné skupiny účastníků si vyberou jedno z nabídnutých témat (v letošním roce kromě výše zmíněných například: stavba modelu elektrárny, měření vitamínu C v potravinách, zkoumání uměle vyrobené duhy a mnoho dalších), na kterém v průběhu soustředění pracují a na konci svou práci prezentují na závěrečné konferenci před ostatními účastníky i vedoucími. Každý projekt je koordinován konzultantem-vedoucím, jehož úkolem je ale pouze pomáhat a případně usměrňovat práci účastníků. Celý přístup k projektům je koncipován jako zmenšenina vědecké práce.

Odborný program je doplněn zajímavými přednáškami externích lektorů – odborníků z MFF UK, AV ČR, ČEZ a dalších.

„Mimo“

Nedílnou součástí soustředění je mimoodborný program (zkráceně zvaný „mimo“). V rámci celotáborové hry měli účastníci v posledních letech možnost vyrábět alchymistické elixíry na dvoře Rudolfa II., objevit nový svět, či (v letošním roce) objet svět za 80 dní. Celotáborová hra mívá množství jednotlivých etapových her zaměřených na protažení těla a pobavení ducha, ale i na osobnostní rozvoj účastníků.
Propracovaností her a dalších aktivit toto soustředění převyšuje obvyklé tábory.

Beseda o jádru se líbila

V rámci odborného programu letos soustředění navštívili i dva pracovníci z Jaderné elektrárny Temelín a sdružení Jihočeští taťkové – ing. V. Havlíček a V. Hošek, kteří s účastníky besedovali o energetice, jaderné bezpečnosti a dalších tématech. Mezi účastníky měla beseda velký úspěch, za všechny jen dvě krátká vyjádření:

Stejně jako minulý byla i tento rok pro nás na letním soustředění připravena přednáška Jihočeských taťků. Díky loňské přednášce se většina účastníků na tu letošní velice těšila. Snad bych ani neměla říkat přednáška, spíše veselé posezení na téma jaderné energetiky. Povídání na témata „Ten, který může za 95 % všech poruch na Temelínu“ a „Starej Software“ nás seznámila s Černobylskou havárií, s problémy energetiky jako takové a v neposlední řadě s až malichernými „boji“ mezi Rakušany a Temelínem.

Ivana Víšová

Nejenže jsem se během této besedy dověděl několik zajímavých informací o Temelínu, ale zároveň jsem se dobře pobavil. Jakožto důležité body besedy chápu prokázání bezpečnosti v Temelíně, důvody havárií ve světě a v závěru i pracovní možnosti v tomto moderním energetickém středisku. Společně s několika dalšími účastníky nás beseda nadchla natolik, že jsme se o středoškolském programu telefonicky informovali přímo u personálního ředitele Temelína. Ten byl velice ochotný, takže celkový dojem z Temelína mám teď mnohem pohodovější.

Martin Štekl


Nechte se inspirovat...

...teď na podzim se už přijímají předběžné přihlášky na příští léto!

Bližší informace o soustředění najdete na http://kdf.mff.cuni.cz/tabor, nebo můžete poslat e-mail na mfsoustredko@kdf.mff.cuni.cz

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Přehled současného stavu SMR ve světě

O  SMR, malých modulárních reaktorech, jsme již psali několikrát. Ze souhrnného materiálu NEA (Jaderné energetické agentury OECD) jsme pro čtenáře Třípólu vybrali přehledy jednotlivých projektů (stav v r.

Co s vysloužilými fotovoltaickými panely, turbínami a bateriemi?

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a růst počtu elektrických vozidel (EV) je klíčem ke globálnímu snížení závislosti na fosilních palivech, snížení ...

Co nám vodní houby mohou říci o vývoji mozku

Když čtete tyto řádky, pracuje vysoce sofistikovaný biologický stroj – váš mozek. Lidský mozek se skládá z přibližně 86 miliard neuronů a řídí nejen tělesné funkce od vidění ...

Co uvádí vodní houby do pohybu

Vodní houby nemají neurony ani svaly, přesto se pohybují.  Jak to dělají a co nám to říká o vývoji krevních cév u vyšších živočichů, odhalili vědci z Evropské ...

Erupce sopky Santorini před 520 000 lety

Hluboko pod středomořským dnem, které obklopuje řecký ostrov Santorini, objevili vědci pozůstatky jedné z největších sopečných erupcí, které kdy Evropa viděla.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail