Studenti

Článků v rubrice: 241

Matematici a fyzici v Plasnicích

Stejně tradiční jako letní konference v Nesměři je i Letní soustředění mladých fyziků a matematiků pořádané MFF UK. Letos proběhlo v Plasnicích v Orlických horách. Je určeno studentům od 15 do 19 let a umožňuje účastníkům sáhnout si na fyziku i matematiku „vlastníma rukama i hlavou“.

Fotogalerie (6)
Vědátorská chvilka

V letošním roce účastníci měli možnost:

  • dozvědět se něco o geofyzice, kosmologii a velkém třesku
  • zažít zajímavé pokusy s kapalným dusíkem
  • zeptat se na to, co je zajímalo ohledně studia na MFF UK, těch nejpovolanějších – proděkana pro rozvoj studia prof. L. Skály a garanta studia fyziky doc. J. Podolského
  • postavit si horkovzdušný balón
  • nafotografovat přírodu či cokoliv jiného v infračervené oblasti
  • změřit rychlost světla
  • objet svět za 80 dní v rámci celotáborové hry

A samozřejmě zbyl čas i na táborák, celodenní výlet i spoustu dalšího.
Celý odborný program byl letos zastřešen tématem „Doba ledová je doba ledová, ale teplo je teplo“, většina pokusů a projektů byla tedy inspirována teplem.

Jak to na soustředění chodí
V rámci odborného programu probíhá souvislý kurz matematiky a kurz fyziky (každý ve třech či čtyřech úrovních podle náročnosti). Poměrně malé skupinky umožňují, aby se vedoucí kurzu mohl věnovat účastníkům individuálně.

Hlavní těžiště odborného programu spočívá v projektech. Dvoučlenné až tříčlenné skupiny účastníků si vyberou jedno z nabídnutých témat (v letošním roce kromě výše zmíněných například: stavba modelu elektrárny, měření vitamínu C v potravinách, zkoumání uměle vyrobené duhy a mnoho dalších), na kterém v průběhu soustředění pracují a na konci svou práci prezentují na závěrečné konferenci před ostatními účastníky i vedoucími. Každý projekt je koordinován konzultantem-vedoucím, jehož úkolem je ale pouze pomáhat a případně usměrňovat práci účastníků. Celý přístup k projektům je koncipován jako zmenšenina vědecké práce.

Odborný program je doplněn zajímavými přednáškami externích lektorů – odborníků z MFF UK, AV ČR, ČEZ a dalších.

„Mimo“

Nedílnou součástí soustředění je mimoodborný program (zkráceně zvaný „mimo“). V rámci celotáborové hry měli účastníci v posledních letech možnost vyrábět alchymistické elixíry na dvoře Rudolfa II., objevit nový svět, či (v letošním roce) objet svět za 80 dní. Celotáborová hra mívá množství jednotlivých etapových her zaměřených na protažení těla a pobavení ducha, ale i na osobnostní rozvoj účastníků.
Propracovaností her a dalších aktivit toto soustředění převyšuje obvyklé tábory.

Beseda o jádru se líbila

V rámci odborného programu letos soustředění navštívili i dva pracovníci z Jaderné elektrárny Temelín a sdružení Jihočeští taťkové – ing. V. Havlíček a V. Hošek, kteří s účastníky besedovali o energetice, jaderné bezpečnosti a dalších tématech. Mezi účastníky měla beseda velký úspěch, za všechny jen dvě krátká vyjádření:

Stejně jako minulý byla i tento rok pro nás na letním soustředění připravena přednáška Jihočeských taťků. Díky loňské přednášce se většina účastníků na tu letošní velice těšila. Snad bych ani neměla říkat přednáška, spíše veselé posezení na téma jaderné energetiky. Povídání na témata „Ten, který může za 95 % všech poruch na Temelínu“ a „Starej Software“ nás seznámila s Černobylskou havárií, s problémy energetiky jako takové a v neposlední řadě s až malichernými „boji“ mezi Rakušany a Temelínem.

Ivana Víšová

Nejenže jsem se během této besedy dověděl několik zajímavých informací o Temelínu, ale zároveň jsem se dobře pobavil. Jakožto důležité body besedy chápu prokázání bezpečnosti v Temelíně, důvody havárií ve světě a v závěru i pracovní možnosti v tomto moderním energetickém středisku. Společně s několika dalšími účastníky nás beseda nadchla natolik, že jsme se o středoškolském programu telefonicky informovali přímo u personálního ředitele Temelína. Ten byl velice ochotný, takže celkový dojem z Temelína mám teď mnohem pohodovější.

Martin Štekl


Nechte se inspirovat...

...teď na podzim se už přijímají předběžné přihlášky na příští léto!

Bližší informace o soustředění najdete na http://kdf.mff.cuni.cz/tabor, nebo můžete poslat e-mail na mfsoustredko@kdf.mff.cuni.cz

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Solární nabíječky pro elektromobily

Nabíjení elektromobilů přinese v budoucnosti zvýšené nároky na kapacitu energetických sítí. K řešení problémů s tím spojených by mohly přispět solární nabíječky. Jejich rozvoj zatím táhnou především technologické firmy v USA.

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod.

Jiný plyn, jiné plazma

Čínská domácí agentura dodala první část systému vstřikování plynů do vakuové komory tokamaku ITER. Jedná se o spoustu trubek a trubiček, které dopravují z Budovy tritiového hospodářství do Budovy tokamaku všechny potřebné plyny.

Fotovoltaika za korunu

Společnost ČEZ ESCO přišla s návrhem, který nazvala „Fotovoltaika za korunu“. Přivedlo mne to na myšlenku, jak tento návrh využít a přeměnit ho v návod, jak vyrábět čistou energii pomocí systému agrovoltaiky s třetinovou investicí.

4D plánování montáže tokamaku ITER

K přípravě na činnosti prováděné s kritickými částmi tokamaku ITER v přetíženém prostředí Montážní haly ITER používají projektanti a koordinátoři projektu metody 4D plánování. To znamená 3D zobrazování prostoru plus parametr čas.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail