Rubriky

Článků v rubrice: 83

Navštivte Muzeum na elektrárně Mezivodí

Od 4. června 2011 je v bývalé textilce ve Velkých Hamrech na Jablonecku návštěvníkům přístupné nové zajímavé muzeum. Jeho srdcem je malá vodní elektrárna s párem Francisových kotlových turbín a generátorem z roku 1907 s maximálním výkonem až 350 kW. Pohání je voda říčky Kamenice. Muzeum vzniklo bez jakékoli státní podpory jen díky upřímnému zájmu o techniku a její historii.

Palivové články realitou

Palivové články, pokládané donedávna spíše za vědeckou kuriozitu, stále více pronikají do průmyslu, energetiky i dopravy. V roli kompaktních a mobilních zdrojů elektrické energie se s nimi setkáváme od počátku 21. století. Jejich současnou popularitu dokládají desítky pilotních projektů automobilek, které je instalují namísto dosavadních akumulátorů v hybridních automobilech a elektromobilech.

Nová řešení elektromobility

Málokdo dnes asi pochybuje o tom, že by klasické spalovací motory mohly být jednoho dne nahrazeny efektivnějšími a k životnímu prostředí ohleduplnějšími pohony. Jedním z nich je elektrická energie, pro jejíž využití v oblasti dopravy se vžilo označení elektromobilita. Spojením pokročilých elektrochemických akumulátorů a tzv. superkondenzátorů se otevírá cesta i revolučním městským elektrickým autobusům „e‑BRT“, které na rozdíl od dieselové konkurence budou ekologičtější, energeticky úspornější a na rozdíl od dosavadních trolejbusů zbaví města hyzdících trolejí, navíc drahých v pořízení i provozu.

Obdivovaná, proklínaná a největší hydroelektrárna světa

Chloubu moderní Číny – přehradu a hydroelektrárnu „Tři soutěsky” (Three Gorges Dam) na řece Jang‑tse – uvádějí do provozu od roku 2003. Instalací dalších 8 turbosoustrojí dosáhla elektrárna v červnu 2011 svého maximálního výkonu 22 500 MW. Inženýrské dílo má hodnotu 75 mld. amerických dolarů. Největší hydroelektrárna se také může pochlubit největší lodní zdviží. Světový ohlas však zastiňují hlasy jeden a půl milionu obyvatel, kteří se za bídných podmínek museli vystěhovat ze zátopeného pásma. K popularitě nepřispěla ani kritika zničení mimořádného množství historicko‑kulturních památek a hrubého narušení krajiny a říčního biosystému.

Solární přístřešky a „stromy“

Kritizovaný velkoplošný záběr zemědělské půdy pro fotovoltaické farmy řeší řada společností ve světě – převážně v oblastech optimálního oslunění v Kalifornii nebo ve Spojených arabských emirátech – výstavbou solárních přístřešků nad parkovišti osobních automobilů. Tato výstavba přímo souvisí s již neodkladným budováním nabíjecích stanic pro elektromobily.

Automatické pračky po padesáti letech

Vynález nejrozšířenějšího domácího elektrického spotřebiče – automatické pračky – slaví půl století svého vynálezu. Její předchůdci, jako byly např. pračky s valchou poháněnou ruční pákou, práčem nebo zvonem, poškozovaly prádlo. Ždímalo se mezi válci poháněnými ruční klikou. Dřinu při praní neulehčil ani nástup elektrického motoru v polovině 19. století, protože vodu bylo třeba ohřívat odděleně na kamnech.

... 1 « 10 11 12 13 14 ...

Nejnovější články

Praha bojuje se suchem - využije průsaků podzemních vod

Hlavní město Praha začne pro splachování komunikací a zvlhčování vzduchu v letních měsících v centru města využívat průsakovou vodu ze své kolektorové sítě. První čerpací zařízení napojené na podzemní rezervoár na průsakovou vodu vzniklo pod Uhelným trhem.

Největší transport do Temelína za dvacet let

Modernizovat zařízení a přitom o jednotky MWe zvýšit výkon druhého bloku elektrárny Temelín mají zajistit nové separátory vlhkosti v nejaderné části elektrárny. První z nich dorazil do Temelína z Bratislavy 9. května 2020. Přeprava více než stotřicetitunového nákladu přes české území trvala pět dní.

Studentská konference Šimáně 2020

Organizátoři zvou na tradiční studentskou vědeckou konferenci pořádanou Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze s podporou Mladé generace České nukleární společnosti zaměřenou na jaderné inženýrství a související obory, pojmenovanou po profesorovi Čestmírovi Šimáně.

America First – i v termojaderné fúzi!

Spojené státy pojaly ušlechtilý úmysl být první zemí na světě, která postaví termojadernou elektrárnu! Ve světle poněkud rozpačitého přístupu státních institucí USA k termojaderné fúzi v minulosti musí mnohého odvážná myšlenka překvapit. Ovšem v poslední době se blýskalo na lepší časy.

Vylepšování Jaderné elektrárny Temelín

Od 13. března do 11. května 2020 byl první temelínský blok v plánované odstávce pro výměnu paliva. Technici však vždy odstávku využijí také k dalším činnostem - k důkladným kontrolám a modernizacím. Temelín vyrábí elektřinu pro pětinu České republiky už 19 let!

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail