Bez zařazení

Článků v rubrice: 357

MAAE rozesílá testovací sady na COVID-19

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) odesílá první šarži testů k rychlé detekci koronaviru a doprovodného ochranného vybavení do více než 40 členských zemí. Jedná se o testovací technologii odvozenou od jaderných metod. MAAE reaguje na žádosti přibližně 90 členských států o podporu při zvládání rostoucího počtu nakažených. Několik zemí oznámilo významné finanční příspěvky na úsilí MAAE při řešení pandemie.

Fotogalerie (1)
Diagnostická technika RT-PCR v reálném čase pomůže identifikovat přítomnost koronaviru přesně a v jednotkách hodin (Copyright foto D. Calma/IAEA)

Desítky laboratoří v Africe, Asii, Evropě, Latinské Americe a Karibiku obdrží diagnostické stroje a soupravy, reagencie a laboratorní spotřební materiál k urychlení národního testování, které se ukazuje být zásadní pro potlačení nákazy. Příjemci rovněž obdrží dodávky osobních ochranných prostředků a laboratorní vybavení pro bezpečnou analýzu odebraných vzorků. V nadcházejících týdnech budou následovat další dodávky vybavení rostoucímu počtu zemí, které hledají pomoc. "Zaměstnanci MAAE tvrdě pracují, aby tato kritická pomoc bylo dodána co nejrychleji tam, kde je jí nejvíce potřeba," řekl generální ředitel IAEA Rafael Mariano Grossi. „Poskytování této pomoci členským zemím je pro agenturu nyní absolutní prioritou.“

Rozesílání testů financuje MAAE a dárci

Při mimořádných událostech, jako je nyní celosvětová pandemie COVID-19, využívá MAAE své vlastní zdroje i mimorozpočtové financování. Členské státy dosud ohlásily darování více než 9,5 milionu EUR mimořádných finančních příspěvků - např. 6 milionů USD ze Spojených států, 5 milionů USD z Kanady a 500 000 EUR z Nizozemska. Austrálie také významně přispěla. Čína informovala MAAE o darech detekčních zařízení, souprav, činidel a dalších lékařských materiálů v hodnotě 2 milionů USD a poskytování odborných služeb. "Jsem velmi vděčný vládám Spojených států, Kanady, Číny, Nizozemska a Austrálie za jejich štědré příspěvky," řekl Grossi. „Vyzývám ostatní, aby k tomuto úsilí přispěli, abychom mohli i nadále rychle reagovat na rostoucí požadavky našich členských států.“  MAAE je nyní také součástí týmu OSN pro řešení krizí souvisejících s COVID-19.

První šarže dodávek v hodnotě přibližně 4 milionů EUR pomůže zemím používat techniku ​​známou jako. Je to nejcitlivější technika pro detekci virů, která je v současné době k dispozici. Metoda původně používala k detekci genetického materiálu viru ve vzorku radioaktivní izotopové markery. MAAE upravila tuto techniku pro použití fluorescenčních markerů. RT-PCR v reálném čase je zavedená a přesná metoda detekce patogenů. Laboratoře obdrží diagnostické soupravy a příslušenství potřebné pro analýzu, jednorázové ochranné vybavení a vybavení pro molekulární detekci tohoto specifického nového virového genomu.

Využití sítě laboratoří v Africe a Asii

V uplynulých týdnech poskytla MAAE ve spolupráci s FAO pokyny pro detekci koronaviru 124 laboratorním odborníkům ve 46 členských státech. Stalo se tak prostřednictvím VETLAB, sítě veterinárních laboratoří v Africe a Asii, kterou původně vytvořily tyto dvě organizace pro boj proti moru skotu. Podpora zahrnovala poskytování standardních operačních postupů k identifikaci viru podle doporučení WHO. VETLAB pomáhá zúčastněným zemím již 20 let zlepšovat včasné odhalení přeshraničních zvířecích a zoonotických chorob, jako jsou Ebola, Zika, MERS-Cov a nyní také COVID-19.

Jak funguje RT-PCR v reálném čase?

Reverzní transkripce - polymerázová řetězová reakce v reálném čase (RT-PCR) je metoda odvozená z jaderné technologie a užívá se pro detekci přítomnosti specifického genetického materiálu z jakéhokoli patogenu, včetně viru. Původně tato metoda používala radioaktivní izotopové markery k cílené detekci genetických materiálů, ale následná úprava vedla k nahrazení izotopového značení jinými speciálními markery, nejčastěji fluorescenčními barvivy. S touto technikou mohou vědci vidět výsledky téměř okamžitě. RT-PCR v reálném čase je nyní nejrozšířenější metodou pro detekci koronavirů, mnoho zemí však stále potřebuje při zavádění a používání této techniky odbornou podporu.

Opakování o virech a genetickém materiálu

Virus je mikroskopický "balíček" genetického materiálu obklopený molekulární obálkou. Genetickým materiálem může být buď DNA nebo RNA. DNA je dvouvláknová molekula, přítomná ve všech organismech, jako jsou zvířata, rostliny, bakterie a viry, a obsahuje genetický kód neboli plán toho, jak jsou tyto organismy vystavěny. RNA je obecně jednovláknová molekula, která kopíruje, přepisuje a přenáší části genetického kódu na proteiny, které zajišťují různé životní a vývojové funkce. Existují různé varianty RNA, které provádějí kopírování, přepis a přenos. Některé viry, jako je koronavirus (SARS-Cov2), obsahují pouze RNA, což znamená, že spoléhají na přežití a množení ve zdravých buňkách. Jakmile se virus dostane dovnitř buňky, použije svůj vlastní genetický kód - v případě koronaviru RNA - k převzetí kontroly a „přeprogramování“ buňky tak, aby se stala továrnou na výrobu dalších kopií viru.

Postup detekce

Abychom mohli virus v těle včas detekovat pomocí RT-PCR v reálném čase, musíme nejprve převést jeho RNA na DNA. To je proces zvaný „reverzní transkripce“. Dělá se proto, protože lze kopírovat nebo amplifikovat pouze DNA. Specifická část přepsané virové DNA se kopíruje (amplifikuje) stotisíckrát. Amplifikace je důležitá, díky ní namísto nutnosti nalezení nepatrného množství viru mezi miliony řetězců genetické informace máme pro potvrzení přítomnosti viru dostatečně velké množství cílových sekcí virové DNA.

Vzorek se odebere z části těla pacienta, kde se koronavirus shromažďuje, jako je nosní nebo krční sliznice. Na vzorek se působí několika chemickými roztoky, které odstraňují proteiny a tuky, a extrahuje se pouze RNA. Ve vzorku je směs vlastního genetického materiálu osoby a, pokud je přítomna, i RNA koronaviru.

RNA se reverzně převede na DNA pomocí specifického enzymu. Vědci pak přidají další krátké fragmenty DNA, které jsou komplementární ke specifickým částem transkribované virové DNA. Pokud je ve vzorku přítomen virus, tyto fragmenty se připojují k cílovým částem virové DNA. Některé z přidaných genetických fragmentů jsou pro budování DNA řetězců během amplifikace, zatímco jiné jsou pro budování DNA a přidávání značek markerů k vláknům, která se pak používají k detekci viru. Směs se poté umístí do RT-PCR stroje. Stroj cykluje prostřednictvím teplot, které zahřívají a ochlazují směs, aby vyvolaly specifické chemické reakce, které vytvářejí nové identické kopie cílových částí virové DNA. Cyklus se opakuje znovu a znovu, aby se pokračovalo v kopírování cílových sekcí virové DNA. Každý cyklus znamená zdvojnásobení: ze dvou kopií se stanou čtyři, ze čtyř osm atd. Standardní nastavení RT-PCR v reálném čase obvykle prochází 35 cykly, což znamená, že na konci procesu se vytvoří z každého řetězce viru přítomného ve vzorku přibližně 35 miliard nových kopií sekcí virové DNA. Při vytváření nových kopií sekcí virové DNA se štítky značek připojují k řetězcům DNA a poté uvolňují fluorescenční barvivo, které přístroj zobrazuje v reálném čase na obrazovce. Počítač sleduje množství fluorescence ve vzorku po každém cyklu. Pokud množství přesáhne určitou úroveň fluorescence, potvrdí to přítomnost viru. Vědci také sledují, kolik cyklů k dosažení této úrovně trvá, aby bylo možné odhadnout závažnost infekce: čím méně cyklů, tím závažnější je virová infekce.

Technika RT-PCR v reálném čase je vysoce citlivá a specifická a může poskytnout spolehlivou diagnózu již za tři hodiny (laboratořím to obvykle trvá v průměru 6 až 8 hodin). Ve srovnání s jinými dostupnými metodami je RT-PCR v reálném čase výrazně rychlejší a má menší nebezpečí kontaminace nebo chyby, protože celý proces lze provést v uzavřené zkumavce. Je to nejpřesnější dostupná metoda pro detekci koronaviru. Protože viry jsou v těle přítomny pouze po určitou dobu, nelze použít RT-PCR v reálném čase pro detekci proběhlé infekce. K detekci, sledování a studiu minulých infekcí jsou nezbytné další metody.

Souhrn najdete v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=K0BLSW3mJW0&feature=emb_logo

Zdroje: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-to-ship-vital-testing-equipment-to-countries-in-the-fight-against-covid-19

https://www.iaea.org/newscenter/news/how-is-the-covid-19-virus-detected-using-real-time-rt-pcr

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Korespondenční semináře právě odstartovaly

Ve víru všudypřítomných omezení a distanční výuky by studenty základních a středních škol mohly zaujmout korespondenční soutěže, které u nás mají dlouhou tradici.

Rusko staví další závod na zpracování ochuzeného uranu

Ochuzený uran je produktem z výroby jaderného paliva. Palivo pro většinu současných štěpných jaderných reaktorů se vyrábí z obohaceného uranu, kdy se např.

Češi jsou nakloněni technologickému vylepšení člověka

Podle aktuálního průzkumu by si drtivá většina Čechů (95 %) přála vylepšit své tělo, pokud by to bylo možné. Spousta respondentů se ale také domnívá, že augmentace lidského ...

Den s experimentální fyzikou 2020

Zajímá Tě fyzika? Chtěl(a) by ses dozvědět víc o tom, jak probíhá skutečný výzkum nebo dokonce jak se do něj můžeš osobně zapojit při budoucím studiu?

Omlazení elektrárny Slapy

Vodní elektrárna Slapy je ze dvou třetin jako nová. Úspěšná komplexní zkouška završila dlouhodobou modernizaci soustrojí TG1, vůbec nejrozsáhlejší v dosavadní ...

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail