Bez zařazení

Článků v rubrice: 375

Nová studie vyzývá k renesanci jaderné energie v EU

Pokud chce Evropská unie splnit své cíle v oblasti klimatické neutrality, měla by znovu rozjet program „jaderné renesance“. To je závěr nové studie o klimatické politice EU. Ve studii se praví, že je prakticky zcela nemožné vyrobit s pomocí větrné a sluneční energie dostatek elektřiny, protože k zabezpečení globální poptávky po elektřině není k dispozici tak velké území, a to ani na pevnině, ani na moři.

Fotogalerie (1)
Nizozemská jaderná elektrárna Borselle (zdroj Wikimedia Commons, Taco White, CC, BY-SA 3.0)

Z podnětu nizozemského člena Evropského parlamentu Roba Rosse a českého člena téhož parlamentu, Ondřeje Knotka, byla vypracována studie, která má hodnotit efektivnost politiky EU v oblasti klimatické neutrality a analyzovat a porovnávat dvě klimaticky neutrální technologie výroby elektřiny hlavně z toho hlediska, zda budou moci plně a efektivně nahradit infrastrukturu fosilních paliv a zajistit dekarbonizaci elektrického systému. Studii recenzovala celá řada vědců, včetně držitele Nobelovy ceny za ekonomii Williama Nordhausena. Dlouhý anglický název studie zní: „Road to EU Climate Neutrality by 2050. Spatial Requirements of Wind/Solar and Nuclear Energy and Their Respective Costs“. Studie zkoumá tři problémy důležité pro dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050:

  • účinky klimatické neutrality EU na průměrnou globální teplotu do roku 2050 a 2100,
  • prostorové požadavky (pevnina a moře) u větrné a sluneční energie ve srovnání s jadernou energií v České republice a v Nizozemí,
  • náklady na větrnou a sluneční energii a na jadernou energii v uvedených dvou zemích. 

Závěry studie 

Ve studii se dospělo k závěru, že v rámci realistických scénářů zde není dostatek prostoru, aby bylo možno zcela uspokojit poptávku po elektřině v Nizozemí (což je země podél Severního moře s velkým potenciálem větrné energie), ale ani v České republice (což je vnitrozemská země bez přístupu k moři a s méně vhodným geografickým profilem), pokud by byly obě země zcela závislé výlučně na větrné a sluneční energii. Další závěr konstatoval, že jaderná energie je ekonomicky efektivnější než obnovitelné zdroje energie. I když se vezmou v úvahu hlavní budoucí vylepšení slunečních a větrných farem, jaderná energie zůstane levnější variantou i v roce 2050. Protože současná politika EU velmi preferuje obnovitelnou energii před jadernou energií, potom je analýza relativních nákladů u obou technologií zcela mimo realitu a vyjadřuje spíše jen politický přístup, než aby byly hodnoceny vnitřní aspekty těchto technologií. Do vývoje a používání větrné a sluneční energii plynou z EU značné prostředky, což má za následek snižování ceny obnovitelné energie, ale na straně druhé to znamená velký inflační tlak na jadernou energii a její využívání v rámci EU. 

Jestliže vezmeme v úvahu výhody jaderné energie z prostorového a ekonomického hlediska, pak vlády členských zemí, aby mohly splnit klimatické cíle EU, budou potřebovat začleňovat jadernou energii do svého energetického mixu. Ve studii se rovněž dospělo k závěru, že i kdyby EU dosáhla v roce 2050 klimatické neutrality, výsledkem bude jen nepatrné snížení globální teploty. V roce 2050 by to mohlo být v rozmezí 0,02 °C až 0,05 °C a v roce 2100 jen 0,05 °C až 0,15 °C. 

Je nezbytná změna politiky 

Studie obsahuje několik politických doporučení pro Evropskou komisi, pokud jde o změnu jejího přístupu k jaderné energii. Evropské unii se doporučuje, aby zvážila program jaderné renesance. V rámci tohoto programu by EU vytvořila rovnoprávné hrací pole pro všechny technologie výroby elektrické energie. Bylo by samozřejmě velmi vhodné, kdyby si samotná Evropská komise dala vypracovat komplexní hodnocení nákladů a přínosů alternativních variant k dosažení cílů klimatické neutrality EU. Skutečnost, že dosud žádná taková analýza nebyla ještě provedena, a to navzdory již realizované akci „Better Regulation“, uskutečněné Evropskou komisí, svědčí o velkých politických tlacích, kterým musí klimatická politika EU odolávat. V prohlášení poslanců Roose a Knotka se praví: „Zjistili jsme, že při přechodu od fosilních paliv upřednostňuje politika EU obnovitelnou energii, aniž by vůbec zvažovala relativní pro a proti u všech uhlíkově neutrálních technologií“. Roos dodal: „Jaderná energie je vždy k dispozici, je levná a šetří plochu. Navíc, další výzkum například v oblasti thoriových reaktorů s roztavenými solemi nabízí velké příležitosti pro postavení EU na trhu“. Poznámka pana Knotka: „Současná politika EU je diskriminační vůči jaderné energii a je již načase, aby všichni politici žili v souladu s principy EU, pokud jde o technologickou neutralitu.“ 

 World Nuclear News, 5.2.2021. Study calls for European nuclear renaissance.

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Technické muzeum v Brně má obří mapu města

Technické muzeum v Brně si  na podlahu expozice věnované letectví nechalo nainstalovat velkou ortofotomapu města, která zabírá plochu 40 m2.

Uran v roce 2021: Průvodce cenou, hodnotou a využitím komodity

Pro pochopení uranu jako obchodní komodity je důležité znát, jak se tento kov získává, jaké je jeho využití a jak se tato využití vyvíjela, které země produkují ...

Britský Sizewell C bude dělat nejen elektřinu

Jestliže investujete do jaderné elektrárny, bude standardním výsledkem velké množství vyrobené elektřiny. Od současného jaderného průmyslu se však očekává víc.

Nabídka odborných T-exkurzí v rámci Talnetu

Zajímá vás, co všechno žije na vaší zahradě a jak to najít? Víte, odkud pocházejí vaši sousedé? Umíte vyčíst z kamenů životní příběhy?

Nová studie vyzývá k renesanci jaderné energie v EU

Pokud chce Evropská unie splnit své cíle v oblasti klimatické neutrality, měla by znovu rozjet program „jaderné renesance“. To je závěr nové studie o klimatické politice EU.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail