Bez zařazení

Článků v rubrice: 334

Pojďte si vážně – nevážně zahrát

Do roku 2020 bychom v Evropě měli dosáhnout tzv. cíle 20/20/20 – tedy oproti roku 1990 snížit emise skleníkových plynů o 20 %, o 20 % zvýšit produkci energie z obnovitelných zdrojů a o 20 % zvýšit energetickou účinnost. To se však nepodaří samo. Přispět musí každý z nás – svými nápady i svým správným „energetickým“ chováním. Dosažení tohoto cíle by měl pomoci i crossmediální projekt Energy Bits podporovaný Evropskou komisí, resp. její Agenturou pro inteligentní energii.

Fotogalerie (5)
Příklady zadání hry 2020 Energy

Projekt Energy Bits šíří povědomí o udržitelném využití energie a účastní se ho třináct partnerů z devíti zemí Evropy. Je v něm zúčastněna i Česká republika, kterou zastupuje nezávislý producent naučně-populárních filmů Herafilm. V rámci projektu Energy bits vzniklo již 27 desetiminutových dokumentů, soutěž „Máte slovo“ (www.energybits.eu/cz/your.asp), interaktivní dokument a speciální hra 2020 Energy. Tato vážně míněná hra o úsporách energie, obnovitelných zdrojích energie a udržitelném rozvoji je určena převážně mládeži ve věku 14 až 18 let. Vytvořila ji francouzská společnost Tralalere, která se věnuje výrobě netradičních výukových pomůcek.

O čem je hra 2020 Energy

Lidé po více než století bezstarostně využívají energetické zdroje. V roce 2020 by nám ty stávající již nemusely stačit. Hra proto každému umožňuje vrátit se v čase a neradostnou prognózu budoucnosti přepsat změnou historie. Cílem je snížit spotřebu energie, zvýšit účinnost technologií a vybrat nejlepší zdroje. Hráč si může vyžádat pomoc tří poradců: ekonomického, pro životní prostředí a pro sociální oblast. Nakonec je ale pouze na něm, jak se rozhodne zlepšit budoucnost nás všech.

Co budete potřebovat

Hra 2020 Energy leží na hranici mezi zábavou a výukou. Každý v ní najde to své. Hra se velmi vhodně uplatní i v rámci školních osnov – učitelé najdou výukové listy na příslušné internetové stránce. Díky předpokladu aktivního zapojení do hry se žáci naučí více než klasickou formou. Hra ukazuje, jak složitý je rozhodovací proces, protože musí brát v úvahu mnoho hledisek a odlišných zájmů.

Jednotlivým hráčům stačí tablet nebo počítač, pro hru ve třídách je nutné mít počítač s napojením na internet, dataprojektor a promítací plátno. Hra se skládá z devíti misí se třemi taktikami: úspory energie, hospodárnost spotřeby a obnovitelné zdroje. A má tři úrovně – individuální, lokální a globální.

Proč si „vážně“ hrát

Důvodů je celá řada. Hra podporuje kritické myšlení, nabízí inspiraci pro diskuzi a rozšiřuje možnosti tradiční výuky. Vyvolává otázky týkající se hospodárnosti a snižování spotřeby energie, obnovitelných zdrojů a udržitelného vývoje a současně vysvětluje pojetí udržitelného vývoje. Vychází z reálného světa a jeho aktuálních problémů, zpřístupňuje teoretické pojmy i přesné údaje. Hra povzbuzuje výměnu názorů a zkušeností mezi mládeží a dospělými a u mladých aktivuje pocit odpovědnosti.

Zahrajte si ji i vy!

Weby:

Webová stránka projektu Energy Bits:
http://www.2020energy.eu/cs

Webová stránka hry:
http://www.2020energy.eu/cs/vazna-hra

Vaše názory na hru:
http://www.2020energy.eu/cs/pruzkum-mezi-mladezi

Jak oživit hru:
http://www.2020energy.eu/cs/usporadejte-workshop


Článek je reklamou domluvenou s firmou zastupující v projektu ČR. Redakce Třípólu uznává potřebnost podpory osvěty o všech energetických zdrojích, úsporách a správném hospodaření s energií, umí si ale představit i jiná řešení, než ta prosazovaná hrou, a hlavně i jiné aspekty než pouze ekonomické a „ekologické“ (např. kulturně historické). Posouzení a hlavně iniciativu v hledání řešení ponecháváme na čtenářích. Redakce

Šárka Speváková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Sloupový nástroj aneb 600 tun ve středu tokamakové jámy ITER

Impozantní nástroj tvořený rovným kmenem a větvemi z něho vyrůstajícími, neboli 600tunovým sloupem s devíti radiálními rameny, vyroste příští rok ve středu jámy tokamaku ITER. Během montáže v jámě bude podepírat, vyrovnávat a stabilizovat podsestavy vakuové nádoby, jakmile budou spojeny a svařeny.

Československo – země radia

Letos si připomínáme 100 let od založení Státního ústavu radiologického a 70 let od vzniku Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů.

Centrální solenoid ITER

Který magnet tokamaku je nejdůležitější? Bez magnetů toroidálního pole vám plazma uteče na stěny komory, bez magnetů pole poloidálního nedosáhnete potřebného tvaru plazmového provazce, bez magnetů centrálního solenoidu nebude žádné plazma…Stop!

Dolivo - Dobrovolskij a počátky přenosu elektrické energie

Před sto lety zemřel dnes již málo známý ruský fyzik, elektrotechnik a vynálezce M. O. Dolivo-Dobrovolskij. Jako jeden z prvních fyziků a techniků teoreticky i prakticky odhalil možnosti využití trojfázového střídavého proudu.

Výletů do vesmíru se nebojíme, ale auto si raději budeme řídit sami

Mladí by chtěli profitovat z vědeckého pokroku okamžitě, starší generace se dívá spíše na jeho pozitivní vliv do budoucna, vyplývá z průzkumu 3M o postojích veřejnosti k vědě (State of Science Index).

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail