Bez zařazení

Článků v rubrice: 406

Ceny Josefa Hlávky za původní vědeckou literaturu

Tradiční udílení Cen Josefa Hlávky za původní vědeckou a odbornou literaturu publikovanou v České republice, jež je společnou slavností Nadace Českého literárního fondu a Hlávkova Nadání, hostila již podruhé restaurace Hlávkův dvůr v pražské Vodičkově ulici. V pondělí 28. června 2021 měla slavnostní událost v tomto komornějším prostředí Hlávkových nadačních domů opět skvělou atmosféru, byť stálým účastníkům trochu chybí stylové prostory lužanského zámečku s předáváním cen v sále Českého kvarteta, koncertem v zámecké kapli a osvěžením ve stínu vzrostlých stromů v zahradě. To však vůbec nic nemění na kvalitě a výjimečnosti oceňovaných publikací, kdy porota vybírá vítězná díla z prací publikovaných v předcházejícím roce, aktuálně tedy 2020, a přihlášených do čtyř vědních kategorií, jimiž jsou oblasti věd společenských, věd o neživé přírodě i o přírodě živé a v neposlední řadě do letos mimořádně bohatě a kvalitně obeslaných věd lékařských. Vítězství v každé kategorii je spojeno také s finanční odměnou ve výši 50.000 korun.

Fotogalerie (1)
Hlávkovy literární ceny se udělovaly v restauraci Hlávkův dvůr (foto M. Hofmanová).

Za vtipného a pohotového moderování slavnosti prof. Františkem Vyskočilem si od předsedy správní rady Nadání prof. Václava Pavlíčka a ředitele Nadace ČLF Mgr. Ivo Purše převzali letošní ceny nejen již ostřílení a uznávaní autoři, ale také úplní nováčci.

  1. ročník Hlávkovy literární ceny

Cenu v kategorii společenských věd získal prof. Martin Hilský za knihu Shakespearova Anglie. Portrét doby. Renomovaný autor tímto obsáhlým dílem doplňuje a završuje své kompletní vydání shakespearovských překladů, a jak uvádí doc. Ivana Čornejová ve svém laudatio: „Hilský vytvořil spis odlišný, naprosto jedinečný – inspirovaný výpovědí velkého dramatika, jenž přináší...nepřeberně dokladů o problémech i běhu své doby.“ Autor neopomněl jediný aspekt lidského života od králů a královen až po tuláky nejubožejší. Knihu vydalo Nakladatelství Academia.

Autoři vítězné monografie v kategorii věd o neživé přírodě, Jarmila Čiháková a Martin Müller zavedou čtenáře do suterénu budovy Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí. Při běžné rekonstrukci objektu tam archeologové objevili pozůstatky Rotundy sv. Václava, o níž se po dlouhá léta soudilo, že byla zcela zničena. Nálezu dodává naprosto mimořádný význam skutečnost, že se dochovala rovněž intaktní terakotová románská dlažba. Autoři knihy Malostranská Rotunda svatého Václava v Praze, kterou vydal Národní památkový ústav, zcela originálně vycházeli z teologického významu geometrické ideality. Tento dosud neznámý vědecký přístup (byl označen jako Metoda geometricky definovaných kružnic a sečen) přiblížil účastníkům slavnosti v laudatio PhDr. Jan Svoboda, podle nějž je kniha příkladem účinné interdisciplinární spolupráce, kterou dnešní doba a její technologické možnosti nutně předpokládají.

Pro cenu za publikaci v kategorii věd o živé přírodě si přišel mladičký spoluatorský tým učebnice Lékařská mikrobiologie. Repetitorium z nakladatelství Triton. Dnes již vystudovaní lékaři Jakub Hurych, Roman Štícha, Ivana Hanzalová, Ludmila Křížová a Kateřina Tichá se původně připravovali na oborovou zkoušku na 2. LF UK, pak jim ale přišlo líto své výborně zpracované materiály jen tak vyhodit. „Je-li repetitorium stručný souhrn učiva nebo poznatků určitého oboru, pak je tato kniha výborně členěným komplexním souborem poznatků z mikrobiologie. Je opravdovou rukovětí nejen pro školu, ale i pro celý profesní život,“ zdůraznil v laudatio prof. Jan Motlík, který dále připomenul Hlávkovu podporu nadaným studentům. V tomto duchu tak Hlávkova nadace ocenila mladé lékařky a lékaře, kteří se sdružili pod názvem Medici boni, za fantastický kus práce pro jejich následovníky a všechny zájemce o mikrobiologii.

V oblasti lékařských věd se v soutěži více než šesti desítek kvalitních publikací prosadil prof. Milan Krška a kolektiv s knihou Onemocnění slinivky břišní, jež se zároveň stala prvním titulem znovuobnovené edice Albertova sbírka. Titul vydalo nakladatelství We Make Media. Jedná se o mimořádný počin 27členného kolektivu včetně zahraničních autorů, jimž se podařilo připravit pro lékařskou obec rozsáhlé dílo, které rezonuje s naléhavou potřebou optimalizovat diagnostiku a léčbu závažných chorob pankreatu. Laudatio přednesl doc. Petr Bartůněk, který vyzdvihl mimo vysoké odborné kvality, přehledu současných přístupů z hlediska diagnostiky i léčby, taktéž vysokou úroveň grafické úpravy, kvalitu schémat, peroperační nálezy, přehledné grafy a tabulky a v neposlední řadě rovněž přehlednou nabídku citované a aktuální literatury v závěru každé kapitoly.

Pomyslnou třešničku na dortu 29. ročníku vyhlašování Hlávkových cen za vědeckou literaturu pak znamenala gratulace obou nadací předsedovi odborné poroty Františku Vyskočilovi k jeho letošnímu významnému životnímu jubileu.

Přidejme se s přáním, ať je stále oním skvělým hodnotitelem, vědcem, muzikantem, moderátorem i člověkem. 

Poznámka: Odborná porota zasedla ve složení: prof. František Vyskočil, doc. Petr Bartůněk, prof. Vladimír Karpenko, prof. Pavel Kalvach, prof. Jan Motlík, dr. Karel Rohlena, dr. Jan Svoboda, doc. Milan Tvrdý a dr. Luboš Velek. Více na https://nclf.cz

 

Marina Hofmanová
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Projekty jaderného dálkového vytápění

Vloni ČEZ spustil dlouho očekávaný provoz horkovodu z Temelína do Českých Budějovic. Dálkové vytápění poskytuje teplo třetině města. Psali jsme o něm podrobněji v článku https://www.3pol.

Náhrada uhelných elektráren jadernými

Vzhledem k tomu, že spotřeba uhlí stále roste navzdory celosvětovému úsilí o snížení emisí skleníkových plynů, několik zemí se poohlíží po strategii využití ...

Alexandrit pro satelitní výzkum

Společnosti z Litvy, Itálie a Německa se spojily, aby pomohly Evropě získat jeden z klíčových materiálů pro evropské vesmírné mise. Během projektu GALACTIC (financovaného EU) vyvinuly evropský ...

Spotřeba uhlí ve světě roste

Globální spotřeba uhlí se v roce 2022 vyšplhala na nové historické maximum a i v roce 2023 zůstane poblíž této rekordní úrovně, protože silný růst v Asii pro výrobu energie ...

V PET Centru Brno je první světová mikrolaboratoř QC1

Začátkem prosince proběhla v brněnském PET centru instalace prvního beta systému QC1 Trasis. Tato „laboratoř v kostce“ o rozměru stolního počítače dokáže provádět většinu ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail