Bez zařazení

Článků v rubrice: 353

K černým odběrům elektřiny

Čtenáři denního tisku určitě v průběhu roku 2008 zaregistrovali téma týkající se neoprávněných odběru elektřiny. V podstatě jde o staronovou „kauzu“ – v polovině roku proběhla stránkami řada článků odsuzující krádeže elektřiny ze strany odběratelů společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., v listopadu se „obviněným“ naopak stala společnost ČEZ Měření, s. r. o., když se na pořad dne dostal její údajně nezákonný postup při zjišťování odběru a vymáhání úhrady. Ozvalo se ono známé zlodějské zvolání: „Chyťte zloděje“. Společnosti ČEZ Měření, s. r. o. i ČEZ Distribuce, a. s. dál hodlají postupovat a situaci řešit právní cestou, čtenářům našeho časopisu by však v dané souvislosti mohlo být užitečných několik praktických informací, které vyplývají z odpovědí na často kladené otázky odběratelů elektřiny. Tentokrát se týkají především elektroměrů, jejich stavu a kontroly. Pokud vás ale napadnou další otázky, napište. Odpověď rádi zjistíme a zveřejníme.

Fotogalerie (1)
Robot v roli učitelky

Z čeho se elektroměr skládá?
To záleží na konkrétním typu elektroměru. Obecně elektroměr obsahuje těleso elektroměru, svorkovnicový blok, nosič měřicího zařízení, hnací systémy (napěťový a proudový), rotor elektroměru apod. Podrobnější informace o typech elektroměrů, které osazuje Skupina ČEZ je možné najít na http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektromery/index.htm , kde je umístěna interaktivní aplikace Průvodce elektroměry.

Co je na elektroměru uvedeno?
Číselník nebo displej informující o odběru elektřiny, výrobní číslo, výrobce, typ, rok výroby, na plombě rok ověření, atd. Tyto údaje zpravidla najdeme na štítku u číselníku nebo displeje.

Komu elektroměry a rozvodné skříně patří?
Rozvodné skříně (rozvaděče) jsou v majetku zákazníka, hlavní domovní skříň bývá majetkem distributora. Měřicí souprava (elektroměr, sazbový spínač, popř. zařízení pro přenos dat) je rovněž majetkem distributora, a proto na něm odběratel nesmí provádět žádné úpravy ani zásahy. To se vztahuje i na opatření distributora, která brání neoprávněným manipulacím s měřicím zařízení (např. plomby).

Kdo je povinen pečovat o měřicí zařízení a o zařízení pro přenos dat?
Zákazník (odběratel), a to tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo odcizení. Současně je zákazník povinen sledovat řádný chod měřicí soupravy a neprodleně ohlásit distributorovi veškeré závady na měření.

Platí se něco za pronájem elektroměru?
Za pronájem elektroměru se nic neplatí.

V rozvodné skříni bývá více plomb – které to jsou? Jak zjistíme, že některá plomba chybí?
V rozvaděčích jsou zejména plomby montážní. Ty osazuje pracovník pověřený distributorem na kryty svorkovnic elektroměru, sazbového spínače, popř. zařízení pro přenos dat, nulového můstku, hlavního jističe, příp. jističe pro sazbový spínač (pokud je osazen, plombuje se v zapnuté poloze). Plomby jsou dále umístěny na krytech rozvaděče u neměřených častí. Elektroměr je dále opatřen úřední plombou (na spojnici horního krytu se spodním) se značkou a rokem ověření.

Chybějící plombu odhalí nejlépe revizní technik.

Jak má člověk zajistit, aby do ní nemohl nikdo cizí? Jak je možné ochránit elektroměr před zneužitím?
Pro uzavření rozvodné skříně se používá zámek na čtyřhranný klíč. Ochránit elektroměr před neoprávněnou manipulací lze umístěním na dobře viditelné místo a zejména pravidelnou kontrolou.

Proč má zákazník kontrolovat svůj odběr?
Tak jako se většina z nás naučila běžně si kontrolovat stav svého peněžního účtu, je dobré naučit se kontrolovat elektroměr i plynoměr. Nejde jen o jeho technický stav, ale i o sledování spotřeby a tím i výdajů. Existují i případy, kdy se někdo připojí k rozvodu zákazníka za jeho měřidlem a krade tak elektřinu. V takovém případě nejde o krádež na zařízení distributora, ale na rozvodu zákazníka.

Když někdo zjistí, že má porušenou plombu na elektroměru, co má dělat? Co když ji strhne třeba elektrikář při opravě?
Zákazník je v tomto případě přímo povinen ihned informovat distributora. Každý záměr porušit plombu musí být předem nahlášen na zákaznické lince Skupiny ČEZ 840840840, a po provedení opravy musí zákazník požádat o opětovné zaplombování.

Je pravda, že ten, kdo má porušenou plombu na elektroměru je považován za černého odběratele a může dostat pokutu, přestože za elektřinu řádně platí?
Každý případ je nutné posoudit individuálně. Je třeba prošetřit všechny okolnosti, na jejichž základě je možné určit, zda se jedná o neoprávněný odběr. Nicméně – pokud je pouze porušena plomba na veřejně přístupném elektroměru, za neoprávněný odběr se to nepovažuje. To platí v případě, že nedošlo k zásahu na elektroměru anebo pokud elektroměr neprokazuje chybu ve prospěch zákazníka. Samotné porušení plomby není neoprávněným odběrem, je však určitým signálem k tomu, aby měřidlo bylo prověřeno ve speciální laboratoři a nezávislými znalci, zda nebylo zasahováno do jeho funkčnosti. O každém takovém případě je zákazník informován písemně, telefonicky nebo osobně.

Jak se pozná, že někdo odebírá elektřinu zadarmo? Když někdo například kupuje byt či dům, má možnost někde zjistit, zda k němu nevede „černá” přípojka“?
Kontrolu musí provést revizní technik. Zákazník by si měl rovněž nechat pravidelně revidovat elektroinstalace. Žádoucí je také kontrola v bytových domech, kdy se odpojený zákazník může připojit na společné prostory nebo na některého ze sousedů a škoda pak vzniká ostatním nájemníkům.

Jaký je postup, když se při pravidelné kontrole zjistí, že elektroměr není v pořádku, nebo na něm není plomba, aniž by o tom odběratel věděl?
Při každém odečtu (řádném i mimořádném) se zároveň měřicí zařízení kontroluje i vizuálně. Takové kontrole by viditelné zásahy do měřicího zařízení neměly uniknout.

Kam se odběratelé elektrárenské společnosti ČEZ (ČEZ Prodej, s. r. o.), mohou obracet, když si nejsou jisti, zda mají elektroměr a plomby na něm v pořádku?
Zákazníci mohou kontaktovat zákaznickou linku energetické společnosti ČEZ 840 840 840, kde jim speciálně vyškolení operátoři poradí, jak mají v daném případě postupovat. Informace lze získat i písemně, telefonicky či e-mailem (viz www.cez.cz). Na dané místo je pak vyslán technik měření. Pokud se zákazníkovi zdá, že elektroměr není v pořádku (neměří správné hodnoty), může si jej nechat přezkoušet v autorizovaném metrologickém středisku či v Českém metrologickém institutu.

Když někdo koupí dům či byt a pak mu přijde vysoký účet za elektřinu způsobený předchozím majitelem, co má dělat? Jakou roli v tomto případě hraje, jestli měl porušenou plombu?
Při uzavírání smlouvy se vždy uvádí stav elektroměru. Předchozí majitel tedy obdrží zúčtovací fakturu a vyúčtování se s ním vyřeší. Zkontrolovat, či nechat zkontrolovat stav měřicího zařízení je povinen nový zákazník.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Solární nabíječky pro elektromobily

Nabíjení elektromobilů přinese v budoucnosti zvýšené nároky na kapacitu energetických sítí. K řešení problémů s tím spojených by mohly přispět solární nabíječky. Jejich rozvoj zatím táhnou především technologické firmy v USA.

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod.

Jiný plyn, jiné plazma

Čínská domácí agentura dodala první část systému vstřikování plynů do vakuové komory tokamaku ITER. Jedná se o spoustu trubek a trubiček, které dopravují z Budovy tritiového hospodářství do Budovy tokamaku všechny potřebné plyny.

Fotovoltaika za korunu

Společnost ČEZ ESCO přišla s návrhem, který nazvala „Fotovoltaika za korunu“. Přivedlo mne to na myšlenku, jak tento návrh využít a přeměnit ho v návod, jak vyrábět čistou energii pomocí systému agrovoltaiky s třetinovou investicí.

4D plánování montáže tokamaku ITER

K přípravě na činnosti prováděné s kritickými částmi tokamaku ITER v přetíženém prostředí Montážní haly ITER používají projektanti a koordinátoři projektu metody 4D plánování. To znamená 3D zobrazování prostoru plus parametr čas.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail