Bez zařazení

Článků v rubrice: 354

Elektřina a umění

Elektřina je stálicí našeho současného života. Spojovat však společnost, která se stará o distribuci a prodej elektřiny, s výtvarným uměním se může někomu zdát přinejmenším podivné. Takové spojení však existovalo a skončilo teprve před krátkou dobou.

Vobdobí mezi světovými válkami existovala v Praze akciová společnost s názvem Elektrické podniky Hlavního města Prahy. Starala se v Praze a okolí nejen o zásobování elektřinou, ale provozovala např. i pražskou tramvajovou dopravu. Byla to úspěšná a solidní firma, která dávala práci mnoha lidem. Její Ústřední budova, bíle kachlíčkovaný dům, dnes v bezprostřední blízkosti stanice metra Vltavská, patří ke skvostům české meziválečné architektury. Předsedou správní rady této společnosti býval ing. Eustach Mőlzer. Ten stál také u zrodu zvláštního firemního fondu, nazývaného Mőlzerův jubilejní fond na sociální opatření pro zaměstnance. Finanční prostředky tohoto fondu byly ovšem využívány nejen k sociálním účelům, ale také na pořádání výstav uměleckých děl ve vstupní hale Ústřední budovy. Některá díla vystavujících umělců, a nejen jejich, byla současně nakupována a sloužila pak při výzdobě veřejně přístupných nebo kancelářských prostor firmy. Zlí jazykové tvrdí, že někteří umělci svými díly platili za dodávky elektrické energie. Doloženo to však není.
Vzniklá sbírka měla pak dosti pohnutý osud. Po 2. světové válce byl dřívější podnik rozčleněn a část sbírky se stala majetkem Středočeských energetických závodů. Když byl v 80. letech i tento podnik rozdělen na část pražskou a středočeskou, byla dělena také sbírka. V té době však už byla většina výtvarných děl uložena v depozitářích a jen malá část obrazů zdobila kanceláře Středočeských energetických závodů ve známém Dětském domě v ulici Na Příkopě.
V roce 1997 se Středočeská energetická a. s. (STE) přestěhovala do nového sídla na Vinohradské ulici. Tehdy se znovu objevila myšlenka navázat na tradici a začít znovu pořádat ve vstupních prostorách sídla společnosti výstavy. Stejně jako kdysi, také STE nakupovala podle svých možností díla některých současných vystavujících umělců. Nové prostory navíc dovolily otevřít depozitáře a umístit umělecká díla do kanceláří.
V současnosti sbírka představuje skoro 300 děl, vytvořených převážně od 30. let 20. století do současnosti, ale také díla starší. Obsahuje obrazy, kresby, grafiky a plastiky. Jsou tu zastoupeni například Václav Mánes, Antonín Hudeček, František Muzika, Václav Brožík, Václav Rabas, Vlastimil Rada, Jan Bauch, Jaroslav Panuška, Josef Lada, Josef Váchal, Ludvík Kuba, Antonín Pelc, Josef Liesler, František Thiele a řada dalších umělců.
Realizace restrukturalizačního projektu Skupiny ČEZ s názvem VIZE 2008, který probíhá již několik let, přinesla i některé aspekty, které ovlivní osud této sbírky. Nastávající změny, které se dotknou i využívání budovy na Vinohradské ulici, do budoucna neumožní díla vystavovat a obrazy by ze stěn patrně opět zmizely do depozitářů. Proto bylo již koncem roku 2005 rozhodnuto darovat většinu uměleckých děl Nadaci Charty 77. Ta zabezpečí, aby se díla ze sbírky stala součástí pravidelné aukce uměleckých děl z majetku nadace. Získané prostředky pak budou poskytnuty Kontu Bariery na podporu handicapovaným spoluobčanům.

Pavel Duchek
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Nová metoda odsolování

Stovky milionů lidí již dnes žijí v oblastech s nedostatkem vody. OSN předpovídá, že do roku 2030 bude až polovina světové populace žít v oblastech s vysokým nedostatkem vody. Krize má nastat i ve vyspělých zemích. Např.

Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře zve

Pro studenty, mladé vědce a ostatní zájemce o kosmonautiku zde máme aktuální přednášky a programy pořádané Českou kosmickou kanceláří a vzdělávacím spolkem Kosmos-News. Nabízejí mateřským, základním i středním školám, ale i organizátorům dalších vzdělávacích ...

Úloha jaderné energie při obnově ekonomiky po pandemii

Agentura pro jadernou energii při OECD (OECD-NEA) vypracovala zprávu, která zkoumá úlohu jaderné energie v souvislosti s obnovou ekonomiky po COVID-19. Obsahuje čtyři hlavní témata: budování odolnosti elektrických sítí, tvorba pracovních příležitostí, ...

Solární nabíječky pro elektromobily

Nabíjení elektromobilů přinese v budoucnosti zvýšené nároky na kapacitu energetických sítí. K řešení problémů s tím spojených by mohly přispět solární nabíječky. Jejich rozvoj zatím táhnou především technologické firmy v USA.

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail