Bez zařazení

Článků v rubrice: 401

Jen co napíšete diplomku…

...můžete se přihlásit do soutěže Cena ČEZ. Je to soutěž pro diplomanty a doktorandy v elektrotechnických a elektroenergetických oborech, kterou vyhlašuje ČEZ ve spolupráci s projektem ASTRA 2000 Nadace Charty 77. V roce 2001 proběhl již čtvrtý ročník, jehož výsledky byly slavnostně vyhlášeny v Betlémské kapli v Praze 27. března.

Fotogalerie (2)
Areál větrných elektráren ČEZ na Mravenečníku v Jeseníkách (Foto: ČEZ)

Účelem soutěže je podpořit talentované studenty (firma si tak možná i zajišťuje nové mladé odborníky), vyhledávat a vybírat nová technická i organizační řešení, včetně ekologických ukazatelů, a přispět k popularizaci výše zmíněných oborů. Přednost mají řešení zvyšující účinnost užití elektrické energie a řešení, která elektrickou energií nahrazují jiné formy energie. První tři v každé kategorii dostávají peněžité odměny ve výši 10-40 tisíc korun, které jsou určené na další rozvoj: nákup experimentální techniky nebo materiálu, účast na zahraniční konferenci či stáži, nákup literatury.
Vítězem v soutěži diplomových prací se stal pan Miroslav Honzík z ČVUT a vítězem v kategorii doktorandských prací je letos pan inženýr Milan Krasl ze Západočeské univerzity v Plzni.
Požádali jsme některé z výherců, aby něco pro čtenáře Třetího pólu napsali o sobě a své práci. První se ozval Martin Kašák, který získal 2. místo v diplomových pracích. Další příspěvky uveřejníme v příštím čísle.

Martin Kašák: Efektivnost využití větrné energie

Martin absolvoval SPŠ elektrotechnickou v Písku a nyní studuje ČVUT FEL v Praze. Mezi jeho největší záliby patří technika, ekonomika a vítr. Právě tyto tři zdánlivě nesouvisející kategorie daly vznik velmi zajímavé diplomové práci.
Kdo někdy zblízka viděl s jakou elegancí prořezávají lopatky větrné turbíny okolní vzduch, asi se mnou bude souhlasit, že je to opravdu úžasná podívaná. Tento pohled mě donutil k zamyšlení, jak to s využitím větru skutečně je. Hlavním cílem práce bylo určit ekonomickou rentabilitu větrných elektráren; ale i pochopení technických a fyzikálních souvislostí bylo rozhodně ku prospěchu věci. Za současných technických a ekonomických podmínek se, bohužel, jasně ukazuje, že v ČR se zatím provozovat větrné elektrárny nevyplatí. Modelový příklad jsem hodnotil v devíti variantách financování s využitím nabízených podpor a provedl jsem citlivostní analýzu, která respektuje vliv všech možných faktorů na minimální cenu elektrické energie z větru. Doufám, že se v budoucnu situace změní a budeme moci větrné energie využít jako doplňkového zdroje.
Až někdy budete, třeba na kole, projíždět kolem větrné elektrárny, udělejte si malou přestávku a nechte se unášet okolním větrem, tak jako se nechají unášet listy turbíny. Přitom si třeba vzpomeňte na tento citát: "Vítr je živel a svéhlavý. Jednou hravý vánek, jindy bláznivý fanfarón, někdy ukrutný rváč. Pokaždé však plný síly".

 

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Fontány diamantů doprovázejí rozpad superkontinentů

Rozpadem superkontinentů mohly být vyvolány explozivní erupce, které vystřelovaly fontány diamantů ze zemského pláště k zemskému povrchu. Diamanty se tvoří přibližně 150 kilometrů hluboko pod zemskou kůrou.

Voda se skrývá mnohem hlouběji v zemském nitru, než jsme si mysleli

Stopy výskytu vody v hlubokém nitru Země nedávno odhalilo zkoumání diamantů. Vzácný typ diamantu může naznačovat, že voda může proniknout hlouběji do nitra Země, než si vědci dříve mysleli.

Den s experimentální fyzikou 2023

Dne 6. listopadu se konala již tradiční a oblíbená akce s názvem Den s experimentální fyzikou (DSEF), organizovaná Fyzikálním korespondenčním seminářem (FYKOS). Jednalo se již o 29.

Dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Během XXVII. Světového kongresu silničního hospodářství, ( 2. - 6. října), společnosti VDT Technology a CertiCon představily nový software s názvem TrafficFlow.

Diamanty v zemském plášti potřebují elektrické pole

V laboratorních experimentech vědci napodobovali podmínky v zemském plášti, vrstvě pod zemskou kůrou, kde se mohou tvořit diamanty. Zjistili, že diamanty rostly pouze tehdy, když byly vystaveny elektrickému poli.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail