Biografie

Článků v rubrice: 177

Planety obíhají kolem Slunce…

Německý astronom, fyzik a matematik Johannes Kepler se narodil 27. prosince ve Weilu jako syn prostého a drsného žoldnéře. Zemřel 15. listopadu 1630 v Řezně, od jeho smrti tedy uplyne právě 380 let. V Čechách prožil 12 plodných let, které zásadně ovlivnily jeho dílo.

Fotogalerie (3)
Ilustrační foto

Studoval na univerzitě v Tübingen, kde se díky svému učiteli Michaelu Mästlinovi, matematikovi a hvězdáři, seznámil s Koperníkovým učením. Tehdy se však s ním ještě plně neztotožnil. Po skončení studií začal Koperník v roce 1594 vyučovat matematiku na škole ve Štýrském Hradci, kde k jeho povinnostem patřilo i sestavování kalendáře, prorokování počasí a sestavování horoskopů. Tamní náboženská nesnášenlivost ho po šesti letech přiměla přijmout pozvání jednoho z nejvýznamnějších hvězdářů té doby Tychona Brahe a vydat se do Prahy ke dvoru císaře Rudolfa II.

Zákony zformuloval u dvora Rudolfa II.
V Praze působil zpočátku jako Brahův asistent a pomocník, po jeho smrti pak převzal funkci císařského „matematikuse“. Žil a pracoval v tzv. Kurzovském domě na Hradčanech, kde Brahe sídlil. Dnes na místě tohoto domu stojí budova gymnázia nesoucího Keplerovo jméno. Později měl vlastní pracovnu na Ovocném trhu a v Karlově ulici na Starém Městě pražském.

Spolupráce s Brahem byla pro něj velice užitečná, neboť mohl využívat jeho mimořádně přesná pozorování a pečlivé záznamy. Sám tak výborným pozorovatelem nebyl a v pozdějším věku díky značné krátkozrakosti snad dokonce hvězdy vůbec neviděl. Jeho síla byla ve výpočtech. Na Braheho podnět vypočítal dráhu planety Mars a po smrti svého předchůdce dokončil proslulé Rudolfinské astronomické tabulky, které pak roku 1627 v Ulmu vyšly tiskem. V Praze také po letech výpočtů objevil a zformuloval první dva ze svých slavných zákonů:

Planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, v jejichž jednom společném ohnisku je Slunce.

Obsahy ploch opsaných průvodičem planety (spojnice planety a Slunce) za stejný čas jsou stejně velké.

Oba zákony uveřejnil Kepler v díle Astronomia nova, které vyšlo roku 1609. Třetí zákon – Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich velkých poloos (středních vzdáleností těchto planet od Slunce) – formuloval až mnohem později za svého pobytu v Linci.

Závěr života bez peněz
Do Lince odešel z Čech v roce 1612, po smrti císaře Rudolfa II. Soustavně trpěl finanční tísní. V Praze sice zastával na císařském dvoře významné postavení, ale ve vyplácení odměn byl Rudolf příslovečně liknavý. Příliš se to nezlepšilo ani v novém působišti, tam dokonce obvinili jeho matku z čarodějnictví a jemu dalo spoustu práce, aby ji zachránil před hranicí. S rodinou se ještě roku 1626 přestěhoval do Ulmu, odkud se po čtyřech letech vydal na obtížnou cestu do Řezna, kde doufal, že mu bude vyplacena aspoň část dluhu ještě z pražských časů. Místo toho jej tu však zastihla smrt.

Zvláštní kapitolu Keplerova díla představuje astrologie, za svůj život sestavil údajně na 800 horoskopů. Traduje se, že tak činil nerad a pouze pro výdělek, vždyť prohlásil: „Astronomie je moudrou matkou a astrologie záletnou dcerkou, která – aby svou matku udržela při životě – se prodává každému zájemci, který chce a může zaplatit.“ Na druhé straně však zavedl do sestavování horoskopů dosud neznámé postupy. Asi nejznámější horoskop vypracoval roku 1609 pro vévodu Albrechta z Valdštejna.

A ještě…
Rozhodně bychom neměli zapomenout na dalšího letošního jubilanta – lékaře, astronoma, přírodovědce, mnohostranného učence evropského věhlasu Tadeáše Hájka z Hájku (1525–1600). Právě jeho zásluhou byl na pražský dvůr císaře Rudolfa II. pozván dánský astronom Tycho Brahe a posléze i Johannes Kepler.

Pavel Augusta
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Naše první slova

Původ řeči je jednou z největších záhad lidstva. „Na začátku bylo slovo...“ praví Bible. Ale jaké? Minimálně od biblických časů jsme se snažili rozluštit původ lidské řeči. Je to konec konců jedna z charakteristik, která nás odlišuje od jiných živočichů.

Černá smrt gumy a jak jí čelit

Guma je jedním z neopěvovaných velkých hrdinů průmyslové revoluce. Kromě jejích obvyklých aplikací, jako jsou pneumatiky, kondomy, elastické spodní prádlo, apod., představuje základní složku asi ve 40 000 výrobcích, včetně absorbérů nárazu, hadic, lékařských nástrojů, těsnění, atd.

Z historie i současnosti vynálezů a jejich ochrany

Vynálezy a objevy často přicházejí na svět klikatými cestičkami. Jednou to vypadá, jako by se na ně čekalo tak netrpělivě, že se zrodí hned v několika hlavách v různých koutech světa, jindy je náhodou nebo omylem objeveno něco, s čím si nikdo neví rady.

Jak vyčíslit ekonomické přínosy jádra? A co na to evropský jaderný průmysl?

Společnost Deloitte vypracovala pro Euratom studii o přínosech jaderné energetiky v roce 2019 a 2050. V současné době je v provozu ve 14 zemích EU 126 komerčních reaktorů o výkonu 118 GWe. Do roku 2050 by měl jejich výkon stoupnout na 150 GWe, budou se ale muset snížit investiční náklady.

Astronauti se pořád ptali: Jak se daří myškám?

Myši, švábi, japonské křepelky, ryby, škeble, rostliny.... ti všichni měli možnost ochutnat Měsíc! Po návratu Apolla 11, od jehož mise letos uplynulo 50 let, putovalo množství vzácných vzorků měsíční horniny do laboratoří.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail