Fyzika a klasická energetika

Článků v rubrice: 248

Námrazy na vedení

Zatímco silný mráz nepředstavuje pro distribuční soustavy velké nebezpečí, vlhké  počasí s teplotami mírně pod nulou již problémy způsobit může. Hrozí při něm totiž vznik námrazy, která neúměrně zatěžuje vedení a může v extrémním případě způsobit i  pád vodičů nebo celých linek. Inteligentní distribuční soustavy, takzvané Smart Grids, sníží toto riziko instalací měřičů námrazy na vytipované úseky. Díky nim bude možné včas zasáhnout například využitím technologie vyhřívání linek.

 

Fotogalerie (1)
Ilustrační obrázek (zdroj Pixabay)

Energetici se v zimě kvůli počasí zpravidla potýkají se dvěma druhy problémů: s pády stromů na vedení kvůli zátěži způsobené sněhovou nadílkou a s námrazou na samotném vedení. Zatímco v prvním případě se dá riziko snížit pravidelnými průseky vegetace v blízkosti linek, námraze se dá předcházet hůře. Její vznik je přitom spojen spíše s teplotami kolem nuly než s třeskutými mrazy, které jsou v našich zeměpisných šířkách v posledních letech spíše výjimkou. 

Instalace měřičů na vybraných úsecích distribuční sítě 

„Silný mráz v zimě není žádná výjimečná situace a pro rozvodnou síť nepředstavuje až tak velké nebezpečí. Horší je vlhké počasí, mrznoucí mlhy, mokrý sníh či mrznoucí déšť v kombinaci s teplotami mírně pod nulou. To jsou podmínky, za kterých se na vedení tvoří námraza. Ta svou hmotností může způsobit větší prověšení vodičů, v extrémních případech pak i poškození stožárů a jejich pád,“ popisuje Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

S poruchami způsobenými námrazou se na distribučních sítích potýkají energetici každoročně. V rámci projektu inteligentních distribučních soustav ACON, který vzniká v přeshraniční spolupráci se Západoslovenskou distribučnou (ZSD), však chtějí jejich riziko minimalizovat. Výrazně by k tomu měla přispět instalace měřičů námrazy, které budou zjednodušeně řečeno měřit ve vybraných úsecích vedení velmi vysokého napětí sílu tahu lana a na změny včas upozorní.

„V rámci distribučního území jsou číselníkem definovány takzvané námrazové oblasti s nízkou, střední až velmi vysokou pravděpodobností výskytu. Na základě toho je zvolena i technologie výstavby distribuční sítě, jako je výška sloupů či jejich rozestupy. V rámci modernizace celé distribuční soustavy na standard Smart Grids budeme nyní na vybraná místa instalovat také tyto měřiče námrazy. Data z nich se budou odesílat do zobrazovacího systému, kde budou dispečeři kontrolovat aktuální situaci v síti a případně na ni reagovat,“ vysvětluje Miroslav Kopt. 

Vyhřívání linek procházejícím proudem 

V případě, že měřič na vznikající námrazu upozorní, budou distributoři moci použít technologii vyhřívání linek, která s jejím odstraněním pomůže. „Elektrická energie se přenáší prostřednictvím elektrického vedení při velmi vysokém či vysokém napětí a nízkém proudu. Vysoký proud by způsoboval ohřívání vodičů, čehož se při vyhřívání naopak využívá – do problematického úseku se tak dočasně pustí větší proud, který námrazu rozpustí,“ vysvětluje Stanislava Sádovská, projektová manažerka ZSD pro implementaci projektu ACON. 

Díky kombinaci s měřiči námrazy tak bude možné efektivně zasáhnout již na samém počátku. Kromě samotných poruch se tak minimalizuje i množství případů, kdy kvůli silné vrstvě námrazy již nelze technologii vyhřívání použít – v takových případech zpravidla energetici musí vedení odpojit a dlouhými tyčemi námrazu mechanicky sklepat. 

(Poznámka: EG.D je zkratka Electricity and Gas Distribution, tedy distribuce elektřiny a plynu. Do konce roku 2020 firma vystupovala pod názvem E.ON Distribuce. Jako distributor elektřiny působí na celém území Jihomoravského a Jihočeského kraje, částečně v kraji Zlínském, Olomouckém a na Vysočině.)  

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Test kontejnerů pro přepravu jaderného paliva z výzkumných reaktorů do USA

ÚJV Řež úspěšně otestovala nový univerzální kontejner pro přepravu použitého jaderného paliva z výzkumných reaktorů typu MTR a TRIGA.

AI bude „game changer" pro telekomunikační průmysl

Obrovská popularita, kterou ChatGPT získal od svého spuštění v listopadu 2022, vzbudila velký zájem o generativní nástroje umělé inteligence.

Zrození kvantové teorie – filosofie, věda a experiment

Kde se vzalo vědecké myšlení? Co bylo na počátku kvantové teorie? Proč museli velcí vědci myslet filosoficky? Jak změnila kvantová teorie fyziku? Čím obohatit výuku na školách?

Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální

Recenzovaný časopis s úžasnou tradicí - letos vychází již 98. ročník! - je zaměřený na středoškolské studenty se zájmem o matematiku, fyziku a informatiku a na jejich profesory, ale ...

Studenti – zahajuje se speciální studium pro kabeláře!

Speciální čtyřsemestrální studijní program má za cíl vychovat odborníky se spektrem znalostí potřebným pro kabelářský obor.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail