Fyzika a klasická energetika

Článků v rubrice: 219

Fotbalové hřiště v trubce

Představte si zařízení, které se normálně rozkládá na ploše o velikosti fotbalového hřiště, sbalené do několika stříbřitých trubek umístěných v jedné větší místnosti. Energetici to umí. Dokázali zmenšit vysokonapěťovou rozvodnu s lesem izolátorů, stykačů, přepínačů a vypínačů do několika válcových trubic. Vznikla zapouzdřená rozvodna.

ELEKTŘINA JE ZVLÁŠTNÍ ZBOŽÍ
Elektroenergetická soustava musí zajistit v každém okamžiku, 24 hodiny denně, 365 dní v roce právě tolik elektřiny, kolik jí zrovna zákazníci chtějí. Také musí zajistit správné napětí v síti, správný kmitočet, musí řídit toky jak domácí, tak ty, které tečou přes naši soustavu díky mezinárodní spolupráci, a zajistit spolehlivost, tj. ochranu před výpadky, nebo jejich co nejrychlejší vyřešení. Přenosová soustava musí být tak zajištěna, aby zvládla i náhlý výpadek největšího připojeného zdroje – to je v našich podmínkách jeden temelínský blok 1000 MW. I když všechny zdroje fungují bez chyby, musí se umět vypořádat s denním kolísáním poptávky po elektřině ze strany spotřebitelů. Elektřina je totiž zvláštní zboží – nejde skladovat.

ZADRÁTOVANÁ POLE
Firma ČEPS (Česká přenosová) provozuje 2900 km vysokonapěťového vedení 400 kV, 1440 km vedení 220 kV, 105 km vedení 110 kV (to je dohromady 4445 km přenosových tras) a 33 transformoven. Hlavní dispečink je v Praze, záložní v Ostravě. V záměru má další rozvoj sítí, např. příčné propojení Čech od severu k jihu, nebo posílení propojek do zahraničí. Díky historické úloze české přenosové sítě přenášet elektřinu z bývalého sovětského systému Mir propojujícího někdejší evropské státy RVHP je soustava velmi dobře dimenzovaná, propojená a kapacity přeshraničních spojení do sousedních zemí trojnásobně převyšují kapacity požadované Evropskou unií. Paradoxně je to zároveň naše nevýhoda. Elektřina se v síti řídí Kirchhofovými zákony a nikoliv obchodními kontrakty. Protéká skrz naši soustavu i v případě, když třeba obchoduje Belgie s Itálií, jenom proto, že tudy má snazší cestu (překonává menší odpor).

ELEKTRICKÉ ROZVODNY
Znáte je možná z cest krajinou: stožáry vysokého napětí se sbíhají, až se najednou zahustí do lesíku drátů, špičatých izolátorů a transformátorů a změti dalších elektrických zařízení. Jsou to elektrické rozvodny. Dnes se, hlavně v blízkosti měst, přestavují na tzv. zapouzdřené rozvodny. To je nevelká budova obsahující všechny potřebné prvky – vypínače, spínače, proudové a napěťové transformátory – uzavřené do ocelových obalů naplněných pod tlakem 5,5 atmosféry plynem SF6 (hexafluorid síry). Toto řešení umožní zkompaktnění všech prvků. Jinak by musely z ochranných důvodů být jednotlivé elektrické prvky vzdálené jeden od druhého, takže starší typ rozvodny zabírá plochu někdy i několika fotbalových hřišť. Tatáž rozvodna zapouzdřená zabere jen desetinu původní rozlohy.

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jak schovat zlaté nobelovské medaile

Udělování Nobelových cen bylo v průběhu jejich téměř stodvacetileté historie doprovázeno řadou až bizarních událostí. Dvě zlaté medaile byly dokonce rozpuštěny v kyselinách. Tato zajímavá příhoda se váže k maďarskému chemikovi šlechtického původu Györgye ...

Praha počítá se vznikem vodních ploch a výsadbou stromů

Praha nepodceňuje přípravu na extrémní sucho, které v následujících měsících předpovídají meteorologové. Rada města počítá s rozsáhlými revitalizačními projekty. V ulicích tak bude zeleň zavlažována průsakovou vodou z kolektorů (psali jsme v článku https://www.

Termojaderná fúze na rozcestí

Kdy už je termojaderné zařízení ziskové? To nám prozradí Lawsonovo kritérium: součin hustoty plazmatu a doby jeho udržení (stability) musí být dost velký, zhruba 1020 s.m-3. Pro spojitou činnost udržujeme plazma v omezeném prostoru silným magnetickým ...

Existuje hypotetická částice X 17?

Fyzika nás učí, že existují 4 základní interakce, tedy přírodní síly, které vše ovládají a vysvětlují konstrukci světa dle současného stavu poznání - gravitace, elektromagnetická síla, slabá a silná interakce. Zdá se, že vědci jsou na stopě páté fundamentální přírodní síly.

Proč komáři koušou zrovna vás

Někteří lidé mohou sedět venku celé léto a komáři na ně takzvaně „nejdou“. Jiní se objeví za letního večera venku a okamžitě si musejí škrábat komáří kousance, přestože se koupali v repelentu. Co s tím? Důvodem je většinou neviditelná chemická clona ve vzduchu kolem nás.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail