Fyzika a klasická energetika

Článků v rubrice: 217

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Spotřeba energií všeho druhu stále stoupá. Stoupá tedy i její cena. V Evropě má na růst cen elektřiny vliv zejména její začínající nedostatek a také nejistota výrobců ohledně ekologických podmínek, za nichž bude možné stavět nové zdroje jako náhradu za dosloužilé. A každý typ zdroje má jiné výrobní náklady. V České republice je nejlevnější elektřina z jaderné elektrárny Dukovany, následovaná severočeskými uhelnými elektrárnami, nejdráž přijde výroba z větru a ze sluneční energie (přibližně 50× dražší než z jádra). V zahraničí stouply ceny tzv. „silové“ elektřiny za posledních pět let o více než 100 %. I u nás bude cena od Nového roku o něco vyšší. Cena elektřiny je u nás regulována státem.

Fotogalerie (1)
Ilustrační foto

Pojďme se podívat, z čeho se vlastně cena elektřiny, kterou platí domácnosti v ČR, konstruuje: Silová elektřina – kolem 35 % tvoří cena, za kterou prodávají vyrobenou elektřinu výrobci (provozovatelé elektráren) a obchodníci. Přenos – téměř 5 % stojí přenos elektřiny vysokonapěťovou soustavou, u nás provozovanou Českou přenosovou a. s. (ČEPS). Distribuce – přibližně 34 % z ceny inkasují distributoři, rozvodné podniky, které vedou elektřinu ke spotřebitelům. (Zde jde o příklad složení ceny pro domácnosti. V případě podniků jsou procenta u vlastní silové elektřiny a distribuce odlišná. Distribuce, tedy „doprava“ elektřiny k podnikům je kratší, a proto je její poměr nižší. U velkých podniků to může být i pod 20 %, úměrně tomu roste podíl vlastní silové elektřiny.) Systémové služby – více než 6 % stojí tzv. podpůrné služby, které musí zajistit ČEPS a výrobci a které znamenají pro spotřebitele jistotu kvality, tj. stálého kmitočtu, udržování záloh pro případ nenadálého výpadku apod. Podpora obnovitelných zdrojů – 1,8 % podporujeme všichni výrobu elektřiny v obnovitelných zdrojích a kogeneraci (společnou výrobu elektřiny a tepla). Decentrální výroba – 0,3 % z ceny je na podporu decentralizované výroby. Operátor trhu – 0,17 % je v ceně zahrnut i náklad na provoz úřadu, který trh s elektřinou řídí. Daně – 18 % připadne státu ve formě DPH. Platí pravidlo, že zboží je tím dražší, čím větší je po něm poptávka – zjednodušeně je možné říci, že během dne je tedy elektřina na trhu dražší než v noci, ve špičce pracovních dní dražší než o víkendu a v zimě dražší než v létě. Pro spotřebitele existuje systém různých tarifů, který si mohou po dohodě se svým dodavatelem elektřiny vyladit tak, aby co nejlépe vyhovoval např. režimu a vybavení domácnosti. Ale o tom někdy příště.

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Šťastné a vesmírné a vše nejlepší do nového kosmického roku!

Česká kosmická kancelář a vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS nabízejí školám i organizátorům dalších vzdělávacích a popularizačních programů a akcí uspořádání besed a přednášek o kosmonautice, o životě ve vesmíru a přínosech kosmonautiky pro běžný život lidí na planetě Zemi.

Sloupový nástroj aneb 600 tun ve středu tokamakové jámy ITER

Impozantní nástroj tvořený rovným kmenem a větvemi z něho vyrůstajícími, neboli 600tunovým sloupem s devíti radiálními rameny, vyroste příští rok ve středu jámy tokamaku ITER. Během montáže v jámě bude podepírat, vyrovnávat a stabilizovat podsestavy vakuové nádoby, jakmile budou spojeny a svařeny.

Československo – země radia

Letos si připomínáme 100 let od založení Státního ústavu radiologického a 70 let od vzniku Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů.

Centrální solenoid ITER

Který magnet tokamaku je nejdůležitější? Bez magnetů toroidálního pole vám plazma uteče na stěny komory, bez magnetů pole poloidálního nedosáhnete potřebného tvaru plazmového provazce, bez magnetů centrálního solenoidu nebude žádné plazma…Stop!

Dolivo - Dobrovolskij a počátky přenosu elektrické energie

Před sto lety zemřel dnes již málo známý ruský fyzik, elektrotechnik a vynálezce M. O. Dolivo-Dobrovolskij. Jako jeden z prvních fyziků a techniků teoreticky i prakticky odhalil možnosti využití trojfázového střídavého proudu.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail