Fyzika a klasická energetika

Článků v rubrice: 219

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Spotřeba energií všeho druhu stále stoupá. Stoupá tedy i její cena. V Evropě má na růst cen elektřiny vliv zejména její začínající nedostatek a také nejistota výrobců ohledně ekologických podmínek, za nichž bude možné stavět nové zdroje jako náhradu za dosloužilé. A každý typ zdroje má jiné výrobní náklady. V České republice je nejlevnější elektřina z jaderné elektrárny Dukovany, následovaná severočeskými uhelnými elektrárnami, nejdráž přijde výroba z větru a ze sluneční energie (přibližně 50× dražší než z jádra). V zahraničí stouply ceny tzv. „silové“ elektřiny za posledních pět let o více než 100 %. I u nás bude cena od Nového roku o něco vyšší. Cena elektřiny je u nás regulována státem.

Fotogalerie (1)
Ilustrační foto

Pojďme se podívat, z čeho se vlastně cena elektřiny, kterou platí domácnosti v ČR, konstruuje: Silová elektřina – kolem 35 % tvoří cena, za kterou prodávají vyrobenou elektřinu výrobci (provozovatelé elektráren) a obchodníci. Přenos – téměř 5 % stojí přenos elektřiny vysokonapěťovou soustavou, u nás provozovanou Českou přenosovou a. s. (ČEPS). Distribuce – přibližně 34 % z ceny inkasují distributoři, rozvodné podniky, které vedou elektřinu ke spotřebitelům. (Zde jde o příklad složení ceny pro domácnosti. V případě podniků jsou procenta u vlastní silové elektřiny a distribuce odlišná. Distribuce, tedy „doprava“ elektřiny k podnikům je kratší, a proto je její poměr nižší. U velkých podniků to může být i pod 20 %, úměrně tomu roste podíl vlastní silové elektřiny.) Systémové služby – více než 6 % stojí tzv. podpůrné služby, které musí zajistit ČEPS a výrobci a které znamenají pro spotřebitele jistotu kvality, tj. stálého kmitočtu, udržování záloh pro případ nenadálého výpadku apod. Podpora obnovitelných zdrojů – 1,8 % podporujeme všichni výrobu elektřiny v obnovitelných zdrojích a kogeneraci (společnou výrobu elektřiny a tepla). Decentrální výroba – 0,3 % z ceny je na podporu decentralizované výroby. Operátor trhu – 0,17 % je v ceně zahrnut i náklad na provoz úřadu, který trh s elektřinou řídí. Daně – 18 % připadne státu ve formě DPH. Platí pravidlo, že zboží je tím dražší, čím větší je po něm poptávka – zjednodušeně je možné říci, že během dne je tedy elektřina na trhu dražší než v noci, ve špičce pracovních dní dražší než o víkendu a v zimě dražší než v létě. Pro spotřebitele existuje systém různých tarifů, který si mohou po dohodě se svým dodavatelem elektřiny vyladit tak, aby co nejlépe vyhovoval např. režimu a vybavení domácnosti. Ale o tom někdy příště.

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jak schovat zlaté nobelovské medaile

Udělování Nobelových cen bylo v průběhu jejich téměř stodvacetileté historie doprovázeno řadou až bizarních událostí. Dvě zlaté medaile byly dokonce rozpuštěny v kyselinách. Tato zajímavá příhoda se váže k maďarskému chemikovi šlechtického původu Györgye ...

Praha počítá se vznikem vodních ploch a výsadbou stromů

Praha nepodceňuje přípravu na extrémní sucho, které v následujících měsících předpovídají meteorologové. Rada města počítá s rozsáhlými revitalizačními projekty. V ulicích tak bude zeleň zavlažována průsakovou vodou z kolektorů (psali jsme v článku https://www.

Termojaderná fúze na rozcestí

Kdy už je termojaderné zařízení ziskové? To nám prozradí Lawsonovo kritérium: součin hustoty plazmatu a doby jeho udržení (stability) musí být dost velký, zhruba 1020 s.m-3. Pro spojitou činnost udržujeme plazma v omezeném prostoru silným magnetickým ...

Existuje hypotetická částice X 17?

Fyzika nás učí, že existují 4 základní interakce, tedy přírodní síly, které vše ovládají a vysvětlují konstrukci světa dle současného stavu poznání - gravitace, elektromagnetická síla, slabá a silná interakce. Zdá se, že vědci jsou na stopě páté fundamentální přírodní síly.

Proč komáři koušou zrovna vás

Někteří lidé mohou sedět venku celé léto a komáři na ně takzvaně „nejdou“. Jiní se objeví za letního večera venku a okamžitě si musejí škrábat komáří kousance, přestože se koupali v repelentu. Co s tím? Důvodem je většinou neviditelná chemická clona ve vzduchu kolem nás.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail