Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 313

Co mají společného Vivaldi s tokamakem ITER?

Pro všechny, kteří přispěli k návrhu a vybudování největšího zdroje negativních iontů na světě, to byl slavnostní okamžik. Generální ředitel ITER Bernard Bigot stiskl spínač a uvedl do pohybu řetězec signálů, na jehož konci se na obrazovce objevilo krátké plazma. Proběhlo veřejné testování svazku neutrálních částic.

Fotogalerie (3)
Po krátce trvajícím plazmatu se betonová stěna odsunula a objevilo se zkušební zařízení SPIDER. Experimenty na SPIDERu připraví cestu pro provoz celého prototypu injektoru a instalaci systému svazku neutrálních částic na ITER. (Credit © ITER Organization,

Generální ředitel ITER Bernard Bigot  měl tu čest zapnout největší zdroj negativních iontů na světě, zatímco diváci mohli sledovat událost na obrazovce. V nadcházejících měsících začne tým s extrakcí negativních iontů.

SPIDER

Zdroj záporných iontů jménem SPIDER byl oficiálně spuštěn v ústavu Consorzio RFX v italské Padově brzy odpoledne 11. června 2018. "Kde jinde než v Padově bychom chtěli slavit takový technologický úspěch," konstatoval generální ředitel ITER ve svém projevu. "Padova - domov takových vědeckých osobností, jako byli Nicolaus Copernicus a Galileo Galilei, kteří změnili kulturní a vědeckou historii lidstva. Energie z jaderné fúze má také potenciál změnit stav lidstva a ITER tuto cestu připraví. "

Vědecký experiment jako divadelní a koncertní představení

Hlavní sál objektu PRIMA Neutral Beam Test Facility byl vyklizen a proměněn v divadelní sál, který přivítal 300 hostů. Když se hosté posadili, váhavý počáteční tlukot vakuových vývěv za silnou betonovou stěnou, která ukrývala zařízení SPIDER, přešel do monotónního hukotu a dlouho očekávaná vize se pomalu stávala skutečností. Význam události pro projekt ITER, pro vědu obecně a pro hostitelský region by se mohl měřit například podle jmen řečníků: Francesco Gnesotto, prezident společnosti Consorzio RFX, následoval krátce po starostovi města Padovy, Sergio Giordanim; dále vystoupili Evropská poslankyně Flavio Zanonato; Charles Dedeu i Fontcuberta z Evropské komise; Salvatore La Rosa z italského Ministerstva pro výchovu, vysoké školy a výzkum; zástupci organizace ITER a evropských a indických domácích agentur.

Nakonec se technický tým v řídicí místnosti, shromážděný kolem ředitele společnosti Consorzio RFX Piergiorgio Sonata, připojil k této události prostřednictvím videokonference. Sonato vysvětlil, co diváci uvidí - krátký experiment generující plazma, které by se mělo projevit jako záblesk světla na obrazovce. Vysvětlil, že následující měsíc bude tento typ experimentu probíhat delší dobu, než začne produkovat negativní ionty. Začalo odpočítávání, tlačítko bylo stisknuto a o několik vteřin později světlo na obrazovce potvrdilo, že experiment byl úspěšný.

Po krátkém rozsvícení plazmatu se betonová stěna odsunula a objevilo se zkušební zařízení SPIDER. Experimenty na SPIDERu by měly prokázat všechny ITERu relevantní požadavky na zdroj záporných iontů, měly by připravit cestu pro provoz celého prototypu injektoru (MITICA) a konečně i instalaci systému vstřiku svazku neutrálních částic na tokamaku ITER.

Otevírání tlustých betonových vrat podmalovávala Vivaldiho melodie a hosté spatřili nádobu SPIDERu a zdroj svazku. Mikrofon koloval mezi hosty, přítomní nešetřili chválou, hrdí na prvotřídní technologický úspěch, stejně jako na hmatatelný úspěch mezinárodní spolupráce, která vše umožnila.

 

Volně podle Sabiny Griffithové

Milan Řípa
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Odhad celkového objemu živé hmoty na Zemi

Od počátku lidské civilizace se objem živé hmoty na Zemi zmenšil o polovinu. To je jeden ze zarážejících údajů z dosud nejobsáhlejšího globálního výzkumu hmotnosti živých organizmů. Ron Milo a jeho tým z izraelského Weizmann Institute of Science definovali ...

První světová válka, elektrotechnika a američtí vynálezci

Po celý rok si letos připomínáme události z roku 1918. Byl to poslední rok tzv. Velké války, která se bohužel nestala válkou poslední. Ještě před kapitulací německé a rakousko-uherské armády (11. 11. 1918) se rozpadlo Rakousko-Uhersko a my si nyní můžeme připomínat 100.

Čeští studenti poslali experimenty do třicetikilometrové výšky

V sobotu 1. prosince byl na Slovensku vypuštěn stratosférický balón, který na své palubě nesl čtyři vědecké experimenty. Ty navrhli a připravili nadaní studenti základních a středních škol z Česka a Slovenska.

Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře

Česká kosmická kancelář nabízí veřejnosti, studentům, učitelům a školám nové přednášky a nové aktivity. Zapojte se!

Kolejnice divertoru - otázka slepice a vejce

V ideálním světě 3D výkresů jsou rozměry komponent předem dané a části pasují dohromady jako čepy a ozubená kolečka v drahých náramkových hodinkách. Reálný svět - dokonce i vysoce přesný svět tokamaku ITER - je jiný: minimálním odchylkám během výrobního ...

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail