Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 550

Energetickou bezpečnost Francie zajistí nové jaderné elektrárny

Pokud se nepodaří obnovit flotilu jaderných reaktorů, objeví se důsledky již v roce 2030, a to nejen v oblasti energetické bezpečnosti, ale i v oblasti klimatických cílů. To je varování Francouzské společnosti pro jadernou energii SFEN.

Fotogalerie (1)
Jaderná elektrárna Cruas, Francie (foto David Roumanet, Pixabay)

Dnes jsou ve Francii v provozu jaderné elektrárny o celkovém výkonu 62 GW a produkují více než 70 % elektřiny pro zemi. Pokud se Francie bude ve velké míře spoléhat na obnovitelné zdroje energie (OZE), pak bude do roku 2050 ohrožena bezpečnost energetiky. Francouzský energetický systém bude v příštích třiceti letech čelit třem velkým problémům:

1) Francie bude muset nahradit většinu stávajících reaktorů, které v první dekádě 2040 dosáhnou provozní životnosti 60 let.

2) Francie bude muset do roku 2050 splnit cíle v oblasti uhlíkové neutrality.

3) Podle nového energetického zákona bude nutno snížit závislost na jaderné energii ve prospěch intermitentních (nestálých) obnovitelných zdrojů.

Přitom je jaderná energie klíčem k udržení stability elektrické sítě. Kromě toho čelí Francie dalším nejistotám. Bezpečnost dodávek elektřiny by mohla být ovlivněna například energetickou strategií sousedních zemí. Francouzská strategie předpokládá třicetiprocentní růst spotřeby elektřiny do roku 2050 v důsledku elektrizace dopravy a zvýšené spotřeby domácností. 

Scénáře varují před ztrátou jádra 

Společnost Compass Lexecon analyzovala několik scénářů možného vývoje. Dva z nich byly založeny na víceletém energetickém programu PPE (Multiannual Energy Programme), který uveřejnila francouzská vláda v listopadu 2018. Je to trajektorie postupu pro příští dekádu v oblasti energetické politiky a má dva hlavní cíle: snížit spotřebu fosilních paliv a zajistit jasnou, spravedlivou a udržitelnou přeměnu energetiky. Program PPE požaduje, aby do roku 2035 byly odstaveny jaderné elektrárny o výkonu 14,9 GW a také všechny reaktory o provozní životnosti delší než 60 let. Jiný scénář zkoumá potenciální náhradu jaderných elektráren o výkonu 21,5 GW do roku 2050. Čtvrtý scénář neuvažuje se žádnými jadernými elektrárnami. Dva další scénáře zkoumají flexibilitu elektrického systému, včetně používání baterií a využívání přebytečné výrobní kapacity k výrobě vodíku a metanu a vzájemně propojené sítě. SFEN uvádí, že uvedené modely naznačují, že i kdyby se snížil výkon jaderných elektráren do roku 2050 jen o 30 %, čelila by země rostoucím problémům, a ty by ještě vzrostly, kdyby byl pokles výkonů ještě větší. SFEN dále uvádí, že v každém scénáři se předpokládá, že výkony větrných a slunečních elektráren dosáhnou hranice svých možností. Uvádí se, že řízení flexibility se bude spoléhat na technicky a průmyslově nedostatečně vyvinuté technologie. Kromě technických rizik je zde ještě ekonomický rámec (regulace a tržní hráči). Scénáře ukazují vysokou volatilitu velkoobchodních cen, částečně způsobenou fenoménem známým jako „kanibalizace“ intermitentních energií, ještě zvýšenou nákladným skladováním energie. 

Jaderná energie stabilizuje energetický systém

Modely zdůrazňují potřebu vybudovat nový rámec, který se bude muset přizpůsobit všem nízkouhlíkovým technologiím. Především bude nutno udržet stabilizační úlohu jaderné energie v celkové ekonomické bilanci energetického systému. Pokud se nepodaří obnovovat flotilu jaderných elektráren, budou důsledky znatelné již v roce 2030. Rozhodnutí neobnovit jaderné reaktory, případně neučinit rozhodnutí včas, může mít viditelné důsledky již od poloviny 30. let, a to jak pro strategii zásobování elektřinou, tak pro dosažení klimatických cílů. Francie musí garantovat jadernou energii již dnes, a to tím, že zahájí program výstavby jaderných elektráren, který konsoliduje jaderné kapacity a přispěje ke konkurenční schopnosti. 

SFEN doporučuje, aby Francie zahrnula projekt výstavby série tří párů reaktorů EPR do rekonstrukčního plánu COVID-19 a potvrdila zahájení projektu do poloviny roku 2021. Domnívá se rovněž, že by Evropská unie měla zahrnout výstavbu nových jaderných elektráren do Green Deal a souvisejících plánů finančního mechanismu.

 Zdroj: World Nuclear News, 1.7.2020. New Nuclear will ensure France ´s energy security.

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Přehled současného stavu SMR ve světě

O  SMR, malých modulárních reaktorech, jsme již psali několikrát. Ze souhrnného materiálu NEA (Jaderné energetické agentury OECD) jsme pro čtenáře Třípólu vybrali přehledy jednotlivých projektů (stav v r.

Co s vysloužilými fotovoltaickými panely, turbínami a bateriemi?

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a růst počtu elektrických vozidel (EV) je klíčem ke globálnímu snížení závislosti na fosilních palivech, snížení ...

Co nám vodní houby mohou říci o vývoji mozku

Když čtete tyto řádky, pracuje vysoce sofistikovaný biologický stroj – váš mozek. Lidský mozek se skládá z přibližně 86 miliard neuronů a řídí nejen tělesné funkce od vidění ...

Co uvádí vodní houby do pohybu

Vodní houby nemají neurony ani svaly, přesto se pohybují.  Jak to dělají a co nám to říká o vývoji krevních cév u vyšších živočichů, odhalili vědci z Evropské ...

Erupce sopky Santorini před 520 000 lety

Hluboko pod středomořským dnem, které obklopuje řecký ostrov Santorini, objevili vědci pozůstatky jedné z největších sopečných erupcí, které kdy Evropa viděla.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail