Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 480

Názory odborníků na světovou elektroenergetiku

V průběhu několika březnových týdnů byly energetické časopisy zavaleny články o náhlých cenových šocích, o opakujících se blackoutech, o snahách zabránit kolapsům elektrických sítí, atd. Obyvatelé různých zemí jsou žádáni, aby se nesprchovali nebo nepoužívali vysavače, četné průmyslové podniky musí přerušovat výrobu kvůli vysokým cenám elektřiny. Národní síť Spojeného království musela mnohokrát varovat, že v důsledku nedostatečné výroby elektřiny z intermitentních (nestálých, nepředvídatelných) zdrojů a vysoké poptávky předešlého dne se ceny vyšplhaly na 500 liber/MWh (690 dolarů/MWh).

Fotogalerie (1)
(Zdroj WNN)

Generální ředitelky World Nuclear Association Samy Bilbao y Léon, viceprezidenta elektrárenské společnosti Exelon Bryana Hansona a vedoucího jaderné energetiky ve skupině ČEZ Bohdana Zronka se dotazovali redaktoři agentury World Nuclear News. Jejich výpovědi a názory pak shrnuli do jednoho článku. Schopnost jaderné energetiky stabilizovat elektrické systémy a zabezpečit rozvodnou síť je ve stále nepředvídatelnějším počasí stále důležitější… 

Výroba čisté elektřiny v režimu základního zatížení 

Situace, které dnes čelíme, je bezprecedentní z několika důvodů. Navzdory trilionům peněžních jednotek, které se utrácejí na intermitentní zdroje energie (rozuměj: solární a větrné), je svět stále stejně závislý na fosilních palivech. Přitom je elektrický systém stále méně spolehlivý, neobyčejně drahý a stejně tak špinavý. V Německu jsme svědky toho, že jeden nízkouhlíkový zdroj má nahradit jiný nízkouhlíkový zdroj (obnovitelné zdroje nahrazují jadernou energii), zatímco uhlí a fosilní plyn mohou i nadále znečišťovat atmosféru, způsobovat ročně miliony úmrtí a ještě negativně přispívat ke změně klimatu a nepředvídatelným změnám počasí. 

Ve světě se již ukazuje, že elektrické sítě jsou poruchové v důsledku nadbytečného financování obnovitelných zdrojů, které není vyrovnáváno investicemi do čisté výroby elektřiny v režimu základního zatížení. V roce 2020 byla Kalifornie svědkem řady blackoutů a švédský provozovatel přenosového systému Svenska Kraftnet musel požádat jadernou elektrárnu Ringhals, aby opět zprovoznila první jaderný blok a pomohla stabilizovat elektrickou síť. 

Celosvětový problém 

S příchodem zimy se poruchy sítí rozšiřují. Například 8. ledna došlo v důsledku poruchy přenosového vedení v kontinentální Evropě k narušení frekvence, což nakonec vedlo k odpojení téměř 2 GW elektrárenských kapacit ve Francii a Itálii. O několik týdnů později zažilo Japonsko cenový šok u elektřiny, jaký zde nebyl od ropné krize v 70. letech. Stalo se tak v důsledku nedostatečných dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG) v době, kdy mnoho zmodernizovaných jaderných reaktorů stále bylo mimo provoz. Texas, Španělsko a Švédsko zažívají podobné cenové šoky od začátku roku 2021. Například obyvatelé Texasu zakusili několikadenní blackout v období mrazů. 

Budeme se muset smířit s tím, že pokud nepřijmeme rázná opatření k nápravě, pak krize, kterých jsme svědky dnes, budou nejen pokračovat, ale zhoršovat se spolu s tím, jak se bude snižovat výroba elektřiny v režimu základního zatížení. Posledních několik týdnů nám ukazuje, jak se stáváme zranitelnými a závislými na dodávkách fosilního zemního plynu, což silně podkopává energetickou bezpečnost. 

Současné sítě se stále více a více odklánějí od toho, co lze považovat za odolnou síť (resilient grid). Je to taková síť, která má neustále k dispozici fyzické výrobní kapacity, která zajišťuje hladký a stabilní ekonomický provoz za všech podmínek včetně náhlých výkyvů v poptávce nebo v měnících se extrémních meteorologických podmínkách. 

Je třeba rekalibrovat debatu 

Jestliže se zbavíme dogmatizmu a umožníme návrat politiky založené na vědě, bude možno odvrátit dilema, se kterým se setkáváme. Jaderná energie a obnovitelné zdroje se mohou stát příkladnými partnery při budování čistého světa, aniž by nechaly na holičkách velké procento světového obyvatelstva. Potřebujeme reformovat energetické trhy takovým způsobem, aby vybízely k dlouhodobým investicím do čisté energie a pružné infrastruktury. Je nezbytné skončit s krátkodobým uvažováním a krátkodobými finančními podněty, které nás dovedly do situace, ve které jsme dnes. Dobrým startovacím bodem bude již to, když uznáme jedinečnost stability sítě, kterou nabízí jaderná energie. 

Globální diskuse o energetice, která se stala velice ideologickou a antagonistickou, by velmi profitovala právě z rekalibrace. Do příštího jednání OSN o klimatu, které se uskuteční v listopadu 2021 v Glasgowě, bude třeba, aby politici opustili technologicko-energetickou válku, v níž jsou až po uši. Jestliže uvážíme, že přes veškeré úsilí jsou emise uhlíku stále vysoké a že máme problémy s udržováním stability sítí, pak je zřejmé, že jsme ještě mimo kurz. Jestliže ale dáme dohromady nejlepší charakteristiky jaderné energie, obnovitelných zdrojů a systémů pro skladování energie, pak lze dosáhnout hluboké dekarbonizace v rámci rozumného časového horizontu a hlavně ekonomickým způsobem. 

Zdroj: World Nuclear News, 16.3.2021: Viewpoint: Nuclear can weather any storm.

 

Václav Vaněk
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Včasná detekce rakoviny slinivky břišní

Karcinom pankreatu nepatří k nejčastěji diagnostikovaným zhoubným nádorům, ale je jedním z nejsmrtelnějších kvůli svému časnému lokálnímu rozšíření a metastatickému chování.

FYKOSí soustředění

O činnosti FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář), který rozvíjí a řídí parta studentů z MatFyz, informuje Třípól pravidelně (a rád).

Vodíková revoluce změní globální energetiku

Klimatická změna i napjaté mezinárodní vztahy ohrožující energetickou bezpečnost celých kontinentů. To jsou podle studie poradenské společnosti Enerdata a Francouzského institutu pro mezinárodní ...

V2G znamená Vehicle to Grid

S rozvojem elektromobility se energetikům otvírá další možnost, jak vykrývat výkyvy sítě způsobené větší poptávkou ve špičkách i nestejnoměrnými dodávkami z obnovitelných zdrojů.

Vzduchová baterie, solární mrakodrap, přílivová laguna

Při hledání řešení energetických problémů lidstva se v poslední době ve světě objevila řada netradičních projektů. Izraelský kibuc Yahel nedaleko Rudého moře používá k ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail