Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 549

Soukromé investice do energie z jaderné syntézy poprvé překonaly vládní financování

Ve Spojených státech i ve Spojeném království se čile k světu mají soukromníci investující do jaderné fúze. Proč? Jinde podnikatelům asi chybí informace, kapitál a odvaha. „Fúzního soukromníka„ nenajdete ani v sousedním Německu, natož ve srovnatelných státech v Evropě. (O soukromém sektoru ve výzkumu jaderné fůze jsme psali např. zde: Termojaderná fúze v soukromých rukách | 3 pól - Magazín plný pozitivní energie (3pol.cz), zde: Richard Dinan - první soukromý investor do fúze v Evropě | 3 pól - Magazín plný pozitivní energie (3pol.cz), zde: Soukromá General Fusion ve veřejném Culham Centre for Fusion Energy | 3 pól - Magazín plný pozitivní energie (3pol.cz).) Investice do soukromých fúzních společností se za poslední rok více než zdvojnásobily a bylo založeno osm nových společností, čímž se celkový počet zvýšil nejméně na třicet tři.

Fotogalerie (5)
Návrh konceptu zařízení UNITY (zdroj https://kyotofusioneering.com/)

Melanie Windridgedová

Melanie Windridgedová má zajímavého koníčka. Hodlá zprostředkovávat informace ze soukromého termojaderného světa vědcům, kteří se fúzí zabývají za veřejné prostředky, ale na soukromou nemají čas a…někdy ani chuť. Melanie se domnívá, že by byla škoda, aby profesoři přehlídli některé postupy, které mohou být zajímavé už jen z toho důvodu, že pochází od mladých méně známých lidí. „Jako zakladatelka a generální ředitelka společnosti Fusion Energy Insights pomáhám zaneprázdněným profesionálům vidět vývoj a výzvy v rostoucím odvětví uvolňování energie z jaderné syntézy, aby se mohli seznámit s příležitostmi, které se pro jejich podnikání objevují," říká.

Kromě toho se snaží podporovat vývoj budoucích fúzních elektráren nové technologické společnosti, jako je např. Kyoto Fusioneering v Japonsku.

Soukromé investice větší než veřejné investice

Nedávný průzkum světa soukromých společností, které hledají jak vyrábět energii z jaderné syntézy, uvádí, že společnosti zabývající se jadernou syntézou deklarovaly financování ve výši více než 4,8 miliardy dolarů, což je o 139 % více než v loňském roce. Soukromé investice do energie z jaderné syntézy tak poprvé překonaly vládní financování.

Globální průmysl fúze v roce 2022 je druhým výročním průzkumem Asociace průmyslu fúze (FIA), který letos podpořila společnost Trinomics, jako součást studie světového vývoje energie uvolněné jadernou syntézou. Studii financuje Evropská komise. Cílem průzkumu je vytvořit adresář podniků zabývajících se energií uvolněnou jadernou syntézou a poskytovat pravidelné aktualizace o tomto odvětví. Letos se zúčastnilo třicet tři soukromých společností vyvíjejících komerční fúzi – oproti dvaceti třem v loňském roce – včetně všech nejpokročilejších hráčů v oboru.

Třicet tři soukromých společností celkem, z toho osm nových

Od poslední zprávy bylo tedy založeno osm nových fúzních společností, což je známkou rychlého růstu odvětví a důvěry investorů. Šest společností nyní získalo celkem více než 200 milionů dolarů, přičemž významné investice v minulém roce zahrnovaly více než 1,8 miliardy dolarů pro Commonwealth Fusion Systems a 500 milionů dolarů pro Helion Energy, což jim umožnilo vyvinout pilotní zařízení pro demonstraci výroby elektřiny z jaderné syntézy. CFS bylo probuzeno k životu oddělením Plasma Science and Fusion Center patřící známému MIT, s kterým spolupracoval i Ústav fyziky plazmatu AV ČR hlavně při návrhu financování vylepšeného tokamaku Compass. Helion Energy má zařízení Fusion Engine podobné zařízení Norman společnosti TAE Technologies, kterým dnešní povídání ukončíme.

Obrovský nárůst investic spolu s rostoucí vládní podporou fúze ve Spojeném království a USA zvyšuje důvěru ve fúzní průmysl.

Spojené království zahrnulo fúzi do svého nedávného zákona o energetické bezpečnosti a bude první zemí na světě, která uzákoní rámec, ve kterém bude fúzi regulovat. USA se zavázaly financovat partnerství veřejného a soukromého sektoru v souladu s jejich odvážnou dekádovou vizí stanovenou v březnu tohoto roku.

Asociace fúzního průmyslu

Andrew Holland, generální ředitel Asociace fúzního průmyslu, ve zprávě uvádí: „Nesmíme vidět mezi veřejně a soukromě financovanými přístupy k fúzi konkurenci; místo toho musíme budovat mezi nimi skutečné partnerství. Zatímco soukromý sektor "staví" elektrárny, vlády budou muset vybudovat infrastrukturu a vyškolit pracovní sílu, která umožní revoluci v oblasti uvolňování energie, tedy energie z jaderné syntézy.“

Jsme blíže realizaci?

Tyto kroky zvyšují důvěru ohledně časových plánů, ve kterých se energie z jaderné syntézy stane realitou. Více než 93 % respondentů výše zmíněného průzkumu – všichni lidé pracující v soukromých fúzních společnostech – nyní věří, že energie z jaderné syntézy bude poprvé v síti do 30. let 20. století (oproti 83 % v loňském roce). Navíc si 84 % myslí, že fúzní zařízení bude vykazovat dostatečně nízké náklady a dostatečně vysokou účinnost, aby bylo ve stejném časovém rámci považováno za komerčně životaschopné.

Širší průmysl se snaží tyto ambice podpořit. Minulý týden Kyoto Fusioneering, technologický start-up založený v roce 2019 a zaměřený na vývoj pokročilých technologií pro komerční fúzní reaktory, oznámil výstavbu integrovaného testovacího zařízení pro zařízení fúzních elektráren, jehož cílem je demonstrovat výrobu elektřiny pomocí technologií souvisejících s fúzí v 2024.

Unique Integrated Testing Facility

Nové zařízení nazvané UNITY (the Unique Integrated Testing Facility for fusion power plants  – Unikátní integrované testovací zařízení pro fúzní elektrárny, (https://www.forbes.com/sites/melaniewindridge/2022/07/14/huge-growth-in-fusion-energy-industry-shows-new-report/?sh=4a2b1e3b78e3) bude testovat systémy odběru tepla a palivového cyklu potřebné pro fúzní elektrárny v jediném zařízení – proto „integrated“. Kyoto Fusioneering je první subjekt (soukromá společnost nebo vládní laboratoř) na světě, který testuje tyto reaktorové technologie pro fúzi jako integrovaný systém. Je to důležitý krok, protože všechny soukromé společnosti zabývající se fúzí mají za cíl prokázat vědeckou proveditelnost, konkrétně získat z fúzní reakce více energie, než je potřeba k jejímu udržení (energetický zisk). Učinit další krok k vybudování pilotního závodu bude vyžadovat některé nové a do značné míry nevyzkoušené technologie.

Například Richard Pearson, hlavní inovátor a ředitel společnosti Kyoto Fusioneering pro Spojené království, řekl: „Plodicí obal, který je technologií kritické cesty pro komerční reaktory, jak pro palivový cyklus, tak pro výrobu energie, nebyl nikdy vyroben pro testování ani na úrovni subsystému. Vyzkoušet jej má teprve ITER. To – a mnohem více – budeme dělat na zařízení UNITY.“

O TBM – Test Blanket Moduls pro ITER jsme také psali: https://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2650-obal-vnitrni-steny-vakuove-komory-iter-zdroj-tritia

UNITY bude přední platformou pro testování systémů výroby energie pro soukromé společnosti zabývající se jadernou fúzí, což těmto společnostem umožní zaměřit své zdroje na řešení hlavního problému jaderné syntézy.

Tokamak ITER = vzor pro soukromníky

Vedle vysokého růstu studia jaderné syntézy v soukromém sektoru probíhá na jihu Francie výstavba největšího experimentálního zařízení pro jadernou syntézu na světě, tokamaku ITER, na kterém se podílí mnoho zemí. (Viz obrázky postupu výstavby na webových stránkách: https://www.iter.org/) Tento projekt celosvětového společného úsilí je zaměřen na většinu veřejně financovaného výzkumu a je velkým stimulem pro dodavatelský řetězec i soukromé jaderné syntézy a také prohlubuje znalosti o jaderné fúzi na celém světě. Soukromé společnosti nyní staví na této základně, ale doufají, že budou postupovat rychleji v souladu s naléhavostí, s jakou svět potřebuje dlouhodobě čistou energii. A vlastně nejen čistou, ale energii vůbec.

Průzkum FIA ukazuje, že výroba elektřiny pro veřejnou síť zůstává primárním trhem pro 85 % hráčů v oblasti jaderné syntézy, následuje energie mimo síť nebo vodík a čistá paliva (každý z nich jmenovalo 27 % respondentů), což zdůrazňuje potenciál jaderné syntézy produkovat nejen elektřinu do sítě, ale i způsob, jak umožnit hlubokou dekarbonizaci napříč globální ekonomikou.

Výsledky této zprávy ukazují, že fúze je na cestě ke komerčnímu významu v době, kdy svět zoufale potřebuje nové možnosti jak získat čistou energii," komentuje Andrew Holland. „S akcelerujícími investicemi je stále pravděpodobnější, že komerční fúze se stane realitou během příštích dvou desetiletí a poskytne základ pro prosperitu, bezpečnost a zabezpečení na mnoho příštích let."

Optimusmus soukromé fúzi nechybí!

O společnosti  TAE technolgies

(Již jsme o ní velmi podrobně psali zde: https://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2071-google-vstoupil-do-zavodu-o-uspesnou-fuzni-technologii)

Společnost TAE Technologies (vyslovováno T-A-E) byla založena v roce 1998 s cílem vyvinout komerční fúzní energii s nejčistším environmentálním profilem. Průkopnická práce společnosti představuje podle jejich vlastních slov nejrychlejší, nejpraktičtější a ekonomicky konkurenceschopné řešení, jak přivést do sítě dostatek čisté energie. S více než 1 800 patenty podanými po celém světě a více než 1 100 udělenými, a s 1,2 miliardami dolarů získaného soukromého kapitálu vyvinuli již pět generací zařízení, postavili laboratoř v měřítku větší národní laboratoře a dvě další mají ve vývoji. Tým tvoří více než 400 zaměstnanců. TAE Technologies byla poctěna tím, že byla mezi malou skupinou společností pozvána 17. března 2022 do Washingtonu DC na první Summit Bílého domu věnovaný výhradně pokroku fúzního průmyslu ve Spojených státech. Ředitelka OSTP (Office of Science & Technology Policy Director) Bílého domu Alondra Nelsonová setkání ředitele TAE Michala Bildenbauera a dalších fúzistů s ministryní energetiky Jennifer Granholmovou a národní poradkyní pro klima Ginou McCarthyovou shrnula: „Dnes jsme tady, protože svět se zmítá v energetické krizi. Protože generace před námi uskutečnily odvážné investice, aby nám poskytly první řešení této krize, máme šanci! A věříme, že pokud jde o fúzi, nastal čas."

Na tomto místě si dovolím připomenout slova velkého vědce, ruského původu, Lva Andrejeviče Arcimoviče z druhé poloviny minulého století: „Fúze bude, až ji společnost bude potřebovat!"

To, čeho jsme nyní svědky, je rostoucí podpora fúze oběma typy financování – soukromým i veřejným, a to jak na summitu, tak v nedávných krocích Kongresu, jako je financování programu sdílením nákladů fúze Public-Private Partnership.

Aneutronová fúze & Copernicus

Na počátku roku vydala TAE zprávu, že dosáhla teploty 75 miliónů stupňů, což vyhlíží hrůzostrašně, ale vzhledem k tomu, že TAE by ráda provozovala aneutronovou fúzi, to je slučování bez produkce destruktivních neutronů, to není až tak mnoho. Reakce p+11B (proton & bor 11) vyžaduje teplotu kolem miliardy stupňů…  Nu dobrá, třeba zařízení šesté generace, Copernicus, bude ještě úspěšnější než současný Norman.

Nemá valného významu jmenovat další a další nové investory, kteří vsadili na TAE, ale Sumitomo Corporation of Americas (SCOA) je prvním investorem TAE z Japonska a stane se prvním partnerem při zavádění komerční energie a dalších technologií odvozených z fúze na asijsko-pacifickém trhu. (SCOA je největší dceřinou společností Sumitomo Corporation, globální obchodní a investiční společnosti Fortune 500 se sídlem v Tokiu.) Tato investice navazuje na přelomové partnerství veřejného a soukromého sektoru TAE s japonským Národním institutem pro vědu o fúzi (NIFS). Což, jak uvidíme, je hit termojaderné fúze ve Spojených státech – společné soukromé podnikání a veřejný výzkum.

O společnosti Google a jejím optometrickém algoritmu jsme již psali v první ze zmíněných TAE citací. Dnes může TAE říci, že Optometrics se osvědčil a TAE tvrdí, že programové kroky, které dříve trvaly déle než měsíc, lze nyní provést během jednoho dne.

Termojaderný snowboard 

Podpisy na smlouvě ještě neoschly: TAE Technologies a Natural Selection Tour se spojily s cílem snížit uhlíkovou stopu pomocí řešení TAE Power Management. TAE je Power Partner NST pro tříleté sponzorství a hlavní sponzor soutěže Baldface Lodge, BC Competition pro rok 2022. NST je prvotřídní, jedinečná snowboardová soutěž svého druhu, která představuje sportovce soutěžící na snowbordu, sněžném prkně, v nejnapínavějším přírodním (free a mírně upraveném) terénu planety (vřele doporučuji podívat se sem: https://www.youtube.com/c/NaturalSelectionTour). Spojenectví TAE a NST je specifické v tom, že tu není strana, která by spozorovala druhou finančně. Jedna druhou propaguje! Jinými slovy, žádné peníze, ale propagace! 

Travis Rice, profesionální snowboardista, zakladatel NST, a nový ambasador TAE dodal: „NST a TAE jsou dokonale zajedno ve snaze upozornit na měnící se klima, nutnost snížit emise uhlíku a chránit životní prostředí, ve kterém žijeme. Je mi ctí pomoci šířit informace o misi TAE."

Kromě toho, že je TAE hlavním sponzorem části turné v Nelsonu, BC, spolupracuje TAE s NST na instalaci nástrojů TAE pro správu napájení a řešení pro ukládání energie s cílem dále kompenzovat uhlíkovou stopu soutěžního turné. Průkopnická technologie vytvořená TAE umožňuje hmatatelná zlepšení výkonu, tedy i elektromobilů NST, které s ní dokážou ujet až o 25 % dále a nabíjet až 4x rychleji se zlepšenou nákladovou efektivitou a životností baterie. 

Tour má tři zastávky v Jackson Hole Mountain Resort ve Wyomingu; v Baldface Lodge v Britské Kolumbii; a v pohoří Tordrillo na Aljašce. Natural Selection Tour vyvrcholí korunováním šampiona: nejlepších all-mountain freestyle jezdců na světě - mužů i žen. Možná, že Ester Ledecká, bude prvním českým sportovcem demonstrujícím podporu termojaderné fúze!

 Více na www.NaturalSelectionTour.com

Milan Řípa
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Co s vysloužilými fotovoltaickými panely, turbínami a bateriemi?

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a růst počtu elektrických vozidel (EV) je klíčem ke globálnímu snížení závislosti na fosilních palivech, snížení ...

Co nám vodní houby mohou říci o vývoji mozku

Když čtete tyto řádky, pracuje vysoce sofistikovaný biologický stroj – váš mozek. Lidský mozek se skládá z přibližně 86 miliard neuronů a řídí nejen tělesné funkce od vidění ...

Co uvádí vodní houby do pohybu

Vodní houby nemají neurony ani svaly, přesto se pohybují.  Jak to dělají a co nám to říká o vývoji krevních cév u vyšších živočichů, odhalili vědci z Evropské ...

Erupce sopky Santorini před 520 000 lety

Hluboko pod středomořským dnem, které obklopuje řecký ostrov Santorini, objevili vědci pozůstatky jedné z největších sopečných erupcí, které kdy Evropa viděla.

12 největších sopečných erupcí

V historii jsme byli svědky několika monstrózních sopečných erupcí. Zde je stručný popis 12 z nich. Síla takových erupcí se měří pomocí indexu vulkanické explozivity (VEI), což ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail