Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 537

Teplo už proudí z Temelína do Českých Budějovic

Největší český teplárenský projekt za poslední desetiletí byl dokončen. Třetí nejdelší horkovod v České republice spojující Jadernou elektrárnu Temelín a krajské město oficiálně uvedli energetici do zkušebního provozu. Slibují si od něj mimo jiné skokové snížení emisí díky omezení množství spalovaného uhlí. Náročná stavba trvala čtyři a půl roku a využívá nejmodernější technologie současnosti.

Fotogalerie (4)
O oběh vody mezi elektrárnou a teplárnou se stará 14 čerpadel (zdroj ČEZ)

Dvě speciální potrubí o déle 26 kilometrů a vnějším průměru 80 a 71 centimetrů propojují Jadernou elektrárnu Temelín a českobudějovickou horkovodní síť v majetku městské teplárny. Voda je ohřívaná párou odebíranou z největších turbosoustrojí v České republice. V zimě by teplota vody měla dosahovat až 140 °C.

Je to projekt, na který jižní Čechy čekaly přes dvacet let, od kdy je v provozu temelínská elektrárna. Bude mít samozřejmě obrovský pozitivní efekt, ale zároveň stavba nebyla z pohledu regionu úplně jednoduchá. Podařilo se to ale kompenzovat mimo jiné využitím prostoru kolem horkovodu pro nový volnočasový areál v Českých Budějovicích,“ říká hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Jde nejen o největší projekt teplárenský, ale také o jeden z největších ekologických projektů posledních desetiletí. Pokud bychom chtěli toto teplo vyrobit z uhlí, museli bychom vypustit přes 80 000 tun oxidu uhličitého ročně,“ dodává předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Ročně by měla jaderná elektrárna dodávat Českým Budějovicím 750 TJ (terajoule) tepla. V praxi to znamená, že pokryje přibližně třetinu spotřeby krajského města. Bezemisní teplo bude ohřívat především sídliště Vltava, Máj, ale také další odběratele napojené na sdílenou energetickou infrastrukturu.

České Budějovice byly a jsou zeleným městem, klademe maximální důraz na životní prostředí a tento projekt nás dál posunuje. Skokově se zlepšujeme na žebříčku měst, která snižují emise. I když to samozřejmě neznamená, že usneme na vavřínech,“ říká primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Technicky představuje nově spouštěný horkovod výjimečnou stavbu. Mezi Českými Budějovicemi a Temelínem překonává výškový rozdíl 120 metrů. Oběh vody mezi elektrárnou a teplárnou proto zajišťuje celkem 14 čerpadel ve třech čerpacích stanicích. Díky nejnovější technologii by teplota vody po trase mezi jadernou elektrárnou a finální výměníkovou stanicí neměla klesnout o více než 3 °C.

Je to jeden z klíčových projektů, ale ne jediný,“ dodává předseda představenstva Teplárny České Budějovice Václav Král. V rámci naplňování ambiciózní Strategie pro zelené město následně zprovozníme nový kotel na biomasu a také zařízení na energetické využívání odpadů ZEVO Vráto. Po více než sto letech tak skončí éra uhlí, které postupně nahradíme místně dostupnými obnovitelnými a bezemisními zdroji, přitom zachováme komfort poskytovaných služeb a zůstaneme spolehlivým a cenově nejefektivnějším dodavatelem tepla v Budějovicích.“

 

Technické údaje:

  • Voda je ohřívána prostřednictvím tepelných výměníků párou odebranou z parních turbín. Jde o samostatný izolovaný systém napojený na sekundární okruhy elektrárny.
  • Temelín s ČB spojují 2 × 26 kilometrů dlouhá předizolovaná potrubí o vnějším průměru 80 cm. Takzvaná „vratka“ z ČB zpět do ETE má vnější průměr 71 cm. Obě potrubí jsou uložena minimálně 1,3 m pod zemí. Na třech místech (přes přírodní biotop Křivonoska a dvakrát v Hluboké nad Vltavou) vystupují nad zem.
  • Mezi ETE a ČB je výškový rozdíl cca 120 m.
  • Čerpací stanice jsou umístěny v elektrárně (3 čerpadla), přibližně v polovině trasy se nachází čerpací stanice Obora (3 čerpadla) a poslední v Českých Budějovicích (8 čerpadel). Čerpadla v polovině trasy slouží jako posila, vodu tlačí zpět do elektrárny.
  • V elektrárně se voda dohřívá a vrací se opět do oběhu. Počet zapojených čerpadel závisí na venkovní teplotě.
  • Ve špičce v zimě má v potrubí do Českých Budějovic proudit voda o teplotě 140 °C, zpět se po ochlazení v síti teplárny bude vracet voda o teplotě kolem 70 °C. V teplejších obdobích roku bude teplota vody cca 90 °C. Tepelná ztráta je na trase z ETE do ČB cca 3 % v zimním období.Marek Sviták

 

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Centrální solenoid ITERu

Tokamak je v podstatě transformátor. Primární vinutí u tokamaku ITER se nazývá centrální solenoid. První tokamaky, jako správné transformátory, měly obě vinutí, ...

Fontány diamantů doprovázejí rozpad superkontinentů

Rozpadem superkontinentů mohly být vyvolány explozivní erupce, které vystřelovaly fontány diamantů ze zemského pláště k zemskému povrchu. Diamanty se tvoří přibližně 150 kilometrů hluboko pod zemskou kůrou.

Voda se skrývá mnohem hlouběji v zemském nitru, než jsme si mysleli

Stopy výskytu vody v hlubokém nitru Země nedávno odhalilo zkoumání diamantů. Vzácný typ diamantu může naznačovat, že voda může proniknout hlouběji do nitra Země, než si vědci dříve mysleli.

Den s experimentální fyzikou 2023

Dne 6. listopadu se konala již tradiční a oblíbená akce s názvem Den s experimentální fyzikou (DSEF), organizovaná Fyzikálním korespondenčním seminářem (FYKOS). Jednalo se již o 29.

Dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Během XXVII. Světového kongresu silničního hospodářství, ( 2. - 6. října), společnosti VDT Technology a CertiCon představily nový software s názvem TrafficFlow.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail