Jaderná fyzika a energetika

Článků v rubrice: 385

Stále více Rakušanů se přiklání k jaderné energetice

Až jedna pětina Rakušanů dnes hodnotí jadernou energetiku nepředpojatě nebo ji dokonce podporuje. „Jejich postoj vůči atomovým elektrárnám je dnes spíše pozitivní a Černobyl už nepovažují za důvod, proč je odmítat. Hlavním argumentem proti jaderným zdrojům zůstává dlouhodobé skladování použitého paliva,“ konstatuje profesor Atomového ústavu vídeňské Technické univerzity Helmuth Böck.

Fotogalerie (2)
M. Zelený, 100 tisící student, který se zúčastnil besedy o jaderné energetice, a koordinátorka vzdělávacího programu ČEZ, ing. Marie Dufková

Potvrzují to také směnový inženýr temelínské elektrárny Jiří Tyc a Václav Havlíček, vedoucí jejího druhého reaktorového bloku, kteří už několik let jezdí po České republice i do Rakouska na besedy se studenty tamních středních škol. Od začátku letošního roku besedovali v dolnorakouském Kremsu, hornorakouském Pergu a solnohradském Halleinu. Studenti, kteří se zúčastní těchto besed, pak vyjíždějí na exkurzi do temelínské elektrárny (o návštěvě rakouských studentů z Kremsu v Temelíně 3pol nedávno informoval).

„Na místě pochopili mí studenti fyzikální teorii mnohem lépe. Myslím, že právě díky těmto vědomostem se dá odstranit řada neodůvodněných, iracionálních obav a budoucí politické debaty o směřování energetiky se mohou vést věcně, nikoli v emocionální rovině,“ napsal po březnové návštěvě Temelína organizátorům besedy a exkurze fyzikář z gymnázia v Pergu, Josef Galli.

Podíl Evropanů s kladným postojem vzrostl o pětinu
Podle oficiálního průzkumu Evropské komise Eurobarometr z loňského jara se za poslední tři roky podíl „zásadních“ i „vlažných“ příznivců jaderné energetiky v Rakousku téměř zdvojnásobil a dosáhl 14 procent. Mezi zeměmi evropské sedmadvacítky patří naši jižní sousedé v žebříčku růstu kladného vnímání jaderné energetiky na deváté místo.

Žebříček vedou s 13bodovým vzestupem Itálie a Polsko (podpora 43, resp. 39 procent dotázaných). O osm bodů (na 46 procent) se přijatelnost jádra vyšplhala v Německu. Zdaleka největší, zpravidla více než padesátiprocentní podporu má atomová energetika v zemích, které provozují jaderné bloky. Česká -republika a Litva jsou s 64 procenty evropskými jedničkami.

Jadernou energetiku nyní podporuje 44 procent obyvatel EU, což je téměř o pětinu více než před třemi lety. Kdyby se ještě definitivně vyřešilo bezpečné ukládání radioaktivního odpadu, „hlasovalo“ by pro ni dalších 39 procent Evropanů. Celkový podíl osob podporujících jádro by se pak přiblížil ke dvěma třetinám, v České republice dokonce k 80 procentům.

Více k tématu najdete na:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_297_en.pdf
(Eurobarometr 297, postoj Evropanů k radioaktivnímu odpadu)

http://www.ati.ac.at
(Atomový ústav Technické univerzity Vídeň)

vladimir.pick@jlmpraha.cz, vaclav.havlicek@cez.cz, jiri.tyc@cez.cz (organizace, bilance a průběh besed o energetice)


Besedy pro studenty „Energie – budoucnost lidstva”

Chtěli byste si popovídat o energetice (nejen jaderné) s opravdovými odborníky? Pro střední školy nabízí energetická společnost ČEZ otevřené besedy o energetice v rámci svého vzdělávacího programu Svět energie. Na besedách přednášejí pedagogové z vysokých škol, nezávislí odborníci na energetiku a operátoři a fyzici jaderných reaktorů z Temelína a Dukovan.

Beseda trvá dvě vyučovací hodiny a skládá se z výkladu, promítání filmů a diskuse s možností získat zasvěcené odpovědi na otázky posluchačů. Obsahuje globální pohled na energetiku v současném světě, prezentuje nutnost uvědomit si hodnotu energie a důležitost jejího dostatku, a také představí stručně všechny typy zdrojů energetického mixu. Je doprovázená promítáním atraktivní prezentace fotografií, grafů a kreseb.
Objednat svou účast můžete:

  • telefonicky na 261 213 978, 261 214 221 nebo 211 042 681,
  • faxem na 261 214 249 nebo 211 042 006,
  • e-mailem na info@jlmpraha.cz.

Obratem se s Vámi spojíme.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Solární nabíječky pro elektromobily

Nabíjení elektromobilů přinese v budoucnosti zvýšené nároky na kapacitu energetických sítí. K řešení problémů s tím spojených by mohly přispět solární nabíječky. Jejich rozvoj zatím táhnou především technologické firmy v USA.

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod.

Jiný plyn, jiné plazma

Čínská domácí agentura dodala první část systému vstřikování plynů do vakuové komory tokamaku ITER. Jedná se o spoustu trubek a trubiček, které dopravují z Budovy tritiového hospodářství do Budovy tokamaku všechny potřebné plyny.

Fotovoltaika za korunu

Společnost ČEZ ESCO přišla s návrhem, který nazvala „Fotovoltaika za korunu“. Přivedlo mne to na myšlenku, jak tento návrh využít a přeměnit ho v návod, jak vyrábět čistou energii pomocí systému agrovoltaiky s třetinovou investicí.

4D plánování montáže tokamaku ITER

K přípravě na činnosti prováděné s kritickými částmi tokamaku ITER v přetíženém prostředí Montážní haly ITER používají projektanti a koordinátoři projektu metody 4D plánování. To znamená 3D zobrazování prostoru plus parametr čas.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail