Medicína a přírodověda

Článků v rubrice: 280

Molekulární metody

Denně slyšíme o klonování, geneticky modifikovaných organismech (GMO), určení otcovství nebo kriminálníka podle analýzy DNA; občas o možnostech využití kmenových buněk v medicíně, nemoci šílených krav (BSE) či nalezení genů zodpovědných za různé projevy a vlastnosti živých tvorů. Málokdo z nás však poodkryl tajemnou roušku nad technikami, díky jimž je toto vše možné. Zkusme tedy alespoň částečně nahlédnout za dveře moderních laboratoří.

Fotogalerie (3)
Ilustrační foto

Možností pohledu na molekulární biologii, snad nejprogresivněji se v současnosti rozvíjející oblast vědy, je nespočet. V následující sérii článků bych se rád zaměřil na výčet a stručnou charakteristiku alespoň těch nejzákladnějších postupů, které jsou dnes při studiu buněk uplatňovány. Dozvíte se, jak lze kupříkladu z jednoho vlákna DNA „vyrobit“ miliardy jejich přesných kopií, určit přesnou polohu genu a jeho sekvenci nebo jak se skládá nový strom evoluce a mnoho dalších zajímavých věcí.
Z historického hlediska patří molekulární, resp. molekulárně-genetické a biotechnologické metody v oblasti přírodních věd k nejmladším. Až do poloviny 60. let 20. století, kdy začaly být rutině aplikovány postupy tzv. „biochemické genetiky“, nebylo až na výjimky možno studovat živé organismy hlouběji než na úrovni buněk, případně větších organel. Za zakladatele genetiky, předchůdkyně biomolekulárních věd, je považován moravský rodák Johann Gregor Mendel, který položil základy moderních genetických zákonů při svých pokusech se včelami a později křížením hrachu. Přes revolučnost své teorie neměl Mendel ani ponětí, co by mohlo za dědičnými faktory stát. Příběh slavné molekuly DNA začíná až roku 1868, kdy se mladému švýcarskému vědci Friedrichu Miescherovi podařilo do té doby neznámou substanci z buněčného jádra izolovat.
Minulé století přineslo objevy už zejména ve sférách nitrobuněčné a molekulární biologie, k čemuž přispěl i vynález elektronového mikroskopu. Roku 1926 vyvinul Svedberg první analytickou ultracentrifugu a použil ji k odhadu molekulové hmotnosti hemoglobinu. Tiselius zavedl v roce 1933 elektroforézu jako metodu pro dělení proteinů v roztoku. O rok později provedli Bernal a Crowfoot první podrobnou rentgenovou difrakci ve vzorcích proteinů, získaných z krystalů enzymu pepsinu. Roku 1942 vyvinuli Martin a Synge techniku zvanou chromatografie, která se hojně využívá k dělení proteinů. Přelomový okamžik v genetice i velkém množství jiných vědních disciplín spadá do roku 1944, kdy James Watson společně s F. H. C. Crickem objasnili strukturu molekuly DNA jako levotočivé šroubovice. Díky výzkumům Linuse Paulinga se mohou lidé od roku 1954 obdivovat i složité molekulární struktuře proteinů, kterou odkrývá krystalografie.
Tolik krátce k historii molekulárních metod. V následujícím díle rozeberu techniku tzv. PCR, tedy mašinky na výrobu kopií DNA.

Michal Šimíček
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Projekty jaderného dálkového vytápění

Vloni ČEZ spustil dlouho očekávaný provoz horkovodu z Temelína do Českých Budějovic. Dálkové vytápění poskytuje teplo třetině města. Psali jsme o něm podrobněji v článku https://www.3pol.

Náhrada uhelných elektráren jadernými

Vzhledem k tomu, že spotřeba uhlí stále roste navzdory celosvětovému úsilí o snížení emisí skleníkových plynů, několik zemí se poohlíží po strategii využití ...

Alexandrit pro satelitní výzkum

Společnosti z Litvy, Itálie a Německa se spojily, aby pomohly Evropě získat jeden z klíčových materiálů pro evropské vesmírné mise. Během projektu GALACTIC (financovaného EU) vyvinuly evropský ...

Spotřeba uhlí ve světě roste

Globální spotřeba uhlí se v roce 2022 vyšplhala na nové historické maximum a i v roce 2023 zůstane poblíž této rekordní úrovně, protože silný růst v Asii pro výrobu energie ...

V PET Centru Brno je první světová mikrolaboratoř QC1

Začátkem prosince proběhla v brněnském PET centru instalace prvního beta systému QC1 Trasis. Tato „laboratoř v kostce“ o rozměru stolního počítače dokáže provádět většinu ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail