Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 192

Odpad zdrojem energie

Vzdělávací programy Centra ekologické výchovy Žabka při středisku volného času Klubko ve Starém Městě u Uherského Hradiště seznamují studenty s principy obnovitelných zdrojů energie. Projekt Odpad jako zdroj energie byl jedním ze 14 projektů, které Rada projektu Zelená energie ocenila grantem energetické společnosti ČEZ. Projekt má hodnotu téměř půl milionu korun a je určený pro tisíce žáků základních a středních škol.

Fotogalerie (4)
Vyhlídkový vláček Steelinka projíždí se studenty areál společnosti Kovosteel, kde je k vidění zpracování odpadů v praxi.

Každý týden se tak několik desítek až stovek žáků a studentů z celého regionu přímo v prostorách firmy Kovosteel zpracovávající odpady seznamuje zábavnou formou s celou škálou alternativních zdrojů energie a s problematikou zpracování a třídění odpadu. Rada Zelené energie podpořila tento regionální osvětový program kromě jiného na základě dobrých zkušeností se sérií výukových programů na téma nakládání s odpady, kterou Centrum ekologické výchovy uspořádalo na podzim 2006.

Třídění a zpracování odpadů v teorii i praxi

Celý programový blok se odehrává v areálu společnosti Kovosteel, kde na místě bývalého cukrovaru vyrostlo v posledních letech rozsáhlé centrum věnující se výkupu a zpracování odpadu. Studenty nejprve čeká teoretická část výukového programu, ani tu však netvoří únavné a suchopárné přednášení. Pod vedením zkušené lektorky, řešitelky projektu Moniky Šupkové, se návštěva nejprve seznámí s rozdělením energie a jejích zdrojů a historickým vývojem využívání energie pro potřeby lidí. V druhé části „teoretické“ hodiny pak studenti při práci ve skupinách domýšlejí „cestu k energetickému zdroji“ (např. co vše je zapotřebí k rozsvícení žárovky) a uvažují o úsporných možnostech. Pak už následuje krátký desetiminutový film, po kterém celá školní výprava nastoupí do vyhlídkového vláčku, který byl pro tyto vzdělávací programy pořízen a dětmi z nedaleké mateřské školy pojmenován jako Steelinka. Teoretická část nabízí hravou formou také řadu informací o všech druzích obnovitelných zdrojů energie, souvislosti energie a odpadů a způsoby zpracování odpadů tak, aby z nich vznikla další energie.

Následující dvacetiminutová projížďka areálem pak studentům přiblíží, jak vypadá zpracování odpadů v každodenní praxi závodu. Okny vyhlídkového vláčku tak mohou sledovat práci i v těch částech areálu, které by jim jinak z bezpečnostních důvodů musely zůstat nepřístupné. Centrum zpracování barevných kovů, lis na vraky automobilů či obrovské stříhací nůžky patří jistě mezi ty divácky nejatraktivnější, celou projížďku navíc zasvěceným výkladem doprovází řidič vláčku, který své pasažéry upozorňuje na nejrůznější zajímavosti a vysvětluje okolo probíhající práce.

Zapůsobit na všechny smysly

„Výukový program Energie včera a dnes, jeho teoretickou i praktickou část, jsme vytvářeli se záměrem působit na studenty vícesmyslově, abychom hravou a zábavnou formou předávali informace o ekologických tématech a probouzeli v mladých lidech, kteří se exkurze zúčastní, zájem o ekologické chování,“ uvádí Monika Šupková, která se vzdělávacím programům věnuje už mnoho let. Aktuální projekt je určen pro žáky a studenty druhého stupně základních škol a všech ročníků škol středních. „Ukazujeme dětem a dospívajícím, jaké má lidstvo potíže s odpady a jak se dají řešit. Školy si naše programy oblíbily a čekají od nás další pokračování. Téma obnovitelných zdrojů je tedy nasnadě,“ dodává Monika Šupková.
Příležitost pořádat takovýto vzdělávací blok přímo v prostorách zpracovatelského závodu za jeho plného provozu by jistě nebyla možná bez vstřícnosti, ba aktivního zapojení společnosti Kovosteel, která celý areál bývalého cukrovaru provozuje a která se nejrůznějším ekologicko-popularizačním projektům věnuje důsledně.

Díky finanční podpoře grantu Zelené energie Skupiny ČEZ bylo možné částečně financovat realizaci a chod nových výukových programů zaměřených na obnovitelné zdroje energie, které navázaly na programy probíhající již v předchozích letech.

Plány do budoucna

„Centrum ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko se enviromentální výchově věnuje již několik let. S naší nabídkou oslovujeme školy, nabízíme jim komplexní programový blok, který díky dobré spolupráci se soukromým sektorem můžeme realizovat přímo v pracovním areálu,“ přibližuje činnost centra Monika Šupková. O tom, že se nabízené projekty školám a studentům líbí, svědčí nejlépe čísla – za šest měsíců od ledna do června roku 2007 prošlo vzdělávacím programem na 3500 žáků a studentů.
Letošním rokem ale projekt Energie včera a dnes samozřejmě nekončí. Na příští léta se počítá s druhou etapou, při které by měly vyrůst vodní a větrná elektrárna, které budou rovněž zapojeny do inovovaných vzdělávacích bloků. Vzniknout by měla i kotelna na biomasu pro spalování dřevní štěpky. Uvažuje se i o přípravě zvláštní upravené verze projektu zaměřené na žáky prvního stupně základních škol.

Foto: Jakub Brožek

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Sloupový nástroj aneb 600 tun ve středu tokamakové jámy ITER

Impozantní nástroj tvořený rovným kmenem a větvemi z něho vyrůstajícími, neboli 600tunovým sloupem s devíti radiálními rameny, vyroste příští rok ve středu jámy tokamaku ITER. Během montáže v jámě bude podepírat, vyrovnávat a stabilizovat podsestavy vakuové nádoby, jakmile budou spojeny a svařeny.

Československo – země radia

Letos si připomínáme 100 let od založení Státního ústavu radiologického a 70 let od vzniku Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů.

Centrální solenoid ITER

Který magnet tokamaku je nejdůležitější? Bez magnetů toroidálního pole vám plazma uteče na stěny komory, bez magnetů pole poloidálního nedosáhnete potřebného tvaru plazmového provazce, bez magnetů centrálního solenoidu nebude žádné plazma…Stop!

Dolivo - Dobrovolskij a počátky přenosu elektrické energie

Před sto lety zemřel dnes již málo známý ruský fyzik, elektrotechnik a vynálezce M. O. Dolivo-Dobrovolskij. Jako jeden z prvních fyziků a techniků teoreticky i prakticky odhalil možnosti využití trojfázového střídavého proudu.

Výletů do vesmíru se nebojíme, ale auto si raději budeme řídit sami

Mladí by chtěli profitovat z vědeckého pokroku okamžitě, starší generace se dívá spíše na jeho pozitivní vliv do budoucna, vyplývá z průzkumu 3M o postojích veřejnosti k vědě (State of Science Index).

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail