Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 209

Zelené palivo má zelenou

Obnovitelné zdroje energie jsou čím dále tím vyhledávanějším tématem diskusí nad energetickými koncepcemi. V podmínkách České republiky je problematické vkládat přehnané naděje do energie větru a slunce, potenciál vodní energie je téměř vyčerpán, zbývá tedy zaměřit se na biomasu. A ukazuje se, že by to mohla být dobrá cesta.

Fotogalerie (2)
Dřevní štěpky se v elektrárně přemění na elektřinu a teplo pro město Hodonín

Výhody
Rostliny při svém růstu odebírají z atmosféry oxid uhličitý, při spalování jej pak část uvolní zpět, část zůstává vázána např. v kořenech. Celkově tedy při opakované obnově porostu
jejich spalování nepřispívá k růstu skleníkových plynů v atmosféře. Energetické rostliny je možné pěstovat na půdě nepotřebné pro výrobu potravin. Využití těchto půd pomůže v ochraně půdy proti erozi a omezení úniku dusičnanů do spodních vod. Pro energetické využití je možné zpracovávat i zbytky jako je sláma, kukuřice, zbytky po technických, olejných a textilních rostlinách, dřevní odpady, zbytky z papírenské výroby atd. Škodliviny z rostlinných paliv (např. síra) v emisích jsou nižší než z fosilních paliv, popelu je značně méně než z uhlí a lze ho většinou použít jako hnojivo.

Nevýhody
Nižší energetická hustota v porovnání
s fosilními palivy, se kterou souvisejí problémy s dopravou a skladováním. Cena speciálních kotlů na samostatné spalování biomasy je vyšší než u kotlů na fosilní paliva. Vyšší obsah vody ovlivňuje spalovací proces, je vhodné předsušování. Pěstování energetických rostlin, jejich sklizeň a příprava fytopaliva je náročná a způsobuje zatím nedostatečnou konkurenceschopnost biomasy k fosilním palivům, i když je výroba energie z ní cenově zvýhodňovaná. Úspěšně si zatím vedou jen místní výtopny, které mají zaručený dlouhodobý přísun paliva např. z dřevozpracující nebo zemědělské výroby.

Jak je to ve „velké energetice“?
Po řadě zkoušek, které podnikla zejména energetická společnost ČEZ, se ukazuje, že budoucnost může mít kombinované spalování biomasy a uhlí. Taková směs má v řadě parametrů výhodnější hodnoty než jednotlivé složky – snížení emisí plynných i pevných škodlivin, nižší podíl popela, zvýšená účinnost spalování. Výhodou jsou v tomto případě fluidní kotle. Zkoušky úspěšně proběhly v elektrárně Hodonín a Tisová, na spalování biomasy se postupně připravují i elektrárny Ledvice a Poříčí a Plzeňská teplárna. Podíl biomasy ve směsi představuje cca 8–10 %, jedná se převážně o dřevní štěpky, piliny a kůru. Zajímavé a úspěšné je tradiční spalování vysloužilých vánočních stromečků v elektrárně Hodonín. Hodonín jen v roce 2000 spálil 2395 tun dřevní štěpky, Tisová již přes 100 tun, v současné době probíhá certifikace tuhých zbytků po spalování, tak, aby mohly být využity spolu s dalšími energetickými vedlejšími produkty např. k rekultivaci vytěžených dolů a modelování krajiny, případně i ve stavebním průmyslu.
Největším problémem pro větší využití biomasy zatím zůstává nedostatek dodavatelů využitelných paliv, schopných zaručit jejich stabilní dodávání.

Může se hodit…
Dostanete-li ve škole za úkol sepsat referát na téma „energetické využití biomasy“, můžou se vám hodit následující informace:

Biopaliva
pevná na bázi dřeva: dřevní štěpka, piliny
polínkové dřevo, brikety, pelety a granule, dřevěné uhlí
pevná na bázi bylin: řezanka, balíky slámy,
brikety, pelety a granule
kapalná: extrahované rostlinné oleje, bionafta
bioethanol, produkty rychlé pyrolýzy
plynná: bioplyn, skládkový plyn, kalový plyn, biovodík, dřevoplyn

Seznam povolených energetických rostlin
jednoleté: laskavec, konopí seté, sléz přeslenitý
dvouleté: pupalka dvouletá, komonice bílá
víceleté a trvalé: mužák prorostlý, jeřabina východní, topinambur, psineček bílý, čičorka pestrá, oman pravý, šťovík krmný, sveřep samužníkovitý a bezbranný, lesknice rákosovitá

Výhřevnost
(orientačně – u biopaliv silně závisí na vlhkosti)
šťovík 18 MJ/kg
sláma 15,5 MJ/kg
hnědé uhlí 10–16 MJ/kg
černé uhlí 29,3 MJ/kg
motorová nafta 42,5 MJ/kg
dřevo 8–16 MJ/kg
dřevoplyn 5 MJ/m3
bioplyn 20–24 MJ/m3
dřevní olej 21,1 MJ/kg

Zdroj údajů: studie „Rozvoj výroby elektřiny na bázi obnovitelných zdrojů energie v ČR“, kolektiv autorů, 2003 | internet. studii si můžete objednat zdarma na adrese ČEZ, a. s., nebo přes tretipol@volny.cz.

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

První plazma největšího tokamaku na světě

V sedmdesátých letech bylo jasné, že tokamak pro termojadernou fúzi udrží plazma potřebnou dobu, bude-li dostatečně velký. Stavěly se giganti JET (1983, EU), TFTR (1982, USA), JT-60 (1985, Japonsko), T-15 (1988, SSSR) a další.

Nejžhavější sen pod Sluncem

Třípól měl tu čest, že byl přímo u křtu nejnovější knihy o jaderné fúzi na českém knižním trhu. Šéfredaktorka Marie Dufková jí byla 3. listopadu kmotrou. Knížku napsal prof.

Centrální solenoid ITERu

Tokamak je v podstatě transformátor. Primární vinutí u tokamaku ITER se nazývá centrální solenoid. První tokamaky, jako správné transformátory, měly obě vinutí, ...

Fontány diamantů doprovázejí rozpad superkontinentů

Rozpadem superkontinentů mohly být vyvolány explozivní erupce, které vystřelovaly fontány diamantů ze zemského pláště k zemskému povrchu. Diamanty se tvoří přibližně 150 kilometrů hluboko pod zemskou kůrou.

Voda se skrývá mnohem hlouběji v zemském nitru, než jsme si mysleli

Stopy výskytu vody v hlubokém nitru Země nedávno odhalilo zkoumání diamantů. Vzácný typ diamantu může naznačovat, že voda může proniknout hlouběji do nitra Země, než si vědci dříve mysleli.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail