Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 187

Biomasa hledá cestu

Nejznámějšími a dnes i nejvýznamnějšími obnovitelnými zdroji energie (OZE) jsou ty, které využívají energii slunečního záření, větru a vody. Mezi OZE ale patří také elektrárny pracující na bioenergetickém principu, tedy zdroje spalující rostlinnou hmotu nebo plynná i tekutá biopaliva. V roce 2019 dosáhl instalovaný výkon těchto zdrojů ve světě 124 GW a růst oboru pokračuje dál.

Fotogalerie (1)
Nejužívanější palivo v Energetickém centru Jindřichův Hradec je sláma (foto Gerhard G., Pixabay)

Čína a USA 

V prosinci 2020 byly na jihovýchodě Číny spuštěny bloky 3 a 4 elektrárny Xinfeng Biomass Power Generation, která se tím stala největším zdrojem zpracovávajícím biomasu v Asii s celkovou roční výrobou až 1,38 TWh.  Čína se tak zařadila vedle USA do čela světového žebříčku ve výrobě elektřiny z biomasy. Obě země z ní produkují zhruba 67 TWh.   

Evropa 

V Evropě rostl v loňském roce podíl biomasy na energetickém mixu zejména v Británii. Přestože výroba elektřiny na ostrovech v roce 2020 meziročně poklesla o 5,7 %, výroba z biomasy poskočila nahoru o 8,3 % na celkových 19,45 TWh. Británie a Německo jsou na předních evropských místech také v celkovém instalovaném výkonu elektráren na biopaliva.

Velké projekty na využití biomasy mají rovněž Finsko, Irsko, Španělsko, Nizozemsko a postupně se přidávají další země. Ve Španělsku představovala biomasa v roce 2019 s celkovou instalovanou kapacitou 10,5 GW energetický zdroj pro 12 % všech systémů vytápění v zemi a vloni vzrostla na asi 13 GW. Jedna z větších investic v segmentu obnovitelných zdrojů byla kompletně dokončena letos v polovině ledna v Chorvatsku. Kogenerační elektrárna na biomasu o výkonu 5 MW v chorvatské obci Slatina zahájila částečný provozu už v roce 2019. Ročně je schopná vyrobit 40 GWh elektřiny, což stačí pro napájení 500 domácností. Elektrárna rovněž dodává teplo několika místním průmyslovým podnikům. 

Česká republika 

Podobné množství proudu vyrobí ročně i Energetické centrum Jindřichův Hradec, které rozvíjí technologie výroby elektřiny z dřevního odpadu už téměř sedmdesát let. V roce 2009 se stalo součástí energetické skupiny ČEZ a dnes vyrábí elektřinu hlavně spalováním slámy. Celkově vyrábí Česká republika v bioenergetickém sektoru zhruba 850 GWh ročně. 

Trh s peletami a dřevem 

Nejrychleji rostoucím sektorem biomasy ve světě je výroba dřevěných pelet. V roce 2019 byla velikost globálního trhu s dřevěnými peletami na úrovni 8,88 miliardy USD. Podle pravidelné zprávy Global Bioenergy Statistics zveřejněné v prosinci 2020 bylo v roce 2019 celosvětově vyrobeno téměř 40 milionů tun dřevěných pelet a 53 milionů tun dřevěného uhlí využitých především pro vytápění a vaření. Téměř polovinu globálního trhu s dřevěnými peletami představuje topení v domácnostech, zhruba třetinu výroba elektřiny v elektrárnách, následuje komerční vytápění a kombinované vytápění. Bioenergie je tak největším globálním obnovitelným zdrojem tepla s podílem více než 95 %. Bioenergetický průmysl je také významným zaměstnavatelem. Celosvětově v oboru pracuje zhruba 3,6 milionu zaměstnanců. V Evropě dává práci více než 700 tisícům lidí, což je největší podíl v oblasti obnovitelných zdrojů. 

Odvrácená strana bioenergetiky 

Bioenergetika má samozřejmě, stejně jako všechny ostatní energetické zdroje, také své slabiny. Rostlinná biomasa, zejména rychle rostoucí dřeviny určené k energetickému využití, je uhlíkově neutrální, protože při jejím spalování se uvolňuje stejné množství CO2, jaké rostlina během růstu absorbovala. Je prakticky celosvětově dostupná, je celkově levnější než fosilní paliva a po jejím energetickém využití zbývá o 60 % až 90 % méně odpadu. Na druhé straně ale není energeticky tak účinná jako fosilní paliva a používání živočišného a lidského odpadu k výrobě bioplynu zvyšuje množství metanu, který je pro atmosféru ještě nebezpečnější než CO2. Bezhlavá těžba dřeva pro energetické využití vede k odlesňování, pěstování vhodných dřevin navíc vyžaduje velké plochy půdy. Zpracování biomasy v místě jejího vzniku je často komplikované, takže vznikají velké náklady na dopravu se všemi negativními dopady na životní prostředí. Přesto bioenergetika v poslední době zaznamenává celosvětový růst a podle studie Princeton University publikované v prosinci 2020 by se vedle jaderné energetiky dokonce prý mohla stát další přechodovou technologií na cestě k bezemisní energetice. 

Zdroje:

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020

https://www.syntechbioenergy.com/blog/biomass-advantages-disadvantages

https://worldbioenergy.org/news/572/50/WBA-GBS-2020

https://worldbioenergy.org/news/566/50/Sustainable-bioenergy-is-essential-to-forest-value-chain-promoting-forest-health-and-biodiversity

https://talkbusiness.net/2020/12/pine-bluff-pellet-manufacturer-lands-135-million-capital-investment/

https://www.irena.org/Statistics/View-Data-by-Topic/Capacity-and-Generation/Country-Rankings

https://www.world-energy.org/article/15042.html

https://www.nsenergybusiness.com/features/biomass-power-europe-coal-deforestation/

https://www.resalta.com/news/resalta-finalizes-sale-slatina-biomass-cogeneration-plant

https://www.world-energy.org/article/14645.html

https://www.encyclopedie-energie.org/en/biomass-energy-primary-resources-final-energy-products

https://www.nsenergybusiness.com/features/newsmajor-pros-and-cons-of-biomass-energy-5845830/

https://www.greentechmedia.com/articles/read/princeton-study-charts-a-2.5t-pathway-to-a-net-zero-carbon-u.s

https://www.expobiomasa.com/en/content/the-firm-biomass-candidate-to-replace-the-nuclear-in-Spain

https://expobiomasa.com/en/bioenergy-renewable-energy/biomass-in-spain-2019

https://biom.cz/cz/odborne-clanky/obnovitelne-zdroje-prinaseji-nova-pracovni-mista-pro-zeny-i-muze?fbclid=IwAR0SaCYhuup4QAKZsazTTrpAZBM1dRIqvtaFazfZCw2kTrz3xFeWyrlQbvs)

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jul/IRENA_Renewable_Energy_Statistics_2020.pdf

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/wood-pellets-market

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Stromy jsou největšími producenty metanu v mokřadních oblastech – i když jsou suché

Většina metanu produkovaného z amazonských mokřadů je vypouštěna do atmosféry prostřednictvím kořenových systémů stromů – přičemž k významným emisím dochází, ...

Současná energetická krize vede Čechy k větší podpoře jádra

Podpora jaderné energetiky v Česku vzrostla za půl roku o šest procent. Její rozvoj nyní podporují dvě třetiny obyvatel. Vyplývá to z nezávislého reprezentativního průzkumu ...

Energy Well - studna energie

Přinášíme rozhovor s Ing. Markem Ruščákem, PhD., který ve skupině ÚJV vede zajímavý a progresivní projekt malého jaderného reaktoru k výrobě elektrické energie.

Další detektor jaderné fakulty ČVUT právě vylétl na oběžnou dráhu!

Od čtvrtka 13. ledna 2022 je na oběžné dráze Země detektor Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Je to už druhý detektor, který vyvinuli a vyrobili vědci z Katedry fyziky Fakulty ...

Jitka Kostková: Jaderka mě naučila učit se

Jaderňák nemusí pracovat jen u reaktoru. Absolventka Katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), Jitka Kostková, pracuje od ledna 2021 jako softwarová inženýrka ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail