Obnovitelné zdroje

Článků v rubrice: 218

Vodní elektrárny jinak

V lednu 2013 se na webu objevila virtuální procházka vodní elektrárnou Štěchovice. Měla velký ohlas – informační centra a provozy vodních elektráren Skupiny ČEZ si turisti ani školní výpravy za poznáním nenechají ujít. Zkusme se ale na vodní díla a jejich okolí podívat ještě trochu jinak. Připravili jsme pro vás kvíz – popis geologie a historie míst, kde dnes některé vodní elektrárny stojí. A hádejte, které elektrárny to jsou. Pokud znáte správné odpovědi, neváhejte je poslat do redakce. Prvních pět čtenářů, kteří správně uhádnou všech pět hádanek, odměníme dárkem!

Fotogalerie (5)
Obr. 2: Nápověda k hádance č. 2, historický snímek z výstavby

Hádanka č. 1

Jedná se o dvě velké elektrárny blízko sebe.

Geologie:

Lomy v okolí poskytovaly surovinu kamenářům. Kámen z této lokality najdete na hrázích vodních děl a také např. na vyšehradském a podolském nábřeží v Praze. Odkrytý profil tzv. polštářových láv navštěvují v rámci odborných exkurzí studenti vysokých škol. Okolí elektráren je také proslulé výskytem zlata, dokonce při výstavbě byly některé štoly ze 16. století odtěženy, aby nedocházelo k průsakům vody.

Historie a zajímavosti:

Peřeje v kaňonovitém údolí zmizely s výstavbou přehrad, jejich existenci pod hladinou však stále připomínají socha a sloup.

Osobnosti:

Nejznámější občankou blízkého městyse je bezpochyby Babička Mary nebo rodina Taterova. Toto jméno nese vorařská hospoda, která dodnes funguje.

Jakub Krčín z Jelčan.

Další indicie:

Jde o druhou a třetí nejstarší elektrárnu na velké české řece, postavené byly v letech 1939-1947, resp. 1951-1955. V době výstavby patřilo vodní dílo k unikátům v Evropě, byla to třetí největší elektrárna tohoto typu. Unikátní je také technické řešení druhého vodního díla, kde je veškerá technologie elektrárny umístěna přímo v tělese hráze.

Hádanka č. 2

Jedná se opět o dvojici elektráren.

Geologie:

Zdejší horniny moldanubika poskytují mj. grafit, který se zde těžil. Jeden důl je stále přístupný a upravený pro exkurze. Chráněný geologický útvar, žulová skaliska nad řekou a balvanité koryto, inspiroval Bedřicha Smetanu.

Historie a zajímavosti:

Vítkův hrádek (Wittighausen), též Vítkův kámen (Wittigstein), byl založen Vítkovci v polovině 13. stol., patřil mezi nejvýše položené hrady v Čechách (1035 m n. m.). Blízký cisterciácký klášter patřil k duchovním centrům oblasti již od 13. stol. V současné době je v prostorách konventu možné vidět Závišův Kříž.

K hlavnímu způsobu obživy v regionu patřilo dřevařství.

Další indicie:

Vodní elektrárny byly postavené v letech 1951-1959. Strojovna první z nich je umístěná v podzemní kaverně, 160 m pod úrovní terénu. Při nízkém stavu vody můžete v horní části přehradního jezera vidět „Srdce“.

Hádanka č. 3

Geologie:
Žulové výchozy tvoří neopakovatelný ráz zdejšího kraje. Amfibol-biotitický granodiorit až granit s vyrostlicemi bílého živce až 15mm velkými byl použit na stanicích pražského metra trasy A, B, i C, na Národním divadle, Václavském náměstí, náměstí ve Kdyni, Klášteru v Nových Hradech i v ulicích Českých Budějovic.

Historie a zajímavosti:

Od elektrárny můžete dojít až na Onen Svět, na Makovou Horu či na dva významné hrady. Za jednou technickou památkou, která byla dříve typická pro tento kraj, byste se museli vypravit více na jih, k obci Stádlec, kam byla před stavbou přehrady přestěhována. O výstavbě vodního díla byl natočen film Nový příběh Staré řeky.

Osobnosti kraje:

Josef Suk, K. H. Mácha, Jan Hus, příslušníci jedné větve známého šlechtického rodu, dodnes činného v politice.

Další indicie:

Vodní dílo bylo vystavěné v letech 1954-1961 a jeho nádrž patří objemem k největším přehradním nádržím v České republice. Kulinářskou specialitou kraje jsou posvícenské hnětánky.

Hádanka č. 4

Jedná se o dvojici elektráren – jedna je velká a významná, druhá malá, vyrovnávací.

Geologie:

Nedaleko leží druhé naše naleziště vltavínů, jejichž stáří se odhaduje okolo 14 milionů let. Vznik není zcela vyjasněn, současná teorie má za to, že jsou výsledkem dopadu meteoritu v oblasti Ries v Německu. Nezaměnitelný vzhled dává krajině výskyt zvláštní horniny serpertinitu, který umožňuje život jen některým organismům. Vyskytuje se zde např. 285 druhů pavouků.

Historie:

Kaňonovité údolí „Stříbrné řeky“ bylo vyhledávaným místem pro osídlení již v době halštatské. Krásu krajiny objevili také trampové, před zatopením zde bylo velké množství trampských osad. Dnes už jen názvy v mapě dokumentují množství mlýnů, které na řece pracovaly. Na listině UNESCO je zapsaná bazilika sv. Prokopa v blízkém městě.

Osobnosti:

Vítězslav Nezval.

Další indicie:

Vodní díla byla vystavěna v letech 1970-1978. Hráz jednoto z nich je sypaná s jílovým těsněním (nejvyšší toho typu v Evropě), druhá je gravitační betonová.

Obec, podle které má elektrárna jméno, se proslavila ve filmovém zpracování jednoho z děl pana Hrabala, ačkoliv původní místo děje je na Nymbursku.

Hádanka č. 5

Vždy se o ní mluví v jednotném čísle, ale i zde jsou vlastně elektrárny dvě.

Geologie:

Velmi zajímavá oblast, nalezneme zde lomy na žulu i na vápenec, a i místní názvy tomu odpovídají. Nalezneme zde i mineralogické lokality, např. výskyt krásných krystalů berylu či grossuláru.

Historie a zajímavosti:

Při výletech v okolí můžete navštívit nepravé skalní okno na Červené Hoře či vodopády na Borovém potoce. Život v údolí je spojen s dřevařstvím a od průmyslové revoluce také s výrobou železa. Teplé a studené prameny daly základ pro dlouhou tradici lázeňství v oblasti.

Osobnosti:

Jan Eskymo Welzl, Miroslav Verner, Aleš Valenta, Jiří Dopita.

Další indicie:

Výstavba vodního díla probíhala v letech 1978-1996. Technologie elektrárny je v podzemní kaverně, kde jsou dvě Francisovy turbíny o jedinečném výkonu. Elektrárna leží v chráněné krajinné oblasti.

Odkazy

Virtuální procházka Štěchovicemi: www.cez.cz/cs/cez-virtualni-prohlidky/index.html (u virtuální procházky Temelínem je navíc přidaná i vodní elektrárna Hněvkovice).


Kontakty na informační centra vodních elektráren Skupiny ČEZ


Vodní elektrárny Štěchovice
Otevřeno: celoročně vždy po předchozím objednání, vstup volný.

Tel.: 602 107 453, 608 308 759
e-mail: cez@cez.cz, renata.patova@cez.cz

Na stejné e-mailové adrese se objednávají exkurze do vodní elektrárny Slapy.

Vodní elektrárna Dalešice
Otevřeno: červenec-srpen: pondělí až neděle 9.00-16.00 h; září-červen: pondělí až pátek, pouze po předchozím objednání. Vstup volný.

Tel.: 561 105 519
e-mail: infocentrum.edu@cez.cz

Vodní elektrárna Lipno
Otevřeno od 15. 6. do 15. 9. denně každou celou hodinu, od 10 do 16 hodin. Ostatní dny pouze po předchozím objednání. Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč.

Tel. 731 562 835, 380 746 621, 725 614 409, 607 666 928, 607 673 651 
e-mail: infocentrum.eli@cez.cz

Vodní elektrárny Vydra a Čeňkova pila
Otevřeno: červen, červenec, srpen, září – denně kromě pondělí, prohlídky začínají v 9, 11, 13 a 15 h, mimo uvedené termíny na objednávku. Vstup volný.

Tel.: 840 840 840, 376 599 237, 606 256 085, 776 678 565 
e-mail: cez@cez.cz, beljiri@seznam.cz

Vodní elektrárna Orlík
Otevřeno na objednání. Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 60 Kč.

Kontakt: Rozvoj destinace Písecka, o. s., tel.: 737 506 950, pisecko@email.cz

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
Otevřeno celoročně ve všedních dnech včetně svátků, sobot a nedělí od 8.00 do 17.00 hod., vždy po předchozím objednání. Rezervace na www.dlouhe-strane.cz.

Kontakt: K3 Sport, s. r. o., Kouty nad Desnou 30, 788 11
Tel.: 602 322 244, 583 283 282, 585 283 282.
E-mail: infocentrum.eds@cez.cz, info@k3-sport.cz

Informační centrum Obnovitelné zdroje, Malá vodní elektrárna Hučák
Otevřeno denně od 9.00-16.00 h. Prohlídky malé vodní elektrárny Hučák se konají každou sobotu a neděli od 14 hodin. V jiné dny pouze na objednání. Vstup volný.

Tel.: 492122660, 725 781 564, 725 781 565
E-mail: infocentrum.oze@cez.cz

Vodní elektrárna Střekov
Otevřeno pouze na objednání, vstup volný.

Tel.: 411 124 467, 723 953 845

Malá vodní elektrárna Želina
Otevřeno pouze na objednání, vstup volný

Tel.: 723 006 645, 724 645 989 

Malé vodní elektrárny ve východních Čechách Les Království, Pastviny, Přelouč, Předměřice, Spálov, Práčov
Otevřeno pouze na objednání, vstup volný.

Tel.: 492 112 372

Renata Pátová
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Biotechnologie a umělá inteligence proměňují zdravotnictví

Technologický pokrok přináší revoluci ve zdravotnictví, zlepšuje přístup pacientů k personalizované péči a zajišťuje, aby lékaři dodržovali pokyny založené na důkazech.

Potlesk pro „vynálezce“ tokamaku JET Paul-Henri Rebuta

Vedle „otců“ fúzního zařízení tokamaku Igora Tamma a Andreje Sacharova byl v historii fúze ještě další okamžik, kdy jednomu jedinému člověku mohla být udělena cena za nejlepší ...

Přeměna uhelné elektrárny na nízkoemisní teplárnu

Moravskoslezský kraj je z hlediska energetických záměrů jedním z nejvýznamnějších v Česku. Do roku 2040 plánuje například ČEZ v kraji investovat desítky miliard korun, v první ...

Zdá se, že antigravitace neexistuje

Nový výzkum antihmoty dává Albertu Einsteinovi opět za pravdu. 27. září 2023 oznámil mezinárodní tým fyziků zásadní zjištění: zdá se, že antihmota ...

I antihmota se chová jako částice i vlna

Fyzici již dlouho vědí, že téměř vše – světlo a další formy energie, ale také každý atom ve vašem těle – se chová z klasického hlediska i jako částice, i jako ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail