Počítače a internet

Článků v rubrice: 82

Spam - nevyžádaná pošta

Používáte internet? Máte e-mailovou schránku? Pak jistě nemůžete přijít na jméno neustále a neúnavně přicházejícím nevyžádaným zprávám zvaným spam. Pokud dokážete překonat své rozhořčení vyvolané pouhou zmínkou tohoto termínu, pak vás jistě bude zajímat, jak vlastně spamy vznikly, jaká je jejich historie. V příštím čísle 3. pólu se dozvíte také něco o možnostech obrany proti nim.

Fotogalerie (1)
Ilustrační foto

Výraz „spam“ má z etymologického hlediska původ v názvu značky amerických konzerv lančmítu. Společnost Hormel Foods Corporation (SPAM – Hormel Spiced Ham – firma trvá na psaní velkými písmeny) jej začala produkovat v 30. letech minulého století. Postupem doby se spam stal populární v mnoha zemích po celém světě. Ve Velké Británii byl během 2. světové války (a po ní) jako jeden z mála masových produktů součástí potravinových přídělů. Jeho popularita však u Britů časem nabrala silně záporný charakter. Lančmít SPAM se stal také námětem pro skeč slavného Monty Pythonova létajícího cirkusu. Dnes bývá jako spam označováno každé nevyžádané sdělení masově šířené internetem. Většina uživatelů zná zejména reklamní spamy z e-mailu, nevyžádané zprávy však nemusejí mít výhradně komerční charakter a můžeme se s nimi setkat také u dalších typů internetové komunikace. Spam je totiž kromě e-mailu postrachem také pro diskusní fóra, instant messaging nebo třeba komentáře k článkům. Opak spamu – tedy vyžádaná sdělení, jejichž obsah považuje adresát za žádoucí, bývají někdy označována termínem „ham“ (anglicky šunka). Kromě spamů existuje ještě další druh obtěžující pošty zvaný „hoax“ (anglicky podvod, mystifikace). Jde o řetězcovou zprávu, která obvykle obsahuje také žádost o další rozeslání. V případě, že tuto prosbu neuposlechneme, je nám obvykle vyhrožováno nejrůznějšími životními pohromami. Obsahem hoaxu samotného bývá často mylná informace o nějakém nebezpečí, viru nebo nás ve zprávě někdo prosí o pomoc. Může také jít pouze o rádoby vtipný text. Více se o tomto typu zpráv dozvíte na české internetové databázi hoaxů – http://www.hoax.cz.

Historie spamu

Zdálo by se, že vznik spamu je spojen až s rozšířením a komerčním využitím internetu. Tato představa je však zcela mylná. Zřejmě první spam se objevil ještě předtím, než vznikl samotný pojem „internet“. Byl rozeslán 1. května 1978 v síti ARPANET, předchůdci našeho internetu. Jeho autorem byl zaměstnanec Digital Equipment Corporation a obsahem zprávy byla nabídka produktů této společnosti. Během rozvoje počítačových sítí vznikaly další spamy. Některé z nich možná neúmyslně, jiné však s jasným a netajeným komerčním účelem. Nechvalně proslula nevyžádaná zpráva s předmětem „MAKE.MONEY.FAST!!!“ (dále MMF – „VYDĚLÁVEJ.PENÍZE.RYCHLE!!!“). Jedná se o nevyžádanou poštu, která má spíše charakter hoaxu, ale bývá označována také jako spam. Původně se jednalo o řetězcový dopis rozeslaný někdy kolem roku 1984. Jeho autorem byl údajný Dave Rhodes (není jisté, zda jde o skutečné jméno). Obsah dopisu nabádal příjemce k tomu, aby poslali jeden dolar každému ze seznamu osob, který byl součástí textu. Zároveň pak měli smazat jméno a adresu příjemce uvedeného nejvýše a místo něj uvést své vlastní jméno a adresu na konec seznamu. Dopis s upraveným seznamem měli rozeslat co největšímu počtu adresátů, což jim mělo zajistit zisk velkého finančního obnosu. Později se zpráva dostala na internet, kde se začala šířit prostřednictvím emailu a diskusních skupin sítě USENET. MMF se stal jedním z prvních masivně šířených spamů (popř. hoaxů). Objevily se také jeho upravené varianty s předměty typu „This really works!“ (Skutečně to funguje!) nebo „You are a winner!“ (Jsi vítěz!). Jednou z prvních masivně rozšířených nevyžádaných zpráv se stal spam právnické společnosti Cantor and Siegel. Dne 5. března 1994 byla do 6000 diskusních skupin doručena zpráva nesoucí název „Green Card Lottery“. S rostoucím rozvojem internetu dramaticky přibývalo i nevyžádané pošty, jejíž rozšířenost začala dělat vrásky na čelech téměř všech aktivnějších uživatelů internetu. Příkladem českého spamu, který vyvolal velkou zápornou reakci uživatelů emailových schránek, byl reklamní email internetového serveru Tvujdum.cz. Mezi známé české nekomerční spamery patří třeba Ross Hedvíček nebo Jan Šinágl. Nevyžádaná pošta obou autorů prezentuje jejich názory někdy doprovázené různými přílohami. Podle mnohých odborníků tvoří spamy více než 60 % veškeré pošty přenášené internetem. V únoru letošního roku dosáhlo množství e-mailem rozeslaných spamů za jeden den přibližně 90 miliard, přičemž v roce 2005 se hovořilo o „pouhé“ třetině tohoto množství (zdroj wikipedia.org)! V současné době jsou spamy velkým problémem, který řeší nejen týmy odborníků vytvářející počítačový software, ale také zákonodárci.

Lukáš Gráf
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Stromy jsou největšími producenty metanu v mokřadních oblastech – i když jsou suché

Většina metanu produkovaného z amazonských mokřadů je vypouštěna do atmosféry prostřednictvím kořenových systémů stromů – přičemž k významným emisím dochází, ...

Současná energetická krize vede Čechy k větší podpoře jádra

Podpora jaderné energetiky v Česku vzrostla za půl roku o šest procent. Její rozvoj nyní podporují dvě třetiny obyvatel. Vyplývá to z nezávislého reprezentativního průzkumu ...

Energy Well - studna energie

Přinášíme rozhovor s Ing. Markem Ruščákem, PhD., který ve skupině ÚJV vede zajímavý a progresivní projekt malého jaderného reaktoru k výrobě elektrické energie.

Další detektor jaderné fakulty ČVUT právě vylétl na oběžnou dráhu!

Od čtvrtka 13. ledna 2022 je na oběžné dráze Země detektor Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Je to už druhý detektor, který vyvinuli a vyrobili vědci z Katedry fyziky Fakulty ...

Jitka Kostková: Jaderka mě naučila učit se

Jaderňák nemusí pracovat jen u reaktoru. Absolventka Katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), Jitka Kostková, pracuje od ledna 2021 jako softwarová inženýrka ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail