Počítače a internet

Článků v rubrice: 107

Budoucnost informačních technologií na rok 2024 a dále

Po třech letech nepříznivých okolností vykazuje světový trh s IT známky oživení. Předpokládá se, že v roce 2024 vzroste celosvětový prodej osobních počítačů o osm procent a o stejné procento se zvýší i výdaje na IT oproti předchozímu roku. Co bude oživení trhu znamenat pro IT v nadcházejících měsících?

Fotogalerie (1)
20 nejlepších zemí v oblasti umělé inteligence za rok 2023, seřazených podle vládních strategií

Růst výdajů na IT lze z velké části přičíst dopadu pandemie COVID-19. Uzávěry a práce na dálku přinutily podniky po celém světě změnit způsob fungování a výrazně urychlily jejich strategie digitalizace. A právě teď, stejně jako v dohledné budoucnosti, se toto tempo ještě zrychluje díky rozšíření umělé inteligence a všeho, co s ní souvisí.

Vše se mění

Klíčem ke všemu jsou samozřejmě data. Organizace se stále častěji obracejí ke cloudu a edge computingu, aby zajistily výpočetní výkon, úložiště a rychlost potřebné pro správu obrovského množství dat, která mají k dispozici. V celém IT ekosystému inovují dodavatelé a distributoři produkty a služby pro efektivní správu dat, a ty pak jejich zákazníkům umožní maximalizovat hodnotu těchto dat.

Odpovědnost a udržitelnost

Vzhledem k rostoucímu povědomí o problémech s energiemi a se změnou klimatu požadují zákazníci, aby společnosti převzaly odpovědnost za svůj dopad na životní prostředí. Zároveň samotné společnosti pociťují tlak předpisů zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů. To vše se stává významným faktorem při rozhodování a vede k zohledňování udržitelnosti při navrhování nových výrobků a výrobních procesů, a dokonce i při výběru subdodavatelů.

To vše má důsledky pro IT prodejní kanál. Stále více se prosazuje trend „zeleného IT“, kdy se společnosti snaží minimalizovat dopad svého provozu na životní prostředí zaváděním postupů, jako je virtualizace, cloud computing a efektivní řízení spotřeby energie. V rámci snahy o snížení uhlíkové stopy zavádí mnoho IT společností iniciativy v oblasti udržitelnosti, od využívání obnovitelných zdrojů energie až po zvyšování energetické účinnosti a snižování množství odpadu.

Přechod od závislosti na fosilních palivech k bezemisním zdrojům energie mění způsob, místo a čas výroby, skladování a řízení energie. Většina technologií potřebných pro přechod na novou energetiku již existuje a může být k dispozici, včetně systémů nepřerušitelného napájení (UPS), které mohou při přechodu energetiky na obnovitelné zdroje podpořit síť stabilizací frekvence.

Digitální transformace

Odpovědnost za změnu klimatu však není jediným problémem. Očekává se, že v následujících měsících bude mít významný dopad na IT digitalizace, což povede ke změnám obchodních modelů, zkušeností zákazníků a požadavků na dovednosti. 

Generativní umělá inteligence se na scéně objevila v roce 2023 a její popularita nepolevuje. Předpokládá se, že trh s generativní umělou inteligencí poroste do konce desetiletí o 42 % na 1,3 bilionu USD. V návaznosti na stávající technologie, jako je aplikovaná umělá inteligence a průmyslové strojové učení, má vysoký potenciál ve většině průmyslových odvětví a díky svému uplatnění v kombinaci specifických případů použití by měla globální ekonomice přinést až 4,4 bilionu USD ročně.

Zajistit digitální dovednosti

Vzhledem k ekonomickým přínosům není překvapivé, že digitální transformace je jednou z klíčových priorit EU. Její politický program Digitální dekáda stanoví řadu cílů, jimiž se bude digitální transformace v celé Unii řídit až do roku 2030. Mezi ně patří i cíl zajistit, aby alespoň 80 % všech dospělých mělo základní digitální dovednosti. Technologické změny vyžadují, aby si podniky a lidé osvojili příslušné dovednosti a kompetence, mají-li být úspěšní.

Důležité je, že v této transformaci budou hrát zásadní roli jak digitální, tak lidské prodejní kanály, a proto je nezbytné, aby byly tyto prodejní kanály propojeny. Aby organizace mohly využít hodnotu technologií, jako je generativní umělá inteligence, musí své prodejní kanály postavit na systémech, které umožňují tok dat v reálném čase.

Změny spotřebitelských trendů

Stejně jako podniky mění způsob svého fungování, činí tak i spotřebitelé, a to často ze stejných důvodů. I v tomto případě musí mít profesionálové v oblasti prodejních kanálů o těchto změnách přehled.

Vezměme si například elektromobily. V roce 2023 meziročně narostl prodej elektromobilů na celém světě o 35 %. Předpokládá se, že do roku 2030 bude téměř třetina všech celosvětově prodaných automobilů elektrických a že do roku 2040 bude na silnicích 730 milionů osobních elektromobilů.

Aby bylo možné splnit požadavky na přechod od spalovacích vozidel k elektromobilům, bude zapotřebí odpovídající a spolehlivá celostátní nabíjecí infrastruktura. Stejně jako u jiných elektrických a elektronických zařízení bude tato infrastruktura vyžadovat pravidelnou údržbu, aby byla zaručena nepřetržitá provozuschopnost nabíječek a nedocházelo ke zbytečným výpadkům v provozu. Nabídkou preventivní údržby, telefonické podpory a možnosti nouzových oprav v případě potřeby mohou obchodní partneři pomoci udržet elektromobily na cestách a v uspokojivém provozu.

Geopolitické nepokoje současnosti mohou leccos změnit, ale zdá se, že oživení po Covidu je na dobré cestě. Ve skutečnosti, jak je vidět v souvislosti s prudkým nárůstem popularity generativní umělé inteligence, dochází k některým pokrokům nebývalým tempem.

Ať už se jedná o udržitelnost, digitalizaci nebo nové a vznikající tržní trendy, obchodní partneři budou muset držet krok s tímto pokrokem a transformovat své podnikání tak, aby vyhovovalo novým inovativním řešením, a dokonce vytvářet nová specializovaná oddělení, aby svým zákazníkům umožnili využít příležitosti, které se před nimi otevírají.

Autor: Frédéric Leclerc, EMEA IT Channel Leader, Eaton

O společnosti Eaton

Eaton je společnost zabývající se inteligentním řízením energie, jejímž cílem je zlepšovat kvalitu života a chránit životní prostředí pro obyvatele na celém světě. Byla založena v roce 1911 a již sto let je kotována na newyorské burze. Zákazníkům slouží ve více než 170 zemích. Pro více informací navštivte www.eaton.com.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Zdá se, že antigravitace neexistuje

Nový výzkum antihmoty dává Albertu Einsteinovi opět za pravdu. 27. září 2023 oznámil mezinárodní tým fyziků zásadní zjištění: zdá se, že antihmota ...

I antihmota se chová jako částice i vlna

Fyzici již dlouho vědí, že téměř vše – světlo a další formy energie, ale také každý atom ve vašem těle – se chová z klasického hlediska i jako částice, i jako ...

Z čeho budeme vyrábět pneumatiky?

 Pneumatiky jsou kulaté, černé a vyrobeny z gumy. Tak by je zřejmě popsala většina lidí. Při bližším pohledu však zjistíme, že design pneumatik a vzájemné působení různých ...

Budoucnost informačních technologií na rok 2024 a dále

Po třech letech nepříznivých okolností vykazuje světový trh s IT známky oživení. Předpokládá se, že v roce 2024 vzroste celosvětový prodej osobních počítačů o osm procent a o ...

Datová centra v roce 2024

Svět se přizpůsobuje digitální transformaci téměř ve všech aspektech každodenního života. S tím se neustále vyvíjí odvětví datových center, která hrají v digitalizaci klíčovou roli.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail