Praktické informace

Článků v rubrice: 80

Jak cestovat vlakem?

Na první pohled jednoduchá otázka, na kterou by odpověď mohla znít: zakoupit jízdenku, nastoupit do vlaku a jet. Někdy je to opravdu tak jednoduché, jindy se může cesta zbytečně prodražit nebo dojít k zbytečným komplikacím. Je proto vhodné znát základní pravidla, tarifní nabídku a různé praktické „fígle“.

Fotogalerie (4)
Do konečné stanice úzkorozchodné dráhy v německém lázeňském městečku Kurort Oybin lze cestovat na jízdenku Libnet+ (autor: Lukáš Rytíř)

České dráhy a soukromí dopravci

Největším železničním dopravcem v ČR jsou České dráhy. Kromě toho, že zajišťují největší počet spojů, mají i nejsložitější tarif; proto bude řeč především o nich. Smluvní přepravní podmínky, se kterými dáváte souhlas nástupem do vlaku, mají 95 stran a samotný tarif dalších 74. Aby toho nebylo málo, jsou několikrát do roka vyhlašovány akce, existují mezistátní dohody se zahraničními železničními dopravci a je možné využívat doklady integrovaných dopravních systémů. Pravidla se mění i několikrát za rok a mají s nimi problémy i někteří zaměstnanci dopravců – pokladní, průvodčí nebo strojvedoucí.

V posledních letech přišla na železnici první významná konkurence v podobě společností RegioJet a LEO Express. Soukromí dopravci jsou v České republice již dlouhou dobu (například Arriva, GWTR, JHMD, KŽC, Železnice Desná apod.), dosud však zajišťovaly především dopravu na regionálních tratích, nikoliv rychlé spoje na hlavních tratích. Obecně mají soukromí dopravci jednodušší tarif, který je výhodný pro příležitostné cestující a méně výhodný pro časté jízdy.

Dělení jízdného

S konkurencí se u Českých drah prohloubil paradox v tom, že je mnohdy levnější zakoupit dva (nebo více) navazujících jízdních dokladů, než zakoupit jeden doklad z výchozí do cílové stanice. Jako příklad poslouží cesta z Prahy do vesnice Grygov u Olomouce. Beze slev stojí jízdenka 349 Kč. Pokud si zakoupíte Akční jízdenku do Olomouce a zároveň doklad z Olomouce do Grygova, vyjde vás cesta na 238 Kč (220 Kč do Olomouce a 18 Kč do Grygova). Akční jízdné je vyhlašováno Českými drahami a průběžně se mění. Obecně se ale prodává na relace, kam jezdí „žlutá konkurence“ v podobě vlaků RegioJet a autobusů Student Agency – mezi velkými městy jako Praha, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Brno, Hradec Králové apod.

Dělení jízdného se vyplatí i na mnoha méně významných regionálních tratích, kde je možné jezdit se slevou 25 % nebo 50 % bez příslušné aplikace na slevové kartě. Obyčejné jízdné z Horní Lipové (tato stanice byla předlohou pro filmovou stanici Bílý Potok ve filmu Alois Nebel) do Javorníku ve Slezsku stojí 57 Kč, po rozdělení v Lázních Lipová 52 Kč.

Často je rozdělení jízdného vynucené, např. pokud chcete využít Včasnou jízdenku v relaci, kterou nelze zakoupit. Tu lze zakoupit pouze mezi krajskými městy a přibližně stovkou větších měst, která jsou od sebe vzdálena minimálně 50 km. Jízdenka má tři cenové úrovně podle toho, v jakém předstihu je zakoupena (více než 7 dní, více než 3 dny a méně než 3 dny). Zakoupit ji u pokladny lze nejdéle den předem, ale po internetu nebo v jízdenkových automatech i v den odjezdu.

Samostatnou kapitolou pro dělení jízdného jsou mezinárodní jízdenky. Obyčejná mezinárodní jízdenka z Prahy do Vídně stojí přibližně 1 200 Kč. Lze však zakoupit Včasnou jízdenku do Brna, obyčejnou do Břeclavi a z ní mezinárodní do Vídně. Lze tak ušetřit přes 300 Kč. Ještě více lze ušetřit nákupem Včasné mezinárodní jízdenky z Brna do Vídně. Jak nejlépe rozdělit mezinárodní jízdenky se lze dozvědět na stránce www.vlakem.net.

Všeho s mírou

Dělení jízdného neodporuje předpisům, existují však situace, kdy se nemusí vyplatit. Cestující použitím každé jízdenky uzavírá novou přepravní smlouvu, ze které plynou povinnosti i práva. Jednou z povinností Českých drah je zaplatit alternativní dopravu nebo ubytování v případě, že vám ujede kvůli zpoždění poslední přípoj. Pokud však máte jízdenku například do Hradce Králové a další z Hradce do Častolovic a tento přípoj vám ujede, nebudete mít na alternativní přepravu nárok. Je to stejné, jako byste do Hradce jeli autem a navazující vlak vám ujel. Dělení jízdného není vhodné, pokud jedete posledním vlakem nebo v případě kalamitních situací (např. nepříznivé počasí), kdy dochází k mimořádnostem – velkým zpožděním.

Nebát se a zeptat se

Pokud tušíte, že vlak, ve kterém jste, má zpoždění a nemuseli byste stihnout navazující spoj, je vhodné a někdy nutné kontaktovat průvodčího. Ten zatelefonuje dispečerovi a po domluvě může pozdržet navazující vlak, povolit jízdu po delší trase bez příplatku, zajistit mimořádné zastavení jiného vlaku apod.

Integrované dopravní systémy

V České republice existuje několik integrovaných dopravních systémů (IDS), díky kterým může cestující využít různé dopravní prostředky různých společností na jeden jízdní doklad. Může cestovat příměstským autobusem, poté vlakem a nakonec dokončit cestu tramvají, metrem nebo trolejbusem. To vše na jeden doklad. Mezi nejznámější patří pražský PID, jihomoravský IDS-JMK nebo IREDO působící v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Využitím IDS lze často ušetřit, ale je nutné vzít v potaz některá specifika. Většinou nelze využít vlaky vyšší kvality (Eurocity, Intercity, Supercity Pendolino apod.) nebo není možné dělení jízdného ve stanici, kde vlak nestaví.

Označte si jízdenku, prosím

Často je nutné předem označit jízdenku (a to i pokud se jedná o IDS jízdenku zakoupenou u Českých drah na jejich tiskopisu). Bez označení je jízdenka neplatná stejně jako v MHD. Někdy je nutné označit i jízdenku Českých drah, a to na tratích se specifickým způsobem odbavení cestujících, které bývá na nejméně vytížených lokálních tratích, kde z ekonomických důvodů nejezdí průvodčí. V případě, že nemáte jízdenku, musíte si ji zakoupit v jízdenkovém automatu ve vozidle nebo u strojvedoucího. Místo průvodčího jezdí občas revizor v civilním oblečení a za neoznačenou jízdenku rovnou rozdává pokuty. Spoje, u kterých je nutné, aby si cestující sám označil jízdenku, jsou označené piktogramem oka.

Síťové jízdenky

Zajímavou a populární tarifní nabídkou jsou jízdenky, se kterými můžete jezdit libovolně určenými spoji v daném období. Nabízí dvě zásadní výhody ve formě ceny a flexibility (bezproblémová možnost využití alternativní (delší) trasy a časová úspora). Výhodou je i možnost kdykoliv přerušit jízdu. Pokud máte jednosměrnou nebo zpáteční jízdenku, můžete vystoupit z vlaku až poté, co ujedete minimálně 100 kilometrů. Pokud vystoupíte dřív, stává se jízdenka neplatnou. Lze samozřejmě vystoupit dřív, pokud přestupujete na jiný vlak, ale jste povinni využít první vhodný přípojný vlak, jinak to může být považováno za přerušení jízdy a jízdní doklad se stává neplatným (v praxi se to ale většinou toleruje). Toto omezení u síťových jízdenek pochopitelně neplatí.

Roční síťovka

Králem síťových jízdenek je IN 100 % (dřív In-gold). Nejedná se o fyzický doklad, ale o jednu ze tří základních slevových aplikací (levnější varianty jsou IN 25 % nebo 50 % poskytující příslušnou slevu), kterou je možné zakoupit a nahrát na čipovou IN-kartu s vaším jménem a fotografií. Umožňuje neomezené cestování druhou třídou vlaků Českých drah, bezplatnou přepravu spoluzavazadla, kterou využijí především cyklisté, a možnost získat bezplatné místenky a rezervace v e-shopu. Téměř 20 000 Kč za roční jízdenku se může zdát mnoho, pro pravidelně dojíždějící například z Pardubic do Prahy však není levnější alternativa.

Ačkoliv je slevová In-karta na jméno a je nepřenosná, lze celou kartu včetně nahraných slevových aplikací a integrované peněženky převést za poplatek 100 Kč na jinou osobu. Nabízí se možnost převést nevyužitou kartu nebo naopak výhodně zakoupit kartu od člověka, který například změnil práci a nevyužil by ji. Občas se najdou inzeráty na prodej/nákup IN karty s aplikací IN 100 % na různých inzertních webech. Někteří aktivní lidé nabízejí k prodeji i jednodenní síťové jízdenky přímo na nádraží, a to obvykle večer po návratu z cesty, což už je možná „za hranou“. Je to však další možnost, jak ušetřit.

Jednodenní doklady

Zatímco IN 100 % je nabídka pro časté cestující, jednodenní doklady jsou výhodné pro příležitostné pasažéry, kteří nemají slevy, a cestující na delší vzdálenost. Pro jednu osobu je k dispozici Celodenní jízdenka dříve nazývaná ČD net+. Existuje v celorepublikové variantě za 550 Kč nebo v regionálních (krajských) variantách, které však přesahují i do krajů vedlejších. Pokud cestujete v jednom dni z Hradce Králové do Břeclavi a zpět, můžete využít Celodenní jízdenku pro region Pardubický a pro region Jihomoravský za celkovou cenu 375 Kč. Normální zpáteční jízdenka stojí 600 Kč.

Kupte chleba s jízdenkou

Cena 550 Kč je mnohdy neadekvátní. Již několik let je ale možné na vybrané dny v roce zakoupit v prodejním řetězci Lidl poukázku na prakticky totožnou jízdenku za „pouhých“ 199 Kč. Většinou se prodává na soboty nebo svátky – ideální čas na výlet.

SONE+

Populární variantou síťových jízdenek je Skupinová víkendová jízdenka, dříve známá pod jednoduchým zkratkovým slovem SONE+. Ta platí pro pět lidí, z nichž pouze dva mohou být starší 15 let. Dalším omezením je platnost pouze o víkendu a dnech pracovního klidu. Dostupné jsou opět v celorepublikové a krajských variantách.

Oslavte Den železnice

Pokud je vás víc starších 15 let a chtěli byste na výlet vlakem, určitě si do kalendáře označte poslední sobotu v měsíci září, kdy je Den železnice, ve kterém může na Skupinovou víkendovou jízdenku cestovat až pět osob bez ohledu na věk. V tento den si přijdou na své všichni „šotouši“ (označení fandů železniční dopravy), protože bývají dny otevřených dveří v zázemí železničních stanic, v železničních depech nebo se pořádají zvláštní jízdy vlaků. Také se koná skautská akce Křížem Krážem republikou, kdy až pětičlenné týmy závodí v tom, kdo ujede za 24 hodin nejvíce kilometrů vlakem.

Jízdenka na léto

Bezkonkurenční síťovou jízdenkou posledních let je Jízdenka na léto. V minulosti byla nabídka zveřejňována až před letními prázdninami, není proto jisté, zda se bude opakovat i letos. A pokud ano, tak za jakých podmínek. Dříve bylo možné za 990 Kč (tj. přibližně 70 Kč/den) cestovat 14 po sobě jdoucích dní v červenci a srpnu neomezeně všemi vlaky Českých drah. Podmínkou bylo vlastnictví In-karty se slevovou aplikací IN 25 %, která se dá pořídit již od 150 Kč.

Maximální pohodlí

Často si cestující stěžují na přeplněné vlaky, hlavně v dopravní špičce. Existují však možnosti, jak si zajistit pohodlí. V dálkových vlacích jsou to především místenky, které lze na e-shopu k některým jízdenkám získat zdarma. Další možností je využití první vozové třídy, která je dostupná ve většině rychlíků, ve vlacích vyšší kvality a v některých osobních a spěšných vlacích především v okolí Prahy, Ostravy nebo ve východních Čechách. Samotná jízdenka do první třídy je o 50 % dražší než do druhé, v praxi však často i o víc, protože do první třídy nelze zakoupit akční nebo síťové jízdenky. Naštěstí existuje možnost časového doplatku do první třídy. Do In-karty lze dokoupit aplikaci na dobu od 7 dní do jednoho roku za cenu od 250 Kč do 4 990 Kč. S doplatkem lze libovolně cestovat v první třídě na jakýkoliv doklad platný pro druhou třídu – tj. na obyčejné jízdenky, síťové jízdenky i IDS doklady. Zakoupení týdenního časového doplatku oproti běžné jízdence do první třídy se vyplatí již při jedné jízdě z Prahy do Olomouce. Při častém využití (např. se síťovými jízdenkami) může být doplatek na kilometr v řádech jednotek haléřů, což za zvýšené pohodlí mnoha lidem stojí.

Síťové přeshraniční jízdenky

Mezinárodní jízdenky jsou nejdražším typem jízdného. Trasa z Dolního Žlebu do Bad Schandau stojí beze slev přes 10 Kč/km. Pro skupinu lidí by bylo levnější taxi. Naštěstí existuje varianta Celodenních jízdenek a Skupinových víkendových jízdenek platných i v německém nebo polském příhraničí. Ty jsou o 100 Kč dražší než varianty platné jen v České republice. K jízdenkám lze zakoupit i síťový jednodenní doklad pro jízdní kolo, který byl ve variantě pouze pro ČR na konci loňského roku zrušen. Paradoxně se skupině cyklistů na dlouhou vzdálenost může vyplatit zakoupit Skupinovou víkendovou jízdenku+ Polsko i přesto, že do zahraničí nebudou vůbec cestovat.

LibNet+, Labe-Elbe, EgroNet

Výhodné jsou i tři síťové jízdenky platné na severozápadě ČR. LibNet+ platí i ve všední dny. Stojí 160 Kč pro jednu osobu nebo 320 Kč pro 2-5 osob bez ohledu na věk. S jízdenkou lze cestovat po Libereckém kraji v příhraničí s Německem i Polskem nejen ve vlacích ČD, ale i ve vlacích jiných dopravců, v regionálních autobusových linkách a v MHD. V ideálním případě tak za 72 Kč na osobu můžete jet z Liberce do Žitavy vlakem společnosti Arriva a odtud romantickou úzkokolejkou do lázeňského městečka Oybin proslaveného stolovou horou se zříceninou kláštera a hradu nebo druhou větví úzkokolejky do lázní Jonsdorf. Pokud se vrátíte brzy, lze vyjet lanovkou na Ještěd, kam jízdenka také platí.

Podobná nabídka v Ústeckém kraji má název Labe-Elbe a ve stejných variantách stojí 200 nebo 400 Kč. Nabízí se k jednodenním výletům do Drážďan nebo do Saského Švýcarska na stolovou horu Lilienstein či romantický most v pískovcových skalách zvaný Basteibrücke. Jízdenka opět platí ve většině regionálních autobusů i ve většině přívozů přes Labe v Německu, kde naopak neplatí ve vlacích EuroCity. Proto pokud cestujete z Prahy do Drážďan, je nutné v Děčíně přestoupit do osobního vlaku.

V Karlovarském kraji a v blízkém příhraničí lze cestovat na jízdenku EgroNet za 150 Kč pro jednu osobu. Liší se některými podmínkami, jako je například platnost v pracovní dny až od 7:30 nebo možností přepravy jízdního kola zdarma.

Pozn. autora:

Uvedené informace jsou bez záruky, protože se často mění, před cestou se proto informujte o aktuálním znění podmínek a tarifu.


Může se hodit při plánování i cestě:

  • jizdnirady.idnes.cz (idos.cz) – Hlavní internetový vyhledávač spojení není třeba představovat. V mobilních telefonech se dobře pracuje s verzí pro nevidomé (blind.jizdnirady.idnes.cz).

  • www.jizdenka.cz – Simulátor vnitrostátního a mezinárodního jízdného. Vybrat si můžete všechny typy dokladů dostupných u pokladen ČD.

  • www.vlakem.net – Vyhledávač jízdného mezi evropskými metropolemi. Na základě parametrů (počet cestujících a jejich slevy) spočítá nejvýhodnější kombinaci jízdenek.

  • babitron.ic.cz – Mapa s aktuální polohou a zpožděními vlaků v České republice s vyznačením výluk a mimořádnosti, statistika zpoždění vybraných spojů za posledních 28 dní, ceník včasných jízdenek na mapě apod.

  • provoz.szdc.cz/tabule – Staniční informační tabule, ze kterých zjistíte čas odjezdů vlaků, zpoždění nebo nástupiště stejně jako byste byli na nádraží.

  • www.zelpage.cz/razeni – Lze vyhledat předpokládané řazení spojů a předem si zvolit například vůz s elektrickými zásuvkami, oddílem pro matky s dětmi nebo první třídou.

Lukáš Rytíř
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Včasná detekce rakoviny slinivky břišní

Karcinom pankreatu nepatří k nejčastěji diagnostikovaným zhoubným nádorům, ale je jedním z nejsmrtelnějších kvůli svému časnému lokálnímu rozšíření a metastatickému chování.

FYKOSí soustředění

O činnosti FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář), který rozvíjí a řídí parta studentů z MatFyz, informuje Třípól pravidelně (a rád).

Vodíková revoluce změní globální energetiku

Klimatická změna i napjaté mezinárodní vztahy ohrožující energetickou bezpečnost celých kontinentů. To jsou podle studie poradenské společnosti Enerdata a Francouzského institutu pro mezinárodní ...

V2G znamená Vehicle to Grid

S rozvojem elektromobility se energetikům otvírá další možnost, jak vykrývat výkyvy sítě způsobené větší poptávkou ve špičkách i nestejnoměrnými dodávkami z obnovitelných zdrojů.

Vzduchová baterie, solární mrakodrap, přílivová laguna

Při hledání řešení energetických problémů lidstva se v poslední době ve světě objevila řada netradičních projektů. Izraelský kibuc Yahel nedaleko Rudého moře používá k ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail