Praktické informace

Článků v rubrice: 83

Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace, kdy se při řízení výkonu otopného systému bere v úvahu teplota vnějšího vzduchu, může ušetřit 10 až 20 procent nákladů na energii potřebnou na vytápění. Výhod ekvitermní regulace mohou využít jak rodinné domy s kotlem a ústředním topením, tak i bytové domy napojené na dálkové zásobování teplem. Úspory nákladů na teplo se při dobrém hydraulickém vyvážení a ekvitermní regulaci otopné soustavy mohou v bytových domech pohybovat v řádu desítek procent.

Fotogalerie (1)
Hydraulické schéma systému vytápění a ekvitermní křivky (nákres MD)

Co to je?

Při ekvitermní regulaci se výkon otopné soustavy v domě řídí na základě aktuální venkovní teploty vzduchu. Řídicí jednotka kotle zpracovává údaje z venkovního čidla teploty a s jejich pomocí pak automaticky přizpůsobuje teplotu otopné vody aktuální potřebě. Díky tomu, že se výkon otopné soustavy reguluje přesně podle aktuálních teplotních podmínek, mohou provozovatelé ušetřit palivo a tím náklady na vytápění.

„Princip ekvitermní regulace je jednoduchý. Při nižší venkovní teplotě je požadována vyšší teplota otopné vody, aby došlo k rovnováze mezi dodaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti, a teplota v místnosti tak zůstala konstantní,“ popisuje způsob ekvitermního řízení výkonu vytápění Ivo Winkler, vedoucí technického oddělení společnosti ENBRA, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky. „Pro každý objekt se ale nejdříve na základě vypočtených tepelných ztrát a typu otopné soustavy stanoví ekvitermní křivka, která popisuje závislost teploty otopné vody a venkovního vzduchu. Teprve na jejím základě lze vytápění dobře a úsporně regulovat,“ doplnil Ivo Winkler.

Ekvitermní křivky

Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (také „topné křivky“), které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, místnosti a venkovní teploty. Na základě požadované teploty místnosti lze zvolit určitou křivku a podle venkovní teploty regulovat teplotu topné vody. Samozřejmě z uvedeného popisu okamžitě vyplývá několik základních otázek. Co vlastně znamená „lze stanovit soustavu ekvitermních křivek“? Soustava topných křivek se stanovuje na základě požadované teploty v místnosti (např. pro požadovanou teplotu 25 °C) a také na základě znalosti nejnižší venkovní teploty, která byla v dané oblasti kdy dosažena. Typický průběh závislosti teploty topné vody na venkovní teplotě, tedy ekvitermních křivek, je uveden na obr. 1. Na tomto obrázku jsou uvedeny tři ekvitermní charakteristiky pro požadované teploty místnosti 25 °C, 20 °C a 15 °C. Uvedené ekvitermní charakteristiky jsou implementovány v odpovídajících zařízeních nejčastěji označovaných jako ekvitermní regulátory.

Funkce ekvitermních regulátorů

Ekvitermní regulátory jsou výhodné v tom, že regulují teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě. Jejich hlavním principem je ovládání zdroje tepla v závislosti na zvolené ekvitermní křivce a aktuální venkovní teplotě. Ekvitermní regulátory mají ekvitermní křivky implementované ve své paměti. Uživatel pouze vybírá, která ekvitermní křivka je pro něj optimální. Každá ekvitermní křivka je označena číslicí (kódem). Některé ekvitermní regulátory také umožňují měnit sklon ekvitermní křivky a tím reagovat lépe na venkovní teplotu.

Vybrané ekvitermní regulátory obsahují řídicí obvody a relé, které umožňují ovládat například čerpadla, ventily a snímat teploty. Takovéto regulátory umožňují ovládat současně více směšovaných okruhů, přímých okruhů, solární vytápění nebo ohřev teplé vody. Všechna zařízení (čerpadla a ventily) se ovládají v závislosti na překročení nebo podkročení určité snímané teploty.

Komu a jak může ekvitermní regulace sloužit

Ekvitermní regulaci mohou využívat nejen majitelé kotlů, ale také bytové domy napojené na centrální zásobování teplem. V takovém případě řídicí jednotka nastavuje potřebnou teplotu otopné vody ve směšovači. Právě v bytových domech může být efekt ekvitermní regulace vytápění poměrně vysoký.

Z popisu jednoznačně vyplývá, že ekvitermní křivky nastavují teplotu topné vody odpovídající požadované prostorové teplotě a aktuální venkovní teplotě. Vypočtené teploty topné vody se dosahuje ve zdroji tepla, kterým nejčastěji bývá tepelný výměník nebo kotel (elektrický, plynový nebo na tuhá paliva). Takový zdroj tepla tedy ohřívá topnou vodu na požadovanou vypočtenou teplotu.

Výhody

Při využití ekvitermní regulace vytápění není většinou třeba příliš vysoké teploty otopné vody. Skutečně mrazivých dnů, kdy je nutný velký výkon vytápění, je jen několik do roka. Nižší teplota otopné vody znamená nejen úsporu paliva, a tedy i nižší náklady na vytápění. Regulace je velkou výhodou pro plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla, které s nižší teplotou vody pracují nejúsporněji a díky ekvitermní regulaci mohou v nejúspornějším režimu pracovat déle.

Zdroje:

Tisková zpráva Enbra

http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/6294-ekvitermni-regulace-princip-a-vyuziti-v-systemech-regulace-vytapeni

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Co s vysloužilými fotovoltaickými panely, turbínami a bateriemi?

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a růst počtu elektrických vozidel (EV) je klíčem ke globálnímu snížení závislosti na fosilních palivech, snížení ...

Co nám vodní houby mohou říci o vývoji mozku

Když čtete tyto řádky, pracuje vysoce sofistikovaný biologický stroj – váš mozek. Lidský mozek se skládá z přibližně 86 miliard neuronů a řídí nejen tělesné funkce od vidění ...

Co uvádí vodní houby do pohybu

Vodní houby nemají neurony ani svaly, přesto se pohybují.  Jak to dělají a co nám to říká o vývoji krevních cév u vyšších živočichů, odhalili vědci z Evropské ...

Erupce sopky Santorini před 520 000 lety

Hluboko pod středomořským dnem, které obklopuje řecký ostrov Santorini, objevili vědci pozůstatky jedné z největších sopečných erupcí, které kdy Evropa viděla.

12 největších sopečných erupcí

V historii jsme byli svědky několika monstrózních sopečných erupcí. Zde je stručný popis 12 z nich. Síla takových erupcí se měří pomocí indexu vulkanické explozivity (VEI), což ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail