Recenze

Článků v rubrice: 75

Čemu v dějinách doopravdy věřit?

„Lež prostředkem a lež cílem; i to jsou dějiny,“ napsal Karel Čapek. A G. K. Chesterton napsal: „Víra je to, co nelze dokázat, a věda to, co bude zítra vyvráceno.“ Oba citáty se váží k nově vydané netradičně pojaté publikaci „Bylo nebylo“, jejíž překlad z německého originálu „Ist das wirklich wahr?“ vydala s podtitulem „Čemu v dějinách doopravdy věřit“ společnost Tarsago Česká republika (Praha 2014, 1. vydání, 320 stran, 313. publikace řady Reader´s Digest, ISBN 978-80-7406-280-3).

Fotogalerie (1)
Titulní stránka knížky

Historická pravda a historická lež

Historie lidstva nabízí ohromné množství překvapivých, podivuhodných, nečekaných událostí, zápletek a faktů, jimž se člověk zdráhá uvěřit: Přesto se staly. Platí to jak pro velké dějiny, tak pro méně podstatné historické perličky.

Kromě toho je tu ještě druhá, přesně opačná perspektiva. Mnohdy by člověk dal ruku do ohně za to, že se něco určitým způsobem určitě stalo, a nakonec zjistí, že skutečnost byla od této zavedené představy na hony vzdálená! Dějiny nám takových příkladů poskytují celou řadu. Z domnělých historických skutečností se vyklubou pouhé smyšlenky, třebaže někdy vytrvale omílané kolem dokola. Mnohdy patří do kategorie příběhů, o kterých kdysi Giordano Bruno řekl, že „není-li to pravda, je to velmi dobře vymyšleno“.

Na tři stovky příběhů

Zda „to“ tak v dějinách bylo či nebylo, se čtenář v knize dozví formou více než 300 poučných, zajímavých a čtivých sond do světových dějin v celé jejich šíři – od pravěku přes starověk, středověk a novověk dokonce až po žhavou současnost. Setká se s proslulými i méně známými osobnostmi, napínavými událostmi a zápletkami a pozoruhodnými skutečnostmi, navštíví významná, ale i pozapomenutá jeviště historických událostí.

Kniha „Bylo nebylo“ nabízí dějiny obsahově bohatou a přitom humornou formou, kromě jiného i díky četným nekonvenčním ilustracím, které byly vytvořeny speciálně pro tuto publikaci a již samy o sobě čtenáře pobaví.

Pozoruhodné je nejen časové rozpětí, ale i geografický záběr knihy. Je v ní totiž zastoupeno všech pět kontinentů, zajímavé dějiny se nevyhýbaly žádnému z nich. Údiv nad tím, co všechno se opravdu stalo, ještě umocňuje řada historických „jistot“, které jsou však pouhými mýty a smyšlenkami. K přehlednosti a tematickému rozčlenění obsahu přispívají stručná shrnutí, jež u každé ze sedmi kapitol formulují ústřední okruh otázek a současně v kostce prezentují nejdůležitější události a pozadí dané historické epochy.

Co myslíte, stalo se či nestalo?

Počátky dějin: Pravěk a rané civilizace

 • První Suezský průplav budovali Egypťané už před 2600 lety
 • Číňané vynalezli trakař pro raněné
 • Král Xerxes nechal zbičovat moře

Antika: O Řecích a Římanech

 • Ve vojsku Alexandra Velikého měli počítače „kilometrů“
 • Julius Caesar je vynálezcem pěší zóny.
 • Římské mince byly předchůdcem eura

Středověk: Lidé a mocnosti

 • Existovaly předpisy pro výšku hradební zdi
 • Letopočty podle křesťanského kalendáře nikdy nesouhlasily
 • Vynálezce brýlí neexistoval

Svět v rozpuku: Raný novověk

 • Sultán Sulejman napomohl zrození reformace
 • Jakub I. zahájil první nekuřáckou kampaň
 • V Londýně se roku 1693 objevil první ženský časopis

Změny a revoluce: 18. a 19. století

 • Mrtvola admirála Nelsona byla naložena v rumu
 • V Prusku bylo tělesné cvičení protistátní činností
 • V Bílém domě se dosud narodilo jediné dítě

Moderní doba: 20. století

 • Olympijskou pochodeň jsme podědili po nacistech
 • Rozluštěný kód vedl ke vstupu USA do války
 • Leninova závěť byla zveřejněna až 32 let po jeho smrti

Pohled do budoucnosti: 21. století

 • Znak @ se používal už ve středověku
 • Vědci usoudili, že v současnosti se nacházíme uprostřed doby ledové
 • Bruselští byrokrati nechtěli dovolit křivé okurky

(Poznámka: Všechny výše uvedené skutečnosti jsou pravdivé)

Tesařík Bohumil
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod.

Jiný plyn, jiné plazma

Čínská domácí agentura dodala první část systému vstřikování plynů do vakuové komory tokamaku ITER. Jedná se o spoustu trubek a trubiček, které dopravují z Budovy tritiového hospodářství do Budovy tokamaku všechny potřebné plyny.

Fotovoltaika za korunu

Společnost ČEZ ESCO přišla s návrhem, který nazvala „Fotovoltaika za korunu“. Přivedlo mne to na myšlenku, jak tento návrh využít a přeměnit ho v návod, jak vyrábět čistou energii pomocí systému agrovoltaiky s třetinovou investicí.

4D plánování montáže tokamaku ITER

K přípravě na činnosti prováděné s kritickými částmi tokamaku ITER v přetíženém prostředí Montážní haly ITER používají projektanti a koordinátoři projektu metody 4D plánování. To znamená 3D zobrazování prostoru plus parametr čas.

Čtrnáct mýtů kolem koronaviru

Nový koronavirus bohužel stále obchází svět a nechce ustoupit. Jak infikuje další a další lidi na celém světě, množí se také zpravodajské články a příspěvky na sociálních sítích. V záplavě informací je těžké oddělit skutečnost od fikce - a jak známo, ...

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail