Recenze

Článků v rubrice: 71

Rande s fyzikou

Permanentní problém fyzikálního vzdělávání – zaostávání obsahu a forem výuky tradičních vědomostí za aktuálním vývojem – se již po několik desetiletí snaží řešit různé modernizační a inovační projekty. K nim  lze také zařadit třináctidílný seriál České televize nazvaný „Rande s Fyzikou“, vysílaný v letech 2011 až 2012. Napsal a režíroval jej dramaturg a scénárista Mgr. Radomír Šafr společně s odborníky z Matematicko-fyzikální fakulty UK doc. RNDr. Zdeňkem Drozdem, Ph.D. a RNDr. Martinem Vlachem, Ph.D. Úlohy zvídavé moderátorky Kláry se ujala herečka a profesionální akrobatka Klára Hajdinová. Protože se seriál divákům líbil, vydala Česká televize pod stejným názvem jeho knižní podobu (Šofr, R., Vlach, M., Drozd, Z.: Rande s Fyzikou. V Edici ČT vydala Česká televize, Praha 2015, 1. vyd., 196 s., ISBN 978-80-7404-150-1). Na rozdíl od většiny jiných tvůrců podobných populárně naučných pořadů, vybírajících si obvykle převratné objevy a vynálezy v bouřlivě se rozvíjejících fyzikálních oborech, vybrali si autoři zdánlivě nezajímavý nejstarší obor fyziky – klasickou mechaniku. Její jednotlivé jevy se však dotýkají našeho každodenního života a je tedy užitečná jejich znalost.

Fotogalerie (1)
Titulní strana knížky

Proč právě o fyzice?

Fyzika sehrála klíčovou roli při rozvoji moderních technologií a dnes jsou aplikace jejích objevů základem prakticky celé techniky, kterou denně využíváme, aniž si to uvědomujeme. Je ale dobré si to alespoň občas připomenout a poklonit se práci nejen těch desítek významných badatelů, o nichž se učíme ve škole, ale i práci tisíců neznámých dělníků vědy, bez nichž by toto vše nebylo možné (od vody tekoucí z kohoutků vodovodního potrubí a od světla stolní lampy až po mobilní telefony a internet). Fyzika však má ještě jeden neméně důležitý význam: učí nás pozorovat dění kolem sebe, snažit se mu porozumět, vše pozorované kriticky zhodnotit a uvádět do souvislostí, logicky uvažovat a činit si hodnověrné závěry. To je pro lidskou společnost neméně důležité než ty zmíněné technické aplikace. Když si přineseme z učení se fyzice tyto důležité schopnosti, budeme se moci v životě daleko lépe orientovat, i když třeba samotnou fyziku zdánlivě  „nebudeme potřebovat“. Lidské poznání se posunuje stále více do oblastí nedostupných bezprostřednímu smyslovému vnímání; interpretace řady poznatků klade značné nároky na abstraktní myšlení a matematický aparát. Ačkoliv patří fyzikové ke stejnému „živočišnému druhu“ jako my všichni, zabývají se čím dál tím více problémy, které naprosté většině lidí již dávno nejsou zřetelné. I toto možná, vedle důvodů ryze didaktických včetně vlivu osobnosti vyučujících, vede k situaci, že fyzika jako učební předmět patří na základních a středních školách k nejméně oblíbeným. Pro některé žáky a studenty je vysloveně postrachem – a to je škoda. Ačkoliv nikdo nepochybuje o její důležitosti, stále si mnoho lidí myslí, že fyzika je něco nezáživného, odtažitého a nepochopitelného. Zřejmě za to mohou jejich školní zkušenosti. Pokud však k ní někdo najde cestu, zjistí, že není ani moc těžká.

Seriál zajímavých rande

V televizní i knižní podobě seriálu se Zdeněk, Martin a Klára setkávají na dvanácti pravidelných schůzkách (plus prázdninový bonus navíc), při kterých je výklad základního učiva o mechanice při hodinách fyziky doplněn spoustou zajímavostí, příkladů z praktického života, kvízových otázek, vzorových řešených úloh, internetových odkazů v podobě QR kódů, které zavedou čtenáře na web České televize ke 40 krátkým videím s názornými pokusy. První až dvanácté „rande“ nese názvy Pohyb a rychlost, Zrychlení a volný pád, Newtonovy zákony, Skládání sil, Gravitace okolo nás, Hmotnost a tíha, Tření a valivý odpor, Hybnost a impulz síly, Práce a energie, Mechanický tlak, Pascalův a Archimedův zákon a Jednoduché stroje. K nim přidali Martin a Zdeněk dva prázdninové bonusy. První z nich je věnován několika nepravdám a omylům, které nás již od dob starověku provázejí životem (některé stále opakované chybné představy o síle a pohybu, vzájemném působení těles a třecích silách). Protože to dnes není již tak nepředstavitelné, jako tomu bylo ještě před 25 lety, druhým bonusem je putování za velikány mechaniky po některých evropských zemích, především po Itálii s jejími slavnými městy a univerzitami (Florencie, Vinci, Boloň, Pisa), ale také Prahou v době, kdy byla centrem světového vědění. Koperník, Bruno, Brahe, Kepler, Galilei, Newton, Fibonacci, Clavius, Torricelli, Rhaeticus, Hájek, .... Tyto a další velikány fyziky a matematiky na této cestě poznáme blíže.

Méně obvyklý formát, výtvarný návrh, grafická úprava a téměř nespočítatelné množství barevných fotografií, původních a převzatých obrázků, činí knížku atraktivní i po vnější stránce.

Dobrodružství fyzikálního poznání stále pokračuje a doufejme, že nikdy neskončí. V dnešní době pracuje na světě nesrovnatelně více fyziků, než kolik jich žilo během celých dějin lidské společnosti. Tvořivou silou ve fyzice jsou především mladí lidé – není náhodou, že i v historii většinu největších objevů učinili fyzikové ve stáří od 20 do 30 let. Kniha Rande s Fyzikou je sice koncipována především pro žáky druhého stupně základní školy a pro studenty středních škol, ale určitě ji využijí i učitelé fyziky a technických předmětů a zaujme také širší odbornou veřejnost. Dokonce po knize mohou bez obav sáhnout i čtenáři, kteří si z hodin školní fyziky pamatují jen něco o tom, že se Archimédes rád koupal nebo že magdeburské polokoule jsou čokoládové bonbóny

Tesařík Bohumil
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Profesoři laserové fúze - Bruecker a Siegel

O soukromém úsilí v oblasti termojaderné fúze jsme již psali vícekrát. O prvním „soukromníkovi“ zatím ani jednou. Poslyšte příběh, který měl dva konce. Dobrý a špatný. Vůbec prvními fúzními podnikateli byli Americký fyzik Keith Brueckner a podnikatel Kip Siegel.

Den otevřených dveří na MatFyz

dne 21.11.2019 pořádá Matematicko-fyzikální fakulta UK tradiční Den otevřených dveří. Připravuje opět bohatý program, který probíhá po celý den v budově Matfyzu na Malostranském náměstí 25. Mnoho inspirativního nabídne také učitelům fyziky, matematiky či informatiky.

Vakuum jako na měsíci

Specialitou české pobočky firmy Edwards jsou přístroje pro oblast vědeckého vakua. Firma z Lutína jimi zásobuje celý svět. Díky vývěvám fungují nejpřesnější elektronové mikroskopy na světě či supersilné vědecké lasery.

Kvůli milované vědě se nestačil ani oženit

Pokud zalovíme v paměti a vzpomeneme si na školní léta, určitě se nám vybaví v hodinách chemie používaný laboratorní plynový kahan, nesoucí jméno jednoho z největších vědců 19. století, profesora Roberta Bunsena.

Chytré budovy v ohrožení

Čtyři z deseti počítačů řídících automatické systémy chytrých budov byly v prvním pololetí tohoto roku vystaveny nějakému druhu kybernetického útoku. Toto zjištění přináší společnost Kaspersky ve svém přehledu hrozeb zacílených na chytré budovy.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail