Recenze

Článků v rubrice: 79

Svět energie – informační klíč k pochopení zdrojů a energetických technologií

Vzdělávací portál „Svět energie“ zpřístupňuje širokému spektru uživatelů komplexní nabídku informací, tematicky zaměřených na popularizaci a podporu vzdělávání v energetice. Svým vyváženým obsahem, specifickým pro různé cílové skupiny, i atraktivitou zpracování zaujme nejen děti a žáky základních škol, ale i středoškolské a vysokoškolské studenty a veřejnost. Pomocnou ruku podává portál také pedagogům, kteří vysvětlují zákonitosti energie a energetiky svým studentům na hodinách fyziky.

Fotogalerie (11)
Vzdělávací portál „Svět energie“

Žijeme v moderní době, která se neobejde bez nepřetržité dodávky energií. Tato komodita je hybnou silou průmyslu, zemědělství, dopravy, doprovází nás prakticky na každém kroku. Proto je výuka principů získávání a využívání různých forem energie součástí osnov mnoha oborů na všech úrovních vzdělávání.

Informace na jednom místě

Zájemci o energetiku a fyziku z řad studentů i veřejnosti najdou ucelený soubor vzdělávacích a popularizačních informačních materiálů na portálu www.svetenergie.cz. Multimediální produkt, který vznikl v rámci Vzdělávacího programu ČEZ, si klade za cíl nejen učit, ale i bavit a umožnit vzájemnou komunikaci mezi uživateli.

Nabízí možnost stažení výukových materiálů (tiskovin, videí a programů), volný výběr fotografií s energetickou tematikou z bezplatné fotobanky, pomoc pedagogům prostřednictvím široké palety výukových pomůcek nebo rad a tipů. Pro zvídavé uživatele přináší odpovědi odborníků na otázky v rámci fyzikální poradny, aktuality a zajímavosti ze světa vědy a techniky zprostředkovává propojením populárního e-zinu třípól a dalších relevantních zdrojů. Soutěživé typy si mohou vyzkoušet své vědomosti v průběžně pořádaných soutěžích o ceny.

Na hlavní stránce portálu najdou uživatelé ještě různé pozvánky do informačních center, na besedy o energetice, matematicko-fyzikální olympiády a jiné akce pořádané nebo podporované Skupinou ČEZ. Nechybí ani přehled vydané energetické literatury a zajímavá videa se vzdělávací, technickou nebo energetickou tematikou.

Svět energie myslí i na nejmenší uživatele – pro ně má nabídku vzdělávacích her, komiksů, animovaných filmů nebo tiskovin a pracovních listů zaměřených na energetické úspory a energie kolem nás.

Energetické technologie

Jakým způsobem a z jakých primárních zdrojů se vyrábí elektřina? Co se děje v elektrárnách a které jsou u nás nejvýznamnější? I na tyto otázky dává portál uspokojivou odpověď. Jeho součástí je rozsáhlé povídání o energetických zdrojích v sekci Elektrárny, vysvětlující základní charakteristiky, typy a paliva jednotlivých energetických zdrojů – uhelných, jaderných, vodních, paroplynových, větrných a slunečních elektráren. Ke každému zdroji patří mapa umístění a podrobný popis významných elektráren ČEZ, včetně parametrů, fotogalerií, případně odkazů na virtuální prohlídky.

Svět energie – 3D elektrárny

Podrobnější pohled do světa energetických technologií poskytuje, jako součást portálu, nová multimediální aplikace 3D elektrárny, dostupná pro tablety s operačním systémem iOS a Android. Aplikace umožňuje ve 3D realitě nahlédnout do různých typů elektráren a prostřednictvím názorných 3D modelů prozkoumat jejich nejvýznamnější technologická zařízení, včetně jejich konstrukce, základních principů, parametrů a multimediálních doplňků. Aplikace je především určena pro středoškoláky, ale zajímavé informace si zde najdou i zvídaví žáci druhého stupně ZŠ a obsah je atraktivní i pro širokou veřejnost.

Každý 3D model je real-time vykreslovaný, jeho otáčení a zoom je ovládán uživatelem. U každého koncového objektu jsou dostupné ještě podrobné informace, zahrnující teoretický výklad, principy práce, parametry, úlohy a pokusy, fotogalerii, video z praxe a na konec sadu testů, ověřujících právě nabyté znalosti uživatelem.

Technologie uhelných elektráren je prezentována na modelu moderního Nového zdroje Elektrárny Ledvice, vodní elektrárny jsou zastoupeny akumulační a přečerpávací elektrárnou ve Štěchovicích. Postupně budou doplňovány i další energetické zdroje.

Využití portálu

Názorný výklad, množství ilustračních a obrazových materiálů a dostupnost různých informačních kanálů předurčuje portál Svět energie především k využití v energetickém vzdělávání. Zajímavá videa, 3D modely a popisy elektráren je možné využít přímo v hodinách fyziky na základních a středních školách, ale stejně tak slouží k popularizaci odvětví energetiky pro širokou veřejnost. Možnost stažení a použití textů, fotografií, schémat a 3D modelů pro výuku spolu s bohatým informačním obsahem portálu pomáhá budovat pozitivní vztah studentů i veřejnosti k technickému vzdělávání i k energetice jako zajímavému a perspektivnímu oboru.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Centrální solenoid ITERu

Tokamak je v podstatě transformátor. Primární vinutí u tokamaku ITER se nazývá centrální solenoid. První tokamaky, jako správné transformátory, měly obě vinutí, ...

Fontány diamantů doprovázejí rozpad superkontinentů

Rozpadem superkontinentů mohly být vyvolány explozivní erupce, které vystřelovaly fontány diamantů ze zemského pláště k zemskému povrchu. Diamanty se tvoří přibližně 150 kilometrů hluboko pod zemskou kůrou.

Voda se skrývá mnohem hlouběji v zemském nitru, než jsme si mysleli

Stopy výskytu vody v hlubokém nitru Země nedávno odhalilo zkoumání diamantů. Vzácný typ diamantu může naznačovat, že voda může proniknout hlouběji do nitra Země, než si vědci dříve mysleli.

Den s experimentální fyzikou 2023

Dne 6. listopadu se konala již tradiční a oblíbená akce s názvem Den s experimentální fyzikou (DSEF), organizovaná Fyzikálním korespondenčním seminářem (FYKOS). Jednalo se již o 29.

Dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Během XXVII. Světového kongresu silničního hospodářství, ( 2. - 6. října), společnosti VDT Technology a CertiCon představily nový software s názvem TrafficFlow.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail