Recenze

Článků v rubrice: 81

Svět energie – informační klíč k pochopení zdrojů a energetických technologií

Vzdělávací portál „Svět energie“ zpřístupňuje širokému spektru uživatelů komplexní nabídku informací, tematicky zaměřených na popularizaci a podporu vzdělávání v energetice. Svým vyváženým obsahem, specifickým pro různé cílové skupiny, i atraktivitou zpracování zaujme nejen děti a žáky základních škol, ale i středoškolské a vysokoškolské studenty a veřejnost. Pomocnou ruku podává portál také pedagogům, kteří vysvětlují zákonitosti energie a energetiky svým studentům na hodinách fyziky.

Fotogalerie (11)
Vzdělávací portál „Svět energie“

Žijeme v moderní době, která se neobejde bez nepřetržité dodávky energií. Tato komodita je hybnou silou průmyslu, zemědělství, dopravy, doprovází nás prakticky na každém kroku. Proto je výuka principů získávání a využívání různých forem energie součástí osnov mnoha oborů na všech úrovních vzdělávání.

Informace na jednom místě

Zájemci o energetiku a fyziku z řad studentů i veřejnosti najdou ucelený soubor vzdělávacích a popularizačních informačních materiálů na portálu www.svetenergie.cz. Multimediální produkt, který vznikl v rámci Vzdělávacího programu ČEZ, si klade za cíl nejen učit, ale i bavit a umožnit vzájemnou komunikaci mezi uživateli.

Nabízí možnost stažení výukových materiálů (tiskovin, videí a programů), volný výběr fotografií s energetickou tematikou z bezplatné fotobanky, pomoc pedagogům prostřednictvím široké palety výukových pomůcek nebo rad a tipů. Pro zvídavé uživatele přináší odpovědi odborníků na otázky v rámci fyzikální poradny, aktuality a zajímavosti ze světa vědy a techniky zprostředkovává propojením populárního e-zinu třípól a dalších relevantních zdrojů. Soutěživé typy si mohou vyzkoušet své vědomosti v průběžně pořádaných soutěžích o ceny.

Na hlavní stránce portálu najdou uživatelé ještě různé pozvánky do informačních center, na besedy o energetice, matematicko-fyzikální olympiády a jiné akce pořádané nebo podporované Skupinou ČEZ. Nechybí ani přehled vydané energetické literatury a zajímavá videa se vzdělávací, technickou nebo energetickou tematikou.

Svět energie myslí i na nejmenší uživatele – pro ně má nabídku vzdělávacích her, komiksů, animovaných filmů nebo tiskovin a pracovních listů zaměřených na energetické úspory a energie kolem nás.

Energetické technologie

Jakým způsobem a z jakých primárních zdrojů se vyrábí elektřina? Co se děje v elektrárnách a které jsou u nás nejvýznamnější? I na tyto otázky dává portál uspokojivou odpověď. Jeho součástí je rozsáhlé povídání o energetických zdrojích v sekci Elektrárny, vysvětlující základní charakteristiky, typy a paliva jednotlivých energetických zdrojů – uhelných, jaderných, vodních, paroplynových, větrných a slunečních elektráren. Ke každému zdroji patří mapa umístění a podrobný popis významných elektráren ČEZ, včetně parametrů, fotogalerií, případně odkazů na virtuální prohlídky.

Svět energie – 3D elektrárny

Podrobnější pohled do světa energetických technologií poskytuje, jako součást portálu, nová multimediální aplikace 3D elektrárny, dostupná pro tablety s operačním systémem iOS a Android. Aplikace umožňuje ve 3D realitě nahlédnout do různých typů elektráren a prostřednictvím názorných 3D modelů prozkoumat jejich nejvýznamnější technologická zařízení, včetně jejich konstrukce, základních principů, parametrů a multimediálních doplňků. Aplikace je především určena pro středoškoláky, ale zajímavé informace si zde najdou i zvídaví žáci druhého stupně ZŠ a obsah je atraktivní i pro širokou veřejnost.

Každý 3D model je real-time vykreslovaný, jeho otáčení a zoom je ovládán uživatelem. U každého koncového objektu jsou dostupné ještě podrobné informace, zahrnující teoretický výklad, principy práce, parametry, úlohy a pokusy, fotogalerii, video z praxe a na konec sadu testů, ověřujících právě nabyté znalosti uživatelem.

Technologie uhelných elektráren je prezentována na modelu moderního Nového zdroje Elektrárny Ledvice, vodní elektrárny jsou zastoupeny akumulační a přečerpávací elektrárnou ve Štěchovicích. Postupně budou doplňovány i další energetické zdroje.

Využití portálu

Názorný výklad, množství ilustračních a obrazových materiálů a dostupnost různých informačních kanálů předurčuje portál Svět energie především k využití v energetickém vzdělávání. Zajímavá videa, 3D modely a popisy elektráren je možné využít přímo v hodinách fyziky na základních a středních školách, ale stejně tak slouží k popularizaci odvětví energetiky pro širokou veřejnost. Možnost stažení a použití textů, fotografií, schémat a 3D modelů pro výuku spolu s bohatým informačním obsahem portálu pomáhá budovat pozitivní vztah studentů i veřejnosti k technickému vzdělávání i k energetice jako zajímavému a perspektivnímu oboru.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Biotechnologie a umělá inteligence proměňují zdravotnictví

Technologický pokrok přináší revoluci ve zdravotnictví, zlepšuje přístup pacientů k personalizované péči a zajišťuje, aby lékaři dodržovali pokyny založené na důkazech.

Potlesk pro „vynálezce“ tokamaku JET Paul-Henri Rebuta

Vedle „otců“ fúzního zařízení tokamaku Igora Tamma a Andreje Sacharova byl v historii fúze ještě další okamžik, kdy jednomu jedinému člověku mohla být udělena cena za nejlepší ...

Přeměna uhelné elektrárny na nízkoemisní teplárnu

Moravskoslezský kraj je z hlediska energetických záměrů jedním z nejvýznamnějších v Česku. Do roku 2040 plánuje například ČEZ v kraji investovat desítky miliard korun, v první ...

Zdá se, že antigravitace neexistuje

Nový výzkum antihmoty dává Albertu Einsteinovi opět za pravdu. 27. září 2023 oznámil mezinárodní tým fyziků zásadní zjištění: zdá se, že antihmota ...

I antihmota se chová jako částice i vlna

Fyzici již dlouho vědí, že téměř vše – světlo a další formy energie, ale také každý atom ve vašem těle – se chová z klasického hlediska i jako částice, i jako ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail