Recenze

Článků v rubrice: 71

Řízená termojaderná fúze pro každého

„Termojaderná fúze bude fungovat, až ji společnost bude potřebovat,“ řekl klasik výzkumu řízené termojaderné fúze L. A. Arcimovič. Zdá se, že tato doba klepe na dveře. Absolutní růst počtu obyvatel, vyrovnávání životní úrovně, vyčerpání zásob fosilních paliv směřuje nevyhnutelně k energetickému deficitu lidské společnosti. Hledání spolehlivých zdrojů energie patří k úkolům, na jejichž řešení závisí i udržitelný rozvoj. Jednou z nabídek je energie termojaderné fúze. Energie fúze, zdroje bezpečného, ekologického, surovinově nevyčerpatelného, slibuje zapojení do energetického mixu poloviny tohoto století. Řízená termojaderná fúze pro každého je také tématem třetího vydání nové aktualizované publikace na toto téma.

Fotogalerie (3)
Slavnostní křest nové knížky proběhl 19. ledna 2012 v Akademii věd. Kmotry se stali dr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu a prof. Jiří Drahoš, předseda AV ČR. (Foto: Stanislava Kyselová)

Aby společnost fúzi potřebovala, musí o ní vědět. Proto čtveřice autorů z Ústavu fyziky plazmatu sepsala (po sedmi letech rychle rozebraných předchozích dvou vydání) již třetí vydání knížky o termojaderné fúzi. Nové vydání je aktualizované, doplněné a přepracované. Stejně jako obě předchozí vyšla knížka s přispěním energetické společnosti ČEZ a je zařazena do materiálů vzdělávacího programu Svět energie.

Prakticky každá kapitola, včetně historie výzkumu fúze u nás i v zahraničí, doznala v důsledku nových poznatků a neustálého pokroku v této oblasti fyziky podstatných změn. Především stavba a výroba největšího fúzního experimentálního zařízení ITER, které v jižní Francii buduje Evropská unie, USA, Rusko, Čína, Japonsko, Jižní Korea a Indie, je objektem, který se mění každým okamžikem a je úžasnou inspirací všem, kdo se o fúzi zajímají. V aktualizovaném vydání byly přidány tyto nové kapitoly: Přínos O. A. Lavrentěva výzkumu termojaderné fúze, Měření parametrů plazmatu tokamaku COMPASS, bohatý Výkladový slovník a rejstřík.

Stěžejní část knížky se věnuje principům jednotlivých cest k jaderné fúzi a popisu všech důležitých experimentálních fúzních zařízení světa. Knížka je určena nejen studentům středních škol, svá témata si v ní najdou i vysokoškoláci a pochopitelně široká veřejnost.


 

Řízená termojaderná fúze pro každého, Milan Řípa, Jan Mlynář, Vladimír Weinzettl a František Žáček, 110 fotografií, grafů a kreseb, 150 stran textu formátu. U příležitosti 50. výročí založení vydal Ústav fyziky plazmatu AV ČR ve spolupráci se Skupinou ČEZ v roce 2011. Zdarma.

 

Knížku si můžete objednat on‑line na stránkách vzdělávacího programu ČEZ „Svět energie“:

Bližší informace na:

http://www.cez.cz/cs/vyzkum‑a‑vzdelavani/pro‑zajemce‑o‑informace/materialy‑ke‑studiu/tiskoviny.html

resp. http://www.cez.cz/cs/vyzkum‑a‑vzdelavani/objednavkovy‑formular.html

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Šťastné a vesmírné a vše nejlepší do nového kosmického roku!

Česká kosmická kancelář a vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS nabízejí školám i organizátorům dalších vzdělávacích a popularizačních programů a akcí uspořádání besed a přednášek o kosmonautice, o životě ve vesmíru a přínosech kosmonautiky pro běžný život lidí na planetě Zemi.

Sloupový nástroj aneb 600 tun ve středu tokamakové jámy ITER

Impozantní nástroj tvořený rovným kmenem a větvemi z něho vyrůstajícími, neboli 600tunovým sloupem s devíti radiálními rameny, vyroste příští rok ve středu jámy tokamaku ITER. Během montáže v jámě bude podepírat, vyrovnávat a stabilizovat podsestavy vakuové nádoby, jakmile budou spojeny a svařeny.

Československo – země radia

Letos si připomínáme 100 let od založení Státního ústavu radiologického a 70 let od vzniku Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů.

Centrální solenoid ITER

Který magnet tokamaku je nejdůležitější? Bez magnetů toroidálního pole vám plazma uteče na stěny komory, bez magnetů pole poloidálního nedosáhnete potřebného tvaru plazmového provazce, bez magnetů centrálního solenoidu nebude žádné plazma…Stop!

Dolivo - Dobrovolskij a počátky přenosu elektrické energie

Před sto lety zemřel dnes již málo známý ruský fyzik, elektrotechnik a vynálezce M. O. Dolivo-Dobrovolskij. Jako jeden z prvních fyziků a techniků teoreticky i prakticky odhalil možnosti využití trojfázového střídavého proudu.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail