Recenze

Článků v rubrice: 75

Řízená termojaderná fúze pro každého

„Termojaderná fúze bude fungovat, až ji společnost bude potřebovat,“ řekl klasik výzkumu řízené termojaderné fúze L. A. Arcimovič. Zdá se, že tato doba klepe na dveře. Absolutní růst počtu obyvatel, vyrovnávání životní úrovně, vyčerpání zásob fosilních paliv směřuje nevyhnutelně k energetickému deficitu lidské společnosti. Hledání spolehlivých zdrojů energie patří k úkolům, na jejichž řešení závisí i udržitelný rozvoj. Jednou z nabídek je energie termojaderné fúze. Energie fúze, zdroje bezpečného, ekologického, surovinově nevyčerpatelného, slibuje zapojení do energetického mixu poloviny tohoto století. Řízená termojaderná fúze pro každého je také tématem třetího vydání nové aktualizované publikace na toto téma.

Fotogalerie (3)
Slavnostní křest nové knížky proběhl 19. ledna 2012 v Akademii věd. Kmotry se stali dr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu a prof. Jiří Drahoš, předseda AV ČR. (Foto: Stanislava Kyselová)

Aby společnost fúzi potřebovala, musí o ní vědět. Proto čtveřice autorů z Ústavu fyziky plazmatu sepsala (po sedmi letech rychle rozebraných předchozích dvou vydání) již třetí vydání knížky o termojaderné fúzi. Nové vydání je aktualizované, doplněné a přepracované. Stejně jako obě předchozí vyšla knížka s přispěním energetické společnosti ČEZ a je zařazena do materiálů vzdělávacího programu Svět energie.

Prakticky každá kapitola, včetně historie výzkumu fúze u nás i v zahraničí, doznala v důsledku nových poznatků a neustálého pokroku v této oblasti fyziky podstatných změn. Především stavba a výroba největšího fúzního experimentálního zařízení ITER, které v jižní Francii buduje Evropská unie, USA, Rusko, Čína, Japonsko, Jižní Korea a Indie, je objektem, který se mění každým okamžikem a je úžasnou inspirací všem, kdo se o fúzi zajímají. V aktualizovaném vydání byly přidány tyto nové kapitoly: Přínos O. A. Lavrentěva výzkumu termojaderné fúze, Měření parametrů plazmatu tokamaku COMPASS, bohatý Výkladový slovník a rejstřík.

Stěžejní část knížky se věnuje principům jednotlivých cest k jaderné fúzi a popisu všech důležitých experimentálních fúzních zařízení světa. Knížka je určena nejen studentům středních škol, svá témata si v ní najdou i vysokoškoláci a pochopitelně široká veřejnost.


 

Řízená termojaderná fúze pro každého, Milan Řípa, Jan Mlynář, Vladimír Weinzettl a František Žáček, 110 fotografií, grafů a kreseb, 150 stran textu formátu. U příležitosti 50. výročí založení vydal Ústav fyziky plazmatu AV ČR ve spolupráci se Skupinou ČEZ v roce 2011. Zdarma.

 

Knížku si můžete objednat on‑line na stránkách vzdělávacího programu ČEZ „Svět energie“:

Bližší informace na:

http://www.cez.cz/cs/vyzkum‑a‑vzdelavani/pro‑zajemce‑o‑informace/materialy‑ke‑studiu/tiskoviny.html

resp. http://www.cez.cz/cs/vyzkum‑a‑vzdelavani/objednavkovy‑formular.html

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jak schovat zlaté nobelovské medaile

Udělování Nobelových cen bylo v průběhu jejich téměř stodvacetileté historie doprovázeno řadou až bizarních událostí. Dvě zlaté medaile byly dokonce rozpuštěny v kyselinách. Tato zajímavá příhoda se váže k maďarskému chemikovi šlechtického původu Györgye ...

Praha počítá se vznikem vodních ploch a výsadbou stromů

Praha nepodceňuje přípravu na extrémní sucho, které v následujících měsících předpovídají meteorologové. Rada města počítá s rozsáhlými revitalizačními projekty. V ulicích tak bude zeleň zavlažována průsakovou vodou z kolektorů (psali jsme v článku https://www.

Termojaderná fúze na rozcestí

Kdy už je termojaderné zařízení ziskové? To nám prozradí Lawsonovo kritérium: součin hustoty plazmatu a doby jeho udržení (stability) musí být dost velký, zhruba 1020 s.m-3. Pro spojitou činnost udržujeme plazma v omezeném prostoru silným magnetickým ...

Existuje hypotetická částice X 17?

Fyzika nás učí, že existují 4 základní interakce, tedy přírodní síly, které vše ovládají a vysvětlují konstrukci světa dle současného stavu poznání - gravitace, elektromagnetická síla, slabá a silná interakce. Zdá se, že vědci jsou na stopě páté fundamentální přírodní síly.

Proč komáři koušou zrovna vás

Někteří lidé mohou sedět venku celé léto a komáři na ně takzvaně „nejdou“. Jiní se objeví za letního večera venku a okamžitě si musejí škrábat komáří kousance, přestože se koupali v repelentu. Co s tím? Důvodem je většinou neviditelná chemická clona ve vzduchu kolem nás.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail