Reportáže, cestování

Článků v rubrice: 85

Informační centrum Temelín uvádí… 3D film Uskutečněná utopie

Na západním pobřeží Turecka najdeme dodnes zříceniny významného centra antické vzdělanosti – města Milétu. Kolem roku 624 př. n. l. se v něm narodil matematik Tháles (kdo by neznal Tháletovu větu) a působil zde i filozof Leukippos, který stál u zrodu představy o atomech. Jeho žák a pokračovatel Démokritos (asi 460–370 př. n. l.) pocházel z řeckých Abdér. K pojmu atom dospěl logickou úvahou: kdybychom dělili nějaké těleso donekonečna, vzniklo by nic. Pokud bychom chtěli z ničeho toto těleso opět sestavit, nepodařilo by se to. Z toho Démokritos udělal závěr, že všechna tělesa jsou složena z drobounkých a dále nedělitelných částic – atomů, jejichž trvání je věčné. Z atomů se měla dokonce skládat i lidská duše. Podle Démokrita je základem světa prázdnota a atomy: Barva je jen zdání, zdání je i sladkost, zdání je i hořkost, skutečnost jsou jen atomy a prázdnota.

Pro Démokrita byly atomy jen filozofickou představou o světě, který nás obklopuje. Za dva tisíce čtyři sta let však udělali lidé obrovský krok – štěpení jader atomů v jaderných elektrárnách představuje jeden ze základních energetických zdrojů pro dnešní svět.

Děj nového filmu, natočeného pro návštěvníky informačního centra Jaderné elektrárny Temelín, nás zavádí mezi starořecké filozofy. Démokritos by se divil, co všechno dnes lidé o atomech znají. Proč ho tedy nepozvat do jaderné elektrárny a neseznámit ho s praktickým využitím poznatků, na jejichž začátku stála jeho představa o atomech? Ve filmu diváci poznají nejzajímavější místa temelínské jaderné elektrárny a dozvědí se, jak dochází k postupné přeměně jaderné energie v elektřinu. Nahlédnou například do jaderného reaktoru, ve kterém za provozu probíhá štěpná reakce jader atomů uranu, a zjistí, jak se takový děj řídí. K reálnější představě dějů, které v elektrárně probíhají, byla využita technologie trojrozměrného (3D) promítání a řada profesionálně vytvořených animací. Film návštěvník sleduje přes polarizační brýle, které umožňují prostorový vjem.

Režisér filmu, Martin Suchánek, říká:
„Na nabídce napsat scénář a natočit 3D film Uskutečněná utopie pro mne bylo lákavé to, že se nejedná o běžný industriální film, ale o filozofické téma poznání hmoty a vesmíru. Navíc jsem mohl zapomenout na učebnicové poučky, ale prostřednictvím diskuze řeckých filozofů Démokrita a Erasthotena uskutečnit skoky v čase – někdy o několik tisíciletí, jindy až do doby, kdy vznikal vesmír. To všechno navíc ve třech rozměrech. To mne lákalo možná nejvíc, rád zkouším nové věci. Když jsem si poprvé nasadil speciální 3D brýle a uviděl, jak Démokritos natáhl ruku z obrazovky směrem ke mě do prostoru, chtěl jsem mu jí potřást, ale hmátl jsem do prázdna. Stejně tak jsem chtěl chytit poletující atomy z počítačové animace, které se vznášely přede mnou. A to všechno (téměř) tak, jak jsem si to vymyslel. Byl to zážitek, ale vykoupený velikou dřinou celého štábu, od natáčení přes animace až po finální postprodukci. Pro všechny, kteří by to chtěli zkusit, mám jednu radu: U 3D filmu funguje z pohledu režiséra téměř vše jinak, než na dvojrozměrném plátně. A uskutečnit takovou utopii trvá nejméně třikrát tak dlouho. Takže se obrňte trpělivostí, vyzbrojte se velkou imaginací a doufejte, že vaše představy budou ve třech rozměrech fungovat!“

Jak se film pro třírozměrné promítání natáčí?
„Celý proces je mnohem složitější než příprava klasického filmu pro plošnou (2D) projekci,“ říká ing. Roman Miler, zodpovědný za technickou realizaci filmu. „Základním předpokladem při natáčení stereoskopického filmu je zvolit správnou scénu. Proto jsme museli velmi úzce spolupracovat s režisérem. Neméně důležitá je i technická stránka. Celý natáčecí řetězec, kterým se natáčí klasický film, se u filmu 3D musí použít dvakrát a oba řetězce musí být vzájemně provázány. Pro zvýšení vizuálního efektu při natáčení 3D filmu Uskutečněná utopie jsme použili kamerový jeřáb se speciálně upraveným kamerovým držákem. Ve střihu se uplatňují nejen obecně známá pravidla televizní filmové tvorby, ale i speciální pravidla pro 3D filmy. Nemohli jsme použít celou řadu televizních a filmových triků, bylo nutné vymyslet speciální trikové postupy vhodné pro stereoskopické zobrazení. Totéž platí pro počítačovou grafiku. Střih filmu se provádí ve 3D, režisér i střihač po celou dobu zpracování používají speciální brýle. Pro zefektivnění celého postprodukčního procesu jsme vytvořili specializovaný software.“

TIP
Zaujalo vás vyprávění o natáčení nového filmu? Přijďte se na film podívat do informačního centra Jaderné elektrárny Temelín. Seznámíte se s technologií jaderné elektrány moderní a atraktivní formou, která byla ještě nedávno jen snem. I v tomto případě však můžeme ve shodě s Démokritem prohlásit: „Pokrok, to je jen uskutečňování utopií!“

Iveta Mikešová
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Centrum studentských aktivit České kosmické kanceláře zve

Pro studenty, mladé vědce a ostatní zájemce o kosmonautiku zde máme aktuální přednášky a programy pořádané Českou kosmickou kanceláří a vzdělávacím spolkem Kosmos-News. Nabízejí mateřským, základním i středním školám, ale i organizátorům dalších vzdělávacích ...

Úloha jaderné energie při obnově ekonomiky po pandemii

Agentura pro jadernou energii při OECD (OECD-NEA) vypracovala zprávu, která zkoumá úlohu jaderné energie v souvislosti s obnovou ekonomiky po COVID-19. Obsahuje čtyři hlavní témata: budování odolnosti elektrických sítí, tvorba pracovních příležitostí, ...

Solární nabíječky pro elektromobily

Nabíjení elektromobilů přinese v budoucnosti zvýšené nároky na kapacitu energetických sítí. K řešení problémů s tím spojených by mohly přispět solární nabíječky. Jejich rozvoj zatím táhnou především technologické firmy v USA.

Větrné turbíny vyplouvají na moře

Výkon větrných elektráren umístěných v mořích celého světa přesáhl ke konci loňského roku 650 GW, což odpovídá přibližně dvěma třetinám instalovaného elektrárenského výkonu Evropské unie. Naprostá většina elektřiny z větru pochází z turbín ukotvených ve dně mělkých pobřežních vod.

Jiný plyn, jiné plazma

Čínská domácí agentura dodala první část systému vstřikování plynů do vakuové komory tokamaku ITER. Jedná se o spoustu trubek a trubiček, které dopravují z Budovy tritiového hospodářství do Budovy tokamaku všechny potřebné plyny.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail