Reportáže, cestování

Článků v rubrice: 82

Kde lesy ubývají a řeky vysychají

Keňa má 40 miliónů obyvatel, z toho plných 60 % z nich nemá přístup k elektřině. Elektřina je zde drahá – v pondělí, středu a pátek je k dispozici na západě, v úterý a ve čtvrtek na východě země. Lidé však energii potřebují. Na rozdělávání ohně a na vaření proto kácí stromy. A kde ubývají stromy, tam mizí voda. Dříve se v Keni z vody vyrábělo 60 % elektřiny, dnes je to díky úbytku vody jen okolo 40 %. Polovina obyvatel je navíc nezaměstnaných. Z toho všeho pramení sociální nepokoje, nezdravé přelidněné slumy, krádeže. Keňa zoufale potřebuje energii, aby mohla nastartovat průmysl a zaměstnala lidi. Pomoc hledat východisko byla i hlavním cílem Mise IAEA o jaderné komunikaci, která proběhla v Keni v srpnu letošního roku. Workshopu IAEA o jaderné komunikaci se zúčastnilo na dvě desítky lidí, vesměs členů Keňské rady pro elektřinu z jádra (Kenya Nuclear Electricity Board, KNEB) – jak komunikátorů, tak doktorů a profesorů z ministerstev energetiky, školství atd. Velmi vzdělaní a chytří lidé…

Fotogalerie (4)
Hlavní křižovatka v centru Keni. Na stromě hnízdí obrovští čápi marabu. (Foto autorka)

První dojmy

Před přistáním v Nairobi se v celé kráse ukázala jak Mount Kenya na severu, tak majestátní Kilimandžáro na jihu. Centrum Nairobi je překvapivě čisté, s hezkými parky a výškovými budovami. Nejprve se mi zdálo, že tu mezi domy létají rogala, pak jsem zjistila, že to jsou obrovští ptáci marabu s třímetrovým rozpětím křídel. Přestože hotel byl od místa workshopu jen pět minut, organizátoři nás všude vozili jen autem. Nejen české ministerstvo zahraničí, které varuje české turisty, ale i hotelová doporučení a rady našich hostitelů nás nabádají nikam nechodit, zejména po šesté hodině večerní, protože město je pověstné zloději a raubíři. U všech vchodů hlídkují vojáci s kvérem, auta se neustále prohlížejí zvenčí, zevnitř i zrcátkem zespodu.

Energetika v Keni

Keňa má 2 200 MW instalovaného výkonu (srovnej: ČR téměř 22 000 MW, ale jen 10 mil. obyvatel), jako zdroje slouží vodní toky, geotermální energie a dovážené fosilní zdroje (ropa, plyn). Vláda je si vědoma, že zemi a její ekonomiku nepovznese, pokud nebude mít elektřinu. Vydala proto Vizi 2030, v níž hraje důležitou roli jaderný zdroj. Chtějí sice rozvíjet i obnovitelné zdroje, ale vědí, že pro rozvoj průmyslu jim nepomohou. Potřebují spolehlivý stabilní zdroj pro základní zatížení.

Zájem o jádro

Protože se jim osvědčila spolupráce s IAEA v podpoře zemědělství a medicíny využitím jaderných technologií, chtějí pomoci s budováním potřebného know-how i v jaderné energetice. Jaderná komunikace zde však naráží na podobné problémy, jako v dalších rozvojových „newcommer countries“ – obyvatelstvo o energetice netuší zhola nic, o jádře jen to, že existuje jaderná bomba. Životní prostředí je nezajímá, nějaké CO2 a globální oteplování je přece problém jen bohatých západních zemí, že? Jazyk kisvahili ostatně ani nezná žádné fyzikální a technické termíny.

Vzdělaná akademická sféra jádro podporuje, zároveň je trochu skeptická: vláda neumí zařídit ani likvidaci odpadků, jak chce provozovat jadernou elektrárnu? KNEB existuje dva roky, připravují potřebnou legislativu, regulační orgán, vytipovávají vhodná místa pro jaderný zdroj a připravují studii proveditelnosti. Oddělení „publicity and advocacy“ zatím připravuje brožurky a mítinky s důležitými cílovými skupinami. Nejvíc se zatím orientovali na školy a univerzity, protože profesoři a studenti fyziky jim mohou pomoci v další osvětové práci s veřejností. Úzké místo je získání odborníků a budoucího personálu. Spolupracují proto s univerzitami v USA, Jižní Koreji a Ghaně.

Strategie zatím ve formě tabulky

Překvapili nás připravenou obsáhlou komunikační strategií, která ale zatím vypadá jako tabulka, v níž se odškrtávají políčka. Říkáme jim, že o tom komunikace není, ale toho oni si jsou vědomi. Je dobře, že aspoň něčím začali – probíhají televizní a rozhlasové pořady, zviditelňování KNEB, debaty, mítinky, semináře. Vytipovávají přirozené lokální vůdce, učí se pracovat s církevními představiteli (tři čtvrtiny Keni je křesťanská, jedna čtvrtina muslimská), založili Women in Nuclear (sdružení žen-profesionálek pracujících v jaderných oborech). Média prý jsou v Keni v soukromých rukách, ale osvětovým pořadům se zatím nebrání. Nejmocnějším informačním prostředkem je zde rádio, internet používá jen minimum obyvatel. Ale jak ten, tak i sociální sítě raketově získávají své uživatele. Klademe jim na srdce, aby konzultovali své kroky s okolními státy. Ty jsou na tom s ekonomikou a energetikou velmi podobně, takže Keňa se těší, že by k nim eventuálně mohla elektřinu i vyvážet. Své plány s jádrem má i Uganda.

Hodně mluvíme o průzkumech mínění a znalostí. Už s nimi začali a předvádějí výsledky reprezentativního průzkumu, z něhož jim vyšla 62% podpora jádra. Otázka je, co ve skutečnosti zjistili, když lidé neví, ani jak se elektřina vyrábí. Prezident země sice vyhlásil program „notebook každému školákovi“, ale jaksi zapomněl, že chybí elektřina pro napájení počítačů.

Česko může pomoci s osvětou

Účastníci workshopu byli uneseni z českého vzdělávacího programu Svět energie (www.cez.cz/vzdelavaciprogram), z práce, kterou jsme dělali na poli popularizace, třeba zrovna prostřednictvím časopisu Třípól, z příkladů široké palety aktivit, které dělá a podporuje vokolí jaderných elektráren jejich provozovatel ČEZ. Chtějí využít naše materiály v angličtině – virtuální procházky jadernými elektrárnami (http://virtualniprohlidky.cez.cz), Encyklopedii jaderné energetiky (http://www.simopt.cz/apps/Nuclear_Energy_2.0b4-en.exe) – a začít budovat informační centrum.

Zajímavé prezentace kolegyň z USA a UK

Například se podívejte sem:

http://www.edfenergy.com/energy/nuclear-new-build-projects/hinkley-point-c/inspire (Vzdělávací programy pro studenty a učitele v okolí nové výstavby Hinkley Point C v UK.)

http://www.learnwithrichie.com/ (Vzdělávací program firmy URENCO.)

http://www.britishscienceassociation.org/ (Vzdělávací akce britské asociace pro vědu zahrnují i jádro.)

http://atomicreporters.com (Kanadský blog pro žurnalisty specializovaný na jaderné zprávy a komentáře.)

http://weloveelectricity.org/ (Dobrá infografika k zamyšlení pro každého.)

http://energyforhumanity.org/climate-energy/animated-infographic-need-nuclear-renewables/ (Jádro jako pomocník v boji proti klimatickým změnám.)

Jádro jako řešení

Rozhodnutí „Go nuclear“ vydala keňská vláda již v roce 2010. Ano, jádro pro ně může být součástí řešení. Jako pro celý svět. Bude to pro Keňu těžká cesta, kdoví, zda úspěšná. Ale oni mají vizi, že chtějí být pro ostatní Afriku příkladem, a že to jde. V mezičase, než se případně jaderka podaří, sázejí na rozvoj geotermální energetiky.

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Fontány diamantů doprovázejí rozpad superkontinentů

Rozpadem superkontinentů mohly být vyvolány explozivní erupce, které vystřelovaly fontány diamantů ze zemského pláště k zemskému povrchu. Diamanty se tvoří přibližně 150 kilometrů hluboko pod zemskou kůrou.

Voda se skrývá mnohem hlouběji v zemském nitru, než jsme si mysleli

Stopy výskytu vody v hlubokém nitru Země nedávno odhalilo zkoumání diamantů. Vzácný typ diamantu může naznačovat, že voda může proniknout hlouběji do nitra Země, než si vědci dříve mysleli.

Den s experimentální fyzikou 2023

Dne 6. listopadu se konala již tradiční a oblíbená akce s názvem Den s experimentální fyzikou (DSEF), organizovaná Fyzikálním korespondenčním seminářem (FYKOS). Jednalo se již o 29.

Dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Během XXVII. Světového kongresu silničního hospodářství, ( 2. - 6. října), společnosti VDT Technology a CertiCon představily nový software s názvem TrafficFlow.

Diamanty v zemském plášti potřebují elektrické pole

V laboratorních experimentech vědci napodobovali podmínky v zemském plášti, vrstvě pod zemskou kůrou, kde se mohou tvořit diamanty. Zjistili, že diamanty rostly pouze tehdy, když byly vystaveny elektrickému poli.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail