Rozhovory

Článků v rubrice: 35

Jaderná personalistka Jarmila Horáková

Lidé stárnou, generace se střídají. Výjimkou není ani generace energetiků. Vzhledem k tomu, že se na studium technických oborů netvoří přímo fronty, mají to někdy personalisté těžké. Jednou z nich je i Jarmila Horáková, která dnes stojí před velkou výzvou – zajistit generační obměnu personálu Jaderné elektrárny Dukovany. Tuto elektrárnu zná doslova „nazpaměť“, pracuje v  ní již od roku 1984.

Fotogalerie (2)
Jarmila Horáková

 

Je pro Vás coby personalistu obtížné hledat „novou krev“ v oblasti energetiky?

To jistě. Obecně platí, že si na nedostatek techniků stýskají personalisté všech firem. Nejvýznamnější nedostatek ale pociťují profese energetiků, silnoproudařů a obory jaderných specializací. Tam lze skutečně říct, že začíná chybět jedna celá generace. A protože nás generační obměna čeká v letech 2018 až 2023, kdy z elektrárny odejde téměř 60 % technického personálu, musíme podpořit zájem mladých lidí již nyní. Současně je ale třeba říci, a říkám to ráda, že o práci v jaderné elektrárně má zájem velké množství lidí, protože jsme vnímáni jako stabilní zaměstnavatel.

 

Bylo tomu tak vždy?

Myslím, že je to záležitost posledních pár let, kdy v naší republice začaly nadnárodní společnosti zřizovat technologické parky a kdy poptávka po technicky zdatné pracovní síle převýšila nabídku. „Ruka trhu“ by nakonec i tento problém zčásti vyřešila, ale s určitým časovým zpožděním. Vždyť vzpomeňte – v porevolučních letech byl u nás nedostatek ekonomů, účtařů a bankovních specialistů. Kolem roku 2005 se situace obrátila.

 

Jaké připravujete konkrétní aktivity pro zvýšení zájmu mladých lidí o zaměstnání v elektrárně?

Bohužel právě nyní, kdy budeme potřebovat vyšší počet nových zaměstnanců, klesá v naší republice počet žáků a studentů ve věkové kategorii, kdy si mladí volí budoucí povolání. Proto jsme nabídli projekty, které osloví a ovlivní i nižší věkové kategorie. Pro studenty studující na námi vytipovaných oborech na VUT Brno a ČVUT Praha nabízíme odbornou a finanční podporu již od prvního ročníku studia. To samozřejmě znamená, že rozhodnutí je třeba ovlivnit už na střední škole. Ať už jsou to cílené osobní kontakty s maturanty, nebo projekt Jaderná maturita pro druhé a třetí ročníky. Před uzavřením stipendijní smlouvy procházejí studenti náročným výběrem, stejným jako na konkrétní pozici. Ale nevybíráme si jenom my. I studenti mají možnost vyzkoušet si budoucí práci a rozhodnout se, zda je pro ně lákavá. Od školního roku 2009/2010 jsme spolu se Střední průmyslovou školou v Třebíči a za podpory Kraje Vysočina otevřeli nový maturitní obor – Energetika. Oslovili jsme žáky základních škol a samozřejmě také jejich rodiče.

 

Spolupracujete tedy se všemi stupni škol v regionu. Jak reagují vedení škol?

Spolupráce je skvělá nejen s vedením škol, ale i s výchovnými poradci. Pomáhají nám při propagaci i se samotným vytipováním studentů. Když jsme začali připravovat nový studijní obor, bylo ze strany školy samozřejmostí, že jsme se scházeli i o prázdninách, v době jejich volna. Učitelé odborných předmětů navštěvují elektrárnu a vzájemně se s odborníky od nás domlouvají na vybavenosti odborných učeben, pomůckách, obsahu i formě výuky. Těší mě, že se sami naši zaměstnanci hlásí k zajištění odborné přednášky, doplnění výuky zkušenostmi z praxe, či organizace praxe přímo v elektrárně.

 

Jaký je zájem ze strany studentů?

Velmi slušný – o stipendijní projekt na vysoké škole se uchází ročně kolem stovky studentů. A o nový obor Energetika je největší zájem ze všech nabízených oborů třebíčské průmyslovky.

 

V blízkosti Dukovan žijete delší dobu. Ovlivnilo to nějak Vaše rozhodování při hledání povolání?

Vyrůstala jsem v nedaleké vesnici Kramolín v době, kdy se stavěla vodní elektrárna Dalešice i jaderka. Určitě to moje rozhodnutí ovlivnilo – odmala jsem slýchala, že když se budu dobře učit, budu tam moci pracovat. A na obzoru se zvedaly chladicí věže a já byla pilnou žačkou, takže se rodinná předpověď vyplnila. V energetice pracuje manžel, bratr, švagrová, zkrátka celá moje rodina. Otec elektrárnu budoval z kabiny jeřábu. Když se sejdeme na rodinné akci, vždycky se řeč stočí na energetiku. A já říkám svému synovi i synovci: „když se budete kluci dobře učit…“


 

O personalistice na jaderkách jsme již psali v článku Profesionál (duben 2007)
http://www.www.3pol.cz/cz/rubriky/rozhovory/1292-profesional

 

O projektu Jaderná univerzita např. v
http://www.www.3pol.cz/cz/rubriky/studenti/1477-studenti-si-uzivali-letni-jaderne-univerzity
nebo http://www.www.3pol.cz/cz/rubriky/studenti/1484-jaderna-univerzita-inspirujici
popř. http://www.www.3pol.cz/cz/rubriky/studenti/1493-letni-univerzita-na-ete-zacatek-retezove-reakce

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Max Born - teoretik a filozof kvantové mechaniky

S obdobím rozkvětu atomové fyziky ve dvacátých letech minulého století na proslulé univerzitě v německém dolnosaském městě Göttingenu (Georg-August-Universität) je významně spjato jméno německo-britského matematika a fyzika židovského původu Maxe Borna, ...

Kufřík matematických záhad

Historie matematiky se klene přes celá tisíciletí, učí se ji a používají lidé na celé planetě. Nezabránil tomu ani Codex Justinianus, sbírka všech zákonů a nařízení východořímského císaře Justiciána I, podle kterého „Zavrženíhodné umění matematické jest zakázáno především“.

Studenti postavili trikoptéru připomínající vosu

Měří jen 40 centimetrů, ale rozhodně ji nepřehlédnete. Trikoptéru Elektra, kterou na českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE) postavili studenti Jan Večerek a Tomáš Szendrei, pohánějí tři opravdu velmi hlasité rotory.

Bohatá diagnostika tokamaku ITER

Jak se obsluha tokamaku dozví, co se děje uvnitř vakuové komory v plazmatu? Prostředníkem mezi plazmatem a obsluhou budou, jako v každém tokamaku, nejrůznější diagnostiky. Vyhodnocovací zařízení obsadilo celé levé křídlo Trojbudoví (Tokamak Complex).

Vodík jako palivo budoucnosti

Investice do vodíkových technologií v posledních letech rostou. Loni dosáhly v Evropě rekordních téměř 22 miliard korun a dál se zvyšují. Hlavním cílem je snížit cenu vodíku, což by souběžně s budováním infrastruktury mělo urychlit energetické využití vodíku především v dopravě.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail