Rozhovory

Článků v rubrice: 43

Satu Siltanen

Satu Siltanen pracuje pro společnost Fortum, jednu z nejvýznamnějších společností v oblasti energetiky a teplárenství v severských zemích. Vystudovala mechanické inženýrství na Technologické univerzitě v Helsinkách, obor Energetické technologie a elektrárny. Působila jako stážistka v uhelné elektrárně, získala řadu kontaktů z oboru jaderné energetiky. Další stáž absolvovala v Technickém výzkumném centru. Svoji diplomovou práci připravovala ve spolupráci s Fortum, kde zjišťovala závislost citlivosti životního prostředí na radiaci pomocí simulace Monte Carlo. Už mnoho let hraje floorball a ráda jezdí na koni. Kromě jiného je i členkou finské organizace Young Generation (YG).

Fotogalerie (3)
Elektrárna v Olkiluoto

Co to je Young Generation?
Sdružení mladých jaderných fyziků nebo vůbec mladých lidí pracujících v jaderné vědě, technice a energetice. Do jeho dění se aktivně zapojuji již pět let. Jsem dokonce viceprezidentkou YG. Po celou dobu svého členství v YG se také podílím na mezinárodní spolupráci, protože podobná sdružení existují po celém světě (i v ČR). Zastupuji finskou YG v Evropské nukleární společnosti ENS YGN a jsem představitelem naší země na Mezinárodním kongresu Youth Nuclear (International Youth Nuclear Congress). Myslím, že práce v YG mi dává příležitost získávat a prohlubovat mé znalosti v oblasti jaderných technologií. Zároveň mohu podporovat spolupráci mezi jadernými profesionály ve Finsku a v zahraničí.

Kolik má sdružení členů, jaké jsou jeho hlavní aktivity, jak spolupracujete s ostatními YG sdruženími?
Jsme aktivní sdružení mladých jaderných odborníků, kteří pracují ve vědeckých centrech pod Finskou nukleární společností (FNS). V průměru máme okolo 160 členů, zatímco ve Finské nukleární společnosti je jich přes 600. Jedním z hlavních cílů FNS YG je příprava akcí pro mladé jaderné odborníky a ostatní členy v oblasti vzdělávání, spolupráce a podpory týmového ducha. Dalším posláním YG je mezigenerační výměna zkušeností. Organizujeme semináře a exkurze, na nichž se vzájemně setkávají zkušení profesionálové a mladí lidé. Například v roce 2007 jsme na jaře připravili exkurzi na Ukrajinu, kde jsme navštívili místní elektrárny a také Černobyl. Kromě toho se snažíme podporovat zájem o studium jaderného inženýrství mezi studenty – připravujeme informační setkání, kde o své práci přednášejí mladí odborníci, představují se významné společnosti a prezentují se zajímavé pracovní příležitosti.

YG se také účastní veletrhů a nejrůznějších akcí věnovaných vzdělávání. Zapojujeme se do mezinárodní spolupráce s jadernými sdruženími ENS YG Network a IYNC (Mezinárodní konference mladé jaderné generace).

Co tvoří náplň vaší práce ve FORTUM?
Působím v Jaderném oddělení, kde pracuje asi 130 inženýrů se znalostmi ze všech oborů jaderné energetiky – od jaderných elektráren po nakládání s odpady. Poskytujeme technickou podporu jaderným zařízením, která vlastní Fortum. Patří sem např. finská jaderná elektrárna Loviisa, ale Fortum má také částečný podíl v TVO, která provozuje dva reaktory v Olkiluoto a třetí staví, a v některých švédských zařízeních. Já pracuji jako konstrukční inženýr ve skupině radiační ochrany. Aktuálně se zabývám zajištěním bezpečnosti pro elektrárnu Loviisa. Vypočítáváme teoretickou četnost, množství a dobu uvolňování radioaktivního záření do okolí. Kromě toho se podílím na pohotovostní připravenosti Loviisy a připravujeme zkoušky tamější pohotovostní skupiny.

Co máte na své práci nejraději a co byste naopak změnila?
Nejlepší na mé práci je možnost podílet se na tolika různých věcech najednou. Obor, který jsem si vybrala, je dost široký a proto se stále učím. Pozitivně hodnotím také fakt, že přes svůj věk mám poměrně velkou zodpovědnost. Na druhou stranu mě práce někdy pořádně zavalí.

Olkiluoto 3 je prvním reaktorem typu EPR (European Pressurized Water Reactor) na světě. V této souvislosti se ozývá kritika na problémy s tímto prototypem, jako je prodloužení termínu výstavby, ekonomická rentabilita apod. Jaký je váš názor?
Podle mě není problém v termínech – prodleva nastala díky tomu, že oproti původní konstrukci elektrárny došlo k značnému vývoji v jaderném průmyslu. Nyní je třeba, aby generace odborníků, kteří úspěšně postavili čtyři reaktory ve Finsku, předala svoje zkušenosti těm, kteří budou tyto bloky provozovat v budoucnu. Tento projekt je velkou výzvou a podle mne byl původní návrh velmi náročný. U všech tak velkých projektů dochází ke zdržením a může se stát, že nějaké odvedené práce nebo vyrobené součástky nefungují tak, jak se předpokládalo. To pak vyvolává veřejnou diskuzi a kritické reakce. Časová prodleva a další nastalé problémy potvrzují, že současné úřady společně s TVO chtějí postavit opravdu bezpečnou jadernou elektrárnu.

Jaderné elektrárny vyrábějí ve Finsku 33 % elektřiny a jejich kapacita pravděpodobně bude stoupat. Loviisa získala novou licenci na provozování zařízení do roku 2030 a objevily se zprávy, že se ve Finsku zamýšlí výstavba dalšího, šestého zařízení. Máte nějaké informace o tomto projektu?
Možnost vybudování dalšího reaktoru je velmi zajímavá. Podle finské legislativy je prvním krokem v procesu výstavby nového zařízení sestavit zprávu o vlivu na životní prostředí. Fortum a TVO tento postup aktuálně zahájili. Dalším krokem je žádost o povolení u finské vlády (Státní rady). Podle zákona musí být nový projekt v souladu s tzv. „dobrým zájmem společnosti“. V materiálu Souhrn hodnocení vlivů na životní prostředí pro Loviisu 3 je uvedeno, že projekt tento požadavek splňuje a pokud bude schválen, může začít výstavba třetího bloku v roce 2012 a v roce 2018 může být zařízení uvedeno do provozu.

Co si lidé u vás myslí o jaderném průmyslu?
Finové jsou vůči jádru naladěni převážně pozitivně. Jádro jako ekonomicky výhodný zdroj energie bez emisí oxidu uhličitého patří do finského energetického mixu. Jadernou energii pokládáme za spolehlivou a bezpečnou. Finové nechtějí být závislí na dovozu elektřiny a naše elektrárny jsou v provozu několik desítek let bez větších problémů. Obchodování s emisemi v Evropě žene ceny elektřiny nahoru a v této situaci roste význam všech dostupných bezemisních technologií a zdrojů, včetně jaderné energie. A to nejen kvůli ekonomickým důvodům, ale také kvůli zachování životního prostřední a omezení klimatických změn.

O činnosti české Young Generation – CYG- se dozvíte na http://www.cyg.vytiska.eu


Mladá generace České nukleární společnosti - Czech Young Generation
Rozvoj jaderné energetiky v 21. století je zcela závislý na nastupující mladé generaci. Generace odborníků, kteří dnešní jaderný průmysl a know-how budovali, odchází postupně na zasloužený odpočinek. Mladí lidé musejí být proto připraveni převzít vedoucí roli v jaderném průmyslu a výzkumu. To je důvod proč:

  • se Czech Young Generation (CYG) snaží o získávání a vzdělávání mladých inženýrů, techniků a ostatního kvalifikovaného personálu pro práci v oblastech využívání jaderné technologie, ať už se jedná o školy a univerzity, nebo o jaderný průmysl samotný,
  • usiluje o navazování a udržování kontaktů mezi mladými inženýry, techniky a studenty jaderných oborů, jakož i o intenzívní výměnu zkušeností mezi starší a mladou generací,
  • se zasazuje o pořádání odborně orientovaných seminářů, konferencí a setkání odborníků, se zaměřením především na mladou generaci,
  • podporuje aktivní zapojení mladých lidí do práce České nukleární společnosti, včetně jejich zapojení do vedoucích funkcí,
  • se snaží o vytváření prostoru pro společnou komunikaci a setkávání členů jednotlivých „Young Generation“ na evropské úrovni a rozšiřuje mezinárodní kontakty mladé generace

CYG byla založena 7. 7. 1997, je členem Young Generation Network při Evropské nukleární společnosti a v současnosti registruje 59 členů (ČEZ, ÚJV, Škoda JS, ENVINET, ČVUT-FJFI, ZČU, SÚJB). Zájemci o členství se mohou obrátit na předsedu CYG při současném splnění jediných dvou podmínek:

  • členství v České nukleární společnosti
  • věk maximálně 35 let

Darina Boumová
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Fontány diamantů doprovázejí rozpad superkontinentů

Rozpadem superkontinentů mohly být vyvolány explozivní erupce, které vystřelovaly fontány diamantů ze zemského pláště k zemskému povrchu. Diamanty se tvoří přibližně 150 kilometrů hluboko pod zemskou kůrou.

Voda se skrývá mnohem hlouběji v zemském nitru, než jsme si mysleli

Stopy výskytu vody v hlubokém nitru Země nedávno odhalilo zkoumání diamantů. Vzácný typ diamantu může naznačovat, že voda může proniknout hlouběji do nitra Země, než si vědci dříve mysleli.

Den s experimentální fyzikou 2023

Dne 6. listopadu se konala již tradiční a oblíbená akce s názvem Den s experimentální fyzikou (DSEF), organizovaná Fyzikálním korespondenčním seminářem (FYKOS). Jednalo se již o 29.

Dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Během XXVII. Světového kongresu silničního hospodářství, ( 2. - 6. října), společnosti VDT Technology a CertiCon představily nový software s názvem TrafficFlow.

Diamanty v zemském plášti potřebují elektrické pole

V laboratorních experimentech vědci napodobovali podmínky v zemském plášti, vrstvě pod zemskou kůrou, kde se mohou tvořit diamanty. Zjistili, že diamanty rostly pouze tehdy, když byly vystaveny elektrickému poli.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail