Rozhovory

Článků v rubrice: 43

Satu Siltanen

Satu Siltanen pracuje pro společnost Fortum, jednu z nejvýznamnějších společností v oblasti energetiky a teplárenství v severských zemích. Vystudovala mechanické inženýrství na Technologické univerzitě v Helsinkách, obor Energetické technologie a elektrárny. Působila jako stážistka v uhelné elektrárně, získala řadu kontaktů z oboru jaderné energetiky. Další stáž absolvovala v Technickém výzkumném centru. Svoji diplomovou práci připravovala ve spolupráci s Fortum, kde zjišťovala závislost citlivosti životního prostředí na radiaci pomocí simulace Monte Carlo. Už mnoho let hraje floorball a ráda jezdí na koni. Kromě jiného je i členkou finské organizace Young Generation (YG).

Fotogalerie (3)
Elektrárna v Olkiluoto

Co to je Young Generation?
Sdružení mladých jaderných fyziků nebo vůbec mladých lidí pracujících v jaderné vědě, technice a energetice. Do jeho dění se aktivně zapojuji již pět let. Jsem dokonce viceprezidentkou YG. Po celou dobu svého členství v YG se také podílím na mezinárodní spolupráci, protože podobná sdružení existují po celém světě (i v ČR). Zastupuji finskou YG v Evropské nukleární společnosti ENS YGN a jsem představitelem naší země na Mezinárodním kongresu Youth Nuclear (International Youth Nuclear Congress). Myslím, že práce v YG mi dává příležitost získávat a prohlubovat mé znalosti v oblasti jaderných technologií. Zároveň mohu podporovat spolupráci mezi jadernými profesionály ve Finsku a v zahraničí.

Kolik má sdružení členů, jaké jsou jeho hlavní aktivity, jak spolupracujete s ostatními YG sdruženími?
Jsme aktivní sdružení mladých jaderných odborníků, kteří pracují ve vědeckých centrech pod Finskou nukleární společností (FNS). V průměru máme okolo 160 členů, zatímco ve Finské nukleární společnosti je jich přes 600. Jedním z hlavních cílů FNS YG je příprava akcí pro mladé jaderné odborníky a ostatní členy v oblasti vzdělávání, spolupráce a podpory týmového ducha. Dalším posláním YG je mezigenerační výměna zkušeností. Organizujeme semináře a exkurze, na nichž se vzájemně setkávají zkušení profesionálové a mladí lidé. Například v roce 2007 jsme na jaře připravili exkurzi na Ukrajinu, kde jsme navštívili místní elektrárny a také Černobyl. Kromě toho se snažíme podporovat zájem o studium jaderného inženýrství mezi studenty – připravujeme informační setkání, kde o své práci přednášejí mladí odborníci, představují se významné společnosti a prezentují se zajímavé pracovní příležitosti.

YG se také účastní veletrhů a nejrůznějších akcí věnovaných vzdělávání. Zapojujeme se do mezinárodní spolupráce s jadernými sdruženími ENS YG Network a IYNC (Mezinárodní konference mladé jaderné generace).

Co tvoří náplň vaší práce ve FORTUM?
Působím v Jaderném oddělení, kde pracuje asi 130 inženýrů se znalostmi ze všech oborů jaderné energetiky – od jaderných elektráren po nakládání s odpady. Poskytujeme technickou podporu jaderným zařízením, která vlastní Fortum. Patří sem např. finská jaderná elektrárna Loviisa, ale Fortum má také částečný podíl v TVO, která provozuje dva reaktory v Olkiluoto a třetí staví, a v některých švédských zařízeních. Já pracuji jako konstrukční inženýr ve skupině radiační ochrany. Aktuálně se zabývám zajištěním bezpečnosti pro elektrárnu Loviisa. Vypočítáváme teoretickou četnost, množství a dobu uvolňování radioaktivního záření do okolí. Kromě toho se podílím na pohotovostní připravenosti Loviisy a připravujeme zkoušky tamější pohotovostní skupiny.

Co máte na své práci nejraději a co byste naopak změnila?
Nejlepší na mé práci je možnost podílet se na tolika různých věcech najednou. Obor, který jsem si vybrala, je dost široký a proto se stále učím. Pozitivně hodnotím také fakt, že přes svůj věk mám poměrně velkou zodpovědnost. Na druhou stranu mě práce někdy pořádně zavalí.

Olkiluoto 3 je prvním reaktorem typu EPR (European Pressurized Water Reactor) na světě. V této souvislosti se ozývá kritika na problémy s tímto prototypem, jako je prodloužení termínu výstavby, ekonomická rentabilita apod. Jaký je váš názor?
Podle mě není problém v termínech – prodleva nastala díky tomu, že oproti původní konstrukci elektrárny došlo k značnému vývoji v jaderném průmyslu. Nyní je třeba, aby generace odborníků, kteří úspěšně postavili čtyři reaktory ve Finsku, předala svoje zkušenosti těm, kteří budou tyto bloky provozovat v budoucnu. Tento projekt je velkou výzvou a podle mne byl původní návrh velmi náročný. U všech tak velkých projektů dochází ke zdržením a může se stát, že nějaké odvedené práce nebo vyrobené součástky nefungují tak, jak se předpokládalo. To pak vyvolává veřejnou diskuzi a kritické reakce. Časová prodleva a další nastalé problémy potvrzují, že současné úřady společně s TVO chtějí postavit opravdu bezpečnou jadernou elektrárnu.

Jaderné elektrárny vyrábějí ve Finsku 33 % elektřiny a jejich kapacita pravděpodobně bude stoupat. Loviisa získala novou licenci na provozování zařízení do roku 2030 a objevily se zprávy, že se ve Finsku zamýšlí výstavba dalšího, šestého zařízení. Máte nějaké informace o tomto projektu?
Možnost vybudování dalšího reaktoru je velmi zajímavá. Podle finské legislativy je prvním krokem v procesu výstavby nového zařízení sestavit zprávu o vlivu na životní prostředí. Fortum a TVO tento postup aktuálně zahájili. Dalším krokem je žádost o povolení u finské vlády (Státní rady). Podle zákona musí být nový projekt v souladu s tzv. „dobrým zájmem společnosti“. V materiálu Souhrn hodnocení vlivů na životní prostředí pro Loviisu 3 je uvedeno, že projekt tento požadavek splňuje a pokud bude schválen, může začít výstavba třetího bloku v roce 2012 a v roce 2018 může být zařízení uvedeno do provozu.

Co si lidé u vás myslí o jaderném průmyslu?
Finové jsou vůči jádru naladěni převážně pozitivně. Jádro jako ekonomicky výhodný zdroj energie bez emisí oxidu uhličitého patří do finského energetického mixu. Jadernou energii pokládáme za spolehlivou a bezpečnou. Finové nechtějí být závislí na dovozu elektřiny a naše elektrárny jsou v provozu několik desítek let bez větších problémů. Obchodování s emisemi v Evropě žene ceny elektřiny nahoru a v této situaci roste význam všech dostupných bezemisních technologií a zdrojů, včetně jaderné energie. A to nejen kvůli ekonomickým důvodům, ale také kvůli zachování životního prostřední a omezení klimatických změn.

O činnosti české Young Generation – CYG- se dozvíte na http://www.cyg.vytiska.eu


Mladá generace České nukleární společnosti - Czech Young Generation
Rozvoj jaderné energetiky v 21. století je zcela závislý na nastupující mladé generaci. Generace odborníků, kteří dnešní jaderný průmysl a know-how budovali, odchází postupně na zasloužený odpočinek. Mladí lidé musejí být proto připraveni převzít vedoucí roli v jaderném průmyslu a výzkumu. To je důvod proč:

  • se Czech Young Generation (CYG) snaží o získávání a vzdělávání mladých inženýrů, techniků a ostatního kvalifikovaného personálu pro práci v oblastech využívání jaderné technologie, ať už se jedná o školy a univerzity, nebo o jaderný průmysl samotný,
  • usiluje o navazování a udržování kontaktů mezi mladými inženýry, techniky a studenty jaderných oborů, jakož i o intenzívní výměnu zkušeností mezi starší a mladou generací,
  • se zasazuje o pořádání odborně orientovaných seminářů, konferencí a setkání odborníků, se zaměřením především na mladou generaci,
  • podporuje aktivní zapojení mladých lidí do práce České nukleární společnosti, včetně jejich zapojení do vedoucích funkcí,
  • se snaží o vytváření prostoru pro společnou komunikaci a setkávání členů jednotlivých „Young Generation“ na evropské úrovni a rozšiřuje mezinárodní kontakty mladé generace

CYG byla založena 7. 7. 1997, je členem Young Generation Network při Evropské nukleární společnosti a v současnosti registruje 59 členů (ČEZ, ÚJV, Škoda JS, ENVINET, ČVUT-FJFI, ZČU, SÚJB). Zájemci o členství se mohou obrátit na předsedu CYG při současném splnění jediných dvou podmínek:

  • členství v České nukleární společnosti
  • věk maximálně 35 let

Darina Boumová
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Biotechnologie a umělá inteligence proměňují zdravotnictví

Technologický pokrok přináší revoluci ve zdravotnictví, zlepšuje přístup pacientů k personalizované péči a zajišťuje, aby lékaři dodržovali pokyny založené na důkazech.

Potlesk pro „vynálezce“ tokamaku JET Paul-Henri Rebuta

Vedle „otců“ fúzního zařízení tokamaku Igora Tamma a Andreje Sacharova byl v historii fúze ještě další okamžik, kdy jednomu jedinému člověku mohla být udělena cena za nejlepší ...

Přeměna uhelné elektrárny na nízkoemisní teplárnu

Moravskoslezský kraj je z hlediska energetických záměrů jedním z nejvýznamnějších v Česku. Do roku 2040 plánuje například ČEZ v kraji investovat desítky miliard korun, v první ...

Zdá se, že antigravitace neexistuje

Nový výzkum antihmoty dává Albertu Einsteinovi opět za pravdu. 27. září 2023 oznámil mezinárodní tým fyziků zásadní zjištění: zdá se, že antihmota ...

I antihmota se chová jako částice i vlna

Fyzici již dlouho vědí, že téměř vše – světlo a další formy energie, ale také každý atom ve vašem těle – se chová z klasického hlediska i jako částice, i jako ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail