Rozhovory

Článků v rubrice: 42

Profesionál

Absolventka jednooborové psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (FF MU) zakotvila v energetice. Ptáte se, na co potřebuje energetika psychologa? To byste se divili! Dokonce velmi specializovaného psychologa.

Fotogalerie (1)
Ondřej Grepl

Vedete Oddělení psychologické diagnostiky ve společnosti ČEZ, a. s. Můžete vysvětlit svou činnost podrobněji?

Působíme zejména v oblasti jaderné energetiky, kde je psychologie zaměřená na predikci žádoucího chování, tedy spolehlivého pracovního výkonu klíčových zaměstnanců a dále na predikci bezpečného chování ve střeženém prostoru jaderné elektrárny. Jinými slovy: ověřujeme profesní psychickou způsobilost, která se týká řídicího operativního personálu a dalších vyjmenovaných provozních funkcí. Dále provádíme psychologická vyšetření, kterými ověřujeme způsobilost k samostatnému vstupu do střežených prostor jaderné elektrárny. Kromě těchto stěžejních činností provádíme např. výběrová řízení, podílíme se na školení personálu v kurzech základní a periodické přípravy, atd.

Jak vypadá Váš typický pracovní den?

Na oddělení působí kromě mne další tři psycholožky a náš program probíhá podle předem dlouhodobě stanoveného harmonogramu v podstatě na třech lokalitách. V Brně, na ŠKVS, kde máme „základnu“, dále na psychologických pracovištích na JE Dukovany a JE Temelín, kam vyjíždíme a kde jsou vybavené psychologické laboratoře. Každý týden máme na těchto třech lokalitách zhruba sedm vyšetřovacích dnů. Tomuto vyšetření samozřejmě předchází důkladná příprava, která začíná podrobnou analýzou psychologické dokumentace každého „klienta“ a stanovením metodiky vyšetření. Vyšetření probíhají nejčastěji skupinově. Při důkladném profesním psychologickém vyšetření, které trvá 4–6 hodin, vyšetřujeme maximálně pět osob, méně časově náročné screeningové vyšetření (2–3 hodiny) probíhá zhruba ve skupině deseti lidí a to i dvakrát denně, podle aktuální potřeby. Po administrativním vyhodnocení testů přichází finální zpracování materiálů, které je plně v kompetenci psychologa. Spoustu času nám zaberou také konzultace s klienty, sebevzdělávání, apod.

Činnost vašeho oddělení je zaměřena především na prověřování způsobilosti zaměstnanců jaderných elektráren. Jakým způsobem toto hodnocení probíhá a jak často? Opakovaně nebo jen před nástupem do zaměstnání?

Ověřování psychické způsobilosti probíhá v souladu s Atomovým zákonem. Klíčoví provozní zaměstnanci absolvují psychologické vyšetření před nástupem do funkce a dále podle stanovených period. U operátorů jaderných elektráren je tato perioda při dosažení optimálních výsledků dvouletá, u ostatních funkcí je perioda pět let. U obou skupin se při nepřesvědčivém či problematickém výsledku tato perioda zkracuje na jeden rok. Vyšetřujeme standardizovanými psychologickými nástroji, nároky i hodnocení se liší podle profesních skupin. Metodika psychologického vyšetření pro samostatný vstup do střežených prostor je pro personál jaderné elektrárny, včetně dodavatelů, shodná, zvládnutelná širší populační normou.

Sledujete nějaký vývoj ve svém oboru u nás nebo v zahraničí? V čem vidíte největší posuny? Nastalo v hodnocení psychologické způsobilosti pracovníků v oborech spojených s jadernou energetikou – v případě práce v jaderné elektrárně apod. – v posledních letech zlepšení?

Ve všech vědních oborech, tedy i v psychologii, jde samozřejmě vývoj dopředu. Po roce 1989 došlo k obrovskému boomu psychologie práce, která do té doby stála spíše v pozadí. Tento boom však nastal spíše v personalistice a všech jejích procesech provázaných s psychologií. Naopak řada psychologických pracovišť, zejména ve výrobních podnicích, zanikla. Proto je pro nás velkým přínosem vzájemné sdílení zkušeností s našimi regionálně nejbližšími kolegy ze slovenských jaderných elektráren v Jaslovských Bohunicích a Mochovcích, kde má psychologie dlouholetou tradici, tak jako u nás. Samozřejmě si vyměňujeme zkušenosti s kolegy z příbuzných oborů – např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Řízení letového provozu – a to na odborných seminářích a workshopech, pořádaných našimi odbornými profesními organizacemi, jako je Českomoravská psychologická společnost, Česká asociace psychologů práce a organizace. Vývoj v zahraničí sledujeme prostřednictvím médií a odborné literatury. Jedna z mých kolegyň měla možnost navštívit jaderné elektrárny ve Spojených státech, kde získala zkušenosti nejen psychodiagnostické, ale také v oblasti výuky a výcviku personálu.

O bezpečnosti obou našich jaderných elektráren stále pochybují příslušníci některých protijaderně zaměřených sdružení. Ve své argumentaci často vzpomínají na černobylskou havárii, za jejíž příčinu se uvádí lidské selhání. Lze vůbec nějakým způsobem zaručit, např. pečlivým výběrem pracovníků, aby k nehodě na jaderném zařízení zaviněné právě chybným lidským rozhodnutím nemohlo dojít?

Personál jaderných elektráren je vysoce kvalifikovaný a ke specifické a náročné práci plně způsobilý nejen po stránce odborné a zdravotní, ale i psychické. Cílem psychologických vyšetření je predikovat požadované chování a eliminovat tak možnost selhání lidského činitele. Ve spojení s vyspělými moderními technologiemi považujeme možnost fatálního lidského selhání za téměř vyloučenou.

Proč jste si vybrala pro své povolání právě oblast jaderné energie?

V mém případě se jednalo o náhodu. Jsem humanitně zaměřená a k technice jsem měla nanejvýš neutrální vztah. Dnes, po dvanácti letech strávených ve společnosti ČEZ, se už také považuji za energetika-laika a mé smýšlení je vysoce „projaderné“.

Děkujeme za rozhovor

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jaderné firmy se spojují napříč světem

Společnost Westinghouse Electric Company a Ansaldo Nucleare podepsaly novou smlouvu o spolupráci na vývoji jaderné elektrárny 4. generace využívající technologii olovem chlazeného rychlého reaktoru – LFR (Lead-Cooled Fast Reactor).

Začínají se recyklovat solární panely, lopatky větrných turbín i popel z biomasy

Udržitelné technologie produkující co nejméně skleníkových plynů jsou novým náboženstvím dneška. I obnovitelné zdroje energie ale představují problém pro životní prostředí.

Ultrakondenzátor ve vodních elektrárnách

Finská společnost UPM Energy ve svých vodních elektrárnách Ontojoki ve finském Kuhmo investuje do ultrakondenzátoru. Ten se stane prvním svého druhu, který bude použit v hydroenergetickém ...

Spojené království si vybralo uhelnou elektrárnu jako místo pro stavbu prototypu fúzní elektrárny

Není žádným tajemstvím, že pokračováním (věřme, že úspěšného) projektu tokamaku ITER bude zařízení, pro které se obecně přijal název DEMO – demonstrační elektrárna.

Fusion móda - srážka světů

Někdy se musím hodně zamyslit, zda téma patří do popularizace vědy. Popularizovat termojadernou fúzi kupříkladu mezi technickou komunitou není až tak inovativní a nezbytné, neb tato část společnosti ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail