Rozhovory

Článků v rubrice: 43

Jak se létá hlavou dolů?

Jaké je to být pilotem akrobatického speciálu nám přiblíží dvojnásobný mistr české republiky v akrobacii, air-show pilot, člen národního týmu reprezentace v bezmotorové akrobacii Aeroklubu České republiky, letecký akrobat David Beneš. Jeho život vzhůru nohama za kniplem kluzáku mu v kategorii akrobacie kluzáků v roce 2015 přinesl stříbrnou medaili v týmových výsledcích a ve světové špičce dvanácté místo.

Fotogalerie (8)
David v akrobatickém kluzáku (foto archiv Davida Beneše)

Co obnáší letecká akrobacie?

Je to extrémní sport, kdy se piloti snaží o velmi přesné pohyby v trojrozměrném prostoru při rychlostech kolem 300 km/hod, a to současně za působení velkých a měnících se přetížení.

Letecká akrobacie patří mezi sportovní disciplíny, které vyžadují dokonalou souhru fyzických a psychických vlastností pilota. Pilot akrobatického kluzáku navíc musí kalkulovat s výškou i prostorem, nemá možnost opravovat své chyby přidáním tahu motoru. O to je létání s akrobatickým kluzákem těžší.

Jak probíhá let na akrobatické soutěži?

Bezmotorová akrobacie je druh sportovní disciplíny, při níž akrobatický pilot s akrobatickým letadlem provádí předem stanovené obraty za účelem dosažení co nejvyššího počtu bodů za přesnost jejich provedení.

Akrobatické závody probíhají v několika kategoriích, mezi čtyři hlavní patří – sportsman, intermediate, advanced a unlimited.

Na soutěžích se létají sestavy složené z akrobatických prvků. Jsou to sestavy povinné, tajné a volné. Piloti poměřují své síly v pomyslném akrobatickém boxu, který je dán čtvercem o rozměru kilometr krát kilometr. Během soutěžního letu rozhodčí hodnotí např. dodržení směru letu, přesnost a čistotu provedení jednotlivých prvků, dodržení spodního výškového limitu, harmonie, elegantnost a mnoho dalších kritérií.

Letecká akrobacie patří mezi nebezpečné sporty, čeho se při letu nejvíce obáváte?

Akrobacie se právem považuje za královnu leteckých sportů a tento krásný a náročný sport s sebou samozřejmě nese i jistá rizika. A to zejména proto, že na pilota působí velké přetížení a je velmi zatěžována i samotná konstrukce letadla. Proto se akrobatická letadla konstruují z vysoce kvalitních materiálů a jejich akrobatický život je spočítán na určitý nálet hodin, po jehož dosažení akrobatická životnost končí a letadlo již nesmí létat.

Během akrobatického letu se pilot musí stoprocentně koncentrovat na řízení letadla, a proto na strach není čas. Tím nechci říct, že nemám respekt, ten mám každopádně velký.

S jakými bezmotorovými letadly je možné létat vrcholovou akrobacii?

Pro létání ve dvou nejvyšších kategoriích Advanced a Unlimited se využívají akrobatické speciály typu MDM – 1 Fox , S-1 Swift, případně SZD-59 acro. Já létám s kluzákem MDM 1 Fox, což je profesionální akrobatický speciál využívaný zejména při závodech Mistrovství světa. Je to taková stíhačka mezi kluzáky. Vyniká svojí skvělou obratností, avšak chyby neodpouští. Jeho pevná kompozitová konstrukce umožnuje snášet násobky přetížení +9 G až -6 G a rychlost téměř 300 km/h. Díky tomu má velký rozsah v obálce obratů. To znamená, že jeho konstrukce je schopna odolávat těm nejnáročnějším akrobatickým prvkům.

Jaké meteorologické podmínky musí být splněny pro létání akrobacie?

Akrobatický let na soutěži začíná ve výšce 1 250 m nad zemí, proto je nutné, aby spodní vertikální hranice oblačnosti byla vyšší, než je výška zahájení akrobacie. Dále je nutné dodržovat další meteorologická minima, která jsou dána leteckými předpisy, jako je například viditelnost. Další faktory, které let významně ovlivňují, jsou vítr a případné turbulence.

Jaké je základní řízení letadla?

U většiny sportovních a akrobatických letadel se k řízení letadla využívá mechanický systém ovládání kormidel. Pilot ovládá letadlo vychylováním řídicí páky a pedálů nožního řízení. Výchylky řídicí páky a pedálů se přes táhla nebo lanovým převodem přenášejí na samotná kormidla. Řídicí pákou se ovládá výškové kormidlo a křidélka. Výškové kormidlo je pohyblivá součást řídicích prvků letadla; je umístěno na zadní hraně vodorovných ocasních ploch. Pomocí výškového kormidla ovládá pilot stoupání a klesání letadla (klopení), pomocí křidélek pak klonění letadla (náklon). Pedály směrového řízení ovládají směrové kormidlo, které se používá při zatáčení.

Řízení letadla při akrobacii je velice specifické zejména díky složité koordinaci kormidel, která dělá z akrobacie umění.

Mohl byste vybrat jeden prvek a přiblížit čtenářům jeho provedení z pohledu techniky pilotáže?

Tak například prvek zvaný vývrtka. Vývrtka je akrobatický obrat, při němž se letadlo pohybuje směrem k zemi po šroubovici o svislé ose s velmi malým poloměrem za současného rychlého otáčení. Pro vývrtku je charakteristické nesymetrické odtržení proudu na profilu křídel. Pohyb letadla ve vývrtce je složitý, letadlo se pohybuje v podstatě okolo všech os.

Vývrtky se dělí z celé řady hledisek. Podle smyslu otáčení na levou anebo na pravou stranu, dále pak na vývrtku normální, zádovou a plochou.

Já uvedu obecní postup pro vývrtku normální. Vstup letadla do tohoto obratu provede pilot z ustáleného přímočarého letu lehkým přitažením řídicí páky výškového kormidla směrem k sobě.  Tím letadlo začne ztrácet rychlost a při rychlosti cca o 5-15 km/h vyšší než je rychlost pádová (ta se u každého typu letadla mírně liší a pilot jí nalezne v letové příručce daného typu), plně vyšlápne směrové kormidlo na stranu zvoleného smyslu otáčení. Ve chvíli kdy dojde k poklesu přídě letadla, pilot plynule naplno přitáhne řídicí páku výškového kormidla. V průběhu vývrtky pilot udržuje kormidla ve stejné poloze.

A vybrání vývrtky?

Každý typ letadla má při vybírání vývrtky určité zvláštnosti. U některých typů se musí dodržet přesně daný postup, který je uveden v letové příručce konkrétního typu letadla. Obecně platí, že pilot vychýlí směrové kormidlo proti směru otáčení letadla ve vývrtce. Výškové kormidlo vychýlí do neutrální polohy (povolení řídicí páky směrem od sebe), křidélka dá do neutrální polohy a po zastavení rotace vychýlí všechna kormidla do neutrální polohy. Po získání dostatečné rychlosti vybere střemhlavý let.

Jaká je cesta ke sportovnímu létání a jaká byla ta Vaše?

Možností je několik. Je možné začít létat v aeroklubu anebo v letecké škole, která nabízí pilotní výcvik. Letecký výcvik je možné zahájit s větroněm, s klasickým motorovým letadlem např. řady Cessna, Zlín pro získání osvědčení způsobilosti soukromého pilota letounů, s ultralehkým letadlem anebo se třeba stát pilotem vrtulníku. Zahájení výcviku vždy začíná teoretickou částí a až poté přijde praktický výcvik.

Mě osobně létání lákalo již v dětství. Mé letecké začátky začaly stavbou a létáním s modely letadel. Ve čtrnácti letech jsem zahájil svůj pilotní výcvik na větroních a později se stal sportovním plachtařem. Letecká akrobacie mě vždy lákala, proto jsem v roce 2012 začal s jejím výcvikem v leteckém klubu GAC (glider aerobatic club) Benešov pod vedením Miloše Ramerta.

Jaké znalosti by měl mít sportovní pilot?

Měl by ovládat princip a mechaniku letu, leteckou meteorologii, navigaci, základy elektrotechniky a radiotechniky, letecké přístroje, letadla – konstrukce křídla, trupu, podvozků atd., letecké pohonné jednotky, základy letecké psychofyziologie.

Proč je pro pilota důležité rozumět letecké meteorologii a navigaci?

Počasí má zásadní vliv na bezpečnost, plánování a hospodárnost leteckého provozu. Pro každého pilota je značně důležitá znalost pozorování a vyhodnocení aktuální meteorologické situace pro provedení letu, anebo hodnocení aktuální situace a vývoje během samotného letu. Znalosti pilota musí umožnit porozumění meteorologickým podkladům, dokumentaci pro let a specializované letecké předpovědi počasí.

Úkolem letecké meteorologie je vydávání speciálních leteckých meteorologických předpovědí. Zprávy těchto předpovědí jsou vysílány pomocí zpráv ve specializovaných kódech. Proto je nutné, aby se pilot v oblasti letecké meteorologie orientoval.

Letecká navigace je nauka o způsobech určování zeměpisných poloh letadel za letu a o způsobech vedení letadel po plánovaných tratích. Při sportovním létání je nejdůležitější a zároveň nejpoužívanější metoda srovnávací navigace. Při tomto způsobu navigace pilot srovnává terén, nad kterým letí, se situací v mapě a opačně. V leteckém vzdušném prostoru se nacházejí např. zakázané, omezené, dočasně omezené prostory, vojenské prostory. Těm je nutné se vyhnout. Proto pilot musí dokonale zvládat předletovou přípravu a znát rozdělení vzdušného prostoru.

Pilotujete pouze kluzáky nebo i jiná letadla?

Létám i s motorovými letadly a rád bych se věnoval i motorové soutěžní akrobacii. Je to pro mne další milník, kterého bych časem rád dosáhl. Ale z finančních důvodů pro mě zatím není možné skloubit soutěžní bezmotorovou akrobacii s akrobacií motorovou.

Chtěl byste se živit létáním?

Uvidím, co život přinese. V současné době ještě studuji na vysoké škole se zaměřením na letectví a pracuji jako stážista Aero Vodochody AEROSPACE a. s., které je i mým partnerem.

Kde vás diváci mohou vidět při akrobacii?

Zájemci mohou navštívit moje webové stránky www.benesdavid.cz (případně přejít na FB stránky), kde najdou fotografie a videa z mé akrobacie. Také tam najdou termíny leteckých dnů, na kterých budu vystupovat.

Děkujeme za krásné přiblížení nejen fyzikálních aspektů akrobatického létání a přejeme mnoho dalších úspěchů!

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Potlesk pro „vynálezce“ tokamaku JET Paul-Henri Rebuta

Vedle „otců“ fúzního zařízení tokamaku Igora Tamma a Andreje Sacharova byl v historii fúze ještě další okamžik, kdy jednomu jedinému člověku mohla být udělena cena za nejlepší ...

Přeměna uhelné elektrárny na nízkoemisní teplárnu

Moravskoslezský kraj je z hlediska energetických záměrů jedním z nejvýznamnějších v Česku. Do roku 2040 plánuje například ČEZ v kraji investovat desítky miliard korun, v první ...

Zdá se, že antigravitace neexistuje

Nový výzkum antihmoty dává Albertu Einsteinovi opět za pravdu. 27. září 2023 oznámil mezinárodní tým fyziků zásadní zjištění: zdá se, že antihmota ...

I antihmota se chová jako částice i vlna

Fyzici již dlouho vědí, že téměř vše – světlo a další formy energie, ale také každý atom ve vašem těle – se chová z klasického hlediska i jako částice, i jako ...

Z čeho budeme vyrábět pneumatiky?

 Pneumatiky jsou kulaté, černé a vyrobeny z gumy. Tak by je zřejmě popsala většina lidí. Při bližším pohledu však zjistíme, že design pneumatik a vzájemné působení různých ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail