Studenti

Článků v rubrice: 290

Letní stáž v ústavu pro jaderný výzkum Dubna

Dubna, Moskevská oblast, Rusko – město o málo větší než například severočeský Chomutov – je místem s relativně krátkou, zato ale zajímavou historií. Založeno bylo na začátku 20. století, jméno dostalo po řece Dubně, která se v severní části Moskevské oblasti vlévá do řeky Volhy. Původně rybářskou osadu proslavil vědecký výzkumný ústav, který byl jako vědecké centrum založen na popud vlády tehdejšího Sovětského svazu se záměrem vybudovat první ruský urychlovač částic. Dubna byla zvolena pro svou krátkou vzdálenost od Moskvy a přítomnost vodní elektrárny na Volze. Joint Institute for Nuclear Research (JINR), tj. spojený ústav pro jaderný výzkum v Dubně, se stal cílem stáže autora článku v červenci 2011 v rámci již šesté studentské mezinárodní letní školy zaměřené na jadernou fyziku a urychlovače částic pro nukleární medicínu.

Fotogalerie (1)
Dubna leží v Moskevské oblasti Ruska

Letní stáž měla dvě části: na první desetidenní letní školu navazovala devatenáctidenní letní praxe. To umožnilo účast více studentům, kteří zde setrvali buď celý červenec, nebo alespoň jednu z obou částí stáže. Celkem do Dubny přijelo 56 studentů, a to z Bulharska (1), Francie (1), Nového Zélandu (1), Polska (10), Ruska (17), Slovenska (5) a z České Republiky (21). Česká skupina se skládala ze zástupců ZČU v Plzni, ČVUT Praha, VUT Brno a SU v Opavě.

Plzeňáci nezaváhali

Organizátory letní školy byli spolu s výzkumným ústavem zástupci ČVUT Praha a Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani. Naše skupinka plzeňských studentů dostala pozvánku přes zástupce katedry elektroenergetiky a ekologie FEL ZČU, ing. Janu Jiřičkovou. Nezaváhali jsme a začali jsme měnit své letní plány. Vlastní organizace akce byla vynikající – víza, letenky, ubytování, diety, doprava z Moskvy do Dubny a zpět, to vše organizátoři letní školy zvládli na výbornou. Na nás zbylo si jen sbalit „čemodan“ a s platným pasem se dostavit včas na ruzyňské letiště.

Po příjemném letu a úspěšném přistání na moskevském letišti Šeremetěvo jsme vyrazili autobusem české výroby do Dubny, do hotelu „Café Grill“.

Denně čtyři přednášky v angličtině

Po prvním večeru stráveném prouzkomáváním okolí – především pobřeží řeky Volhy – následovala ve výzkumném ústavu náročná série přednášek v anglickém jazyce. Každý den nás čekaly čtyři odborné přednášky především z oblasti nukleární medicíny, např. témata PET, vliv radonu na člověka a léčba jeho vlivu, urychlovače užívané v lékařství, hadronová terapie v lékařství, dozimetrie dávek ionizujícího záření, základy radiační ochrany, biologická molekulární zařízení, fotodynamická terapie léčby rakoviny, radiobiologie a její matematické modelování, zobrazovací metody struktur DNA, radioterapie a její aplikace ve zkoumání namáhání buněk nebo LET radioterapie.

Publikační činnost

Po obvyklém programu přednášek odborníků mohl každý ze studentů (nepovinně) přednést patnáctiminutovou prezentaci vlastního tématu, ať už z oblasti nukleární medicíny, nebo například z klasické či jaderné energetiky. Tato témata jsme pak mohli zpracovat jako svůj příspěvek do sborníku letní školy, který bude publikován na stránkách Amercan Institute of Physics. Zároveň jsou všechny odborné přednášky i témata včetně prezentací studentů zveřejněny na stránkách mezinárodní školy.

Po obdržení certifikátu a památečního trička jsme na závěr absolvovali exkurzi do rozlehlého areálu výzkumného ústavu, konkrétně do technického zázemí protonové terapie léčby rakoviny.

Letní praxe

Na letní školu navázala letní praxe. Seznámili jsme se s laboratořemi a náplní jejich činnosti, zajímaly nás výsledky, kterých zde vědci v posledních letech dosáhli. S našimi školiteli jsme strávili v „naší“ laboratoři hned první odpoledne.

Během prvního týdne jsme měli v ranních blocích přednášek díky vedoucím výzkumných skupin možnost postupně poznat i ostatní laboratoře a odpoledne se pak s našimi školiteli blíže věnovat vlastním projektům. Už před začátkem praxe jsme měli na výběr z několika desítek projektů a na webových stránkach institutu jsme mohli předem získat základní informace jak o našich budoucích školitelích, tak díky přehledným abstraktům prostudovat náplň a cíle každého z projektů.

Laboratoře výzkumného ústavu

Ve výzkumném ústavu je sedm základních laboratoří: Bogoljubovova laboratoř teoretické fyziky (BLTP), Dželepovova laboratoř jaderných úloh (DLNP), Frankova laboratoř neutronové fyziky (FLNP), Vekslerova a Baldinova laboratoř vysokoenergetické fyziky (VBLHEP), Flerovova laboratoř jaderných reakcí (FLNR), Laboratoř informačních technologií (LIT) a Laboratoř radiobiologie (LRB). Naším domovem se pro následující tři týdny stala laboratoř jaderných reakcí, místními označována zkráceně „Ljar“.

Ruský projekt v českém jazyce

Naším školitelem se shodou okolností stal překvapivě náš krajan. Většinu praxe jsme tedy mohli komunikovat v našem rodném jazyce – náš tým byl česko‑slovenský. S ostatními kolegy jsme komunikovali bezproblémově anglicky (a v úplně krajním případě vzal člověk za vděk i příbuzností slovanských jazyků).

Naším cílem bylo stanovit mrtvé vrstvy polovodičového detektoru s následným vytvořením 3D modelu detektorového teleskopu v prostředí ROOT (program pro analýzu dat v částicové fyzice). Tento projekt byl krokě jiného zajímavý i proto, že zahrnoval celou řadu komplexních činností – od přípravy experimentu, kalibrace aparatury přes samotné měření a analýzu dat až po tvorbu 3D modelu a prezentaci výsledků. Pracovní stereotyp nám tedy rozhodně nehrozil a s kolegy jsme v institutu trávili více času, než jsme původně předpokládali.

Mimostudijní aktivity

Pobyt v Dubně nám zpestřilo mnoho aktivit, které pro nás připravovali lidé z univerzitního centra JINR. Ať už šlo o sportovní nebo společenské akce, o zábavu bylo vždy postaráno. Víkendy jsme využili k návštěvě obou ruských metropolí – Moskvy a Petrohradu. Prošli jsme se po Rudém náměstí, podívali se do Kremlu, obdivovali rozlehlé okrasné zahrady Petrodvorce, Ermitáž i velký klášterní komplex Sergej Posad.

Shrnutí ruské mise

Letní praxe vyvrcholila prezentací výsledků pracovních skupin a předáním certifikátů o absolvování praxe. Pokud uvažujete nad nějakou letní praxí, kde byste mohli prohloubit svoje znalosti a dovednosti, a přitom stihnout i trochu turistiky, pak vás výzkumný ústav v Dubně nezklame. Rodí se zde řada projektů, které jinde na světě nenajdete. A pokud jste nikdy nepracovali v mezinárodním kolektivu, letní stáž v ústavu pro jaderný výzkum Dubna je velmi dobrý způsob, jak získat ty nejcennější zkušenosti.

Weby

Město Dubna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dubna_(Moskevská_oblast)

Letní škola
http://uc.jinr.ru/biomed11/index.html

American Intitute od Physics
http://www.aip.org

Ústav teoretické a experimentální fyziky ČVUT Praha
http://www.utef.cvut.cz/index.php?Ns=406&id=1000020

Aleš Kaplan, Luboš Piterka
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Strava s vysokým obsahem tuku může snížit schopnost mozku regulovat příjem potravy

Pravidelná či dlouhodobá konzumace stravy s vysokým obsahem tuku, resp. kalorií, může snížit schopnost mozku regulovat příjem kalorií. Nový výzkum na potkanech publikovaný v Časopis ...

Co je nejcennější v online prostoru? Jednoznačně identita!

Digitální identita se stala jednou z nejcennějších komodit na světě. V důsledku toho je v plném proudu revoluce v interakci jednotlivců s veřejnými institucemi i soukromými organizacemi.

Lapání tajemných neutrin na argentinském reaktoru Atucha 2 jaderná fyzika a energetika Marie Dufková

V kontejnmentu argentinského reaktoru Aucha II je instalována souprava pro detekci neutrin. Je součástí americko-argentinského experimentu, jehož cílem je získat více informací o dosud stále ...

Čínský reaktor čtvrté generace dosáhl plného výkonu

Demonstrační vysokoteplotní plynem chlazený reaktor HTR-PM (High Temperature Gas-Cooled Reactor-Pebble-bed Module) s tzv. oblázkovým palivem v lokalitě Shidaowan v čínské provincii Šan-tung ...

Které země jsou nejbezpečnější pro práci online?

Určitě jste už slyšeli pojem „digitální nomád“. Lidé cestují po světě a zároveň pracují na dálku, což jim umožňuje objevovat vzrušující místa a zároveň budovat kariéru.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail