Studenti

Článků v rubrice: 231

Expo Science Amavet

Studenti středních škol – přihlašujte se do soutěže vědeckotechnických projektů!

Fotogalerie (1)
Ilustrační foto

Jednotlivci nebo týmy mohou přihlásit soutěžní projekt z libovolné oblasti (fyzika, chemie, biologie, geografie, historie, apod.). Projekt musí být zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi, podíl mladých řešitelů na výsledcích však musí být prokazatelný. Soutěžící si zpracuje na své téma plakátovou prezentaci a musí být schopen výsledky své práce obhájit česky i anglicky.

Již 18. ročník soutěže proběhne letos dvoukolově: regionální kola 17. a 18. března 2011 v Pardubicích, 22. a 23. března 2011 v Brně a 29. a 30. března 2011 v Příbrami, autoři nejlepších prací postupují do národního finále, které se koná 28. a 29. dubna 2011 na Akademii věd v Praze.

Podrobné podmínky, propozice a on-line přihlášku najdete na http://amavet.fvtp.cz/?q=node/6

Elektronickou přihlášku do soutěže je potřeba poslat do 28. února 2011.

Přejeme mnoho zdaru!

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Centrální solenoid ITER

Který magnet tokamaku je nejdůležitější? Bez magnetů toroidálního pole vám plazma uteče na stěny komory, bez magnetů pole poloidálního nedosáhnete potřebného tvaru plazmového provazce, bez magnetů centrálního solenoidu nebude žádné plazma…Stop!

Dolivo - Dobrovolskij a počátky přenosu elektrické energie

Před sto lety zemřel dnes již málo známý ruský fyzik, elektrotechnik a vynálezce M. O. Dolivo-Dobrovolskij. Jako jeden z prvních fyziků a techniků teoreticky i prakticky odhalil možnosti využití trojfázového střídavého proudu.

Výletů do vesmíru se nebojíme, ale auto si raději budeme řídit sami

Mladí by chtěli profitovat z vědeckého pokroku okamžitě, starší generace se dívá spíše na jeho pozitivní vliv do budoucna, vyplývá z průzkumu 3M o postojích veřejnosti k vědě (State of Science Index).

Výroba vakuové nádoby ITER

Práce na staveništi tokamaku ITER pokročily a množí se zprávy o dokončených komponentách vlastního reaktoru tokamaku ITER, o jejich transportu z výrobních závodů na staveniště a jejich instalaci.

Proti znečistění ovzduší se dá bojovat i jednoduchým nástrojem za dolar

Jednoduché nové zařízení, které přijde na méně než 1 USD, by mohlo pomoci celosvětovému úsilí o snížení škodlivého znečištění ovzduší emisemi amoniaku. A zároveň zlepšit produkci potravin! Malý plastový nástroj navrhli brazilští vědci ve spolupráci s ...

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail