Studenti

Článků v rubrice: 315

Havárie na jaderce a další kratochvíle Letní školy jaderného inženýrství CENEN aneb deník operátorky

Bylo nebylo, CENEN (Czech Nuclear Education Network) uspořádal pro studenty vysokých škol 2. ročník Letní školy jaderného inženýrství. Jejím posláním bylo sjednotit výuku a sdílet znalosti v oblasti jaderného inženýrství v České republice. „Mladé techniky je třeba připravovat a to se letní škole daří výborně,“ konstatovali účastníci. Zážitků bylo tolik, že stálo zato založit deník. Tady je ten z pera operátorky ÚJV Řež Martiny Malé.

Fotogalerie (6)
Studenti už vědí, že je čeká jaderná havárie, ale berou to na lehkou váhu

Čtvrtek 26. 8.
První den jsme strávili v Rožné exkurzí do uranového dolu a záložního centrálního skladu použitého paliva Skalka. Ubytování v penzionu Slovácká chalupa bylo překvapující, nicméně „ucházející“ – objednány byly 3 pokoje po 5 lůžkách. Vzhledem k poměru chlapců a dívek, který takto nastaven nebyl, byly pokoje přiměřeně smíšené. Večer jsme ochutnali místní pivo a stravu: Starobrno a kotel vydatné česnečky, kupu tataráku či jiné pochutiny. Porce byly veliké. Letní škola tak začala pěkně.

Pátek 27. 8.
Den s názvem „Od kamene ke koláči (žlutému)“ jsme zahájili v Dolní Rožínce ve firmě Diamo – Geam úvodní přednáškou o těžbě uranu. Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny a přesunuli se buď tisíc metrů pod zem do uranového dolu, nebo jen 70 metrů pod zem do plánovaného centrálního skladu použitého paliva Skalka. Exkurze v podzemí vzbudily veliký ohlas účastníků. Po přesunu do Počátek u Pelhřimova jsme se ubytovali v penzionu Karásek. Oficiální zahájení proběhlo před večeří seznamovací aktivitou, při níž jsme se rozdělili do 4 týmů, které dostaly za úkol vymyslet svůj název, motto a pokřik.

Sobota 28. 8.
Sobota se nesla v duchu tématu „Reaktor pro nový Temelín“. Dopolední blok vyplnil Ing. Zdebor ze Škody JS přednáškou s názvem „Moderní trendy ve vývoji energetických jaderných reaktorů.“ Zaměřil se na:

 • energetické reaktory v současnosti ve světě v provozu

 • nové projekty jaderných elektráren

 • pokročilé lehkovodní reaktory

 • potenciální projekty jaderných elektráren

 • vývoj PWR v USA

 • vývoj EPR v Evropě

 • vývoj v Ruské federaci

 • 4. generace jaderných reaktorů

Odpolední blok tvořilo shrnutí základních jaderných znalostí z fyziky, technologie a termohydrauliky, speciálně o štěpné řetězové reakci, konstrukci jaderných elektráren a vývinu a odvodu tepla z aktivní zóny. Procvičili jsme si to pak v jaderných kvizech, ve kterých jsme nasbírali první body.

Po večeři jsme si vyslechli poutavé vyprávění úsměvné historky o fyzikovi Bohrovi  v podání Pavla Záchy. Musíme uznat, že každovečerní čtení bylo příjemnou novinkou letní školy. Poté se soutěžní týmy utkaly ve stolní hře „Vysoké napětí“, jejímž smyslem je zásobovat elektřinou co nejvíce měst. Samozřejmě tuto hru nehráli všichni, nýbrž pouze vyslanci za každý tým. Tečkou za sobotním večerem byl výhřevný pobyt v sauně, zchlazení v bazénu s protiproudem a odpočinek ve vířivce.

Neděle 29. 8.
Neděle s názvem „Bez lidí a výzkumu to nepůjde“ navázala na předešlý den „nalejvárnou“ jaderných znalostí na téma palivový cyklus, hodnocení bezpečnosti, bezpečnostní systémy a úvod do havárií. Odpolední program patřil Ing. Sklenkovi z Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT, jehož přednáška pojednávala o výzkumných jaderných reaktorech, jejich typech a prováděných experimentech.

Získané poznatky o výzkumných reaktorech jsme obratem využili při tvůrčí úloze o výstavbě (či nevýstavbě) takového reaktoru v blíže neurčené zemi východní Afriky. Tato soutěž dala možnost účastníkům rozvinout tvořivost, suverenitu a vlastní názor a zdokonalit argumentaci a přesvědčovací dovednosti.

Před večeří se ještě přidal Daneš Burket (ČEZ) se svou přednáškou o prodlužování životnosti jaderných elektráren, zejména Dukovan. Po večeři jsme vyhodnotili situaci ve východní Africe, čímž týmy značně pobavily posuzující komisi. Rozjetou soutěživost jsme dále uplatnili v soutěžích „Jaderný kufr“ a „Jaderný milionář“, jež nám upevnily získané znalosti z oblasti jaderného inženýrství.

Pondělí 30. 8.
Pondělí s názvem „Hlavně opatrně“ začalo poněkud akčně rozborem vybraných scén bondovky „Zítřek nikdy neumírá“. Po zkritizování vybraných scén navázala předsedkyně SÚJB, Ing. Drábová, přednáškou „Bezpečnost nových jaderných elektráren“ v níž se věnovala zejména jaderné renesanci a plánům USA, Evropy, Ruska, Číny a Afriky.

Odpolední blok převzal prof. Čechák z Katedry dozimetrie FJFI ČVUT přednáškou „Biologické účinky ionizujícího záření“, s hlavními tématy:

 • kosmické záření

 • rozpadové řady

 • dávkové limity

 • účinky ionizujícího záření na organismus

Přednáškový blok zakončil Vašek Dostál přednáškou o jaderných haváriích. A že jich už bylo!
Po večeři následovalo čtení humorných historek z fyziky a klání v Jaderných šipkách. Z nedostatku jiného sportu jsme se trefovali jak do schématu právě provozované aktivní zóny jednoho bloku Jaderné elektrárny Dukovany, tak do průřezu dukovanské palivové kazety.

Úterý 31. 8.
Brzy ráno jsme vyrazili „Po stopách operátora Homera“ směr Temelín. Dopoledne jsme strávili na simulátoru, kde jsme byli svědky řešení situace výpadku dvou hlavních cirkulačních čerpadel, která se pro nás i pro obsluhu překvapivě vyvinula ve vážně vypadající havárii s nečekaným výpadkem všech čtyř hlavních cirkulačních čerpadel. Nováčci, kteří se na simulátoru zaučují na operátory, bravurně zvládali řešení havarijního stavu. Navíc došlo k prasknutí několika trubek v parogenerátoru a následné vniknutí aktivní vody do sekundárního okruhu. Úlohu pro ně připravili školitelé, kteří sledovali jejich počínání. Přes nenadálý vývoj událostí se podařilo směně vyřešit nastalou situaci s ledovým klidem. Inu, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Nutno dodat, že exkurzi na simulátor, kdy je možno zažít směnu v akci, jsme si vychutnávali, neboť této zkušenosti se nám běžně nedostává. Zde jsme mohli na vlastní oči vidět, jak všechno probíhá a co všechno vyškolení operátoři znají a zvládají.

Po výborném obědě v temelínské kantýně jsme pokračovali v poslechu přednášky Ing. Hrdličky o přípravě nového jaderného zdroje u nás i o nových jaderných zdrojích ve světě. Temelínskou seanci završil Ing. Šimák vyprávěním na téma „ETE včera, dnes a zítra“. Líbily se nám fotografie nejen z výstavby ETE, ale i z právě ukončené Letní univerzity a Jaderné maturity.

Večer jsme s úsměvem na tváři shlédli film rakouské produkce o smyšlené havárii v jaderné elektrárně Dukovany „Der Erste Tag“. Film znázorňoval, jak si v Rakousku představují havárii jaderného reaktoru s únikem radioaktivity. Následoval rozbor a kritika filmu a pak už jen svlažení hrdla po náročném dni.

Středa 1. 9.
Středa se nesla v duchu „Od štěpení k zásuvce“. Dopolední blok patřil předsedovi CENENu, prof. Tlustému z FEL ČVUT (Katedra elektroenergetiky), který poutavě přednášel o struktuře elektrizační soustavy, tocích energie v Evropě a kontrole a řízení soustavy.

Po obědě jsme se věnovali radiačnímu poškození materiálů s Ing. Haušildem z Katedry materiálů FJFI ČVUT. Slyšeli jsme o interakcích záření s hmotou, vlastnostech ozářených materiálů, vlivu příměsí na vlastnosti komponent jaderných zařízení a životnosti reaktorové nádoby.

Odborníkem k večeři byl Dr. Škoda z Katedry jaderných reaktorů FJFI ČVUT, který vysvětlil obohacování uranu a další kroky při výrobě jaderného paliva.

Po večeři se jednotlivé týmy utkaly v soutěži „Riskuj“ a nasbíraly tak další body. A jelikož se sobotní sauna osvědčila, tak jsme si ji zopakovali i dnes.

Čtvrtek 2. 9.
Čtvrtek byl pojmenován poněkud prozaicky  „Teče voda, teče“. RNDr. Sajdl z VŠCHT (Ústav energetiky) přednesl o koloběhu vody v jaderné elektrárně. Přednáška se týkala:

 • fázového diagramu a kritického bodu vody

 • čištění vody v jaderné elektrárně

 • koroze komponent jaderné elektrárny ve vodním prostředí

 • chemického režimu jaderné elektrárny

Po obědě se chopili žezla organizátoři Letní školy a my jsme se dověděli něco o netradičních jaderných aplikacích: Karel Katovský přednášel o transmutačních systémech, Vašek Dostál o jaderných zbraních a Pavel Zácha o dopravních prostředcích na jaderný pohon. Dostalo se nám tak informací například o prvních jaderných pumách použitých během 2. světové války a o jaderném pohonu ponorek či letadlových lodí.

Před večeří se ještě dostavil RNDr. Kawalec z Vítkovic a představil nám, co ve Vítkovicích umějí. A co že to je? No přeci parogenerátory!

Čtvrteční večer byl posledním společným, a tak pro nás organizátoři připravili raut. Vypadalo to, jako bychom týden nejedli! Nicméně raut se opravdu povedl, za což jsme samozřejmě panu šéfkuchaři poděkovali. Následovalo jídlo a jídlo a sem tam nějaká soutěž. Poslední body jsme nasbírali ve scénkách o propagaci jádra a v „Jaderném AZ kvízu“. A aby to bylo alespoň trochu spravedlivé, tak se úlohy obrátily a soutěžit museli i naši organizátoři v soutěžích naruby. Utkali se v otázkách z oblasti rekordů (např. kolik měří nejvyšší muž na světě a kolik nejmenší žena), v pití piva třímetrovým potrubím a v otázkách pro děti (např. jak dostat žirafu do lednice). Věřte, nevěřte, zábava trvala až do rána.

Pátek 3. 9.
Na závěr letní školy se nám představily firmy zaměstnávající v jaderné oblasti:

 • ČEZ, a. s.

 • ENVINET, a. s.

 • Škoda JS, a. s.

 • Vítkovice, a. s.

 • ÚJV Řež, a. s.

 • Alta, a. s.

Poté proběhlo vyhlášení výsledků jaderného klání a předání cen. Tímto byla Letní škola CENEN definitivně ukončena a my se můžeme těšit na příští ročník.Druhý ročník byl velice vydařený. Jak skladbou účastníků, tak přednášek a přednášejících. Faktem je, že mezi účastníky chyběl zástupce chemiků, nicméně na odbornosti účinkujících to neubralo.
Velký přínos letní školy spočívá v ucelení znalostí z různých oborů a v setkání lidí z různých vysokých škol. Studenti sice mají jistý základ jaderného vzdělání, ale zde si znalosti ujasní, prohloubí a prodiskutují s ostatními. Letní škola tak spojuje jednotlivé obory a jednotlivé technické univerzity v jeden celek, kdy studenti utvářejí jednu společnou komunitu jaderňáků. Velké plus patří také organizaci. Poměr mezi přednáškami a volným časem byl optimální, skladba jednotlivých dní perfektní a délka Letní školy úměrná jejímu poslání. Včlenění dvou exkurzí do programu školy sklidilo dobré ohlasy, stejně jako sportovní a soutěžní aktivity.Martinu Malou není třeba příliš představovat 3pol o ní a o její práci již psal: http://www.www.3pol.cz/cz/rubriky/rozhovory/1288-martina-mala-operatorka-experimentalnich-zarizeni

Martina Malá a Jan Prehradný

Martina Malá a Jan Prehradný
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Podmořský život u Velikonočního ostrova

Podmořský horský řetězec u Rapa Nui, známý také jako Velikonoční ostrov, hostí úžasnou řadu hlubokomořských druhů. Expedice na hřeben Salas y Gómez u Rapa Nui v Tichém oceánu ...

Tajemství radioaktivního promethia

Pomocí nové metody odhalili vědci klíčové vlastnosti radioaktivního promethia, prvku vzácných zemin. Stalo se tak až téměř osm desetiletí poté, co byl tento nepolapitelný prvek vzácných zemin objeven.

Vesmírná robotika se připravuje k explozivnímu růstu

Před pěti lety NASA zahájila misi jako vystřiženou ze sci-fi trháku. Nasadily robotický systém Astrobees na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), který zde pomáhá astronautům s opravami a údržbou.

Chytré meteostanice ve školách

Základní školy na Praze 4, Filosofská a Školní, se mohou pochlubit unikátním projektem monitoringu mikroklimatu a škodlivých látek v ovzduší.

Jsme genetická mozaika

Ve studii, kterou vedli Jan Korbel z Evropské laboratoře molekulární biologie (EMBL) a Ashley Sandersová z Berlínského institutu pro biologii lékařských systémů Centra Maxe Delbrücka ...

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail