Studenti

Článků v rubrice: 314

Talenty pro budoucnost energetiky

Výsledky soutěže diplomových a doktorandských prací „Cena ČEZ 2007“ „Společnost ČEZ provozuje elektrárny, distribuční sítě, obchoduje s elektřinou a vedlejšími energetickými produkty a všechny tyto činnosti spotřebují mnoho energie – totiž té lidské,“ řekla na úvod slavnostního předávání Ceny ČEZ v Betlémské kapli Hana Krbcová, ředitelka sekce Lidské zdroje Skupiny ČEZ. „Proto potřebujeme lidské síly, techniky, inženýry, zkrátka dostatek nových pracovníků do energetiky, která je oborem budoucnosti. Proto vyhledáváme a podporujeme talentované studenty a pořádáme tuto soutěž,“ dodala.

Fotogalerie (2)
Vítěz v kategorii doktorandských prací, Jakub Reiter, přebírá z rukou Hany Krbcové cenu za práci Nové elektrolyty pro moderní elektrochemické aplikace.

Vjubilejním, 10. ročníku se utkali nejlepší studenti a inženýři v soutěži diplomových a doktorandských prací Cena ČEZ. V oborech „výrobní zdroje elektrické energie“, „přenos a akumulace elektrické energie“ a „užití elektrické energie“ letos soutěžilo celkem 19 diplomantů a doktorandů, jejichž práce byly na domovských katedrách technických vysokých škol hodnoceny známkou „výborně“. Porota složená z pedagogů vysokých škol a z odborníků hodnotila přihlášené práce podle těchto kritérií: novost a originalita přístupu k řešení, vědecký způsob řešení, formulace problému, metodický postup při zpracování a formální úroveň řešení.

Vítězem v soutěži diplomových prací se stal Jan Šefránek z ČVUT s prací „Kvalita elektrické energie v distribučních soustavách“ (viz článek na str. 16), druhou cenu získal Petr Ošlejšek z ČVUT za „Technicko-ekonomické porovnání variant rekonstrukce parní elektrárny“, zvláštní cenu od poroty obdržel Jaromír Bok z VUT Brno za práci „Návrh teplárenského zdroje na biomasu“. Vítězem v kategorii doktorandských prací je doktorand z PřF UK Jakub Reiter s prací „Nové elektrolyty pro moderní elektrochemické aplikace“, druhou cenu si odnesl Ing. Michal Hoznedl ze ZČU Plzeň za práci „Difuzorová proudění“.

Ceny pro vítěze jsou peněžní, ale jejich použití je účelově vázáno na další rozvoj a sebevzdělávání (software, odborné stáže, konference atd.) po dohodě s řešiteli oceněných prací, a to v hodnotách 10 až 40 tisíc korun.

Soutěž diplomových a doktorských prací Cena ČEZ pořádá ČEZ tradičně jako součást svého vzdělávacího programu. Cílem soutěže je vyhledávání a podpora talentovaných mladých odborníků, případných budoucích zaměstnanců Skupiny ČEZ, vyhledávání a výběr nových technických i organizačních řešení, zejména takových, která zvyšují účinnost užití elektrické energie. Soutěží za deset let prošlo více než 200 studentů, z nichž někteří již ve Skupině ČEZ pracují. Růstu vzdělanosti mládeže v technických oborech věnuje ČEZ jako jediná česká firma systematickou a dlouhodobou pozornost.

Paní ředitelka Krbcová na závěr slavnostního předání vyhlásila další, jedenáctý ročník soutěže Cena ČEZ 2008. Informace a propozice naleznou studenti na www.cez.cz/vzdelavaciprogram.

Marie Dufková
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Přehled současného stavu SMR ve světě

O  SMR, malých modulárních reaktorech, jsme již psali několikrát. Ze souhrnného materiálu NEA (Jaderné energetické agentury OECD) jsme pro čtenáře Třípólu vybrali přehledy jednotlivých projektů (stav v r.

Co s vysloužilými fotovoltaickými panely, turbínami a bateriemi?

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a růst počtu elektrických vozidel (EV) je klíčem ke globálnímu snížení závislosti na fosilních palivech, snížení ...

Co nám vodní houby mohou říci o vývoji mozku

Když čtete tyto řádky, pracuje vysoce sofistikovaný biologický stroj – váš mozek. Lidský mozek se skládá z přibližně 86 miliard neuronů a řídí nejen tělesné funkce od vidění ...

Co uvádí vodní houby do pohybu

Vodní houby nemají neurony ani svaly, přesto se pohybují.  Jak to dělají a co nám to říká o vývoji krevních cév u vyšších živočichů, odhalili vědci z Evropské ...

Erupce sopky Santorini před 520 000 lety

Hluboko pod středomořským dnem, které obklopuje řecký ostrov Santorini, objevili vědci pozůstatky jedné z největších sopečných erupcí, které kdy Evropa viděla.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail