Studenti

Článků v rubrice: 236

Pět tisíc besed o energetické budoucnosti lidstva

Složený noční satelitní snímek světa to ukazuje jasně – na Zemi jsou místa, kde je v noci absolutní tma, přestože tam žijí miliony lidí. A naopak místa zářící světlem. „A teď si představte, že se těch více než 1,3 miliardy lidí, které nemají přístup k elektřině, rozhodne, že taky chtějí žít jako my. Prostě buď budou chtít, aby i k nim vedly dráty, nebo se přestěhují sem k nám do těch zářících míst,“ říká lektor a ve třídě by bylo slyšet upadnout špendlík.

Fotogalerie (3)
Na besedách studenti dostávají náš časopis a například si také mohou prohlédnout maketu jaderného paliva. (Foto: JLM)

Tak začala v pořadí již 5000. interaktivní přednáška a beseda osvětového programu Energie – budoucnost lidstva. Právě na Tři Krále proběhla v pražské Střední průmyslové škole spojovací techniky v Panské ulici. „Snažíme se studentům předávat všestranné informace o všech souvislostech energetiky, ale především je chceme inspirovat k používání vlastního rozumu,“ říká Václav Havlíček, vedoucí reaktorového bloku temelínské elektrárny, který je už 15 letjedním z lektorů tohoto pozoruhodného osvětového a vzdělávacího projektu.

Co si myslíš o energetice?

Projektu se dosud zúčastnilo téměř 190 tisíc mladých lidí. Podle jednoho z průzkumů, které proběhly mezi účastníky besed, si mladí Češi a Češky velice dobře uvědomují význam dostatku energie pro budoucnost lidstva a největší naděje v této souvislosti vkládají do obnovitelných zdrojů. Více než třetina z několika set dotázaných se ale zároveň domnívá, že podíl jaderné energetiky na celkové produkci elektřiny by se měl ve světě i v České republice zvýšit. Pro zachování současného stavu je přes 40%. Necelá desetina mladých lidí v ČR pociťuje nebezpečí havárie v jaderném zařízení jako riziko, daleko větší strach mají například z kvality potravin, ale především z dopravních nehod a civilizačních nemocí. Více než třetina dotázaných si myslí, že nedostatek energetických zdrojů ohrožuje budoucnost lidstva víc než rostoucí počet obyvatel, globální oteplování nebo světový terorismus.

 

O čem se mluví

Při besedách se mluví o ekonomických, ekologických, sociálních, technických a dalších souvislostech energetiky, o přednostech a záporech jednotlivých zdrojů energie, ale třeba také o tom, že v současné době 80% energie, kterou vyrobíme na Zemi, spotřebovává pouze 20% jejích obyvatel, dále že průměrná denní spotřeba elektřiny na jednoho člověka je 50 kWh, a co to znamená, když denně na Zemi přibývá více než 200 000 lidí. S lektory a lektorkami projektu mladí lidé hledají odpovědi i na tak poměrně složité otázky, jako jsou: Mají všichni lidé stejné právo na energii? Může nedostatek energetických zdrojů ohrozit mír na světě? Může výroba a spotřeba energie zničit životní prostředí na Zemi? Je zvyšování životní úrovně možné bez růstu spotřeby energie? Jaké zdroje energie má lidstvo k dispozici a jaká je cena za jejich využívání nebo naopak odmítnutí, zda a jaké máme možnosti volby a za jakých podmínek jsme či nejsme konkrétní zdroje i s jejich nevýhodami ochotni akceptovat? Vyzýváme čtenáře Třípólu, aby nám i oni napsali své názory na tyto otázky. Vybrané odpovědi redakční rada odmění.

 

Řekli o projektu

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová o projektu říká: „Diskuse, zejména o jaderné energetice, je bohužel stále přeplněna emocemi, mýty a často vyloženými a záměrnými nepravdami. Krásný citát z Kanta říká: Měj odvahu posloužit si vlastním rozumem. Lidé a zejména mladí jsou velmi dobře schopni udělat si vlastní názor, musejí však mít možnost získat informace z různých zdrojů. Proto pokládám besedy se školáky a studenty za důležité, ne jako nástroj nějakého přesvědčování či získávání příznivců jádra, ale jako možnost zeptat se, nesouhlasit, ale hlavně přemýšlet.“
„Zájem škol o tyto besedy, které probíhají každý den školního vyučování, téměř nestačíme uspokojovat. Každý rok touto dobou už máme obsazeny prakticky všechny termíny do konce školního roku,“ říká Zuzana Labudová z agentury, která besedy pro Skupinu ČEZ organizačně zajišťuje. Hlavní důvod velkého zájmu škol je podle ní zřejmý: „Dělali jsme velký anonymní průzkum názorů učitelů, kteří se zúčastnili besed jako pedagogický dozor. Více než 91 procent dotázaných říká, že naši lektoři a lektorky jsou objektivní, mluví vyváženě o přednostech i záporech jednotlivých energetických zdrojů a jsou schopni odpovědět otevřeně na každou otázku,“ dodává Labudová.
Na podzim roku 2013 byl projekt v rámci kontrolní mise vídeňské Mezinárodní agentury pro atomovou energii zaměřené na úroveň komunikace s veřejností vyhodnocen jako příklad dobré praxe a jeho zkušenosti byly doporučeny dalším energetickým společnostem k následování a využití.

 

Veronika Boušová
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Mangan z chvaletických odkališť

Ve světě roste poptávka po manganu - kovu důležitém pro výrobu baterií (zejména do rozvíjejících se elektromobilů) a pro chemický a ocelářský průmysl. A roste i jeho cena. Kanadská firma Euro Manganese již několik let dělá průzkumy na odkalištích, která ...

Fyziklání 2020

Dne 14. 2. 2020, tedy ještě před uzavřením škol kvůli koronavirové epidemii, se uskutečnila mezinárodní fyzikální soutěž pro týmy středoškoláků Fyziklání 2020, kterou pořádá skupina vysokoškolských studentů FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář).

Krev od vyléčených pacientů se může stát lékem na Covid-19

Tento týden v New Yorku začíná test experimentální terapie současné pandemické nemoci Covid-19, způsobené novým koronavirem. Tento typ terapie je znám již více než 100 let, byl použit v roce 1918 při pandemii tzv. španělské chřipky. Tehdy nebyly k dispozici žádná antivirotika ani očkování.

www.rouskyvsem.cz.

Je období řádícího koronaviru způsobujícího nemoc Covid-19. Podpořme dobrou věc, nic nás to nestojí. V této vypjaté situaci lze na internetu najít spoustu informací. Některé jsou ověřené, jiné typické “fakenews”. A to je problém. Proto se tým stojící za webem rouskyvsem.

Sluncem poháněné vzducholodě

Byly doby, kdy byly vzducholodě považovány za budoucnost létání. Pak upadly v zapomnění, aby se nyní vrátily jako „zelenější“ způsob dopravy. Britská firma Varialift Airships plánuje stavět vzducholodě poháněné sluncem, které by se měly používat v mezinárodní přepravě nákladů.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail