Studenti

Článků v rubrice: 284

Pět tisíc besed o energetické budoucnosti lidstva

Složený noční satelitní snímek světa to ukazuje jasně – na Zemi jsou místa, kde je v noci absolutní tma, přestože tam žijí miliony lidí. A naopak místa zářící světlem. „A teď si představte, že se těch více než 1,3 miliardy lidí, které nemají přístup k elektřině, rozhodne, že taky chtějí žít jako my. Prostě buď budou chtít, aby i k nim vedly dráty, nebo se přestěhují sem k nám do těch zářících míst,“ říká lektor a ve třídě by bylo slyšet upadnout špendlík.

Fotogalerie (3)
Na besedách studenti dostávají náš časopis a například si také mohou prohlédnout maketu jaderného paliva. (Foto: JLM)

Tak začala v pořadí již 5000. interaktivní přednáška a beseda osvětového programu Energie – budoucnost lidstva. Právě na Tři Krále proběhla v pražské Střední průmyslové škole spojovací techniky v Panské ulici. „Snažíme se studentům předávat všestranné informace o všech souvislostech energetiky, ale především je chceme inspirovat k používání vlastního rozumu,“ říká Václav Havlíček, vedoucí reaktorového bloku temelínské elektrárny, který je už 15 letjedním z lektorů tohoto pozoruhodného osvětového a vzdělávacího projektu.

Co si myslíš o energetice?

Projektu se dosud zúčastnilo téměř 190 tisíc mladých lidí. Podle jednoho z průzkumů, které proběhly mezi účastníky besed, si mladí Češi a Češky velice dobře uvědomují význam dostatku energie pro budoucnost lidstva a největší naděje v této souvislosti vkládají do obnovitelných zdrojů. Více než třetina z několika set dotázaných se ale zároveň domnívá, že podíl jaderné energetiky na celkové produkci elektřiny by se měl ve světě i v České republice zvýšit. Pro zachování současného stavu je přes 40%. Necelá desetina mladých lidí v ČR pociťuje nebezpečí havárie v jaderném zařízení jako riziko, daleko větší strach mají například z kvality potravin, ale především z dopravních nehod a civilizačních nemocí. Více než třetina dotázaných si myslí, že nedostatek energetických zdrojů ohrožuje budoucnost lidstva víc než rostoucí počet obyvatel, globální oteplování nebo světový terorismus.

 

O čem se mluví

Při besedách se mluví o ekonomických, ekologických, sociálních, technických a dalších souvislostech energetiky, o přednostech a záporech jednotlivých zdrojů energie, ale třeba také o tom, že v současné době 80% energie, kterou vyrobíme na Zemi, spotřebovává pouze 20% jejích obyvatel, dále že průměrná denní spotřeba elektřiny na jednoho člověka je 50 kWh, a co to znamená, když denně na Zemi přibývá více než 200 000 lidí. S lektory a lektorkami projektu mladí lidé hledají odpovědi i na tak poměrně složité otázky, jako jsou: Mají všichni lidé stejné právo na energii? Může nedostatek energetických zdrojů ohrozit mír na světě? Může výroba a spotřeba energie zničit životní prostředí na Zemi? Je zvyšování životní úrovně možné bez růstu spotřeby energie? Jaké zdroje energie má lidstvo k dispozici a jaká je cena za jejich využívání nebo naopak odmítnutí, zda a jaké máme možnosti volby a za jakých podmínek jsme či nejsme konkrétní zdroje i s jejich nevýhodami ochotni akceptovat? Vyzýváme čtenáře Třípólu, aby nám i oni napsali své názory na tyto otázky. Vybrané odpovědi redakční rada odmění.

 

Řekli o projektu

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dana Drábová o projektu říká: „Diskuse, zejména o jaderné energetice, je bohužel stále přeplněna emocemi, mýty a často vyloženými a záměrnými nepravdami. Krásný citát z Kanta říká: Měj odvahu posloužit si vlastním rozumem. Lidé a zejména mladí jsou velmi dobře schopni udělat si vlastní názor, musejí však mít možnost získat informace z různých zdrojů. Proto pokládám besedy se školáky a studenty za důležité, ne jako nástroj nějakého přesvědčování či získávání příznivců jádra, ale jako možnost zeptat se, nesouhlasit, ale hlavně přemýšlet.“
„Zájem škol o tyto besedy, které probíhají každý den školního vyučování, téměř nestačíme uspokojovat. Každý rok touto dobou už máme obsazeny prakticky všechny termíny do konce školního roku,“ říká Zuzana Labudová z agentury, která besedy pro Skupinu ČEZ organizačně zajišťuje. Hlavní důvod velkého zájmu škol je podle ní zřejmý: „Dělali jsme velký anonymní průzkum názorů učitelů, kteří se zúčastnili besed jako pedagogický dozor. Více než 91 procent dotázaných říká, že naši lektoři a lektorky jsou objektivní, mluví vyváženě o přednostech i záporech jednotlivých energetických zdrojů a jsou schopni odpovědět otevřeně na každou otázku,“ dodává Labudová.
Na podzim roku 2013 byl projekt v rámci kontrolní mise vídeňské Mezinárodní agentury pro atomovou energii zaměřené na úroveň komunikace s veřejností vyhodnocen jako příklad dobré praxe a jeho zkušenosti byly doporučeny dalším energetickým společnostem k následování a využití.

 

Veronika Boušová
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Top 10 podivných věcí, které byly hacknuty

Protože technologie zabírají stále významnější část našeho života, jsou také stále bližší (a častější) nejrůznější počítačové hrozby.

Jihočeský jaderný park

Jihočeský kraj, ČEZ a ÚJV Řež zakládají Jihočeský jaderný park. Projekt má urychlit přípravu a zavádění malých modulárních reaktorů v České republice.

Výměna rotoru jednoho ze dvou největších českých generátorů

Zařízení, které produkuje přibližně 10 % české spotřeby elektřiny, prochází kontrolami a modernizací. Technici do generátoru prvního bloku JE Temelín na konci května instalovali záložní rotor generátoru.

Vodík a grafen z metanu

Na břehu řeky Cam, blízko místa, kde trénují vysokoškolské veslařské týmy Cambridge, druhé nejstarší britské univerzity, stojí šedý přepravní kontejner připravený pro Abu Dhabi.

Sunfire buduje vodíkové projekty po celé Evropě

I česká energetická Skupina ČEZ má plány s vodíkem. Realizuje je především přes německou společnost Sunfire, do které investovala prostřednictvím svého fondu InvenCapital už v roce 2015.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail