Studenti

Článků v rubrice: 231

Seminář Chemie na ČVUT – výuka i špičková věda

Nové léky využitelné v boji s rakovinou, přepracování použitého jaderného paliva, vytvoření pevnějších stavebních materiálů či likvidace kůrovce elektrickým proudem – to jsou jen některé z vědeckých úkolů z oblasti chemie, na kterých pracují vědci Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Chcete-li se dozvědět víc, přihlaste se na celodenní seminář Chemie na ČVUT, který proběhne v pátek 22. listopadu 2019 od 9 hodin v Národní technické knihovně v Praze pod záštitou rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka jako akreditovaná akce Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Je tedy určen především učitelům středních škol, ale je otevřený i pro jejich studenty a další zájemce. Účastníci z řad učitelů středních škol obdrží na závěr kurzu potvrzení o absolvování vzdělávací akce a studenti osvědčení o účasti. Seminář je zdarma.

Fotogalerie (1)
Ilustrační foto

„Chemie není obor, který si lidé v souvislosti s ČVUT automaticky vybaví. Přitom je technika s chemií velmi provázána a na naší univerzitě má své nezastupitelné místo díky četným vědeckým úspěchům, ať už v oblasti jaderné chemie, radiofarmak, chemie ve stavebnictví či v elektrotechnice. Právě proto jsem rád, že se kolegové z různých fakult spojili, aby chemii na ČVUT představili a ukázali její možnosti a bohaté uplatnění,“ říká rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček.

Chemii můžete studovat i na ČVUT

Přestože si ČVUT veřejnost zpravidla spojuje se strojírenskými, elektrotechnickými, stavebními a jadernými obory, své místo na nejstarší české technické univerzitě má i chemie. Dvě z osmi fakult ČVUT mají dokonce chemii v názvu jedné ze svých kateder: katedra jaderné chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) a katedra materiálového inženýrství a chemie Fakulty stavební (FSv). S chemií se ale studenti setkají také na Fakultě elektrotechnické (FEL), je důležitou oblastí také v Kloknerově ústavu, součásti ČVUT zabývající se především stavebními materiály. Obor jaderná chemie na FJFI nabízí unikátní kombinaci chemie, fyziky, matematiky a následnou možnost specializace na aplikovanou jadernou chemii či jadernou chemii v biologii a medicíně. Na Fakultě stavební je chemie nedílnou součástí oboru Materiálové inženýrství, který vychází i z poznatků dalších vědních oborů, jako je fyzika, fyzikální chemie, matematika, programování atd. Materiáloví inženýři jsou tak schopni navrhovat hmoty „šité na míru“ a vyrábět stavební materiály s předem naprogramovanými vlastnostmi pro tu kterou stavební konstrukci nebo daný prvek stavby.

Slavní chemici minulosti i budoucnosti

„Česká republika patří ve výuce chemie k velmocím, vysokoškolské studium v chemických oborech nabízí hned několik univerzit a každý rok získávají diplom stovky absolventů bakalářského a magisterského studia,“ říká doc. Václav Čuba z katedry jaderné chemie FJFI, jeden z hlavních organizátorů semináře Chemie na ČVUT. „Čeští chemici jsou ve světě velmi dobře vnímáni i díky mnoha výrazným osobnostem, jako byl například objevitel a zakladatel polarografie Jaroslav Heyrovský, vědec a vynálezce Otto Wichterle, známý především díky kontaktním čočkám a silonu, objevitel řady antivirotik Antonín Holý nebo absolvent FJFI Pavel Hobza, který zkoumá interakce v DNA,“ vyzdvihuje některé z nejznámějších postav české chemie Václav Čuba. Dobré renomé a vysoká úroveň výuky chemie na českých univerzitách usnadňuje získání mezinárodních zkušeností při dlouhodobých studijních a vědeckovýzkumných pobytech studentů v zahraničí, včetně USA či Japonska. Absolventi pak bez problémů nacházejí uplatnění jak v praxi v různých firmách, tak i v oblasti vědy a výzkumu.

Obsah semináře Chemie na ČVUT

Po stručném představení aktuálního výzkumu čtyř fakult, které chemii běžně využívají ve výuce i vědecké činnosti, bude následovat blok přednášek předních odbornic a odborníků v různých chemických disciplínách. Prof. Milena Pavlíková z katedry stavebních materiálů fakulty stavební  představí roli chemie při zkoumání stavebních materiálů, Daniel Dobiáš z Kloknerova ústavu pohovoří o postupech chemické analýzy při diagnostice stavebních konstrukcí. V odpoledním bloku seznámí posluchače doc. Jana Nábělková z katedry zdravotního a ekologického inženýrství Fakulty stavební s možnostmi chemického rozboru vody a půdy, přednášku na téma biosenzory přednese prof. Bohuslav Rezek z Fakulty elektrotechnické a jadernou chemii a f-prvky (lanthanoidy a aktinoidy) ve výuce na střední škole představí Petr Distler z FJFI.

Na přednášky navážou souběžné bloky laboratorních cvičení rozdělené po jednotlivých fakultách, v rámci kterých si zájemci pod dohledem odborníků vyzkoušejí například analýzu vody a půdy či stavebních materiálů, měření prvkového složení materiálů fluorescenční analýzou či práci s 3D gelovými dozimetry nebo různé další úlohy oblasti jaderné chemie.

Seminář je pro vyučující na SŠ a jejich studenty zdarma a je ve spolupráci se Vzdělávacím institutem LETEC akreditován jako kurz DVPP. „Při všech přednáškách i laboratorních cvičeních klademe důraz na to, aby učitelé mohli maximum získaných informací využít při své teoretické i praktické výuce na střední škole,“ doplňuje Petr Distler, který je odborným garantem semináře Chemie na ČVUT.

Registrujte se včas

Kapacita semináře je omezená, je proto důležité se registrovat včas. Pedagog může vzít na akci 1 až 2 žáky. Žáci bez pedagogického doprovodu se akce účastnit nemohou. Registrovat n-line se můžete zde: http://chemie.cvut.cz/seminar/registrace/

Pro bližší informace se neváhejte obrátit na Dr. Petra Distlera: petr.distler@fjfi.cvut.cz.

 

Pozn.: Jaderná chemie je jako jeden z devíti výzkumných programů součástí projektu Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd (CAAS – Centre of Advanced Applied Sciences), což je jeden z největších výzkumných programů v rámci ČVUT s celkovým rozpočtem 553 milionů korun.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Jak mohou roboti zneužít naši důvěřivost

Roboti se stávají čím dál rychleji součástí našich všedních životů. Proto bychom neměli podceňovat jejich vliv na společnost a možná bezpečnostní rizika, která jejich začleňování do běžného života přinese.

Alfred Werner a milník v dějinách chemie

K letošnímu stému výročí úmrtí zakladatele komplexní chemie Alfreda Wernera přinášíme jeho životopis i zajímavosti o vzniku nového vědního oboru anorganické chemie.

Profesoři laserové fúze - Bruecker a Siegel

O soukromém úsilí v oblasti termojaderné fúze jsme již psali vícekrát. O prvním „soukromníkovi“ zatím ani jednou. Poslyšte příběh, který měl dva konce. Dobrý a špatný. Vůbec prvními fúzními podnikateli byli Americký fyzik Keith Brueckner a podnikatel Kip Siegel.

Den otevřených dveří na MatFyz

dne 21.11.2019 pořádá Matematicko-fyzikální fakulta UK tradiční Den otevřených dveří. Připravuje opět bohatý program, který probíhá po celý den v budově Matfyzu na Malostranském náměstí 25. Mnoho inspirativního nabídne také učitelům fyziky, matematiky či informatiky.

Vakuum jako na měsíci

Specialitou české pobočky firmy Edwards jsou přístroje pro oblast vědeckého vakua. Firma z Lutína jimi zásobuje celý svět. Díky vývěvám fungují nejpřesnější elektronové mikroskopy na světě či supersilné vědecké lasery.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail