Studenti

Článků v rubrice: 241

Studium kvantových technologií na FJFI

Vývoj elektroniky a výpočetní techniky naráží na fyzikální limity.Už téměř není možné jednotlivé prvky dále zmenšovat a zvyšovat jejich efektivitu a výkon. Prolomení těchto limitů slibuje ovládnutí kvantových technologií. Ty se přitom prolínají mnoha oblastmi od kvantové fyziky, přes informace a komunikaci, nanomateriály a nanostruktury, kvantovou fotoniku, optiku a plazmoniku, nové laserové generátory, nové materiály s unikátními vlastnostmi, až po matematickou fyziku a modelování. Celému tomuto širokému spektru se věnuje nově akreditovaný doktorský studijní program Kvantové technologie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Nový studijní obor přispěje zcela jistě k rozvoji tradičních i zcela nových oborů.

Fotogalerie (1)
Ilustrační obrázek (zdroj FJFI ČVUT)

„Využití kvantových jevů v informatice, zpracování dat, komunikaci a elektronice slibuje podobný zlom, jakým byl nástup integrovaných obvodů v 60. letech. Ovládnutí kvantových technologií nám umožní nejen zvýšit výpočetní výkon počítačů – nejen těch kvantových – ale přinese nejspíš i úplně nové objevy, o kterých zatím nemáme tušení,“ říká prof. Igor Jex, děkan FJFI a mimo jiné člen strategického poradního sboru evropského výzkumného projektu QuantERA zaměřujícího se na spolupráci a podporu výzkumu kvantových technologií.

Fakulta pořídila nové vybavení

„Pro doktorandy máme ve studijním programu Kvantové technologie již nyní připraveno více než dvě desítky témat dizertačních prací napříč našimi katedrami. Jejich vedoucí patří ke špičkám nejen v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni,“ vysvětluje doc. Ivan Richter z katedry fyzikální elektroniky, který je garantem studijního programu. Ten společně zajišťují katedra fyziky (KF), katedra fyzikální elektroniky (KFE), katedra matematiky (KM), katedra inženýrství pevných látek (KIPL) a katedra materiálů (KMAT) FJFI. Fakulta pro nový program rozšiřuje také technické zázemí, podpořené OPVVV projekty: pořídila výkonné výpočetní servery a vytvořila cluster Quantum Hyperion, vybudovala speciální laboratoř pro realizaci a charakterizaci kvantových nanostruktur a unikátní laboratoř kvantové fotoniky pro zkoumání kvantových efektů.

Bude vzrušující být u zrodu nových oborů

„Přestože už se objevily první kvantové počítače a některé poznatky kvantové fyziky – jako jsou polovodičové součástky, jaderná energetika, lasery, magnetická rezonance, uhlíková vlákna, mikroskopie a některé další technologie – už v běžném životě využíváme, celá oblast kvantových technologií je stále na začátku svého vývoje. V mnoha oblastech jde de facto o základní výzkum a všem, kdo jsou u toho, se nabízí příležitost být u zrodu něčeho převratného a spolupracovat s těmi nejlepšími vědci u nás i ve světě,“ doplňuje doc. Ivan Richter.

Význam kvantových technologií si uvědomuje i Evropská unie, která jejich rozvoj v říjnu 2018 podpořila vytvořením iniciativy Quantum Flagship podpořenou jednou miliardou EUR na deset let. Hlavním cílem je podpořit výzkum kvantových technologií v Evropě.

Profil absolventa

Doktorský program Kvantové technologie poskytne vědeckou výchovu nadaným studentům, kteří získali solidní vzdělanostní základ v magisterských programech, zaměřených na teoretickou a aplikovanou fyziku, aplikovanou matematiku a informatiku, fyzikální elektroniku, fyziku a inženýrství pevných látek a charakterizaci materiálů, a dále tento základ - na interdisciplinární bázi - prohlubuje pokročilejšími a/nebo speciálnějšími disciplínami. Absolvent programu bude vybaven hlubokými teoretickými fyzikálními, matematickými a informatickými znalostmi, ale i specializovanými dovednostmi z oblastí kvantové fyziky, kvantové teorie informace, fyziky pevných látek a povrchů, optiky a fotoniky, laserů, matematického modelování, přípravy a charakterizace nanostruktur. Z absolventů doktorského studijního programu se budou rekrutovat špičkoví odborníci pro nově nastupující oblast kvantových technologií, v rámci působení v ČR i EU, s uplatněním jak v akademickém, tak i korporátním základním a aplikovaném výzkumu a vývoji kvantových technologií. Jako příklady oblastí komerční sféry, u kterých lze předpokládat zájem o absolventy, lze uvést: výzkum v oblasti kvantových počítačů a kvantové kryptografie, vývoj speciálních laserů a optických komponent, vývoj vysokoteplotních supravodičů a nebo vývoj pokročilých funkčních materiálů a technologií.

Přihlášku ke studiu je možné podat do 4. srpna 2020.

Další informace o studijním programu Kvantové technologie uvádí fakulta na webu včetně témat dizertačních prací.

 

Poznámka: České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2019/20 nabízí ČVUT svým studentům 170 akreditovaných studijních programů a z toho 53 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Více informací najdete na www.cvut.cz

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Praha počítá se vznikem vodních ploch a výsadbou stromů

Praha nepodceňuje přípravu na extrémní sucho, které v následujících měsících předpovídají meteorologové. Rada města počítá s rozsáhlými revitalizačními projekty. V ulicích tak bude zeleň zavlažována průsakovou vodou z kolektorů (psali jsme v článku https://www.

Termojaderná fúze na rozcestí

Kdy už je termojaderné zařízení ziskové? To nám prozradí Lawsonovo kritérium: součin hustoty plazmatu a doby jeho udržení (stability) musí být dost velký, zhruba 1020 s.m-3. Pro spojitou činnost udržujeme plazma v omezeném prostoru silným magnetickým ...

Existuje hypotetická částice X 17?

Fyzika nás učí, že existují 4 základní interakce, tedy přírodní síly, které vše ovládají a vysvětlují konstrukci světa dle současného stavu poznání - gravitace, elektromagnetická síla, slabá a silná interakce. Zdá se, že vědci jsou na stopě páté fundamentální přírodní síly.

Proč komáři koušou zrovna vás

Někteří lidé mohou sedět venku celé léto a komáři na ně takzvaně „nejdou“. Jiní se objeví za letního večera venku a okamžitě si musejí škrábat komáří kousance, přestože se koupali v repelentu. Co s tím? Důvodem je většinou neviditelná chemická clona ve vzduchu kolem nás.

Náměty do globální diskuse o energetice

World Nuclear Association ve své informační knihovně shromáždila fakta a argumenty, které bychom měli mít na zřeteli, diskutujeme-li o energetické budoucnosti. Změna klimatu není zdaleka jediným hlediskem.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail