Studenti

Článků v rubrice: 314

Vztah lidí k vědě se v průběhu pandemie zlepšil, zájem studentů o techniku také

Pandemie koronaviru změnila téměř všechno. Obrátila lidem životy naruby, změnila jejich vnímání světa. Změnila také postoj lidí k vědě, a to pozitivně. Více než polovina dotázaných v průzkumu si plně uvědomuje, jak je věda pro celou společnost i pro jejich vlastní osobní životy důležitá. Upínají k ní svou důvěru zejména s ohledem na ukončení pandemie nebo nalezení léku na rakovinu a další onemocnění. Vyplývá to z pravidelného průzkumu State of Science Index od společnosti 3M.

Fotogalerie (5)
Výsledky průzkumu SOSI 2021 (zdroj 3M)

Technologická společnost 3M zveřejnila výsledky celosvětového průzkumu, ve kterém lidé ze 14 zemí vyjádřili během současné pandemie svůj postoj k vědeckým disciplínám a jejich dopadu na společnost. Přestože se globální výsledky mírně liší od středoevropských, jedno z nich vyplývá zcela jasně. Aktuální důvěra lidí ve vědecké poznatky je momentálně nejvyšší za poslední tři roky, tedy za celou dobu, co společnost 3M průzkumy uskutečňuje. (Výsledky průzkumu z r. 2019 jsme publikovali zde: Lidé mají k vědě respekt, někdy se jí až bojí | 3 pól - Magazín plný pozitivní energie (3pol.cz))

Věda a koronavirus

Lidé v našem regionu věří, že věda najde odpovědi na řešení mnoha společenských problémů, včetně pandemie koronaviru. V souvislosti s tím vzrostla autorita vědců a výzkumných pracovníků. Devět z deseti dotázaných zastává názor, že společnost by měla v souvislosti s aktuální pandemií koronaviru dát na doporučení odborníků. „Lidé po celém světě nyní čelí pravděpodobně největší zdravotní krizi, kterou během svých životů zažili. Zřejmě proto má vnímání relevatnosti a důležitosti vědeckých poznatků vzestupnou tendeci,“ vysvětluje Olga Čadová, která vede 3M Česko.

Většina lidí (63 %) si myslí, že díky vědě se jim bude v následujících deseti letech žít lépe, nebo minimálně stejně tak dobře jako v současné době. Téměř tři čtvrtiny dotázaných (73 % ve střední Evropě a 80 % globálně) dávají vědě mandát na nalezení léku na COVID-19 a podobné viry, stejně jako na řadu dalších nemocí, jako je například rakovina (71 % ve střední Evropě vs. 62 % globálně). Věda bude hrát zásadní roli v řešení problémů souvisejících se zdravím a potřebuje více finančních prostředků. Tento názor zastává 80 % respondentů.

Stále je kam se posouvat

Jisté bariéry však stále zůstávají. Lidé nevnímají vědu jako součást svých každodenních životů. Čtyři z pěti lidí v našem regionu (a 63 % celosvětově) nad dopady vědeckých poznatků na svůj život přemýšlí zřídkakdy nebo vůbec. Snad je to tím, že vědecký vývoj berou jako samozřejmost, nad kterou nemají důvod se pozastavovat. Ještě víc zarážející je, že každý čtvrtý člověk zastává názor, že kdyby věda neexistovala, jeho život by to nijak zásadně neovlivnilo. To velmi kontrastuje s misí 3M a mottem společnosti: „Science. Applied to Life“. „Věda není zavřená v laboratořích, je všude kolem nás. Přenášíme vědecké poznatky do praxe. Ať už to jsou odlehčené materiály pro ekologičtější automobilový průmysl, ostřejší brusiva pro snadnější práci, lepší ochranné pomůcky pro větší bezpečí při práci nebo promyšlenější náplasti pro prevenci infekcí, za každým malým zlepšením je bezpočet hodin vědecké práce a zkoumání,“ dodává Olga Čadová příklady ze 3M.

Během pandemie si lidé začali mnohem více uvědomovat přínosy technického vzdělávání

Téměř tři čtvrtiny populace zastávají názor, že naše společnost potřebuje více technicky vzdělaných lidí, kteří se těmto oborům budou věnovat také v rámci svého zaměstnání. Před krizí si přitom až 85 % lidí myslelo, že pracovní trh potřebuje především zkušené obchodníky. Přestože pracovní trh dlouhé roky žehrá na nedostatek absolventů technických oborů, podle dat z průzkumu State of Science Index by se situace měla postupně měnit. Z průzkumu například vyplynulo, že 79 % rodičů z různých koutů světa by své děti na cestě za vědeckou kariérou povzbudilo.

Jsou věda a technologie jenom pro geeky? 

Velkým problémem zůstává fakt, že studenti jsou od technického vzdělávání stále často odrazováni. V regionu střední Evropy se jedná o necelou třetinu zástupců z Generace Z a Mileniálů. Studenti jsou podle průzkumu 3M nejčastěji konfrontováni tvrzením, že pro daný typ studia nejsou dostatečně chytří (38 %). Zároveň panuje přesvědčení, že věda a technické obory jsou určené pouze pro geeky a nerdy (31 %), a více než čtvrtina respondentů uvedla, že studenti na základních a středních školách nemají dostatečný přístup k výuce věd. „Tradičně jsme průmyslovým regionem, ze kterého v minulosti vzešly celosvětově uznávané nápady a řešení. Rozvoj budoucnosti záleží na vzdělaných lidech a určitě tu máme dobrý lidský potenciál. Pokud se máme někam posunout v současných celosvětových výzvách, bez vědy a technických oborů se neobejdeme,“ říká Rudolf Melezinek, technický ředitel 3M.

Jak studenty na jejich cestě podpořit 

Nedostatek odvahy a sebevědomí pro studium technických odborů může podle průzkumu souviset s ekonomickým statusem. Svými znalostmi v oblasti vědy si není jisto 52 % příslušníků vysokopříjmových skupin, 64 % ze střední příjmové třídy, a dokonce 71 % lidí s nízkými příjmy. K tomu se vážou i mylné představy o předpokladech k vědecké kariéře. Více než polovina lidí z nízkopříjmových skupin si myslí, že vědcem se může stát pouze génius. Ve skupinách s vyššími přijmy je tento názor zastoupen mnohem méně.

Ke zvýšení zájmu o vědecké vzdělání může vést například dostatečná motivace studentů. Nejlepším způsobem, jak toho docílit, je podle poloviny dotázaných výuka těchto předmětů zábavnější formou. Pozitivní vliv by mohlo mít také to, když budoucí studenti uvidí, jak budou moci vědu uplatnit v každodenním životě nebo že díky vědě mohou oni sami změnit svět k lepšímu. „Požadavky trhu se budou určitě měnit. Právě nyní je tím směrem autoelektrifikace a celá tzv. zelená ekonomika, umělá inteligence, hromadné zpracování a vyhodnocování dat, vyšší stupně robotizace a automatizace, a všeobecný přístup ke zdrojům,“ říká Rudolf Melezinek.

State of Science Index (SOSI) je platforma, prostřednictvím které společnost 3M celosvětově sleduje postoje lidí k vědě. Průzkum probíhal v roce 2020 celkem ve 14 zemích, v každé na reprezentativním vzorku 1 000 dospělých osob. Globální výsledky jsou dostupné na webu https://www.3m.com/3M/en_US/state-of-science-index-survey/

O společnosti 3M

Technologická společnost 3M podporuje technické vzdělávání celosvětově. V našem regionu je to například prostřednictvím soutěže 3Mind, do které se v minulém roce mohli poprvé přihlásit i studenti z Česka, nebo poskytnutím studentské stáže v zázemí Technického inovačního centra pro zákazníky 3M. Sídlí v St. Paul v USA. Již déle než 100 let vyvíjí inovativní výrobky a řešení pro průmysl, energetiku a telekomunikace, bezpečnost a zabezpečení, zdravotnictví, kancelář a domácnost. Portfolio 3M zahrnuje přes 50 tisíc výrobků například pod značkami Scotch®, Post-it®, 3M™ Spofaplast®, FUTURO™, VHB™, Dual Lock™, Scotch-Brite™, Trizact™, Cubitron™, Bumpon™, 3M™ Novec™, Dyneon™, Thinsulate™, Ceradyne®, Peltor™, Speedglas™ a dalšími. V Praze má vlastní Inovační centrum 3M pro vývoj a testování zákaznických aplikací. Více informací zde: 3M.cz

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Přehled současného stavu SMR ve světě

O  SMR, malých modulárních reaktorech, jsme již psali několikrát. Ze souhrnného materiálu NEA (Jaderné energetické agentury OECD) jsme pro čtenáře Třípólu vybrali přehledy jednotlivých projektů (stav v r.

Co s vysloužilými fotovoltaickými panely, turbínami a bateriemi?

Růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a růst počtu elektrických vozidel (EV) je klíčem ke globálnímu snížení závislosti na fosilních palivech, snížení ...

Co nám vodní houby mohou říci o vývoji mozku

Když čtete tyto řádky, pracuje vysoce sofistikovaný biologický stroj – váš mozek. Lidský mozek se skládá z přibližně 86 miliard neuronů a řídí nejen tělesné funkce od vidění ...

Co uvádí vodní houby do pohybu

Vodní houby nemají neurony ani svaly, přesto se pohybují.  Jak to dělají a co nám to říká o vývoji krevních cév u vyšších živočichů, odhalili vědci z Evropské ...

Erupce sopky Santorini před 520 000 lety

Hluboko pod středomořským dnem, které obklopuje řecký ostrov Santorini, objevili vědci pozůstatky jedné z největších sopečných erupcí, které kdy Evropa viděla.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail