Bez zařazení

Článků v rubrice: 351

Praha bojuje se suchem - využije průsaků podzemních vod

Hlavní město Praha začne pro splachování komunikací a zvlhčování vzduchu v letních měsících v centru města využívat průsakovou vodu ze své kolektorové sítě. První čerpací zařízení napojené na podzemní rezervoár na průsakovou vodu vzniklo pod Uhelným trhem. Naplnění jedné cisterny o objemu 8 m3 dokáže za 15 min.

Fotogalerie (3)
Voda na kropení ulic z pražského podzemí (foto Hl. m. Praha)

Do pražské kolektorové sítě se od jejího vybudování přirozeně dostává značné množství průsakové vody, kterou je třeba neustále odčerpávat. Průsaková voda z pražského podzemí byla dosud bez dalšího využití přečerpávána do Vltavy. Hl.m. Praha s městskými společnostmi Kolektory Praha a Pražskými službami hledalo způsob využití tohoto zdroje vody - např. pro splachování ulic a chodníků v centru. „Dle Českého hydrometeorologického ústavu je letošní vývoj srážek horší než v předchozích dvou letech. Sucho a hospodaření s vodou není již zdaleka tématem jen pro venkov. I v Praze se musíme začít chovat maximálně hospodárně v nakládání s vodou,” říká náměstek primátora Prahy Petr Hlubuček.

Voda pod Prahou

V prostoru pod náměstím Na Uhelném Trhu se v hloubce 30 m nachází podzemní rezervoár na průsakovou vodu, který je dostatečně velký na to, aby se voda z něj dala po vyčerpání využít. Zařízení je schopno zachytit až 100 m3 vody. Hl. m. Praha v souladu se Strategií adaptace na klimatické změny uvolnilo v loňském roce prostředky na vybudování čerpací technologie, která umožňuje zachycenou vodu vyvést na povrch a plnit jí cisterny Pražských služeb. Zařízení za 15 minut naplní cisternu o objemu osm kubíků. Voda je využitelná pro splachování ulic a chodníků centra města a může být použita pro zalévání zeleně nedalekého okolí. Laboratorní rozbor vody prokázal její nezávadnost a vhodnost pro tyto účely. Budou ji používat kropicí a zametací vozy Pražských služeb.

„Praha se může pochlubit největší kolektorovou sítí v Evropě. Kolektory pojímají infrastrukturu moderního města, umožňují efektivní vedení sítí i jejich opravy bez zbytečného rozkopávání povrchu komunikací,“ říká předseda představenstva společnosti Kolektory Praha Petr Švec.

Obdobné zařízení plánuje instalovat společnost Kolektory Praha, a. s., společně s radnicí Prahy 3 v lokalitě Havlíčkova náměstí, odkud je dojezdová vzdálenost pro Prahu 2 a Prahu 3. V této lokalitě navíc za průsakovou odpadní vodu platí Kolektory Praha, a. s., nemalé stočné - voda se zde totiž přečerpává do kanalizačního systému.

O kolektorové síti

Pražská kolektorová síť vznikla jako prostor pro ukládání sítí technické infrastruktury do podzemních průchodných liniových staveb. Má ke dnešnímu dni délku zhruba 94 km, z toho přes 20 km je přímo v centrální části Prahy. Kolektory byly vybudovány převážně hornickým způsobem ražby a při jejich provozování do nich proniká průsaková podzemní voda. Některé chodby procházejí i pode dnem Vltavy.

(red)
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Praha počítá se vznikem vodních ploch a výsadbou stromů

Praha nepodceňuje přípravu na extrémní sucho, které v následujících měsících předpovídají meteorologové. Rada města počítá s rozsáhlými revitalizačními projekty. V ulicích tak bude zeleň zavlažována průsakovou vodou z kolektorů (psali jsme v článku https://www.

Termojaderná fúze na rozcestí

Kdy už je termojaderné zařízení ziskové? To nám prozradí Lawsonovo kritérium: součin hustoty plazmatu a doby jeho udržení (stability) musí být dost velký, zhruba 1020 s.m-3. Pro spojitou činnost udržujeme plazma v omezeném prostoru silným magnetickým ...

Existuje hypotetická částice X 17?

Fyzika nás učí, že existují 4 základní interakce, tedy přírodní síly, které vše ovládají a vysvětlují konstrukci světa dle současného stavu poznání - gravitace, elektromagnetická síla, slabá a silná interakce. Zdá se, že vědci jsou na stopě páté fundamentální přírodní síly.

Proč komáři koušou zrovna vás

Někteří lidé mohou sedět venku celé léto a komáři na ně takzvaně „nejdou“. Jiní se objeví za letního večera venku a okamžitě si musejí škrábat komáří kousance, přestože se koupali v repelentu. Co s tím? Důvodem je většinou neviditelná chemická clona ve vzduchu kolem nás.

Náměty do globální diskuse o energetice

World Nuclear Association ve své informační knihovně shromáždila fakta a argumenty, které bychom měli mít na zřeteli, diskutujeme-li o energetické budoucnosti. Změna klimatu není zdaleka jediným hlediskem.

Nejnovější video

Bez jaderné energie se ve vesmíru daleko nedostaneme

Krátké výstižné video z dílny Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni ukazuje využití jaderné energie a jaderných technologií při výzkumu vesmíru. Ne každý ví, že jádro pohání vesmírné sondy už po desetiletí. Zopakujme si to. (Film je v angličtině.)

close
detail