Biografie

Článků v rubrice: 179

Adam Tomčáni poprvé oddělil astronomii od fyziky

Při hledání tzv. „kulatých“ životních výročí v kalendáři historie světové vědy a techniky najdeme na internetových stránkách v materiálech Matematického ústavu SAV i stručnou biografii dnes již zcela neznámého slovenského fyzika a pedagoga Adama Tomčániho. Byl vrstevníkem B. Franklina, H. Cavendishe, T. Seebecka, J. Berselia, Ch. Coulomba, B. Thompsona - hrabě Rumforda, J. Daltona, Ch. Oersteda, L. Galvaniho, A. Volty a mnoha dalších pozoruhodných postav v dějinách přírodních věd na evropském i severoamerickém kontinentu. Adam Tomčáni se na přelomu 18. a 19. století stal prvním světským profesorem fyziky (přírodní filozofie) na Slovensku.

Fotogalerie (1)
Dobový portrét Adama Tomscányiho (s laskavým svolením obce Kamanová na Slovensku)

Spectabilis a magnificence Tomčáni

Adam Tomčáni se narodil před 260 lety 4. prosince 1755 v malé zemědělské obci Kamenové (okr. Topoľčany). Pocházel z nepříliš majetné zemanské rodiny. Od roku 1778 studoval matematiku a fyziku na univerzitě a později na zeměměřičském ústavu v Budíně (dnešní Budapešti); zde se také stal krátce asistentem na Katedře mechaniky a přírodovědy (1790-1791). V letech 1791 až 1798 působil jako profesor fyziky na Akademii ve Velkém Varadíně (dnes rumunská Oradea), tři roky přednášel fyziku na Královské akademii v Bratislavě (1799-1801) a nakonec zakotvil jako profesor na Katedře fyziky a mechaniky strojů Královské uherské univerzity v Pešti (také dnešní Budapešti). Zde jej také ve školním roce 1804/1805 učitelé a studenti oslovovali „spectabilis“, později i „magnificence“ (1823/1824). Jeho nástupce na katedře byl další významný uherský vědec pocházející ze Slovenska, experimentální fyzik a konstruktér Štefan Anián Jedlík (1800-1845), který se mimo jiné zabýval výzkumem elektromagnetických jevů.

Písemný odkaz i nepublikované experimenty

Tomčáni je autorem řady na tehdejší dobu moderně pojatých vysokoškolských učebnic. Například v díle Institutiones physicae (1821-1822) zřetelně definoval jednotlivé oblasti fyziky a poprvé od ní oddělil astronomii a fyzický zeměpis jako samostatné obory.

Nejvýznamnějším spisem je 355stránková monografie Dissertatio de theoria phaenomenorum electricitatis galvaniae (1809), první takto elektrochemicky zaměřené dílo nejen na Slovensku, ale v celém Uhersku. Zkoumal v ní fyzikální a chemické vlastnosti elektrického článku, galvanické jevy v jednoduchých vodičích a v organických látkách. O svých experimentech jen velmi málo publikoval a většinu přístrojů zkonstruoval pouze jako názorné pomůcky k demonstračním pokusům; proto také jeho objevy zůstaly většinou bez povšimnutí. Jejich význam je o to větší, když si uvědomíme, že šlo o zcela novou vědní oblast, existující jen několik let.

Z aktivit prof. Tomčániho připomeňme i jeho podíl na výzkumu následků zemětřesení v Uhersku. V roce1802 společně s dalšími učenci navrhoval založení uherské přírodovědecké a lékařské společnosti, avšak tato iniciativa se nesetkala s porozuměním. Zemřel v Budapešti 24. července 1831. Jeho celoživotní dílo je důkazem toho, že fyzici a další přírodovědci, působící v polovině 18. století ve střední Evropě, dosahovali zcela srovnatelné celoevropské úrovně.

Tesařík Bohumil
Poslat odkaz na článek

Opište prosím text z obrázku

Nejnovější články

Centrální solenoid ITERu

Tokamak je v podstatě transformátor. Primární vinutí u tokamaku ITER se nazývá centrální solenoid. První tokamaky, jako správné transformátory, měly obě vinutí, ...

Fontány diamantů doprovázejí rozpad superkontinentů

Rozpadem superkontinentů mohly být vyvolány explozivní erupce, které vystřelovaly fontány diamantů ze zemského pláště k zemskému povrchu. Diamanty se tvoří přibližně 150 kilometrů hluboko pod zemskou kůrou.

Voda se skrývá mnohem hlouběji v zemském nitru, než jsme si mysleli

Stopy výskytu vody v hlubokém nitru Země nedávno odhalilo zkoumání diamantů. Vzácný typ diamantu může naznačovat, že voda může proniknout hlouběji do nitra Země, než si vědci dříve mysleli.

Den s experimentální fyzikou 2023

Dne 6. listopadu se konala již tradiční a oblíbená akce s názvem Den s experimentální fyzikou (DSEF), organizovaná Fyzikálním korespondenčním seminářem (FYKOS). Jednalo se již o 29.

Dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Během XXVII. Světového kongresu silničního hospodářství, ( 2. - 6. října), společnosti VDT Technology a CertiCon představily nový software s názvem TrafficFlow.

Nejnovější video

Jak funguje PCR test na coronavirus

Krásně a jednoduše vysvětleno se srozumitelnými animacemi. V angličtině.

close
detail